Par aktuālo Rīgā (09.10.14)

Par aktuālo Rīgā (09.10.14)

2014. gada 10. oktobris

 

# 1151 Edgars Kalniņš 2014-09-28 20:02:42

Sveiki, Ir izveidojusies absurda situācija ar renovētu īpašumu Alīses ielā 5. Visa māja ir skaisti renovēta, bet vienu sienu, kas robežojas ar Lukoil ofisu, nevar nosiltināt, jo Lukoil atsaka piekļuvi šai mājas daļai. Vai tiešām likumdošanā ir viss kārtībā, ja īpašniekam var būt liegta piekļuve kādai sava īpašuma daļai, kas robežojas ar kaimiņa īpašumu?

Likumdošanas jautājumi nav pašvaldības kompetencē.

Informējam, ka jautājumā aprakstīto situāciju var risināt tikai savstarpēji vienojoties vai tiesas ceļā nosakot servitūtu.

#1150 Normunds Bērziņš 2014-09-25 19:18:49

Tuvojoties vēlēšanām, aktīvi tiek asfaltēti iekšpagalmi. Viss jau skaisti un jauki, tikai, vai tiešām vēl aizvien neviens nav iedomājies, ka automašīnu skaits kopš māju uzcelšanas ir vairākkārtīgi pieaudzis un līdz ar to būtu nepieciešams izveidot vairāk autostāvvietu. ar 5 stāvvietām uz 75 dzīvokļiem sen jau ir par maz. kāpēc jaunais asfalts tiek liets tikai tur, kur bijs vecais? Vai tiešām nav iespējams uzliet kādu metru, pusotru platāku, lai būtu vieta, kur novietot auto un varētu ari pabraukt garām?

Pagalmi nodrošina iedzīvotāju rekreācijas un saimnieciskās vajadzības. Auto stāvlaukuma ierīkošana nodrošina saimnieciskās vajadzības. Jau sen mūsdienu pilsētās, esošās daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves situācijā, nevar nodrošināt pietiekamu vietu skaitu automašīnu novietošanai pie katra auto lietotāja dzīves vietas. Pagalmi, pirmkārt, ir paredzēti iedzīvotāju rekreācijas vajadzību nodrošināšanai, nevis auto īpašnieku interešu apmierināšanai. Ikdienā katrs auto lietotājs, plānojot savus maršrutus, paredz vietas, kurās varēs atļauti novietot savu transporta līdzekli. Tāpat ir jāparedz vieta, kurā varēs atļauti novietot savu auto sev ērtāk vai iespējami tuvāk savai dzīves vietai. Pašvaldība šo problēmu risina pašvaldībai piederošos zemes īpašumos būvējot daudzstāvu stāvvietas un dotējot sabiedrisko transportu. Ķengaragā vieta daudzstāvu autostāvvietai rezervēta Maskavas ielā aiz t/c „DOLE” (braucot no centra), kur paredzēta kultūras centra un „Park and drive” (noliec mašīnu un brauc tālāk) būve.

Par to, vai pagalmā, izbūvējot autostāvvietas jāsamazina rekreācijas funkcija, pirmkārt, kopīgi jāvienojas apkārtējo dzīvokļu īpašniekiem. Kā liecina prakse, ne visi dzīvokļu un/vai zemju īpašnieki piekrīt stāvlaukumu platību palielināšanai un no apbūves (ēkas, ceļi, laukumi) brīvās teritorijas samazināšanai. Esošās apbūves situācijā, ievērojot normatīvos attālumus no citiem zemes īpašumiem, citām būvēm, logiem, esošajiem stādījumiem, kā arī ievērojot minimālos ģeometriskos izmērus (stāvvietās 25m2 uz 1 auto vietu) un pagriezienu rādiusus, esošās inženierkomunikācijas un to aizsargjoslas u.c. ar būvnormatīviem un RTIAN noteiktās prasības, pagalmos normatīviem atbilstoša papildus autostāvvietu ierīkošana un ceļu paplašinājumi bieži vien nav iespējami.

Lai veiktu izmaiņas pagalma plānojumā – pārbūvētu esošos ceļus, izveidotu papildus stāvlaukumus vai kā citādi izmainītu ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (RTIAN) konkrētajā teritorijā noteikto apbūves (ēkas, ceļi, laukumi) intensitāti un blīvumu, brīvās teritorijas rādītājus, saskaņā ar Būvniecības likumu, nepieciešams būvprojekts un jāsaņem būvatļauja. Pirms projekta izstrādes jāsaņem būvvaldes projektēšanas un arhitektūras uzdevums, citu institūciju tehniskie noteikumi. Projektā, iespējams, būs jāiekļauj projekta zonā esošo inženiertīklu pārlikšana vai remonts, lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana, kur tās nav vai tā nenodrošina normatīvu prasības, pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Pagalma pārbūve jāsaskaņo ar visu projekta skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem. Pie tam, liels daudzums pagalmu atrodas zemes īpašumos, kuri nav pašvaldības valdījumā. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā ir noteikts, ka pašvaldībai nav tiesību ieguldīt savus finanšu līdzekļus citu īpašnieku īpašumu uzturēšanai un labiekārtošanā.

Lai rosinātu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus iesaistīties savas dzīvojamās vides uzlabošanā un kopīgi ar speciālistiem meklēt risinājumus un iespējas veidot mūsdienīgu, kvalitatīvu un estētisku pagalmu vidi, ir uzsākts projekts „Pagalmu Renesanse”. Vairāk informācijas – https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_today/Pagalmu-renesanse/default.htm

Izprotot ar auto novietošanu un transporta kustību pagalmos saistītās problēmas, esošo piebraucamo ceļu asfalta seguma remonta laikā tiek meklēti risinājumi, kas nav pretrunā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībā un, kaut nedaudz, bet uzlabo pastāvošo situāciju, ja vien zemes īpašums ir 100% vai daļēji pašvaldības īpašumā.

Lai ierobežotu ar konkrēto dzīvojamo namu nesaistīta auto transporta iebraukšanu un novietošanu pagalmā, dzīvojamo ēku apsaimniekotāji, pēc nama iedzīvotāju iniciatīvas, var organizēt auto kustību un stāvēšanu ierobežojošu ceļu satiksmes zīmju, kas nodrošina priekšrocības nama iedzīvotājiem, uzstādīšanu.

Papildus gribas piebilst, ka pagalmu piebraucamo ceļu remontiem nav nekādas cēloņsakarības ar šogad notiekošajām vēlēšanām. Šo ceļu remonti jau notiek kopš 90-to gadu otrās puses, tikai līdz 2012.gadam tas bija izlases veidā  atsevišķās adresēs. Kopš 2012.gada šī ir kļuvusi par pašvaldības programmu, vairakkārt palielinājušies apjomi un remonti nenotiek izlases veidā atsevišķās adresēs, bet apbūves kvartāla robežās ceļš pēc ceļa visā ceļa garumā.

#1149 Vārds, uzvārds 2014-09-25 18:43:55

Labdien! Gribētos, lai Amerika k-gs no rītiem mēģina uzbraukt uz Akmens tilta jebšu arī pabrauc zem tā – gribētos pēc tam dzirdēt – cik daudz nervu tas prasītu no paša rīta! Kamdēļ to apkārtgriešanās zīmi bija nepieciešams uzstādīt kreisajā joslā ? Vai tām 3…5 mašīnām, kuras tur nogriežas?

Jā, kreisais pagrieziens ir nepieciešams jo vidēji vienā stundā šo manevru izmanto no 161-196 automašīnām.

#1148 aldis 2014-09-25 09:51:47

Labvakar.Ir patikami ka pie 16stavu majam Hipokrata iela 9 un 11 ir nobrugets pagalms, gajeju celini. Paldies. Bet vai nav planots aizbert dzilas bedres uz braucama cela kas iet gar Hipokrata maju 19 Savadak kautka divaini, lai tiktu lidz atjaunotajiem pagalmiem ,jaizbrauc caur bezcelu
Šī gada  iekškvartālu remontdarbu programmas sastāvā veikt remontdarbus pie mājas Hipokrāta ielā 19 nav paredzēts. Ja iekškvartālu remontdarbu programma turpināsies pēc 2016.gada un tai tiks paredzēti līdzekļi  darbiem Mežciemā, tad var tikt labota arī šī  vieta.

#1147 Marija 2014-09-23 12:48:15

Vēlos dzirdēt atbildi uz sekojošu jautājumu: kad gājēju tunelī pie Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas tiks izvietotas norādes ar ielu nosaukumiem un tuvākajiem sabiedriskā transporta maršrutiem. Tur ļoti daudzi rīdzinieki un Rīgas viesi apjūk.

Tur kur minētajā tunelī to nav, norādes tiks izvietotas.

#1146 Andis I 2014-09-22 16:04:54

Labdien, Amerika kungs! Jau iepriekš atvainojos Jums par tiešumu, bet šis patiešām ir sasāpējis jautājums. Pāris nedēļas atpakaļ Jums tika izdots klausītājas jautājums par dzīvojamo māju Rīgā, Hāpsalas ielā 5, bet, diemžēl, atbildi pēc būtības tā arī sadzirdēt man neizdevās. Tā kā arī es esmu šīs ēkas iedzīvotājs un mēs visi ēkas iedzīvotāji jūtamies bezspēcīgi šajā Rīgas domes institūciju labirintā, kur neviens īsti ne par ko neatbild, tad vēršos pie atkārtoti JUMS. Kad tiks sakārtots minētās ēkas juridiskais statuss un sekos rīcība ar neprivatizēto ēkas daļu, kas ir Rīgas domes īpašums un pilda sociālās mājas funkcijas? Vēršu Jūsu uzmanību, ka 18.09.2014. minētajā mājā izcēlās nu jau kārtējais ugunsgrēks, dega Rīgas domes īpašumā esošā ēkas daļa, stiprā piedūmojuma dēļ ap plkst. 05.45 tika evakuēti tās iedzīvotāji – sievietes, mazi bērni utt. Vai tiešām ir jāatkārtojas vēl vienai “Zolitūdes traģēdijai”, lai sekotu faktiska rīcība no Rīgas domes puses.

Dzīvojamajai mājai ir noteikts juridisks statuss, t.i., „dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja”. Rīgas pilsētas pašvaldība realizē normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, t.sk. palīdz cilvēkiem, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā.

Lai būtu iespējams veikt šīs dzīvojamās mājas rekonstrukciju atbilstoši mūsdienu sanitāri higiēniskajām prasībām, Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvalde piedāvāja un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija apstiprināja pagaidu risinājumu, proti dažādu iemeslu dēļ (vienīgā īrnieka nāve, tiesas spriedums, personas atteikums no dzīvojamās telpas u.c.) atbrīvojušās dzīvojamās telpas pašvaldības īpašumā esošajā ēkas daļā nododot atsavināšanai – tas ir publiskai izsolei, ko veic Dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija), lai visā ēkā būtu vienots īpašumtiesību statuss. Īrnieku izvietošana pagaidām nav paredzēta.

Minētais lēmums Komisijā saņemts 10.09.2014., uz šo brīdi Komisija veic tiesisko un organizatoriski tehnisko darbību kopumu, lai izpildītu lēmuma 2., 3. punktos norādīto, tas ir –  Valsts zemes dienestā pasūtītas minēto īpašumu kadastrālās uzmērīšanas lietas, pēc kuru saņemšanas tik sagatavots Rīgas domes lēmuma projekts par minēto īpašumu nodošanu atsavināšanai normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

Iepriekšminēto darbību veikšana, protams, nav vienas dienas process, tāpēc, oktobra beigās, saņemot no Rīgas namu pārvaldnieka nākošā gada tāmi mājas uzturēšanai, dzīvokļu īpašniekiem būtu jāsasauc kopsapulce, kurā tiktu uzaicināti arī Mājokļu un vides departamenta speciālisti, kas pārstāv pašvaldības īpašumu šajā mājā. Pašvaldība vienmēr piedalās īpašnieku organizētajās sapulcēs un aptaujās, ja aicina. Pie tam vienmēr piekrīt veidot remontdarbu uzkrājumus, ja tādi ir nepieciešami. Šeit tie ir nepieciešami.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes