Par aktuālo Rīgā (11.12.14)

Par aktuālo Rīgā (11.12.14)

2014. gada 15. decembris


 

#1212 Jānis Bērziņš 2014-11-27 17:49:25

Daudzās pasaules pilsētās Sabiedriskie Transporti tiek darbināti ar alternatīviem enerģijas veidiem. Kāpēc Rīgas Satiksmes Autobusi / Mikriņi nevarētu braukt uz 100% Biodīzeļa, kad tas ir iespējams (Vasara, Pavasaris,Rudens) ? Biodīzeli ražo LV. Tas ir vairākkārt tīrāks par fosilo dīzeli, kā arī smaržīgāks. Vai tiešām pašreizējie autobusi nespēj braukt ar Biodīzeli? Ja nespēj, tad kāpēc tika pirkti autobusi kuri nevar braukt gan ar fosilo, gan ar Biodīzeli? Lietojot alternatīvus enerģijas veidus mēs šautu vairākus zaķus vienlaicīgi – . Degviela ir zaļāka – degviela tiek ražota LV, mēs mazāk importējam, ir darbs zemniekiem, rūpnīcām, vairāk naudas paliek LV ekonomikā. Kāpēc mēs to nedaram?

Šobrīd zaļo enerģijas avotu izmantošana ir dārgāka kā tradicionālo. Šeit varētu minēt piemēru par elektroenerģiju, kas iegūta no atjaunojamajiem resursiem. Tarifos tas izpaužas kā OIK- obligātā iepirkuma komponente. Saeimai ir deleģēta iespēja noteikt, cik daudz mēs visi esam gatavi maksāt par elektrību vairāk, lai to ražotu „zaļi”. Analoģiski tas ir ar biodīzeli. Ir divi ceļi kā stimulēt biodīzeļa un citu zaļo tehnoloģiju ieviešanu- tiešās dotācijas vai biodīzeļa piejaukšana visai pārdodamajai dīzeļdegvielai.

 

#1211 db 2014-11-25 20:39:52

Ir parādījusies informācija, ka Rīgas Namu Pārvaldnieks par 10 € gabalā tirgo viesa statusa gada caurlaides auto novietošanai „Muižnieku Ligzdā”, kas ir slēgta privāta teritorija – iekšpagalms starp 4 RNP apsaimniekošanā nonākušajām mājām. Dzīvokļu īpašumu īpašnieki šādam pasākumam savu piekrišanu nav devuši, bet pagalms ir neglābjami pilns un ne jau ar savējiem un pašu viesu autiņiem. Vai šīs pasākums ir RNP vadības sankcionēts vai arī tas ir atsevišķu RNP darbinieku biznesa projekts? Ja tas ir tā, tad ar kādām tiesībām RNP šādi rīkojas un vai tā ir vienīgā teritorija, kurā ar šādu biznesu nodarbojas RNP? Kur paliek iekāstā naudiņa, ja RNP apsaimniekošanā ir vairāk nekā 4 tūkstoši māju ar vismaz 1500 iekšpagalmiem?

Kopš 2014.gada 10.jūlija stājusies spēkā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) noteiktā iekšējā kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai un stāvēšanai (turpmāk – Atļauja) RNP pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pagalmu teritorijās.

Lai saņemtu Atļauju, attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks (vai viņa pilnvarotā persona) aizpilda pieteikumu un personīgi iesniedz RNP klientu apkalpošanas centrā. Maksa par Atļaujas izsniegšanu noteikta RNP Maksas pakalpojumu cenrādī (maksa nav saistīta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem). Atļaujas tiek izsniegtas, norādot konkrētu automašīnu un tās reģistrācijas numuru.

RNP veikusi aprēķinus, lai noteiktu Atļaujas izgatavošanas izmaksas, sākot ar brīdi, kad tiek saņemts dzīvokļa īpašnieka pieprasījums, līdz Atļaujas izsniegšanai. Vienas Atļaujas maksa gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks ir fiziskām persona – 9,99 EUR, ja juridiska persona – 15,00 EUR.

Ja kādas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav noteikusi, cik viesu caurlaides drīkst izsniegt attiecīgo dzīvokļu īpašniekiem, viesu caurlaižu skaits citādāk netiek ierobežots.

Ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus neapmierina pašreizējā kārtība, kādā RNP izsniedz transportlīdzekļu iebraukšanas un stāvēšanas Atļaujas, dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības noteikt jaunu kārtību Atļauju izsniegšanai, piemēram, Atļauju izgatavošanu un izsniegšanu uzticot kādai konkrētai personai, veicot arī uzstādīto ceļazīmju pielāgošanu jaunajai kārtībai.

 

#1210 Madara 2014-11-19 14:58:52

Kad varētu krustojumu ar stop zīmi pārveidot par apļveida kustību iebraucot Rīgā no Ulbrokas puses, no Vālodzēm? Ja izveidotu apļveida kustību, nebūtu tik lieli sastrēgumi iebraukšanai Rīgā. Runa iet par Institūta ielu.

Uz šo jautājumu atbildi varētu sniegt Stopiņu novada dome, jo šī nav Rīgas pilsētas teritorija.

Taču vēlamies vērst sabiedrības uzmanību šai problēmai, jo pieRīgas pašvaldības nereti nedomā par kvalitatīvu pievadceļu izbūvi. Kā piemēru varam minēt arī Mārupi, kas pieslēdzas Rīgas maģistrālajām ielām, nedomājot par savu iedzīvotāju drošību, paļaujoties uz to, ka Rīgas pilsētas pašvaldība par visu parūpēsies, sakārtos un izdarīs.

 

#1209 Jurijs Filiks 2014-11-14 23:10:47

Labdien! Īss un konkrēts jautājums Andrim par ceļu segumu atjaunošanu. Kad Rīgā tiks ieviesta kontrole par ielas salāpīšanu pēc remontdarbu veikšanas? Ja mainot segumu asfaltu presē ceļa rullis, tad kāpēc remontstrādnieki to veic ar vibroblieti, vai ar lāpstu? Cik bieži ir paredzēts mainīt Brīvības un Čaka ielu asfaltbetona segumus, ja tie regulāri ir avārijas stāvoklī? Negrozot stūri un braucot uz 50 km/h stundā ir liela iespēja šajās ielās kaut ko salauzt mašīnai. Varu iesūtīt konkrētas fotogrāfijas ar Ceļu pārvaldes darbinieku nedarbiem. Slapjā laikā bedrēs tiek mests karsts asfalts un pielīdzināts ar lāpstu! Kad tiks nozīmēts kāds konkrēts dienests, kurš izkontrolēs veikto darbu kvalitāti? Nevar taču tā turpināt strādāt!!!!

Šādas pārbaudes regulāri tiek veiktas un tās veic neatkarīgs uzņēmums, kas izvēlēts iepirkuma rezultātā. Ja pārbaudēs konstatē, ka uzņēmums pēc avārijas darbu likvidēšanas darbus nav veicis kvalitatīvi un neatbilst esošajiem standartiem – tas ir jāpārstrādā.

Šogad kopumā veiktas pārbaudes 270 vietās, no kurām tikai puse atbilda visiem valsts standartiem, pārējiem uzņēmējiem savi objekti bija jāpārstrādā. Diemžēl, tā ir uzņēmēju atbildība, taču nekas nepaliek nepamanīts. visiem jānovērš nepilnības par saviem līdzekļiem.

 

#1208 Ilmārs Roze 2014-11-12 18:30:00

Labvakar. Mūkuslas ielā pie akmens tilta sistemātiski tiek pārkāpi CSN braucot pāri horizontālo apzīmejumu saliņai, kas būtu jādara, lai ceļu policija beidzot atbrauktu uz turieni un pakontrolētu to?
Tādu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju, kas neievēro ielu horizontālo marķējumu, sodīšana ir Valsts policijas, kuras uzdevums ir rūpēties par satiksmes drošību, kompetence, tomēr Rīgas domes Satiksmes departaments  lūgs Valsts policiju pievērst pastiprinātu uzmanību šai situācijai.

 

#1207 Tālis 2014-11-11 12:45:04

Labdien, vēlējos uzzināt vai tiks palielināti sodi tiem autobraucējiem, kas nekaunīgi novieto savus auto invalīdu stāvvietās? Vai policija varētu kontrolēt šīs vietas biežāk?

Rīgas pašvaldības policija (turpmāk – RPP) nepārtraukti veic apstāšanās un stāvēšanas kontroli Rīgas pilsētas ielās, īpaši pievēršot uzmanību transportlīdzekļu novietošanas nosacījumu ievērošanai invalīdu stāvvietās. No 2014.gada 1.janvāra līdz 18.novembrim RPP darbinieki par transportlīdzekļu novietošanu invalīdu stāvvietās sastādīja 2876 administratīvā pārkāpuma protokolus-paziņojumus un 30 administratīvā pārkāpuma protokolus. Par transportlīdzekļa novietošanu invalīdu stāvvietā administratīvā atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.31 panta 8.daļā 55 EUR apmērā. Ja transportlīdzeklis 2 vai vairākas reizes gada laikā novietots invalīdiem paredzētā un attiecīgi apzīmētā stāvvietā, un transportlīdzeklī nav ievietota invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, tas, saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, tiek evakuēts no invalīdu stāvvietas un pārvietots uz stāvēšanai atļauto vietu.

Gadījumā, ja Jūs konstatējat invalīdu stāvvietā novietotu transportlīdzekli, kuram redzamā vietā nav izvietota invalīda karte, lūdzam nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 110, lai policijas darbinieki varētu operatīvi reaģēt un saukt vainīgo personu pie likumā paredzētās atbildības.

RPP rīcībā nav ziņu par likumprojektu vai iniciatīvu, kas paredzētu paaugstināt sodus par pretlikumīgu auto novietošanu invalīdiem paredzētajās stāvvietās, jo šā jautājuma risināšana ir likumdevēja kompetencē.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes