Par aktuālo Rīgā (29.01.15)

Par aktuālo Rīgā (29.01.15)

30.01.2015


#1249 Mārtinš Valters 2015-01-13 09:09:50

Kad tiks izveidots trotuārs gājējiem Slokas ielā posmā no Kleistu ielas līdz Dammes ielai?

Lai izbūvētu ietvi, nepieciešams tehniskais projekts. Taču ņemot vērā ekonomisko situāciju, un plānojot pilsētas infrastruktūras būvniecību, atsevišķi ietves izbūve netiek plānota. Vispārpieņemta prakse – ietve tiek izbūvēta, kad konkrētajā ielas posmā veicam pilnīgu ielas rekonstrukciju.

Tuvākajā laikā Slokas ielas rekonstrukcija nav plānota.

 

#1248 Mārtinš Valters 2015-01-13 09:07:35

Vai ir plānots un, ja ir, kad tiks sakārtota Meža iela posmā no Nometņu ielas līdz Slokas ielai? Pašlaik tā ir briesmīgāka nekā daudzi meža ceļi laukos.

Meža ielas sakārtošanai nepieciešamas lielas investīcijas, jo nepieciešams izbūvēt pazemes komunikācijas: lietus ūdens kanalizāciju, sakārtot esošās pazemes komunikācijas. Ielu uzturētājiem ir uzdots pastiprināti pievērst uzmanību ielu uzturēšanai, veikt ielas planēšanu un šķembu bēršanu/izlīdzināšanu.
#1247 Mārtinš Valters 2015-01-13 09:06:30

Kāpēc šogad tik slikti tiek tīrīti trotuāri (vismaz Imantā un Āgenskalā)? Laika apstākļi šogad ir sarežģīti — sniegt, pakūst, piesalst, bet gājēju drošība tomēr ir jānodrošina. Kur skatās kontrolējošās organizācijas? Kāpēc netiek sodīti nevīžīgie sētnieki un namīpašnieki? Tur, kur ir kārtīgi sētnieki, var droši iet, bet slinkie nemodīsies, kamēr tos nesodīs! Ar nedaudziem izņēmumiem netiek tīrītas pat sabiedriskā transporta pieturas. tās ir tā noledojušas, ka ir dzīvībai bīstamas! Pat smiltis nevīžo uzkaisīt! Kas par to ir atbildīgs? Brauktuves ir nesalīdzināmi tīrākas kā trotuāri un pieturas. Vai brīnums, ka cilvēki izvēlas braukt ar savu mašīnu, nevis izmantot sabiedrisko transportu?

2015.gadā Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes pārvaldes darbinieki, pamatojoties uz saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām par Rīgas domes 08.07.2008. saistošo noteikumu Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.4.punktā, kas paredz, ka dzīvokļu īpašnieku sabiedrības, namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki-pilnvarnieki, lietotāji-nomnieki nodrošina nekustamā īpašuma un piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī pagalma celiņu tīrīšanu, noteikto prasību neievērošanu, ir konstatējuši 60 gadījumus, kad ielas nebija sakoptas atbilstoši noteikumiem. Gadījumos, kad personas bija saucamās pie atbildības, policija veica nepieciešamos pasākumus, paralēli informējot atbildīgās personas par nepieciešamību nekavējoties veikt ietvju tīrīšanas darbus.

Gadījumos, ja iedzīvotāji konstatē netīrītas teritorijas, lūgums nekavējoties informēt Rīgas domes Administratīvo inspekciju vai Rīgas pašvaldības policiju.

Ja gājējiem rodas zaudējumi, notiekot negadījumam, kas saistīts ar netīrītiem māju jumtiem vai ietvēm, pret apsaimniekotājiem iespējams vērsties civiltiesiskā ceļā. Par negadījumiem, kas radušies netīrītu ietvju dēļ, nekavējoties būtu jāziņo konkrētajai pilsētas rajona izpilddirekcijas administratīvajai inspekcijai vai pašvaldības policijai. Tikai šo institūciju sastādīti protokoli var kļūt par pamatu iespējamai kompensācijas piedziņai tiesiskā ceļā.

 

#1246 Edmunds Folkmanis 2015-01-12 11:30:13

1. Tālajā 2011. gadā tika izveidots Rīgas satiksmes meitas uzņēmums Rīgas acs. Pa šo laiku nekādu vērā ņemamu pienesumu uzņēmums nav devis. Vai tiešām vienīgais tā izveides mērķis bija Rīgas autoostas pārrakstīšana uz uzņēmumu, kura nepieciešamība citādi ir stipri apšaubāma? 2. Turpinot par sabiedrisko transportu. 21. maršruta autobuss ceļā no Imantas līdz Mežciemam regulāri neievēro grafiku, un mēdz kavēties pat par stundu(!). Operatīvo informāciju par kavēšanās laiku no Rīgas satiksmes saņemt nevar, tikai aizbildināšanos ar laika apstākļiem, sniegu, ziemu, pavasari, vasaru utt. Vai ir jēga taisīt tādus garos maršrutus, ja nevar nodrošināt grafika ievērošanu?
SIA „Rīgas acs” realizē kompleksas integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas ieviešanas projektu. Sistēmas ieviešanas mērķis – Nodrošināt pasažieriem pārvietošanos Rīgas sabiedriskajā transportā, lai tā pēc iespējas būtu drošāka un ērtāka! Tāpat jaunās sistēmas uzdevums ir paaugstināt pasažieru informētību gan salonā, gan nākotnē arī pieturvietās, kā arī samazināt kriminālas aktivitātes transportā, izskaust vandalisma un huligānisma gadījumus Rīgas satiksmes transporta līdzekļos.

Lai jauno sistēmu pielāgotu Rīgas pilsētas vajadzībām un RP SIA „Rīgas satiksme” esošajai infrastruktūrai, ir izvirzītas īpašas tehniskās prasības. Tā kā  sistēma nav gatavs standarta produkts, kas būtu pieejams tirgū, tās izstrāde ir apjomīgs un sarežģīts process. Neskatoties uz to, ka Sistēma tiek veidota, pamatojoties uz RP SIA „Rīgas satiksme” izvirzītajām prasībām, paaugstinātās prasības piešķir Sistēmai unikalitāti, un kā gatava sistēma, tā būs konkurētspējīgs pakalpojums pasažieru pārvadātāju tirgū – kā Latvijā, tā ārpus. Sistēmas attīstībai ir plašas nākotnes iespējas, tā ir atvērta tipa moduļu sistēma, kurai ir iespējams pievienot daudzpusīgus funkcionālus moduļus, piemēram, luksoforu vadības moduli, kas nodrošinās sabiedriskajam transportam „zaļās gaismas” plūsmu, stāvvietu moduli u.c., veidojot smart city sistēmu.

Projekta realizācijai ir saņemts bankas finansējums, noslēgts līgums ar sistēmas piegādātāju un šobrīd projekta izstrāde atrodas testēšanas režīmā, kas ietver  vairāku pakāpju testēšanu. Pēc testu veikšanas, Sistēma pakāpeniski tiks ieviesta visos PR SIA „Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos un visos maršrutos. Ieviešana faktiski tiks pabeigta trīs gadu laikā.

21.autobusa maršruts kursē caur pilsētas centru un vairākiem Rīgas pilsētas rajoniem šķērsojot vietas ar īpaši intensīvu satiksmes plūsmu, kur rīta un vakara maksimuma stundās veidojas sastrēgumi. Tomēr šajos posmos sabiedriskajam transportam nav noteikta prioritāte attiecībā pret privāto transportu, kas padara šo kavējumu apmēra veidošanos mazāk prognozējamu, tādēļ, lai neveidotos situācija, ka sabiedriskais transports apsteidz kustības grafiku papildus laika piešķiršana šajos posmos nav iespējama.

21.autobusa maršrutā lielākais kavējums sastrēgumu dēļ, kas ir konstatēts ir aptuveni 30 minūtes, bet tā kā šāds kavējums nav regulārs, tad nav iespējams ieplānot šādu braukšanas laiku ikdienas sarakstā, jo citādi veidotos situācija, ka autobuss apsteigtu kustības grafiku, kas nav pieļaujams. RP SIA „Rīgas satiksme” regulāri seko līdzi kustības grafika izpildei un iespēju robežās veic nepieciešamās izmaiņas, ja ir iespējams uzlabot situāciju pasažieriem.

Garie autobusa maršruti iedzīvotāju vidū ir ļoti pieprasīti un pēc pasažieru plūsmas datiem šie maršruti ir vieni no pieprasītākajiem, kas norāda uz to, ka šādu maršrutu esamība ir pamatota.

 

#1245 Uldis Salenieks 2015-01-12 09:21:06

Par satiksmi. Rīgā – Gogoļa un Turgeņeva ielu krustojums ir ļoti problemātisks izbraukšanai braucot Centrālās stacijas virzienā. Ir divu joslu kustība. Uzreiz aiz minētā krustojuma ir Policijas Pārvalde, pie kuras ir novietotas policijas mašīnas. Pārējā ielas posmā stāvēt nedrīkst. Te ir intensīva sabiedriskā transporta kustība un šī vieta rada spēcīgu “”korķi”. Ja būtu iespējams rast policijas transportam alternatīvu stāvvietu kādā iekšpagalmā…? Vai tas ir “tabu”, jo tā ir policija?

Šis jautājums nodots  izskatīšanai Satiksmes koordinācijas padomei, kā arī tiek iegūta informācija vai policijai ir iespējas rast citu risinājumu un automašīnas novietot citā vietā.

Par jautājuma izskatīšanas rezultātiem un rasto risinājumu informēsim kādā no nākamajiem raidījumiem.

 

#1244 Arnis 2015-01-11 13:31:57

Vai remontējot Rīgas maģistralās ielas un tiltus, jau konkursa nolikumā nav jāparedz, ka remontam jānotiek bez brīvdienām, darbus veicot no 8.00 – 22.00. Remonta veicējam var uzdot noformēt darbiniekus darbā pēc mainīgā grafika, šādi nepalielinot arī darba izmaksas. Ietaupījums būtu uz remonta laiku un iedzīvotāju nerviem, nīkstot sastrēgumos dēļ ceļu remontiem.
Šāds punkts Rīgas domes Satiksmes departamenta noslēgtajos līgumos ir iekļauts un būvnieki arī plāno savus darbus brīvdienās vai nakts stundās, lai netraucētu būtiski satiksmi. Rudenī, kad tika veikti seguma atjaunošanas darbi, par to varēja pārliecināties Pārdaugavas, kur darbi notika, iedzīvotāji.

 

#1243 Arnis 2015-01-11 13:28:15

Kas ir jāizdara, lai Rīgas Satiksmes mikroautobusu ( 204 līnija) ieviestu kusrtību atbilstoši grafikam. 02.01.2015 no rīta zvanam uz RS un taujājam, vai satiksme notiek pēc grafika. Atbild, ka notiekot gan. Pēcāk uz ielas salstam 45 minūtes, kuru laikā bija jāierodas jau 2 autobusiem. Vakarā uz atkārtotu zvanu RS apgalvo, ka tikai pa dienu uzzinājuši, ka dažai busiņi nebraukšot.. Nu kas par bardaku???? Gribu piebilst, ka ar 204 maršruta autobusu ir kā ar negaisu, nekad nevar zināt kad parādīsies.

Starp Rīgas mikroautobusu satiksmi (RMS) un Rīgas satiksmi (RS) nav apziņošana par kustību un notikumiem, tai skaitā par tehniskajiem bojājumiem, avārijām utml., RMS maršruta tīklā. Kā vienu no kavējošiem faktoriem var minēt to, ka 204. maršrutam raksturīga apgrūtināta RMS transporta kustība abos maršruta galapunktos, ņemot vērā nelegālo pārvadātāju centienus pirmajiem ieņemt pieturvietas. Arī RMS cer uz drīzu pasažieru pārvadājuma nozari regulējošo normatīvo aktu sakārtošanu.

 

#1242 Arnis 2015-01-11 13:24:57

Pie A7 veikala, virzienā uz Baložiem, kas vēl ir Rīgas teritorijā, ir ceļa sašaurinājums. Kad tur tiks uzstādīta ceļa zīme, kas ataino ” rāvējsēdža” braukšanas principu. Šobrīd uz Ziepniekkalna ielas ir pilnīgs bardaks, mašīnas kas brauc no Dienvidu tilta mēģina iekārtoties 1ajā joslā, savukārt tie, kas brauc pa 1o joslu pamatoti uzskata, ka tas būtu jādara tikai pie A7 veikala.

Vēršam uzmanību, ka tas ir maldīgs priekšstats, ka sašaurinātā vieta pie veikala A7 ir Rīgas teritorija. Rīgas administratīvā robeža beidzās vietā, kur beidzās izbūvētais Dienvidu tilta III kārtas posms. Tā ir Latvijas valsts ceļu atbildība, kā arī CSDD rūpe – atgādināt autovadītājiem par “rāvējslēdzēja principu”.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes