Par aktuālo Rīgā (19.02.15)

Par aktuālo Rīgā (19.02.15)

25.02.2015


 

#1270 Kārlis 2015-01-29 11:40:07 arhivēt

Vispirms gribu pateikt lielu paldies par jau izveidotajiem riteņbraukšanas celiņiem, tā turpināt! Ar riteni braucu no marta līdz pat oktobrim, ja nav sniega un līdz ar to varu nesatraukties par sastrēgumiem un sabiedriskā transporta biļetēm. Vai ir zināms, kurās ielās Rīgā tiks iezīmēti vai izbūvēti riteņbraucēju celiņi šajā pavasara/vasaras sezonā?

Šobrīd Satiksmes departaments sadarbojas ar arhitektu un pilsētplānošanas speciālistu Tomu Kokinu, lai rastu labākos risinājumus jaunu velojoslu izveidei pilsētā. Šobrīd konkrētas ielas vēl pāragri saukt, taču teorētiski tiek apsvērta veloceliņa izveide Kr.Barona ielā.

 

#1269 Oksana 2015-01-29 11:37:08 arhivēt

Kad tiks veikts iekškvartālu ceļu remonts Valdemāra 145 un Valdemāra 143 visu korpusu māju pagalmā? Minētajā vietā atrodas arī pirmsskolas izglītības iestāde, uz kuru gan rītos gan vakaros intensīvi braukā bērnu vecāki, bet bedres tādas, ka var mašīnas riteni nolauzt vai gājējs kāju salauzt.

Prioritāri par pašvaldības līdzekļiem tiek laboti koplietošanas ceļi, kam ir Zemesgrāmatā reģistrēts servitūta statuss.

Pirms vairākiem gadiem šajā iekškvartālā par pašvaldības līdzekļiem ir veikts asfaltbetona seguma remonts koplietošanas ceļiem, kas kalpo piebraukšanai gan bērnudārzam, gan citām dzīvojamām mājām šajā iekškvartālā.

Pārējo ceļu labošana iespējama par dzīvokļu īpašnieku  līdzekļiem  un pašvaldības  līdzekļu līdzfinansējumu, ņemot vērā  konkrētā gada  finanšu līdzekļus un ar nosacījumu, ja tam piekrīt  zemes īpašnieki, uz kuru īpašumā esošiem zemes gabaliem atrodas piebraucamie ceļi.

 

#1268 Valērija 2015-01-29 11:31:52 arhivēt

Kad tiks salabots Kaļķu ielas pats sākums pie RTU? Pa šo daļu taču piebrauc ne tikai pie RTU, bet arī pie pašas Rīgas domes ēkas un, kas pats trakākais, mūsu valsts prezidents un tā viesi ar visiem eskortiem. Vai tiešām pilsētas kungi neredz, kas notiek tiem pašā deguna galā? Vai nav kauns no ārvalstu viesiem, kas pie Melngalvju nama tiek pievesti pa bedrainu ceļu?

Kaļķu iela ir iekļauta seguma atjaunošanas programmā. Tiklīdz atsāksies aktīvā būvsezona, ielas segums tiks atjaunots.

 

#1267 Rihards 2015-01-29 02:36:39 arhivēt

Sveiks Ainār! Man ir 3 jautājumi 1. Par cenām RS.. Pēdējā laikā nils ušakovs saka, ka viens brauciens Rīgas sab.tr. izmaksā 1,20euro.. Esmu palicis bez mašīnas un pašlaik izmantoju RS pakalpojumus bieži, esmu pamanījis, ka lielākā daļa 2 no 3 vai pat 3 no 4 nemaksā par biļeti(nepīkstina talonu). Kontroli pa pāris mēnešiem esmu sastapis 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! reizi . Loģiski, ka viens brauciens maksā 1,20euro, ja 2 no 10 maksā par braucienu.. Vai tiešām A.A uzskata, ka visai valstij jāapmaksā Rīgas “zaķi”????????????(ja divreiz vairāk cilvēku pīkstinātu talonu, tad divreiz mazāk izmaksātu brauciens, tā nav raķešu zinātne) 2. kādus pāris gadus atpakaļ citā radio stacijā(radio baltkom krievu valodā) A.A tika uzdots jautājums par Turaidas ielas sakārtošanu, kur viņš solīja sakārtot tuvākajā laikā.. Vēljoprojām ielā, kur tika novirzīta satiksme, ir grants ceļš 21gs!!!! Jautājums ir nevis, kad tiks savesta kārtībā iela, bet vai jums neliekas, ka tas ir totāls bardaks????? 3. jautājums. Vai mērs, vai vicemērs kādreiz ir pastaigājies pa Marijas ielas sākumu un laukumu, kur ir mikroautobusu galapunkts?? Nav kauns par Rīgu?? Man ir.. Paldies

  1. RP SIA „Rīgas satiksme” kontroles dienests nestrādā pēc nejaušības principa. Ir attiecīga analīze gan par reģistrācijām, gan pasažieru skaitu. To novērtē gan vizuāli, gan daļa transporta līdzekļu ir aprīkoti ar speciāliem skaitītājiem. Tiem, kuri nemaksā par braucienu, no 20. februāra soda slieksnis tiks paaugstināts četras reizes – no 5 uz 20 eiro un attiecīgi pieaugošā secība atkarībā no pārkāpumiem gada laikā. Kontrole sabiedriskajā transportā pilda preventīvu funkciju un tas, ka katram pasažierim klāt nav pielikts kontrolieris, nenozīmē, ka e-talons nav jāreģistrē. Šo situāciju var salīdzināt ar policiju – tas, ka uz ceļa nesatieku policiju, nenozīmē, ka varu pārkāpt ātrumu, vai braukt dzērumā.
  2. Kā jau iepriekš esam uzsvēruši, lai veiktu Turaidas ielas rekonstrukciju,  bija nepieciešams tehniskais projekts, tajā paredzot arī pazemes komunikāciju izbūvi, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi, jo šobrīd tādas šajā ielā nav vispār. Projektēšanas darbi ir noslēgušies un iela ir iekļauta 2015. gada rekonstrukcijas plānā.

Līdz rekonstrukcijas darbu realizācijai Turaidas ielā iespēju robežās tiek veikti regulāri uzturēšanas darbi. Jāņem vērā, ka Turaidas iela ir ar grants segumu un, protams, ka šādos laika apstākļos bedres tiek izsistas pat dažu stundu laikā. Greiderēšanas darbus dubļos un slapjā laikā nav iespējams veikt. Uzturētāji vērtē, seko līdzi laika apstākļiem. Tikai tad, kad zeme ir sasalusi, brauktuve ir sausa, ir iespējams veikt planēšanu un šķembu bēršanu.

  1. Zemesgabals Marijas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0003) ir privātīpašums, kurš atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā.

Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38), turpmāk– Saistošie noteikumi, zemesgabals atrodas centru apbūves teritorijā, (apzīmējums Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē „RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”– JC), kur atļautā izmantošana ir intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām komerciāla rakstura funkcijām un māju būvniecība, bet nav atļauta teritorijas izmantošana ražošanas funkcijām. Atļautā izmantošana noteikta Saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 5.1.apakšnodaļā. Zemesgabals atrodas perimetrālās apbūves teritorijā. Pieļaujamais apbūves augstums nosakāms atbilstoši Saistošo noteikumu 3.4.apakšnodaļas un 6.nodaļas prasībām.

Zemesgabala pašreizējā izmantošana mikroautobusu galapunkta funkcijas nodrošināšanai ir viena no centru apbūves teritorijas atļautajām izmantošanām un to iespējams turpināt līdz jaunas teritorijas attīstības ieceres uzsākšanai.

Rīgas pilsētas pašvaldības rīcībā nav informācijas par zemesgabala īpašnieka turpmākajām attīstības iecerēm un to iespējamo realizācijas laiku.

Par šis teritorijas sakopšanu starp tās īpašnieku – SIA “Regals nami” un Rīgas Austrumu izpilddirekciju ir izvērsusies gara sarakste. Rīgas dome nav tiesīga ieguldīt līdzekļus privāto teritoriju sakopšanā vai labiekārtošanā. Nekustamā īpašuma īpašniekam ir jānodrošina teritorijas sakopšanu atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.125 prasībām. Rīgas Austrumu izpilddirekcija ir lūgusi Rīgas domes Administratīvo inspekciju pievērts pastiprinātu uzmanību šim īpašumam.

Savukārt attiecībā uz ceļu segumu šajā teritorijā, paskaidrojam, ka līdz ar aktīvo būvsezonas atsākšanos, tiks atjaunots segums pilsētas centrā, tāpat atsevišķos posmos, tiks salabotas brauktuves, lai tās neapdraudētu satiksmi. Ziemā ir iespējams veikt tikai avārijas bedru remontdarbus.

 

#1266 Girts 2015-01-28 00:29:10 arhivēt

Gribēju apjautāties par Auduma ielu, decembrī mani kā zemes īpašnieku sodija par zaru kaudzēm, kas bija uz mana zemes gabala, tajā pašā laikā visai lielā Auduma ielas posmā, kas domājams pieder pilsētai ir liela nekārtība jau vismaz pēdējo gadu, izmestas gultas, Tv, dažādi atkritumi, kam visam pāri liels narkomānu perēklis nakts laikā. Kad RD savedīs kārtībā savu bardaku nevis steigsies sodīt tos, kas labiekārto savus īpašumus, lai mazinātu nekārtības? Iet runa par posmu no Baltezera ielas centra virzienā vismaz 700 metrus.

Jautājumā minētais Auduma ielas posms  atrodas uz pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala blakus dzelzceļam. Šajā teritorijā, diemžēl, regulāri tiek izgāzti atkritumi. Par to vairakkārt ir informēta Rīgas pašvaldības policija un tai ir lūgts pastiprināti šo teritoriju apsekot, lai noķertu piesārņotājus. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija 2014. gadā  tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros  reizi mēnesī organizēja izgāzto atkritumu  izvešanu.  Pēc  ziemas sezonas atkritumu savākšanas darbus ir plānots atsākt.

Tāpat Rīgas domes  Administratīvā inspekcija (turpmāk-Inspekcija) regulāri  kontrolē teritorijas gar Auduma ielu, kuru ļoti ir iecienījušas personas bez noteiktas dzīves vietas,  kā arī citi pilsētas iedzīvotāji – lielgabarīta atkritumu  izmešanai, nepieciešamības gadījumā izsakot aizrādījumus un sastādot apskates protokolus par minēto teritoriju nesakopšanu. Pēc aizrādījumiem teritorijas vienmēr ir tikušas sakoptas.

 

#1265 Inga Austriņa 2015-01-22 14:10:33 arhivēt

Esmu mazais kārtējais, nelaimīgais uzņēmējs ,kurš nepārtraukti cīnās ar papīru birokrātiju. Viena iestāde atļauj ,otra aizliedz.. Biju priecīga un lepna ka radīju pati sev darba vietu, izveidoju mazu bērnudārziņu(10 bērni) manmmas priecīgas, ka bērni mazā grupiņā lēnam pierod pie bērnudārza ritma. Jūlijā saņēmam licenci un reģistrācijas atļauju strādāt kā PPII (privātā pirmsskolas izglītības iestāde) Atrodamies Vienības gatvē daudzfunkcionālā biznesa ēkā, kurā ir gan veselības centrs, gan kafejnīca, bērnu apģērbi u.c. iestādes un protams tostarp arī mēs. Bet mums ugundzesēji nedod atļauju strādāt, jo nav metāla durvis un pārbūvetas sienas, nodalītās no ārējās teritorijas. Protams ēkai ir visas uzgunsdzēsibas atļaujas. Esam pirmajā stāvā, dažu soļu attālumā no centrālās ieejas. Jautājums vai neaizejam jau galējībās ar visām šīm atļaujām? Esmu tikai īrnieks kas maksā lielas naudas summas gan par telpu nomu, gan komunālajiem (660euro par 73kv/m) un mikro uzņēmuma vadītāja. Šobrīd nezinu vai pārbūvēt jauno biznesa ēku, vai mest mieru šim murgam ,un staties bezdarbniekos ,no kuriem es pat nesaņemšu bezdarbnieku pabalstu .Drusku jādomā līdzi ka pieņem likumus, nevar visus mērīt pēc vienas mērauklas. A.C.PPII Saulainie Austriņi
Vēršam uzmanību, ka klausītājas jautājumā minēto normatīvo aktu izdošana nav Rīgas pilsētas pašvaldības kompetencē. Klausītājas jautājumā minētās prasības nosaka Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”. Ministru kabinets ir izdevis šādus noteikumus un būvvaldēm neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā tās atrodas, ir jānodrošina šajos noteikumos noteikto prasību ievērošana. Viena no prasībām ir nepieciešamība iesniegt  būvvaldē arī  telpu Ugunsdrošības pasākumu aprakstu (Ministru kabineta 28.06.2011. noteikumi Nr. 498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība””), kurā atbilstoši Būvnormatīvam  ir aprakstītas minimālās ugunsdrošības prasības, kādas ievēro, lai nodrošinātu konkrētu telpu ekspluatāciju atbilstoši izglītības iestādes telpu funkcijai.

 

#1264 Gundars Draudiņš 2015-01-22 11:05:38 arhivēt

Vēlos vēlreiz uzdot jautājumu, kuru šai raidījumā Amerika k-gam uzdevu pirms 2 gadiem (!!!). Kad tiks nojaukts grausts Jūrkalnes ielā (pāri ielai pretī izklaides centram “Brazīlija”) Šī “ēka” ir tieši pa ceļam uz centru no lidostas “Rīga” un noteikti “ļoti izdaiļo” Eiropas prezidējošās valsts un kultūras galvaspilsētas tēlu. P.S. Pirms diviem gadiem Amerika k-gs teica, ka tas neprasīs ilgāk par gadu, jo īpašnieki ir zināmi, bet realitātē tālāk par solijumiem tikt nav izdevies.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.12729 ierakstu, nekustamais īpašums, reģistrēts uz Libānā dzīvojošas fiziskas personas vārda, kas ievērojami apgrūtina šī nekustamā īpašuma sakārtošanu.

Lai stimulētu ēkas īpašnieci sakārtot ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas 22.08.2014. sēdes protokola Nr. DI-14-9-pro 1.6. apakšpunktu „Par ēku (būvi) Kalnciema ielā 203A (Jūrkalnes iela), Rīgā” ēkai tika noteikta klasifikācija – A kategorijas vidi degradējoša būve.

Departamenta darbinieki 13.01.2015. veica atkārtotu ēkas vizuālo apsekošanu, kuras laikā tika konstatēts, ka ēkai nav novērsta pastāvošā Rīgas pilsētvides degradācija un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudēšana. Ņemot vērā minēto, departaments 15.01.2015. lūdza ēkas īpašnieka nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 16.02.2015., informēt Departamentu par plānotajām turpmākajām darbībām ar ēku, lai Ēkas tehniskais un vizuālais stāvoklis atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Gadījumā, ja līdz norādītajam datumam ēka netiks sakārtota, Rīgas pilsētas pašvaldība sakārtos ēku piespiedu kārtā.

 

#1263 Rīdzinieks 2015-01-21 21:35:34 arhivēt

Cik daudz Rīgas satiksme plāno iekasēt no biļešu pārdošanas un kādas ir e-talonu uzturēšanas izmaksas?

Saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” prognozēm, ieņēmumi no biļešu tirdzniecības pēc jaunā tarifa gada griezumā palielināsies par 10 – 11 miljoniem eiro. Ņemot vērā to, ka jaunais tarifs 1,15 EUR apjomā stāsies spēkā tikai no 1.februāra, savukārt līdz 2.martam ieskaitot pasažieri varēs izmantot arī biļetes par veco tarifu, RP SIA „Rīgas satiksme” prognozē, ka ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 2015.gadā pieaugs par mazāk nekā 10 miljoniem eiro.

Viena brauciena pašizmaksas atšifrējums, tajā skaitā elektroniskās norēķinu sistēmas īpatsvars:

Viena brauciena pašizmaksa ar PVN (12%) , EUR 1,175 Īpatsvars (%)
t.sk.- atalgojums ar VSAOI 0,424 36
–         degviela 0,075 6
–         elektroenerģija 0,040 3
–         rezerves daļas 0,148 13
–         amortizācija 0,200 17
–         procenti par aizdevumiem 0,046 4
–         elektroniskās norēķinu sistēmas uzturēšana un apkalpošana 0,054 5
–         informācijas sistēmu uzturēšana un apkalpošana 0,040 3
–         citi izdevumi   (apdrošināšana,  valsts nodevas un nodokļi, licences, ēku un teritorijas uzturēšana utt.) 0,148 13

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes