Par aktuālo Rīgā (26.06.14)

Par aktuālo Rīgā (26.06.14)

04.08.2014

#1107 Matīss 2014-06-22
Kad beidzot beigs čīkstēt tramvaji apgriešanās vietā pie Juglas (3, 6 tramvajs)? Dzīvoju Brīvības ielas otrā pusē, un caur aizvērtiem plastikāta logiem dzirdu šo čīkstēšanu. Periodiski mostos kopā ar pirmo tramvaju, kas brauc 5 no rīta. Kad sāka Juglas apļa rekonstrukciju, viens no mērķiem bija šī apļa rādiusa palielināšana, lai tie līkumos nečīkstētu. Bet tie čīkst.

Atbilde: Lai samazinātu tramvaju riteņu čīkstēšanu iebraucot līknē, jaunajiem zemās grīdas tramvaju vagoniem ir uzstādīta eļļošanas sistēma, ko darbina transportlīdzekļa vadītājs, taču atsevišķos gadījumos (dažādu faktoru ietekmē) ar to nepietiek, lai samazinātu šo troksni. Par šo problēmu ir informēts ražotājs un viens no piedāvātajiem risinājumiem ir sliežu ceļā uzstādāma divpusēja riteņu eļļošanas iekārta, kuru plānots piegādāt un eksperimentāli uzstādīt šā gada jūlijā.

#1106 Lambuks 2014-06-20
Zem maniem logiem atrodas darbnīca, viņi trokšņo no agra rīta līdz vēlam vakaram un strādā arī sestdienās. Ko mēs varam iesākt, lai sevi pasargātu no šī trokšņa?

Atbilde: Saskaņā ar 2014.gada 7.janvāra MK noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” Veselības inspekcija, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, kontrolē saimnieciskas darbības vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu. Par trokšņa robežlielumu pārsniegšanu ir atbildīga persona, kuras īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielumi. Attiecīgā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem. Trokšņa mērījumus veic akreditētas laboratorijas. Ņemot vērā to, Jums ir jāvēršas Veselības inspekcijā konsultācijas saņemšanai.

#1105 Jānis Jānis 2014-06-20
Kā man rīkoties, ja naktīs pie mājas trokšņo skaļas kompānijas, lieto alkoholu un lamājas?

Atbilde: Šajā situācijā Jums jāzvana uz numuru 110 ar lūgumu savienot ar Jūsu administratīvās teritorijas Pašvaldības policijas dežūrdaļu. Rīgas Pašvaldības policijas ekipāža izbrauks uz notikuma vietu un gadījumā, ja tiks konstatēti administratīvie pārkāpumi, vainīgas personas tiks sauktas pie administratīvās atbildības. Sniedzot informāciju par traucējumu, lūdzu norādiet, kā ar Jums varētu sazināties, jo administratīvi sodīt personu par naktsmiera traucēšanu ir iespējams vienīgi uz Jūsu rakstiska pieteikuma pamata – to no Jums pieņems policijas darbinieks.

#1104 Beatrise 2014-06-17
Kad tiks izveidota droša nobrauktuve/uzbrauktuve kreisajā pusē no VEF tilta (virzienā uz centru) priekš gājējiem un velosipēdistiem. Viss asfalts bedrēs!

Atbilde: Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka pirms VEF tilta ielu uzturēšanas ietvaros ir uzdots ielu uzturētājam, kas veic bedru remontdarbus, nekavējoties veikt ietves seguma posma atjaunošanu.
Taču, lai būtiski uzlabotu seguma stāvokli šajā ielā, būtu nepieciešams veikt visas Brīvības ielas un Kr.Barona ielas seguma atjaunošanu vai vērienīgus rekonstrukcijas darbus.
Ņemot vērā, ka uzsākta Salu tilta renovācija – šādu ievērojamu objektu rekonstrukcijai finansējums, diemžēl nepietiek. Taču, norādām, ka Brīvības iela ir iekļauta seguma atjaunošanas programmā, kuru plānojam īstenot vēl šajā sasaukumā. Lēnām, pakāpeniski, bet segums, kur tas ir nolietojies, tiks atjaunots visā Rīgā.

#1103 Didzis 2014-06-16
Pieteicu savu meitu bērnudārzā no 1,5 gadu vecuma, laiks ir pienācis, bet bērnudārzā man atbildēja, ka labi ja tiks no trīs gadu vecuma. Vai šajā laikā varu saņemt kādu atbalstu vai kompensāciju no Rīgas domes

Atbilde: Ja bērns ir pieteikts rindā pašvaldības bērnudārzā, bet rinda nav pienākusi, tad vecāki var izvēlēties mazuli laist privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, ar kuru Rīgas pašvaldībai ir noslēgts sadarbības līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (sarakstu var atrast interneta vietnē www.e-skola.lv sadaļā „Iestāžu katalogs”). Tad mazulis, kamēr gaida rindu pašvaldības iestādē, apmeklē privāto bērnudārzu un var saņemt Rīgas domes līdzfinansējumu 132.33 eiro mēnesī un valsts līdzfinansējumu 95,67 eiro mēnesī. Līdzfinansējums netiek maksāts vecākiem, bet gan iestādei, tādējādi samazinot vecāku maksājumu par pakalpojuma saņemšanu.

#1102 Monta 2014-06-15
Teikā, Ropažu ielas 76 nama pagalmā ir lielas bedres, grūti iebraukt ar auto. Vai ir paredzēti kādi remonti un vai līdz tam bedrēs nevar iebērt kaut vai šķembas? Pirms gada tas tika izdarīts, bet pa ziemu un pavasari viss ir izskalots.

Atbilde: Dzīvojamajām mājām Ropažu ielā 74, Rīgā, Ropažu ielā 76, Rīgā, un Ropažu ielā 78, Rīgā, ir vienota iebrauktuve pagalmā no Džutes ielas. Dzīvojamajā mājā Ropažu ielā 74, Rīgā, atrodas pārtikas veikals, kam preces tiek piegādātas arī pa šo vienīgo iebrauktuvi. Piegādes transporta radītās nesamērīgās un šādiem segumiem nepiemērotās slodzes dēļ paātrināti veidojas dziļas bedres asfaltbetona segumā.
Jau aizvadītā gada rudenī SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, ņemot vērā slikto seguma stāvokli, bedres aizbēra ar šķembām. Tomēr saglabājoties līdzšinējai paaugstinātajai slodzei intensīvas autotransporta kustības rezultātā, bedru aizdarīšanas ar šķembām ir īslaicīgs risinājums. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieki pēc apsekošanas 2014.gada 26.jūnijā veica piebraucamā ceļa bedrīšu papildināšanu ar dolomīta šķembām. Remontdarbos izlietoti 2 m³ šķembu. Izdevumi darba veikšanai tiks dalīti uz visām trīs dzīvojamajām mājām Ropažu ielā 74, Rīgā, Ropažu ielā 76, Rīgā, un Ropažu ielā 78, Rīgā.
Dzīvojamajai mājai Ropažu ielas 76, Rīgā, piesaistītajā teritorijā asfaltbetona segums piebraucamajam ceļam ir labā tehniskā stāvoklī, tomēr neveicot iebrauktuves rekonstrukciju, paaugstinot tās slodzi, iebraucama ceļa uzturēšana kļūs problemātiska.

Papildus norādām, ka iekškvartālu koplietošanas piebraucamo ceļu remontdarbi par pašvaldības līdzekļiem Vidzemes priekšpilsētā šogad ir paredzēti Juglā (darbi pašlaik notiek) un Mežciemā.

#1101 Ojārs Krūmiņš 2014-06-05 19:04:56
Labdien! Gribētu uzdot dažus būtiskus jautājumus par Rīgas tranzītceļu “tupikiem”. Manuprāt ir divas absurdas vietas – 1. Nav pabeigta dienvidu tilta 3.kārta, līdz ar to, lai ērti nokļūtu uz Jelgavu vai Vienības gatves virzienu ir jābrauc atkal centra virzienā un jāsēž “korķī”; 2. Sākot no Dreiliņu apļa ir izbūvēts ceļa posms līdz Biķernieku ielai, ceļa posms izbūvēts vienā virzienā katrā virzienā un esošais ielas posms līdz Juglai arī ir ar vienu joslu katrā virzienā, līdz ar to šī ceļa posma abos galos ir patstāvīgi sastrēgumi! Ja šis ir Rīgas aplis, pa kuru var apbraukt pilsētu, tad kā var būt viens ceļa posms ar sašaurinājumu! Šie ir divi jautājumi par Rīgas apli un vēl gribētu zināt, kad varētu tik uzsākta ceļa posma izbūve starp G.Zemgala gatvi un Piedrujas ielu? Paldies.

Atbilde: Jā, šie ir Rīgas apvedceļu stūrakmeņi, pie kuriem šobrīd strādājam.
Jāatzīst, ka iepriekš plānojot Rīgas attīstību, tranzītam netika pievērsta pārāk liela nozīme. Šobrīd notiek sagatavošanas darbi, pirmkārt jau – plānošana. Tā ir dokumentu izstrāde, nekustamo īpašumu atgūšanas procedūra.
Dienvidu tilta 4.kārta no Ziepniekkalna ielas līdz Vienības gatvei ir trūkstošais posms, lai Pārdaugavā sakārtotu tranzīta apvedceļu, tomēr jāatzīst, ka tā nav šī brīža prioritāte. Kā jau Rīgas dome vairākkārtīgi minējusi, izvērtējot prioritātes, būtiskākais ir Salu tilta rekonstrukcija un pēc tam, 2017.gadā jāuzsāk Vanšu tilta renovācija. Jāsakārto esošā satiksmes infrastruktūra, pirms ķeramies jaunu objektu izbūvei.
Savukārt, Austrumu maģistrāles trūkstošā posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai atlicis pēdējais sagatavošanās posms – jāatgūst 21 nekustamais īpašums. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, īpašumu jautājums tūlīt tiks atrisināts un nākamgad varētu uzsākties būvniecība, piesaistot ES finansējumu. Līdz ar trūkstošā Austrumu maģistrāles posma izbūvi atrisināsies Rīgas apbraucamo ceļu nepilnības.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes