Par aktuālo Rīgā (05.03.15)

Par aktuālo Rīgā (05.03.15)

06.03.2015


#1286 Kaspars 2015-02-05 18:51:36

Sveiki! Šoziem krītot uz ietves salauzu roku. Ņemot vērā, ka man slimības lapa un mājās nevarēju nosēdēt, nolēmu apsekot Rīgas ietves un novērtēt to tīrību. mani secinājumi un novērojumi ir tādi, ka 95% netīrīto ietvju ir tieši pie pašvaldības iestādēm? Kā Jūs to skaidrotu? paldies!

Pie intensīvas snigšanas apstākļiem 2012./2013.gada ziemas periodā konstatēti 913 ietvju netīrīšanas gadījumi, bet pie salīdzinoši zemas snigšanas apstākļiem 2013./2014.gada ziemas periodā konstatēti 147 ietvju netīrīšanas gadījumi. Šoziem, kad snigšana, salīdzinot ar 2013./2014.gada ziemas periodu, ir intensīvāka, konstatēti 535 ietvju netīrīšanas gadījumi. Katru gadu konstatēto pārkāpumu skaits norāda uz to, ka Rīgā pie vienādas snigšanas intensitātes ir līdzīgs ietvju neattīrīšanas gadījumu skaits, un snigšanas intensitātei pieaugot, pieaug arī ietvju neattīrīšanas gadījumu skaits. Šoziem par konstatētajiem ietvju netīrīšanas gadījumiem kopumā sastādīti 140 administratīvā pārkāpuma protokoli, pārējos konstatētajos gadījumos turpinās administratīvā lietvedība.

89 no visiem šoziem fiksētajiem ietvju netīrīšanas gadījumiem konstatēti pie pašvaldības īpašumā esošajām ēkām. Ņemot vērā tiesu judikatūras atziņas, ka pašvaldības vai valsts pārvaldes darbinieki par amata pienākumu nepildīšanu ir saucami pie disciplināratbildības, ierosināto lietu materiāli tika pārsūtīti attiecīgo iestāžu vadībai amatpersonu disciplinārai sodīšanai. 2 gadījumos, kad par ietves attīrīšanu no sniega atbildīgā persona nav saucama pie disciplinārās atbildības, personas tika sauktas pie administratīvās atbildības.

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) sētnieki veic dzīvojamo māju funkcionāli piesaistīto, piegulošo teritoriju kopšanu, kā arī koplietošanas telpu uzkopšanu, ievērojot normatīvajos aktos un sētnieka darba amata aprakstā noteikto kārtību. Katram sētniekam darba pienākumu veikšanai ir iedalītas konkrētas dzīvojamās mājas un to piegulošās teritorijas. RNP sētnieku darba pienākumu uzraudzību regulāri veic attiecīgo dzīvojamo māju namu pārziņi.

Kas attiecas uz ziemas periodu, tad ziemā sētniekam jāveic iedalītās teritorijas ietvju un gājēju celiņu attīrīšana no sniega līdz segumam un pretslīdes materiālu kaisīšana līdz 8.00 no rīta, vai, ja nepieciešams, visas dienas garumā.

Norādām, ka RNP neveic pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) darbības Rīgas pašvaldības un valsts iestāžu teritorijās.

Tāpat darām zināmu, ka RNP valdes priekšsēdētājs uzdevis veikt pastiprinātu teritoriju kontroli, apsekot un veikt fotofiksācijas visos RNP objektos, konstatējot vai ietves un gājēju celiņi ir attīrīti no sniega un ledus, pretslīdes materiāli kaisīti un nodrošināta sniega kušanas ūdeņu notece uz lietus kanalizācijas sistēmu. Pēc veiktajām kontrolēm secināts, ka nepietiekošā kvalitātē sanitārā kopšana nodrošināta ne vairāk kā 5% objektu, turklāt arī šajos gadījumos lielākoties kvalitātes trūkums vērojams pagalma celiņu un piebraucamo ceļu uzkopšanā, nevis gājēju ietvju uzkopšanā.

 

#1285 Longins Švirevičs 2015-02-05 18:44:43

Kapēc netīra trotuāru pie Ķīšezera ielas 17 mājas Gar Rusova ielu! Šoziem nevienu reizi nav tīrīts! šis trotuārs ir ļoti svarīgs jo ved uz tramvaja pieturu!!!

2014.gada augustā veikta dzīvojamai mājai Ķīšezera ielā 17, Rīgā, (turpmāk – Dzīvojamā māja) piegulošās teritorijas precizēšana, kā rezultātā tika samazināta Dzīvojamās mājas sētnieka kopjamā platība, izslēdzot Rīgas pašvaldības īpašumā esošo zemes platību.

Tāpat piebilstam, ka pie Dzīvojamās mājas gar Rusova ielu nav izbūvētas gājēju ietves. Piekļuvei pie Dzīvojamās mājas izbūvēti piebraucamie ceļi no Rusova ielas un Ķīšezera ielas. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) sētnieki veic Dzīvojamajai mājai piesaistītās teritorijas uzkopšanu, ievērojot normatīvajos aktos un sētnieka darba amata aprakstā noteikto kārtību. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sētniekam nav pienākums veikt piebraucamo ceļu attīrīšanu no sniega līdz segumam. Neskatoties uz minēto, RNP sētnieks veic Dzīvojamās mājas piebraucamo ceļu attīrīšanu no sniega 1 metra platumā.

Piebilstam, ka gadījumā, ja nepieciešams veikt Dzīvojamajai mājai piesaistītajā teritorijā esošo piebraucamo ceļu attīrīšanu no sniega, Dzīvojamās mājas iedzīvotājiem nepieciešams sazināties ar RNP, kas organizēs minēto darbu izpildi, izmantojot traktortehniku, kā maksas pakalpojumu.

 

#1284 Andris Ušakovs 2015-02-03 19:11:59

Labvakar, kungi! Vai nevarētu izstrādāt Rīgas pilsētas normatīvus vai standartus ielu segas remontdarbu veikšanai pēc inženierkomunikāciju remonta vai pārbūves, respektīvi, precīzi nodefinēt kā šie darbi ir jāveic, tehnoloģiju, kādus materiālus jāizmanto un kādam ir jābūt rezultātām? Tas, protams, nedaudz sadārdzināsies izmaksas, bet būvadarbu veicējam būs precīzi noteikts kādam ir jābūt rezultātam, jo tagad, balstoties tikai uz valsts standartiem un ceļu specifikācijām, rezultāts ir visai bēdīgs, jo visā Rīgā grūti atrast vietu, kur šie remontdarbi veikti kvalitatīvi…. Sveicieni Nilam!

 

Rīgas pilsētā, izsniedzot darbu veikšanas atļaujas, jau ir precīzi nodefinētas prasības atjaunojamā ceļa daļas konstrukcijai – kārtu biezumi, asfalta un šķembu markas, u.c. Darbu izpilde norādīta atbilstoši Autoceļu specifikācijām, ka arī LR Ministru kabineta noteikumiem un Valsts standartiem, kas ir saistoši dokumenti un darbi jebkurā gadījumā jāveic saskaņā ar tiem. Tātad problēmas rodas, nevis tādēļ, ka nebūtu izvirzītas pietiekamas prasības, bet gan lauzumu lielā daudzuma un būvnieka paveikto darbu izpildes neatbilstošās kvalitātes un izmantojamo materiālu dēļ.

Rīgas domes Satiksmes departaments ir sagatavojis  ierosinājumus grozījumiem normatīvajos aktos ar papildinājumiem, kas uzlabotu šo situāciju:

  • lauzuma šuvju apstrādei izmantot tikai bitumena lentu (lentas cena aptuveni 5EUR/m);
  • iekļaut prasību par asfalta kārtas atjaunošanu pilnā brauktuves platumā (prasību atjaunot brauktuves pilnā platumā jāvērtē katrā situācija individuāli, jo nedrīkst aizmirst par tā saucamajām ielu pārejām (perpendikulāri), komunikāciju izbūves atrašanos, ielu platumu u.c, kā arī avāriju darbiem), nodrošinot nepieciešamo komunikāciju lūku regulēšanu;
  • atjaunojamo seguma platumu izvērtēt, izsniedzot tehniskos noteikumus;
  • palielināt izbūvēto objektu garantijas laiku;
  • aizliegt veikt lauzumus vai palielināt maksu par ielu elementu aizņemšanu jaunizbūvētajiem objektiem garantijas laikā (atbilstoši RD saistošajiem noteikumiem Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” ir iekļauta prasība, kas liedz veikt darbus vienas sezonas laikā pēc jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas (izņemot avāriju likvidācijas darbus). Tāpat maksa ielās, kurās veikta seguma atjaunošana – 5 gadu laikā jau tiek piemērota paaugstināta maksa).

 

#1283 Roberts 2015-02-03 16:47:13

Labdien! Par nožēlu jāatdzīst ka varas vīriem cilvēki interesē tikai pirms vēlēšanām un kad mēsli smeļas mutē. 2013.gada oktobrī solija ka 2014gada vasarā salabos ielu,jo neesot jēgas ziemā to darīt.Piekrītu,loģisks secinājums! 2014 gada vēlēšanas aiz muguras un solijumi vējā,pat uz vēstuli neatbild. Nu jau 2015.gads,bedres veidojas jau lielākas.Satiksme intensīva,smagās mašinas,satiksmes autobusi kuri brauc pa šīm bedrēm un rada kolosālu vibrāciju!Pie Meža kapiem pat mainīja satiksmes kustību, lai vibrācija neskādē vārtu arkām,jo ja kas notiktu,būtu jāmaksā pašvaldībai. Nu manā gadījumā par visu maksāju es pats.Ceļa nodokli maksāju lai varētu braukt pa bedrēm!Ziemā pa netīrītiem,slideniem ceļiem! Par sabiedrisko transportu jāmaksā vairāk jo transports tak lūzt braucot pa tādām ielām nu un protams Bemhena kunga komandai tak vajag algu pienacīgu saņemt par neizdarītiem darbiem un tak kredīti jānomaksā par glaunajiem autiņiem!Par auto stāvietām jāmaksā vairāk jo tur tak tiek iguldīti tādi atīstības resursi ka taisni vai jābrīnās! Bet par savu īpašumu ja kas notiks, atbildīgs esmu es pats! Tomēr gribu jautāt vai šogad ir iespējams salabot šis bedres Kalnciema ielā no 141nr–145nr!?

Ziemas apstākļos kvalitatīvu bedru remontu nav iespējams veikt. Satiksmes departamenta pārstāvji iepazinās ar situāciju uz vietas un secināja, ka Kalnciema ielas posmā no 141. līdz 147.namam bedres izveidojušās dēļ apakšzemes komunikāciju valdītāju veiktajiem remontdarbiem un avārijas darbiem. Šobrīd tiek apzināti visi valdītāji, kuri veikuši darbus un, ja vēl spēkā būs garantija, uzņēmēji to veiks par saviem finanšu līdzekļiem, netērējot nodokļu maksātāju naudu.

Plānveida bedru labošana uzsāksies pavasarī, kad vidējā gaisa temperatūra būs +5 līdz 7 grādi. Šobrīd izmatota tiek aukstā asfalta ieklāšanas tehnoloģija tikai avārijas bedrēm.

 

#1282 rīdzinieks 2015-02-02 14:15:57

Kāpēc tiek mainītas Rīgas pieturvietu nojumes? Par kādiem līdzekļiem tas tiek darīts? Cik tas izmaksā? Kāpēc visi RS presē intervētie cilvēki, stāsta cik tās ir labas, ja jebkuram redzams, ka tās ir nepraktiskas, šauras.

Pabeidzot 6.tamvaja maršruta rekonstrukciju posmā „Alfa” – Jugla – „Alfa”, tika ieviestas jauna parauga pieturvietas, kuras pirmajā posmā paredzēts uzstādīt pieturvietās ar lielāku pasažieru plūsmu. Taču ar laiku šādas pieturvietas varētu tikt ieviestas visā Rīgā.  Pieturvietu dizainu izstrādājis Pasaulē atzīts dizainers Fosters. Esošā dizaina pieturvietas ir uzstādītas vairākās Eiropas pilsētās, piemēram, Portugālē, Lietuvā, Igaunijā, Prāgā, Parīzē un daudzās citās. Pieturvietu nomaiņa un uzstādīšana ne Rīgai, ne Rīgas satiksmei neizmaksā nevienu centu, tās tiek mainītas par privātiem līdzekļiem.

 

#1281 Rīgas trollejs 2015-02-02 14:01:43

Uz 31. janvārī nopirktā etalona skaidrā un gaišā latviešu valodā ar melniem burtiem uz dzeltena fona, rakstīts, ka tur ielādētā biļete ir derīga 12 mēnešus, kopš ievietošanas brīža. Rīgas satiksme stāsta, ka janvārī nopirktas biļetes būs derīgas līdz 2. martam. Kāpēc šāda cilvēku dezinformācija?

Braukšanas biļetes ir derīgas 12 mēnešus gadījumā, ja nemainās braukšanas tarifs. Taču gadījumā, ja mainās braukšanas tarifs, tiek noteikts pārejas periods, kura laikā ir jāizlieto biļetes par iepriekšējo tarifu. Tarifam, kurš bija spēkā līdz 31.janvārim , pārejas periods ir noteikts līdz 2.martam. Uz dzeltenā e-talona norādītā informācija ir informatīva un tas nav normatīvais akts.

 

#1280 Agnese 2015-02-02 12:18:48

Vai Amerika kungs varētu pastāstīt, kāpēc netiek nodrošināta izbraukšana un iebraukšana privātīpašumos, sakarā ar Lienes ielas ‘revitalizāciju’? Un kāpēc arī tad, ja daļā Ziedoņdārza darbi ir beigušies vai apstājušies (Artilērijas ielas pusē), nevar to attaisīt vaļā, lai māmiņam vismaz nebūtu jāstaigā pa slidenām un piekakātām ielām? Zinu, ka tas tiek saukts par būvlaukumu, bet vai tiešām nevar sakārtot kaut 1/5 daļu, lai mazinātu jau tā radušās neērtības?

Ielās notiek rekonstrukcijas darbi, kas paredz arī inženierkomunikāciju nomaiņu, bet būvnieks līdz šim ir nodrošinājis un arī turpmāk nodrošinās privātpersonu piekļuvi saviem īpašumiem. Satiksme netiek regulēta ar ceļa zīmēm, taču iebraukšana un izbraukšana tiek regulēta no būvnieka puses, kas atbilstoši darbu procesam norāda braukšanai piemērotas (pagaidu) vietas, lai, piemēram, vieglais transports neiestigtu.

Ziedoņdārzā, līdzvērtīgi kā Grīziņkalna parkā un Miera dārzā šobrīd darbi ir atkarīgi no laika apstākļiem, proti, līdzko gaisa temperatūra to atļauj, tiek turpināti darbi gan pie segumu izbūves, betonēšanas, labiekārtošanas u.c. projekta būvdarbiem. Diemžēl nav iespējams atvērt kādu daļu no parka apmeklētājiem, jo objekts ir rekonstrukcijas stadijā un būvnieka atbildībā, kas nozīmē, ka būvlaukumā nav iespējams nodrošināt parka apmeklētāju drošību (tajā pārvietojas smagā tehnika, ir ietvju atsegumi). Otrkārt, parks ir nedalāma vienība un tiks nodots ekspluatācijā kā vienota teritorija. Atverot kādu no parka zonām apmeklētājiem, tā netiktu apsaimniekota un apdrošināta pret vandālismu, kas var radīt ne tikai papildus izdevumus, bet tādējādi tiktu zaudēta būvdarbu garantija.

 

#1279 Ieva 2015-02-01 19:13:25

Labvakar! Sakiet, lūdzu, kāpēc tik ļoti atšķiras dzeramā ūdens kvalitāte dažādos Rīgas rajonos?Piemēram Pārdaugavā, Kalnciema ielā 32A, kur šobrīd dzīvojam, ūdens ir vienkārši briesmīgs-dušas sienas paliek baltas, ādu savelk čokurā un matus nevar izķemmēt pat ar kondicioniera lietošanu, negribas tādā vannot arī bēbi, jo viņam paliek ļoti sausa āda. Savukārt, piemēram, centrā, Matīsa ielā, kur dzīvo vecāki, nav nekā tamlīdzīga. Kas kontrolē un vai vispār kontrolē dzeramā ūdens kvalitāti Rīgā?
SIA “Rīgas ūdens” nodrošina dzeramā ūdens centralizētu padevi atbilstoši Latvijas Republikas MK Noteikumu Nr.235 (29.04.2003.) “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (turpmāk, Noteikumi) prasībām.

Informējam, ka dzeramā ūdens kvalitāte dažādos Rīgas rajonos nedaudz atšķiras, jo dzeramā ūdens izcelsmes avoti ir divi:  virszemes ūdens no Daugavas upes, kas tiek sagatavots Ūdens stacijā (ŪS) “Daugava” un pazemes ūdens no Baltezera rajonā esošajām  piecām pazemes ūdensgūtvēm.  Kalnciema ielas 32A iedzīvotāji saņem ŪS “Daugava” sagatavoto dzeramo ūdeni, kura kvalitāte pilnībā atbilst Noteikumu prasībām.

Tā kā dzeramais ūdens satur nelielos daudzumos izšķīdušas minerālvielas, tad ilgākā laikā lietojot šo ūdeni, var veidoties nogulsnes uz dažādām virsmām, kas bijušas saskarsmē ar ūdeni, arī uz dušas kabīnes sienām. Visticamāk, ka tās ir kalcija karbonāta (kaļķu) nogulsnes.

Dzeramā ūdens kvalitāti Rīgas pilsētas centralizētajā ūdensvada tīklā kontrolē SIA “Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (Akreditācijas apliecības Nr.T-165). Dzeramā ūdens kvalitāte tiek kontrolēta gan visā tehnoloģiskajā ūdens attīrīšanas procesā ŪS “Daugava”, gan katru dienu pirms izlaides ūdensvada sadales tīklā,  ŪS “Daugava” un  Sūkņu stacijā “Baltezers” . Bez tam dzeramā ūdens paraugi tiek ņemti arī visā pilsētas teritorijā, pēc Veselības ministrijas Veselības inspekcijas apstiprināta plāna (42 vietās 1 x mēnesī),  kā arī katru darba dienu 6 sadales tīkla vietās pie ūdens patērētāja. Ūdens paraugu atbilstība Noteikumu prasībām tiek kontrolēta gan pēc ūdens organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem, gan mikrobioloģiskajiem kvalitātes rādītājiem. Plašāka informācija par dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju vidējām  skaitliskajām vērtībām ir atrodama SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā : www.rigasudens.lv.

 

Subscribe
Notify of
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes