Par aktuālo Rīgā (04.09.14)

Par aktuālo Rīgā (04.09.14)

08.09.2014

04.09.14

 

#1121  Madara Skrebena 2014-08-15 22:04:09

Jautajums par bernudarzu. Kadā secibā tiek veikti bernudarza bērnu laukuma remonti? Mūsu bernudarza laukums sastav no vecam trubam uz kuram var sasities,no ieraktam zeme riepam kuras ir sapuvušas, no veciem soliņiem uz kuriem pat nevar apsēsties. Vai logopediskais bernudarzs ir slitāks par citiem? Blakus bernudarzam ir jauni laukumi un slidkalniņi,rāpšanas trepites un nojumes kur noslepties no lietus. Apskatot ari citus bernudarzus Riga diemžēl jasaka ka musu bernudarzu ir aizmirsuši ka tads pastāv. Bd ”Saulite”

Atbilde:  Atbildi lūdzu skatīt pie iepriekšējā jautājuma.

 

#1120  Madara Skrebena 2014-08-15 21:54:53

Jautajums par bernudarzu. Kadā secibā tiek veikti bernudarza bērnu laukuma remonti? Mūsu bernudarza laukums sastav no vecam trubam uz kuram var sasities,no ieraktam zeme riepam kuras ir sapuvušas, no veciem soliņiem uz kuriem pat nevar apsēsties. Vai logopediskais bernudarzs ir slitāks par citiem? Blakus bernudarzam ir jauni laukumi un slidkalniņi,rāpšanas trepites un nojumes kur noslepties no lietus. Apskatot ari citus bernudarzus Riga diemžēl jasaka ka musu bernudarzu ir aizmirsuši ka tads pastāv. Bd ”Saulite”

Atbilde:  Informējam, ka visi remontdarbi Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek plānoti atbilstoši iestāžu tehniskā stāvokļa apsekošanas rezultātiem, kas ir publiski pieejami un rezultāti un ir publicēti Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā www.rdid.lv  kopā ar plānoto izglītības iestāžu nepieciešamo remontdarbu pieteikumiem nākošajam gadam.

Rotaļu laukumu labiekārtošanas programmu Rīgas domes Īpašuma departaments uzsāka tikai kopš 2009.gada un uz to brīdi rotaļu laukumi atradās neapmierinošā tehniskā stāvoklī praktiski visās izglītības iestādēs, tomēr, ieskaitot, šī gada renovēto laukumu apjomu (11 iestādes), jau šobrīd pilsētā ir renovēti 98 rotaļu laukumi pie pirmsskolas izglītības iestādēm.

Ja joprojām tiks saglabāts finansējums rotaļu laukumu renovācijai iepriekšējo gadu apjomā, Rīgas 162.pirmsskolas iestādes (Lēdurgas ielā 18A) teritorijā esošo rotaļu laukumu Rīgas domes Īpašuma departaments plāno renovēt divu gadu laikā.

 

#1119  Normunds Grīnbergs 2014-08-07 11:09:35

Jautājums par kanālu/upīti, kas savieno Dambjapurva ezeru un Juglas ezeru. Senāk tai bija caurtece, kas tagad Dambjapurva ezera tuvumā ir aizbērta. Tagad šajā visnotaļ garajā kanālā/upītē sakrīt zari, lapas, atkritumi, tā iet cauri Juglas mikrorajonam un vietās, kur ir redzama no ietves, izskatās ļoti nepievilcīgi, nereti arī smako. Pēc lietavām tā ir pilna ar ūdeni, kas šmuci mazina, bet tad ūdens līmenis krītas un atsedzas mārks. Vai tur nevar kaut ko pasākt (tīrīt to)? To droši var pieskaitīt pie nekoptas (un bezsaimnieka) teritorijas Rīgas pilsētā.

Atbilde: Situācijas uzlabošanai nepieciešama Strazdupītes tīrīšana un aizbērtā dambja atjaunošana pie Dambjpurva ezera. Papildus caurteci traucē bojāta caurteka zem Murjāņu ielas, kuru šobrīd rekonstruē Rīgas domes Satiksmes departaments.

Tā kā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei piešķirtais finansējums hidrogrāfiskā tīkla kopšanai ir neliels, tad šogad šajā ūdenstilpē tiks veikta krasta nostiprināšana 12 m garumā, lai novērstu ēku apdraudējumu, kā arī neliela posma tīrīšana pie Juglas ielas. Vides pārvalde Strazdupītes sakopšanai nepieciešamos līdzekļus pieprasīs 2015.gada budžetā, un darbi tiks uzsākti nekavējoties pēc finanšu līdzekļu piešķiršanas.

 

#1118 Janka 2014-08-04 08:41:46

Sveiki. Šī gada 22 jūlijā Sia Rigas Namu Parvldniekam iecirknis “Purvciems” aizsutiju epastu , lai salapa bedrītes uz braucamās daļas. Suvju vietas sāk veidoties. Max 2 lāpstas asfalta vajag, varbut mazāk. 28 julija sie atsūta atbildi vajag no mājās savakt51% dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Pats tanī mājā nedzīvoju, sanāk garām braukt visu laiku. Vēlējos savlaicīgi novērst problēmu kamēr bedrītes nav parvertusas bedres. Runa iet par braucamo daļu pie Gaiļezera mājas 4 KAS TAS PAR MURGU?????

Atbilde: Ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 2.punkta nosacījumus, vienīgi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības izlemt ikvienu jautājumu, kas saistīts ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumu, t.sk. dzīvojamajā mājā vai tai piesaistītā zemesgabalā veicamajiem remontu darbiem.

Saskaņā ar Civillikuma un Dzīvokļa īpašuma likuma normām dzīvojamajai mājai nepieciešamie izdevumi jānes visiem attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem (kopīpašniekiem) samērīgi ar viņu domājamām daļām. Izdevumi Civillikuma 1071.panta izpratnē ietver ne tikai kopējas lietas saglabāšanas un uzturēšanas izdevumus, bet arī nepieciešamos apsaimniekošanas, pārvaldīšanas, remonta un citus nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar kopējo lietu.

Uzdotajā jautājumā norādītā braucamā daļa atrodas uz Dzīvojamajai mājai Gaiļezera ielā 4 (turpmāk – Dzīvojamā māja) piesaistītā zemes gabala. Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki šobrīd veic finanšu līdzekļu uzkrājumu prioritāri svarīgākiem remonta darbiem, līdz ar to, lai veiktu Dzīvojamās mājas piebraucamā ceļa remonta darbus, Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums par darbu veikšanu, norādot arī remontdarbu izpildei nepieciešamā finansējuma avotu (esošais mājas uzkrājums vai jauna uzkrājuma izveidošana, nosakot termiņus un apjomus).

Papildus piebilstams, ka Dzīvojamajai mājai piesaistītā zeme atrodas uz privātīpašniekiem piederoša zemesgabala. Ievērojot zemesgabala privātīpašnieku un Sabiedrības savstarpēji noslēgtā zemes nomas līguma nosacījumus, Dzīvojamajai mājai piesaistītajā zemesgabalā veicama iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju segumu atjaunošana, ja šādus labiekārtošanas darbus vēlas veikt nomnieki (Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki). Tādā gadījumā jāpieņem attiecīgs dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, nosakot finansējuma iegūšanas avotu, to apmēru un izlietojuma kārtību.

Ņemot vērā minēto, Sabiedrība mēneša laikā organizēs Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku aptauju par Dzīvojamajai mājai piesaistītajā teritorijā esošā ceļa remonta darbu nepieciešamību. Ja Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņems lēmumu, ka minētie darbi ir nepieciešami, kā arī to veikšanai nodrošinās finanšu līdzekļus, Sabiedrība organizēs publisko iepirkumu.

 

#1117 Alnis Labsvīrs 2014-07-31 17:49:28

Labdien. Jautājums ir par Mūkusalas, Akmeņu un Kuģu ielas krustojumu. Tur jau kādu laiku ir izveidots risinājums ar sabiedriskā transprta jolsu. Noteiktos laikos, konkrēti no rītiem un vakaraos veidojas sastrēgums braucot pa Mūkusalas ielu virziena uz Kuģu ielu. Jautājums ir tāds, vai ir veikta satiksmes intensitātes uzskaite par to vai dotais risinājums ir labāks par iepriekšējo risinājumu un vai ir uzlabojies krustojums no satiksmes drošības viedokļa? Vai ir plānots kaut ko mainīt šajā risinājumā, jo tas manuprāt tas nav izdevies, ja protams nav uzlabojusies satiksmes drošības rādītāji šajā vietā. Realitātē it tā, ka autobus jebkura gadījuma dabūn stāvēt sastrēguma līdz Akmeņu ielai un ieguvums no sabiedriskā transporta joslas ir niecīgs, kā arī regulāri automašīnas kas brauc pa otro jolsu pārkāpj noteikumus braucot pāri horizontālo apzīmējumu saliņai virzienā uz Kuģu ielu un es neesmu vel šim redzējis, ka policija tur kādreiz šo lietu pakontrolētu.

Atbilde: Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību, veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā Mūkusalas ielā. Pirms Uzvaras bulvāra ir ierīkota sabiedriskā transporta josla, tādējādi uzlabojot sabiedriskā transporta plūsmu virzienā uz centru, īpaši rīta stundās. Izvērtējot satiksmes organizāciju, speciālisti secināja, ka brauktuves platums ir septiņi metri, kas ļauj transportlīdzekļiem izkārtoties divās rindās, līdz ar to ir izveidotas divas braukšanas joslas, no kurām viena atvēlēta sabiedriskajam transportam. Sabiedriskā transporta josla sākas no apgriešanās vietas pretī Nacionālajai bibliotēkai līdz Akmens tilta pieslēgumam. Autovadītājiem izvietots plakāts ar aicinājumu dot priekšroku sabiedriskajam transportam. Šādas satiksmes organizācijas izmaiņas veiktas pēc uzņēmuma SIA „Rīgas Satiksme” lūguma.

Rīgas domes Satiksmes departaments atgādina, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem pa sabiedriskā transporta joslu drīkst braukt pasažieru sabiedriskie transportlīdzekļi un taksometri, kā arī operatīvais transports. Taču pasažieru sabiedriskie transportlīdzekļi drīkst izmantot arī pārējo transportlīdzekļu satiksmei paredzētās braukšanas joslas.

2013.gada nogalē satiksmes organizācijas speciālisti, pēc sabiedriskā transporta joslas ieviešanas, apsekoja Mūkusalas ielu un secināja, ka autovadītāji, kas veic apgriešanās manevru braucot virzienā no Kuģu ielas uz Akmens tiltu pasliktina situāciju pieslēgumam pie tilta. Kaut arī autovadītāji ir pieklājīgi un ievēro rāvējslēdzēja principu, stāvošā rinda uz Mūkusalas ielas  pagarinās vēl vairāk.

Viens no priekšlikumiem, kuru piedāvāja satiksmes organizācijas speciālisti bija – Mūkusalas ielas sadalošās joslas pārbūve, lai izveidotu atsevišķu joslu tiem, kas vēlas braukt pa Mūkusalas ielu Kuģu ielas virzienā. Taču, lai veiktu izmaiņas, nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu un veikt iepirkumu – būvniecību –  tas ir ilgtermiņa pasākums.

Otrs priekšlikums bija slēgt šo apgriešanās vietu, jo šo manevru var veikt izvēloties citu maršrutu, piemēram, no Trijādības ielas puses pa Valguma ielu un ar kreiso pagriezienu uz Akmens tiltu vai pa Akmeņu un Valguma ielām.

Informējam, ka šogad signālplāns mainīts, taču būtiski uzlabojumi vairs nav plānoti.

 

#1116 Ineta Z. 2014-07-31 16:31:55

Labdien! Tā kā neesmu saņēmusi atbildi uz manis uzdoto jautājumu, vēlos to aktualizēt vēlreiz. Rīgā Pļavniekos atpūtas zonā (birzītē starp A.Saharova, A.Deglava un Ilūkstes ielām), to rekonstruējot bija paredzēts izveidot norobežotu suņu pastaigas laukumu. Kad varētu gaidīt šī jautājuma atrisināšanu? Ar cieņu, Ineta

Atbilde: Projekts „Teritorijas labiekārtošana Rīgā, Andreja Saharova iela b/n, zemes kadastra Nr. 0100 121 2989” paredz būvdarbus 3.kārtās. Bērzu birzs, Pļavniekos, labiekārtošanas projekta 1.kārtā teritorijā izveidota lietus kanalizācija, ierīkots apgaismojums, ieklāti bruģa gājēju celiņi (aptuvenā platība 3880 m2), labiekārtots zāliens, labiekārtotajā teritorijā izvietoti soliņi un atkritumu urnas. Šobrīd tiek uzsākta II.kārtas realizācija. Suņu pastaigu laukums paredzēts projekta III.kārtā. Izpilddirekcija lūgs piešķirt finansējumu projekta III.kārtas realizācijai 2015.gadā.

Informāciju par darbu gaitu sākot no septembra Rīgas Austrumu izpilddirekcija publicēs arī savā mājas lapā www.rigasaustrumi.lv

 

#1115 Normunds Grīnbergs 2014-07-28 09:23:00

Kravas automašīnu plūsma Juglas ielā… Presē raksta, ka Baltijas valstu pilsētās visnetīrākais gaiss esot Rīgā. Padomju varas gados kravas automašīnu kustība Juglas ielā bija liegta, tagad Juglas iela ir lielo “fūru” iecienīta. Tās visas brauc cauri, no Lubānas ielas apļa un tālāk uz Tallinas vai Pleskavas šoseju, nepiestājot un neizkraujot kravu. Tas dzīvojamā rajonā (Juglā-2 un Juglā-3) būtiski sarežģī satiksmi, rada sastrēgumu risku, piesārņo gaisu un rada arī trokšņu piesārņojumu. Ierosinu noteikt, ka kravas automašīnas šajā posmā brauc tikai ar norīkojumu (apkalpojot veikalus, objektus, remontdarbus utt.), nevis vienkārši caurbraucot. Jugla pirmkārt ir dzīvojamais rajons, nevis starptautisko pārvadājumu un slinku autovadītāju autotrase.

Atbilde: Vēlamies jūs informēt, ka Jugla perspektīvā plānota tranzītam, tas nozīmē, ka nākotnē, veicot Juglas ielas rekonstrukciju, tiks veikti visi pasākumi, lai atdalītu ielu no dzīvojamās zonas ar prettrokšņa sienu.

Tāpat vēlamies informēt, ka šogad uzsākti visi darbi, lai pabeigtu Austrumu maģistrāli, tas nozīmē, ka pilsētas centrs tiks atbrīvots no kravas auto, jo no Dienvidu tilta varēs ērti pa Austrumu maģistrāli nokļūt ostā.

 

#1114 Uldis Salenieks 2014-07-24 00:48:07

Par auto satiksmi. Pie TC “Spice” braucot no Jūrmalas ir lielais krustojums uz Kalnciema ielu un Ulmaņa gatvi. Braucot Salu tilta virzienā – Ulmaņa gatves virzienā – ir kādus 100 metrus ar zebru aizkrāsota 2. brauktuves josla, lai drošības apsvērumu dēļ tur visi brauktu tikai no labās malējās joslas. Taču pēc kādiem 300 metriem ir pretim braucošo auto apgriešanās vieta, kur bieži sastrēguma stundās ir grūti izgriesties no Spices Salu tilta virzienā, jo katrs kārtīgs un sevi cienošs Jūrmalnieks uzskata par pienākumu pārvietoties pa kreiso malējo – otro joslu, kas ceļu satiksmes noteikumos ir atļauts. Tā kā pirms tam ir bijusi brauktuves reorganizācija uz 1 joslu, vai nevarētu paturpināt tur uzkrāsoto “zebru” vēl tos aptuveni 200 metrus līdz apgriešanās vietai, tādējādi atvieglojot izbraukšanu un iekļaušanos plūsmā tiem auto, kas veic apgriešanos no Spices Salu tilta virzienā?

Atbilde: Lai ieviestu Jūsu priekšlikumus, pirms tam nepieciešams veikt esošās situācijas analīzi (tajā skaitā veikt satiksmes intensitātes skaitīšanu, ceļu satiksmes negadījumu datubāzes analīzi, utml.). Informējam, ka pēc nepieciešamās informācijas apkopošanas Rīgas domes Satiksmes departaments izvērtēs Jūsu priekšlikumu.

 

#1113 Uldis Salenieks 2014-07-24 00:33:12

Ir jauki novietot auto krastmalā iepretī Vecrīgai. Taču lai nokļūtu līdz kases automātam ir vai nu jāiet pa ielu, kur ir intensīva 2 joslu kustība abos virzienos, vai nu vienkārši jābrien pa zāli, kā tas šobrīd arī notiek. Ir izbradātas melnzemes takas, kas lietus laikā pārvēršas par dubļiem un cilvēki spiesti veidot jaunas un plašākas takas. Arī no auto nevar nokļūt līdz gājēju pārejai neveicot šo pašu darbību. Rezultātā – “Man nepatīk, kā tā Rīga tur izskatās!”. Varbūt vajag ierīkot kaut šauras, bet bruģētas ietves tieši gar brauktuves malu, lai auto vadītāji varētu kulturāli atstāt savu auto un nokļūt līdz kases automātam un arī tālāk.

Atbilde: Paldies par ierosinājumu! Autostāvvietas apmaksas automāts tiešām izvietots zaļajā zonā, taču paredzēts, ka autovadītāji veic apmaksu pie savas automašīnas un tālāk uz sev vēlamo vietu nokļūst gar automašīnas aizmugurējo daļu, tādejādi neizbradājot zālāju.

Lai izbūvētu ietves pie vēsturiskā centra, nepieciešamas tehniskais projekts. Informējam, ka projekts ir izstrādes stadijā, kurā rasts risinājums ietves/promenādes izbūvei. Pēc projekta izstrādes tiks rasts finansējums un izbūvēta ietve/promenāde un veloceļš.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes