Par aktuālo Rīgā (17.10.14)

Par aktuālo Rīgā (17.10.14)

2014. gada 17. oktobris


 

#1155 Inese 2014-10-02 11:31:20

Sveicināti! Amerika kungs, pirms vairāk kā gada solījāt, ka Mežciemā, Līduma un Gaiļezera ielu krustojumā 2014.gadā tiks izbūvēts luksofors, jo vērsu uzmanību, ka uz tirdzniecības centru Penta, kas atrodas Gaiļezera ielā, no Līduma ielas puses ir sarežģīti, pat bīstami nokļūt, it īpaši ar maziem bērniem, kā arī ar bērnu ratiņiem, turklāt t/c Penta ir arī veselības centrs, kuru apmeklē ne tikai bērni, bet arī gados vecāki cilvēki. Vai luksoforu būvēsiet sniegā un salā, jo līdz 2014.gada beigām atlikuši vien pāris mēneši?

Skatīt atbildi pie jautājuma Nr.#1154.

 

#1154 Inese 2014-10-02 11:27:54

Sveicināti! Amerika kungs, pirms vairāk kā gada solījāt, ka Mežciemā, Līduma un Gaiļezera ielu krustojumā 2014.gadā tiks izbūvēts luksofors, jo vērsu uzmanību, ka uz tirdzniecības centru Penta, kas atrodas Gaiļezera ielā, no Līduma ielas puses ir sarežģīti, pat bīstami nokļūt, it īpaši ar maziem bērniem, kā arī ar bērnu ratiņiem, turklāt t/c Penta ir arī veselības centrs, kuru apmeklē ne tikai bērni, bet arī gados vecāki cilvēki. Vai luksoforu būvēsiet sniegā un salā, jo līdz 2014.gada beigām atlikuši vien pāris mēneši?

Informējam, ka šis krustojums ir  iekļauts prioritārajā sarakstā (nr.37). Taču jāņem vērā, ka Rīgā ir daudz krustojumu, kur būtu nepieciešams uzstādīt luksoforus un kur statistika ar negadījumiem ir ļoti augsta. Vēlamies vērst uzmanību, ka pēc ceļu satiksmes negadījumu analīzes – šogad šajā krustojumā nav bijis neviens negadījums ar cietušajiem.

Jāpiezīmē, ka arī investoriem, kas būvē lielveikalus būtu jādomā par savu klientu drošību un to piekļūšanai pie  lielveikala jāizbūvē regulējama gājēju pāreja, kā to dara lielveikalu tīkls Rimi vai Maxima.

 

#1153 Vjačeslavs V 2014-10-01 13:54:43

Kad tiks nodots ūdens/ kanalizācijas tīkls Lestenes ielā (Bieriņi), Mārupe. Izbūvēti ir jau vairāk kā pirms gada! Zvanot uz Rīgas Ūdens – nav nekādas informācijas.

Lai paplašinātu Rīgas ūdenssaimniecības sistēmu un nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas pakalpojumus, SIA „Rīgas ūdens” īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta”. Projekta ietvaros ir izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Mārupē (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) 56 km kopgarumā, tai skaitā arī Lestenes ielā.

Būvdarbi Lestenes ielā tika pabeigti jau 2012. gada decembrī, taču asfalta seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbi projekta pēdējās – Ventspils un Krūzes ielās, tiks pabeigti tikai šomēnes. Pēc projekta izpilddokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas ar visām iesaistītajām pusēm, šī gada decembrī plānota būvobjekta nodošana ekspluatācijā. Tehniskos noteikumus ēku pieslēgumu projektēšanai vairumā ielu var saņemt jau tagad, bet pieslēgties ielu vadiem varēs tikai nākamajā gadā.

 

#1152 armands 2014-09-30 12:59:51

Labdien! Pavasarī jau rakstīju par neizturamo naftas produktu smaku, kas nāk no Jùsu pārvaldītās brīvostas. Jāatzīst, ka neskatoties uz solījumiem kaut ko mainīt mainījies nav nekas, kā parasti. Itsevišķi Mangaļos. Dažreiz braucot cauri šai vietai pilnīgi slikti paliek no tās pretīgās smirdoņas kas tur valda. Gan Jūs, gan Ušakovs ir rakstījuši kaut kādas bezjēdzīgas brīdinajuma vēstules ostas uzņēmumiem, itkā esot iegādātas ierīces piesārņojuma noteikšanai. Jautājums, vai kaut ko esiet arī konstatējuši? Jo man braucot garām piemēram Mangaļu Rimi bez visām ierīcēm ir skaidrs no kurienes tā smaka nāk. Un lai neviens man nemēģina iestāstīt, ka tā nav kaitīga veselībai. Cik ilgi Jūsu pārvaldītajā Rīgā no Jūsu pārvaldītās brīvostas turpināsoes iedzīvotāju massveida indēšana? Jums nešķiet ka šim jautājumam vajadzētu būt domes prioritātei? Un kā Jūs domajiet, vai šāda situācija negrauj Valsts un pašvaldību iestāžu auroritāti iedzīvotāju acīs

Latvijas Republikā ar normatīvo regulējumu ir noteikts funkciju sadalījums starp valsts vides institūcijām un pašvaldībām vides aizsardzības jomā un pašvaldības iespējas reāli ietekmēt uzņēmumu darbību ir visai ierobežotas. Atļaujas vai apliecinājumus piesārņojošo darbību veikšanai operatoriem Rīgas pilsētā izsniedz Valsts vides dienesta Lielrīgas  reģionālā vides pārvalde. Lielrīgas reģionālā vides pārvalde kontrolē izsniegtajās atļaujās vai apliecinājumos iekļauto nosacījumu ievērošanu, kā arī reaģē uz saņemtajām sūdzībām par konkrētiem vides piesārņošanas gadījumiem, tajā skaitā smakas traucējumu. Valsts vides inspektoriem ir tiesības iekļūt jebkura uzņēmuma teritorijā un vides aizsardzības prasību neievērošanas gadījumā administratīvi sodīt uzņēmumu, pieprasīt izstrādāt un realizēt pasākumu plānu smakas traucējuma novēršanai vai samazināšanai. Arī lēmumu par uzņēmuma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu ir tiesīgs pieņemt tikai Valsts vides dienests.

Tātad saimnieciskās darbības radītu smakas traucējumu kontrole ne tikai Rīgas brīvostā, bet visā pilsētas administratīvajā teritorijā, neietilpst Rīgas pašvaldības kompetencē, lai nepieļautu funkciju dublēšanu, kā arī valsts un pašvaldības finansiālo resursu tērēšanu vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei. Savukārt par piesārņojošas darbības radīta smakas traucējuma novēršanu atbildīga ir nevis pašvaldība, kuras teritorijā notiek šī piesārņojošā darbība, bet gan konkrētais operators.

Nepatīkamo smaku avots Mangaļos, lielveikala „RIMI” rajonā, visticamāk ir naftas produktu pārkraušana un uzglabāšana a/s „B.L.B. Baltijas Termināls” teritorijā Rīgā, Ezera ielā 35.

Pašvaldības vērtējumā Valsts vides dienests joprojām nepietiekami efektīvi kontrolē šī operatora darbību. Valsts vides inspektora uzdevums ir konstatēt smakas traucējuma iemeslu (visbiežākais iemesls – pārkāpumi tehnoloģisko procesu ievērošanā) un pieņemt lēmumu par nepieciešamību veikt smakas koncentrācijas mērījumus. Valsts vides dienestam regulāri jāvērtē operatora izstrādātais rīcības plāns smakas traucējumu samazināšanai, ja paredzētie pasākumi nenovērš smakošanu, operatoram jāpieprasa plāna pārstrādāšana vai papildināšana. Līdz šim Valsts vides dienests neizmanto iespēju izdarīt grozījumus izsniegtajā atļaujā, izslēdzot no pārkraujamo produktu sortimenta tos naftas produktus, kurus ar terminālī izmantotajām tehnoloģijām nav iespējams pārkraut bez traucējošas smakas izplatīšanās ārpus termināļa teritorijas.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes