Par aktuālo Rīgā (18.09.14)

Par aktuālo Rīgā (18.09.14)

2014. gada 19. septembris

#1133 Egita 2014-09-05 13:50:16

ēka: Pērnavas 10. tā pati problēma, par nelikumīgi privatizētiem bēniņiem. Daļu tātad mājas iedzīvotāji attiesāja un ir tiesas lēmumi, kas atzina nelikumīgu privatizāciju. Šī procesa rezultātā, viena daļa bēniņu ” nepaspēja” nekur aiziet, bet palika RD īpašumā. Pēc jau viena jautājuma šai vietnē, tika iekustināts process no RD puses, par šo beniņu telpu “atlikšanu” atpakaļ mājas kopējā bilancē, jeb īpašumā, tikai – Likums prasa 100% īpašnieku piekrišanu, kas ka saproties -dzīve nemaz nav iespējams. Kad centās atņemt, nevienam neprasīja:) Tātad jautājums, šķiet, ka Likums vēl pieļauj otru iespēju šo procesu izdarīt un tas ar RD Dzīv.māju privat komisijas ierosinājumu un līdzekļiem, tā kā privatizācija vel līdz galam nav pabeigta… Vai RD institūcijas var izskatīt šo iespēju un neuzkraut atkal kārtējo reizi visu uz iedzīvotāju pleciem, bet izlabot paši savas ievārītās kļūdas? Otrs -nu lūdzu samaksājiet pienākošos apsaimniekošanas maksā par visiem nesamaksātajiem gadiem par šīm telpām, tāpat kā to ir darījuši visi pārējie kopīpašnieki. Iemaksājiet šo naudu mājas uzkrājuma fondā :) un noņemiet attiecīgi šo naudu, kas šobrīd ir uzkarināta, un mājas bilancē ielikta kā mājas kopējais parāds. Nu cik mēs varam par šo tēmu runāt. Nu nesmuki! Kā ta, ja pārvaldītājs pat šādi rīkojas, ko tad mēs saucam pie atbildības pārējos?

Attiecībā par mākslinieka darbnīcas Pērnavas ielā 10, Rīgā (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000270080001099), lietošanas veida maiņu Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk tekstā – Privatizācijas komisija) savas kompetences ietvaros informē, ka būvju /telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienests, ne Rīgas dome.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta izgatavoto 08.11.2000. būves tehniskās inventarizācijas lietu un 07.12.2011. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, dzīvojamās mājas Pērnavas ielā 10, Rīgā, sastāvā cita starpā iezīmēta telpu grupa – mākslinieka darbnīca Nr.905 (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000270080001099).

Minētā mākslinieka darbnīca nav privatizēta, reāli dabā nav izbūvēta, līdz ar to secināms, ka šī telpa neatbilst likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 1.panta 8.punktā minētajam mākslinieku darbnīcas definējumam.

30.06.2014. Privatizācijas komisija nosūtīja biedrībai „Pērnavas 10” vēstuli Nr.DMPK-14-1651-nd ar minētās dzīvojamās mājas kopīpašnieku saskaņojuma sarakstu, kas jāapliecina visiem dzīvokļu īpašniekiem, lai Privatizācijas komisija varētu precizēt  dzīvojamās mājas Pērnavas ielā 10, Rīgā, dzīvokļu īpašuma kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu, vienlaicīgi Privatizācijas komisija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu risina jautājumu par iespēju mainīt mākslinieka darbnīcas Pērnavas ielā 10, Rīgā (telpu grupas kadastra apzīmējums 01000270080001099), nosaukumu uz „koplietošanas telpa” gadījumā, ja netiks saņemts 100% minētās dzīvojamās mājas kopīpašnieku saskaņojums.

Uz minēto vēstuli, līdz 09.09.2014. biedrība „Pērnavas 10” atbildi nav sniegusi.

Ņemot vērā, ka Telpas faktiskais īpašnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība un, ievērojot Civillikuma 1895.pantā noteikto noilguma principu, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” veica pakalpojumu rēķinu pārrēķinu saistībā ar Telpas lietošanu par laika periodu no 2004.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 1.jūnijam un, sākot no 2014.gada jūnija pakalpojumu rēķini par Telpas lietošanu tiek sagatavoti un tiks nosūtīti Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam.

Jāpiezīmē, ka līdz brīdim, kad tiks sakārtots jautājums par minēto telpu statusu, jautājums par apmaksu ir diskutējams.

 

#1132 Edgars Strazdiņš 2014-09-04 13:42:09

Labdien! Esmu auto lietotājs un ikdienā pārvietojos pa Dīķa ielu. Tās stāvoklis neasfaltētajā posmā ir katastrofāls, nelīdzens , dziļas bedres . Ielas posms nav labots un pat greiderēts, izskatās, visu vasaru. Daudzi autovadītāji ir nemierā ar šo situāciju. Kādi ir Rīgas domes plāni Dīķa ielas neasfaltētā posma sakārtošanā ? Ar cieņu, Edgars.

Diemžēl, Dīķa iela ir viena no tām ielām Rīgā, kur kartē iezīmēts, ka tā ir iela, bet realitātē iela nav izbūvēta. Tās vietā ir iebraukta taka.

Satiksmes departaments ielu uzturēšanas ietvaros Dīķu ielu uztur līdz Graudu ielai, savukārt tas posms, kas iet gar dzelzceļu augstskolas „Turība” pusē nav departamenta pārziņā un uzturēšanā. Tuvākajā četrgadē trūkstošajam ielas posmam nav plānots veikt tehniskā projekta izstrādi un ielas izbūvi.

 

#1131 Andris 2014-09-04 12:58:57

Par ceļa marķējumu Rīgā. Kad tas tiks atjaunots visās Rīgas ielās? Ja vajag konkreti, tad piemēram Jāņa Asara iela ir ar 4 joslām, marķējums nav jau 4-5 gadus (tas noskalots ar lietu ;). Tapat noskalotas ir zebras pie Tallinas ielas. Vai gājēju veselība un dzīvības nav to vērtas? Vai ir vieglāk novilkt līnijas uz brauktuves malām un nosaukt par veloceliņiem? Kad beidzot tiks atjaunoti ielu marķējumi un zebras visās Rīgas ielās?

Klausītājam taisnība, pēdējos 4 gadus ielu horizontālais marķējums J.Asara ielā nav atjaunots. Ielu seguma un satiksmes organizācijas objektu (horizontālais marķējums, ceļa zīmes, luksofori) uzturēšanas  līgumā ir noteiktas konkrētas ielas, taču šī iela nav iekļauta.

Ar nākamo gadu būs jauns uzturēšanas līgums uz pieciem gadiem par satiksmes organizācijas objektu uzturēšanu un tajā ietverto ielu sarakstu, kas tiks pārskatīts/papildināts. Šobrīd notiek dokumentācijas sagatavošana iepirkumam.

#1130 Andris 2014-09-04 12:46:57

Kad tiks novāktas ceļazīmes satcionārs RADARS, kuras maldina braucējus, tās ir uz visiem tiltiem un arī citur. Vai ir pieļaujamas ceļazīmes, kuras maldina ? Kad tās tiks noņemtas?

Šādas ceļazīmes nevis maldina autovadītājus, bet gan disciplinē! Šādas zīmes atrašanās minētajās vietās nav pretrunā ar likumdošanu.

Šobrīd CSDD strādā pie jaunu fotoradaru uzstādīšanas un ieviešanas plāna, tiklīdz būs zināmas vietas, zīmes tiks pārstādītas. Šobrīd šīs zīmes demontētas netiks.

 

#1129 Andris 2014-09-04 12:41:14

Jautājums par bēdīgi slaveno Braslas ielu, tur ir daudz bedru, katru dienu braucu un novēroju, ka salāpītas tiek tikai ļoti lielās, kaut gan turpat blakus paliek salīdzinoši mazākas (diametrā apmeram 15-25cm lielas), tās netiek aizbērtas. Pēc mēneša tās paliek 2reiz lielākas, tad atkal paradās lāpītāji un to aizber. Vai to dara ar nodomu? Ja aizbērs arī mazās bedres (visas bedres), tad remontbrigadei pēc mēneša var tur pietrūkt darba???? Tā teikt mūžīgais bizness? Nav bedru nav biznesa. Vai tā ir lietderīgi tērēt nodokļu maksātāju naudu?

Vēlamies informēt, ka pēc iepirkuma procedūras, kas notika pavasarī, uzņēmums, kurš iepirkumā neatbilda prasībām, pārsūdzēja Satiksmes departamenta pieņemtos lēmumus kā rezultātā, seguma atjaunošana uzsāksies tikai tuvākajās dienās – no 15.septembra. šogad plānots vēl rudenī sakārtot 15 Pārdaugavas ielas un bēdīgi slaveno Brasas ielu, kur segums jau nokalpojis. Vēlos vērst autovadītāju uzmanību, ka līdz oktobra beigām Brasas ielas segums tiks atjaunots.
#1128 Andris 2014-09-04 11:52:05

Vēl bedre aiz bedres apmeram 30 gab ir Aleksandra Čaka iela 147-151 , blakus veikalm Burusports un Georgs5.

Par bedrēm informācija nodota ielu uzturēšanas uzņēmumam, kas atbildīgs par seguma uzturēšanu, lai maksimāli ātri novērstu nepilnības. Taču, ņemot vērā, ka ielu segums ir nokalpojis, situāciju uzlabotu pilnīga ielas rekonstrukcija vai pilnīga seguma nomaiņa. Nākamgad plānots veikts seguma atjaunošanu Brīvības ielā, tiklīdz tiks salabots segums šai maģistrālajai ielai, uzsāksim seguma maiņu Čaka ielā. Vienā būvsezonā nav iespējams veikt visu ielu seguma atjaunošanu Rīgā gan no loģistikas viedokļa, gan finansējuma apjoma.

 

#1127 Andris 2014-09-04 11:45:35

Labdien, Barona ielas posmā no Ērgļu ielas līdz Pērnavas ielai uz brauktuves ir 6 kanalizācijas lūkas, kuras ir krietni “iekritušas vai izlīdušas virs brauktuves ” , katru dienu braucu pa šo posmu un laužu auto. Lūdzu tās izlīdzināt ar brauktuvi. Vēl 2 milzīgas bedres ar asām malām ir uz Zemitana ielas sākuma, nogriežoties no Barona ielas. Bilde šeit http://failiem.lv/u/vfuuhri Lūdzu tās salāpīt.

Satiksmes departaments ir informējis komunikāciju valdītājus par nepieciešamību koriģēt kanalizācijas lūku izvietojumu.

Kā jau tas bildē redzams, bedres izveidojušās, jo pazemes komunikāciju valdītāji, savulaik, veicot avārijas seku likvidācijas darbus veikuši „lauzuma darbus”. Ikviens avārijas seku likvidēšanas gadījums, kad tiek veikts „lauzums” un novērstas avārijas sekas tiek stingri kontrolēts un veikti neatkarīgu ekspertu laboratoriskie izmeklējumi, kontrolpārbaudes, lai segums tiktu atjaunots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Darbi tikuši veikti pirms vairākiem gadiem, tādēļ šobrīd no būvniekiem vairs nav iespējams prasīt veikt labojuma darbus par uzņēmuma līdzekļiem, savukārt Satiksmes departaments šos labojumus varēs veikt rekonstruējot ielu.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes