Par aktuālo Rīgā (04.12.14)

Par aktuālo Rīgā (04.12.14)

05.12.2014

 

#1206 Andis 2014-11-05 16:49:58

Labdien, šobrīd ir samilzusi problēma (arī komunikācijā) ar Rīgas namu pārvaldnieku (RNP). Lai rastu iespēju risināt jautājumu par radušos konfliktu un turpmāko sadarbību vai atteikšanos no RNP pakalpojumiem – saistībā ar RNP bezdarbību un īpašnieku vairākuma lēmumu ignorēšanu, daudzdzīvokļu mājas īpašnieku pārstāvji vairākkārt ir vērsušies RNP pieteikt vizīti pie RNP priekšsēdētāja – pārrunāt globālos jautājumus klātienē. Tas joprojām nav izdevies, jo RNP darbinieki atsaka reģistrēt vizīti, norādot, ka neredz tam iemeslu. Rodas pretruna, jo www.ushakovs.lv mājaslapā norādīts, ka vizītei pie RNP priekšsēdētāja ir iespējama un to var pietiekt telefoniski vai KAC. Par šo RNP nepieejamību šobrīd ir ievāktas konsultācijas no paša RNP, arī RD, pat PTAC un Rīgas pilsētas Īres valdes (PTAC ieteikums). 1) Lūdzu skaidrojumu, kā pieteikt vizīti pie RNP priekšsēdētāja, jo RD sniegtā informācija tomēr neatbilst patiesībai. 2) Vai RD rīcībā ir kāds instruments vai atbildīgais departaments, kurš pārrauga un spētu novērst šobrīd izveidojošos RNP patvaļu un nevēlēšanos ne komunicēt, ne sadarboties? Vai arī uzreiz jāvēršas pie RD priekšēdētāja. ac Andis 

Atbildi skatīt pie jautājuma Nr.#1205
#1205 Andis 2014-11-05 16:33:30

Labdien, šobrīd ir samilzusi problēma (arī komunikācijā) ar Rīgas namu pārvaldnieku (RNP). Lai rastu iespēju risināt jautājumu par radušos konfliktu un turpmāko sadarbību vai atteikšanos no RNP pakalpojumiem – saistībā ar RNP bezdarbību un īpašnieku vairākuma lēmumu ignorēšanu, daudzdzīvokļu mājas īpašnieku pārstāvji vairākkārt ir vērsušies RNP pieteikt vizīti pie RNP priekšsēdētāja – pārrunāt globālos jautājumus klātienē. Tas joprojām nav izdevies, jo RNP darbinieki atsaka reģistrēt vizīti, norādot, ka neredz tam iemeslu. Rodas pretruna, jo www.ushakovs.lv mājaslapā norādīts, ka vizītei pie RNP priekšsēdētāja ir iespējama un to var pietiekt telefoniski vai KAC. Par šo RNP nepieejamību šobrīd ir ievāktas konsultācijas no paša RNP, arī RD, pat PTAC un Rīgas pilsētas Īres valdes (PTAC ieteikums). 1) Lūdzu skaidrojumu, kā pieteikt vizīti pie RNP priekšsēdētāja, jo RD sniegtā informācija tomēr neatbilst patiesībai. 2) Vai RD rīcībā ir kāds instruments vai atbildīgais departaments, kurš pārrauga un spētu novērst šobrīd izveidojošos RNP patvaļu un nevēlēšanos ne komunicēt, ne sadarboties? Vai arī uzreiz jāvēršas pie RD priekšēdētāja. ac Andis 

Atbildot uz jautājumu par klientu apmeklējumu pieteikšanu pie SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valdes priekšsēdētāja, paskaidrojam, ka laika periodā no 2014.gada augusta līdz 2014.gada oktobrim RNP nebija valdes priekšsēdētāja, tādējādi RNP klienti šajā periodā varēja pieteikt vizītes tikai pie RNP valdes locekļiem.

Vēršam uzmanību, ka pie RNP valdes pārstāvjiem uz vizīti iespējams pierakstīties gadījumā, ja klienta jautājumu nav izdevies atrisināt RNP Klientu apkalpošanas centrā vai pie RNP iecirkņa vadītāja.

Lai pieteiktu vizīti pie RNP valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļiem, klientam nepieciešams vērsties RNP Klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra telpās Kungu ielā 7/9, Rīgā.

Trīspadsmit RNP Klientu apkalpošanas centros, t.sk. arī vienotajā Rīgas klientu centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, apmeklētāju pieņemšanu veic kvalificēti klientu apkalpošanas speciālisti. RNP Klientu apkalpošanas speciālisti savas kompetences ietvaros sniedz atbildes uz visiem klientu jautājumiem un nepieciešamības gadījumā piesaista atbilstošus RNP speciālistus – tehniskajos, juridiskajos un finanšu jautājumos. Proti, ja klientam ir jautājumi par, piemēram, remontdarbu tāmēm, iespējams vērsties pie iecirkņa galvenā būvinženiera, ja ir juridiska rakstura jautājumi, kas skar mājas apsaimniekošanu, iespējams vērsties pie iecirkņa jurista utt.

RNP klientiem iespējams saņemt juridiskās konsultācijas, kā arī konsultācijas tehniskajos jautājumos saistībā ar sava nekustamā īpašuma pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) jautājumiem. Tādā gadījumā klientam ir jāvēršas pie attiecīgā speciālista tuvākajā RNP iecirknī apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās no plkst.14:00 līdz plkst.19:00 un otrdienās no plkst.8:30 līdz plkst.11:00 (RNP juristiem apmeklētāju pieņemšanas laiks ir arī ceturtdienās no plkst.15:00 līdz 17:00).

Ņemot vērā minēto, aicinām klientus sākotnēji vērsties savam nekustamajam īpašumam tuvākajā RNP Klientu apkalpošanas centrā pie iecirkņa speciālistiem vai iecirkņa vadītāja. Gadījumā, ja jautājums nav atrisināms Klientu apkalpošanas centrā vai iecirknī, iespējams pierakstīties pie RNP valdes pārstāvjiem, tai skaitā pie valdes priekšsēdētāja uz publisko pieņemšanu.

Ja persona uzskata, ka nav RNP rīcība šajā jautājumā nav bijusi korekta, persona šajā jautājumā var vērsties Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

 

#1204 Autovadītājs. 2014-11-02 23:13:47

Labdien, tiešām interesē kad Rīgā beidzot tik sakārtoti jautājumi par kanalizāciju, komunikāciju utt. vākiem, jo lielākā daļa ir kā bedres un jaunizveidotie veido Gaiziņu vai arī mini krāteri? Tad vēlējos uzzināt kā Rīgā tiek galā ar tiem autobraucējiem, kas pārkāpj ātrumu, ja mašīna ir reģistrēta trešajās valstīs vai Norvēģijā, Šveicē, jo cik pats esmu informēts tad policija ir pret viņiem bezspēcīgi? Vai ir iespējams paātrināt satiksmes plūsmu uz Vanšu tilta centra virzienā no rītiem, darba dienās? Kāpēc radusies tāda absurta situācija kad Rīgā iegādājoties jaunu spēkratu, saprotu kad to es varu izdarīt 2 reizes lētāk-Viļņā un 13 reizes lētāk-Tallinā(Benita Sadauska, Domenikss valdes priekšsēdētāja,http://www.tvnet.lv/auto/notikumi/471210-sadauska_nodolu_politika_spiez_auto_registret_arvalstis), kāpēc Rīgu nevar pārvērst par Baltijas auto paradīzi? Ar cieņu Pesimists
Šobrīd uz šo jautājumu grūti paust vienu konkrētu un pareizu atbildi. Jo Rīgas ielas jau no laika gala būvētas, ka pazemes komunikācijas atrodas zem brauktuves, tas nozīmē, ka ir tikai atsevišķas ielas, kur pazemes komunikācijas atrodas zem ietvēm. Tāpēc, neizbēgami būs šādas situācijas, kad konkrētās pazemes komunikācijas darbi tiks veikti, kuri laika gaitā nosēžas, veidojot iesēdumus, līdz ar to apdraudējumu satiksmei. Rīgas domes Satiksmes departaments regulāri vērš attiecīgo komunikāciju īpašnieku un valdītāju uzmanību nepieciešamībai novērst radušos trūkumus.

Gribētu akcentēt, ka arī mācībspēkiem, izglītojot jaunos projektētājus, būtu jāmāca, ka komunikāciju izbūve jānovirza zem ietvēm. Ielu tehniskos projektus, tai skaitā komunikāciju risinājumus, plāno neatkarīgi eksperti, kuri tiek izraudzīti iepirkuma rezultātā.

Luksoforu signālplāni ir pielāgoti esošajai satiksmes plūsmai. Uzbūvēt modernus luksoforus, kuri pielāgojas tā brīža satiksmes plūsmai ir pārāk dārgi. Šobrīd Rīgas domes prioritāte  tādi lieli satiksmes infrastruktūras objekti kā Salu tilts, Austrumu maģistrāle un perspektīvā arī Vanšu tilts.

Atļautā braukšanas ātruma pārkāpēju sodīšana un nodokļu politika nav Rīgas pilsētas pašvaldības, bet gan attiecīgi Valsts policijas un Finanšu ministrijas kompetence.

 

#1203 Ēvalds 2014-10-31 16:09:15

Adrese: Katrīnas dambis 26 k-5,6,7, 9 , šie ir grausti. Vai ar tie ir ieplānots kaut ko darīt, lai sakārtotu šo degradējošo vidi?

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums sastāv no:

  • administratīvas ēkas Katrīnas dambī 26 k – 5, Rīgā
  • kopmītnes (bez statusa) Katrīnas dambī 26 k – 6, Rīgā
  • kopmītnes (bez statusa) Katrīnas dambī 26 k – 7, Rīgā
  • kopmītnes (bez statusa) Katrīnas dambī 26 k – 9, Rīgā

(turpmāk – Ēkas).

Ēkas saistītas ar zemes gabalu Katrīnas dambī 26/6 – 26/9, Rīgā; Lugažu ielā, Rīgā, 88385 m2 platībā (turpmāk – zeme).

Nekustamais īpašums (zeme un Ēkas) ierakstītas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz SIA „TĒVZEMES ĪPAŠUMI” vārda (turpmāk – Īpašnieks).

Ēkas iekļautas graustu sarakstā un saskaņā ar Vidi degradējošu, sabrukušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanas un prioritāšu noteikšanas darba grupas 24.08.2012. sēdes protokola Nr.5 punktu 1.2.  – Ēkām apstiprināta „C” kategorija – saimnieciskajā darbībā neizmantota, pilnīgi vai daļēji sabrukusi ēka (būve), nepabeigtās būvniecības objekts (tai skaitā veikta pilnīga vai daļēja konservācija) u.c., kuru tehniskais stāvoklis nerada sabiedriskās drošības apdraudējumu, bet kam ir pilsētvidi degradējoša ietekme.

SIA „TĒVZEMES ĪPAŠUMI” 2013. gada vasarā informēja Rīgas domi, ka plāno izstrādāt galīgo rekonstrukcijas projekta variantu un 2014.gada pavasarī uzsākt reālus būvniecības darbus.

Rīgas domes Īpašuma Departamenta (turpmāk – Departaments) darbinieki 2014.gada maijā veica Ēku vizuālo apsekošanu un konstatēja, ka Ēkas atrodas tādā stāvoklī, ka tās rada būtisku ietekmi uz pilsētas ainavu, līdz ar to uzskatāmas par vidi degradējošām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm.

Departaments lūdza Īpašnieku līdz 27.06.2014. izteikt rakstveida viedokli par turpmākajām darbībām (dokumentāli pamatojot) ar Ēkām, Departamentam paziņojot par paredzēto darbu izpildes termiņiem, norādot konkrētus darbu veidus un iesniedzot darbu izpildes kalendāro grafiku, tādā apjomā, lai to vizuālais stāvoklis atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī, lai pārliecinātos par Ēku konstruktīvo noturību ilgtermiņā, iesniegt Departamentā Ēku aktuālu tehniskās apsekošanas atzinumu (ne vecāku par vienu gadu).

Pašreiz Rīgas pilsētas Būvvaldē tiek kārtots jautājums par ēku Katrīnas dambī 26 k – 7 un Katrīnas dambī 26 k – 9 nojaukšanu.

 

#1202 Elgars Kalns 2014-10-30 13:18:35

Vai Rīgas dome nav plānojusi siltumtrases labiekārtot tā, lai virs tām ziemā aktīvās atpūtas cienītājiem būtu savi treniņceļi, kur skriet, braukt ar riteņiem un tml. Sniegs uz tām ziemā nokūst tas un nevienam nav jātīra vai speciāli jāuztur, bet šobrīd daudz kur pa tumsu un brikšņiem bail skriet:) Mēs būtu skandināviem 3 soļus priekšā!

 

Rīgā inženierkomunikācijas izvietotas līdz šim bija šādi – zem braucamajām, sadalošajām joslām un zaļajā zonā AS „RĪGAS SILTUMS”, SIA „Rīgas ūdens” un AS „Latvijas Gāze” komunikācijas, savukārt zem gājēju celiņiem – dažāda veida kabeļi: internets, elektrokabeļi, utt.

            Izbūvējot jaunos siltumtīklus zem ietvēm, „sagaidāmā sniega nokušanas efekta” nebūtu, jo tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas un caurules, kas ir nosiltinātas ar biezāku siltinājuma kārtu, tādējādi siltumzudumi ir samazināti līdz minimumam.

Atsevišķās valstīs, piemēram, Somijā ir gājēju celiņi, trotuāri, kas ir apsildāmi, un tas nav saistīts ar zudumiem siltumtīklos, bet gan celiņi tiek speciāli apsildīti. Lai to realizētu, Rīgā jāattīsta celiņu apsildīšana kā atsevišķs projekts.

AS „RĪGAS SILTUMS” rekonstruējusi vairāk nekā 50% siltumtīklu, kur izmantotas jaunākās tehnoloģijas un materiāli, tādējādi siltumzudumi ir būtiski samazināti.

Neraugoties uz veiktajiem renovācijas darbiem un ieguldītajām investīcijām, siltumenerģijas zudumi siltumtīklos pastāv, jo diemžēl pasaulē nav tādu tehnoloģiju un pārvades sistēmu, kas 100% novērš siltumenerģijas zudumus.

Atkarībā no siltumtīklu ieguldīšanas dziļuma ir atkarīgs, vai siltuma zudumus ir iespējams redzēt uz zemes virsmas, vai nē. Vietās, kur gruntsūdeņi ir augsti, siltumtīkli tiek ieguldīti salīdzinoši sekli, tādējādi sniega sega tur nokūst daudz ātrāk. Jāņem vērā, ka uzņēmuma mantotie siltumtīkli ir ieguldīti zemē daudzus gadus atpakaļ, kad pieejamie materiāli nebija tik energoefektīvi un atšķīrās arī tehnoloģiskie procesi.

Diemžēl visus siltumtīklus, kuru stāvokli nepieciešams uzlabot, finansiālu un tehnisku apsvērumu dēļ uzņēmums uzreiz nespēj nomainīt.

Uzņēmumā rūpīgi izvērtē siltumtīklu tehnisko stāvokli. Remontdarbi tiek veikti plānoti un sākot ar tiem siltumtīkliem, kuros  stāvoklis ir viskritiskākais.

Kopumā AS „RĪGAS SILTUMS” siltumtīklu tehnisko stāvokli var novērtēt, kā apmierinošu. Par siltumtīklos veikto pasākumu lietderību liecina fakts, ka no 1996.gada siltuma zudumi ir samazināti no 20% līdz 13%. Siltuma zudumi kopā ir samazināti aptuveni 2,5 reizes. Izvērtējot samazinājuma apjomus, varam konstatēt, ka, piemēram, ar šo daudzumu, iespējams, visu gadu apkurināt tādas pilsētas kā Rēzekni, Jēkabpili, Jūrmalu, Jelgavu un Ventspili kopā.

Arī šajā vasarā AS „RĪGAS SILTUMS rekonstruēja vairāk nekā 10 km siltumtīklu.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes