Par aktuālo Rīgā (26.02.15)

Par aktuālo Rīgā (26.02.15)

02.03.2015

#1278 Ingrida 2015-02-01 14:16:16 arhivēt

Labdien! Sakiet lūdzu, vai tiek plānots iekšpagalma remonts starp Mežciema ielu 10 un Druvienas ielu 18.? Bedres kluvušas lielas un gandrīz neizbraucamas, šoferiši jau sākuši braukt pa ietvi, kas vēl pagaidām ir normālā stavoklī.

 

Jautājumā minētie ceļi atrodas ar  mājām Druvienas ielā 18 un Mežciema ielā 10 funkcionāli saistītajos zemes gabalos, kas ir šo māju dzīvokļu īpašnieku īpašums. Par ceļu remontu un šiem darbiem nepieciešamajiem līdzekļiem jālemj attiecīgās mājas dzīvokļu īpašniekiem un tad jāvēršas pie mājas apsaimniekotāja. Mājas  Mežciema ielā 10 apsaimniekotājs ir Rīgas namu pārvaldnieka iecirknis „Purvciems”, mājas Druvienas ielā 18 apsaimniekotājs- biedrība „Druvienas 18”.

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības  iekškvartālu remontdarbu programmu 2015.gadā darbus Vidzemes priekšpilsētā paredzēts veikt Teikas apkaimē. Mežciemā šogad strādāt nav paredzēts.

Ievērojot Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 2.punkta nosacījumus, vienīgi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības izlemt ikvienu jautājumu, kas saistīts ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumu, t.sk. dzīvojamajā mājā vai tai piesaistītā zemesgabalā veicamajiem remontu darbiem.

Jautājumā par dzīvojamo māju Mežciema ielā 10, Rīgā, (turpmāk – Dzīvojamā māja) SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” dara zināmu, ka minētās mājas dzīvokļu īpašnieki šobrīd veic finanšu līdzekļu uzkrājumu prioritāri svarīgākiem remonta darbiem (stāvu sadalņu rekonstrukcijas, kāpņu telpas PVC iekšdurvju uzstādīšanas, kā arī pasta kastīšu nomaiņas remonta darbiem).

Līdz ar to, lai veiktu Dzīvojamās mājas piebraucamā ceļa remonta darbus, Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums par darbu veikšanu, norādot arī remontdarbu izpildei nepieciešamā finansējuma avotu (esošais mājas uzkrājums vai jauna uzkrājuma izveidošana, nosakot termiņus un apjomus).

Ja Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņems lēmumu, ka minētie darbi ir nepieciešami, kā arī to veikšanai nodrošinās finanšu līdzekļus, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” organizēs publisko iepirkuma procedūru.

 

#1277 Diāna 2015-01-29 21:54:17 arhivēt

Labvakar, vēlējos vaicāt kad tiks veikts iekškvartālu ceļu remonts un uzstādīts apgaismojums pagalmā Valguma ielā 20 līdz Valguma ielai 26? Uz ceļiem ir milzīgas bedres un nav nevienas gaismas vakara stundās. Blakus tumšajam un bedrainajam pagalmam atrodas bērnudārzs. Pieņemot, ka šī vieta ir dažu metru attālumā no Nacionālās bibliotēkas, vai būtu iespējams to sakārtot?
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija ir izskatījusi iespējas organizēt seguma remontdarbus minētajā objektā. Izanalizējot vairākkārtīgi veikto apsekošanu un  2011. gadā organizētā šī objekta asfaltbetona seguma remonta atbilstoši asfaltbetona seguma remontdarbu nepilnai tehnoloģijai (bedrīšu remonts) rezultātus, kā arī iespējamo finansējuma apjomu, kas izpilddirekcijai varētu būt pieejams 2015. gadā, ir secināts, ka pagaidām nav iespējams organizēt minētā iekškvartāla remontdarbus.

Šī teritorija varētu tikt iekļauta to Rīgas Kurzemes rajona iekškvartālu sarakstā, kuru seguma remonts būtu organizējams 2016.gadā.Tādēļ minēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem kā kopīpašniekiem, sadarbībā ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju iesakām ieplānot vēlamos pasākumus ēku pārvaldīšanas nodrošināšanai, plānojot līdzekļu uzkrāšanu piegulošās teritorijas seguma remontdarbiem nākošajiem periodiem, kā arī apgaismojuma ierīkošanai šajā objektā.

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” informē, ka iesniegumā minētajam iekškvartāla rajonam pieguļošās Valguma iela, Raņķa dambis  un Trijādības iela ir apgaismotas pilnībā, bet jauna apgaismojuma izbūvei šogad finansējums nav piešķirts.

 

#1276 Andris Āfriks 2015-01-29 17:46:01 arhivēt

Labvakar pilsētā ar vienu no dārgākajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem Eiropā. Trīs jautājumi: 1.Kāpēc Grīziņkalnā bērnu rotaļu laukums ir veidots kā pareizticīgo baznīca? Pilij tā konstrukcija nemaz nav līdzīga. 2.Vai plānoti vel kādi šim projektam līdzigi spēļu laukumi? 3.Vai šāds rotaļu laukums ar pareizticīgo baznīcu bija noteiks iepirkumā?

Grīziņkalnam piedāvātais bērnu rotaļu laukums ir viens no tipveida risinājumiem, kas nav veidots kā pareizticīgo, vai kādas citas konfesijas baznīca, bet ir piemērots teritorijas platībai, ņemot vērā spēļu kompleksa gabarītus. Ņemot vērā, ka šobrīd jau iekārta ir cietusi no vandālisma, tā tiks pārplānota un pārkrāsota, tādējādi mazinot vizuālo ietekmi kopējā parka ainavā.

Parkos tiek izmantoti dažādi rotaļu laukumu kompleksi un šobrīd nav iespējams pateikt vai nākotnē tiks izmantoti identiski spēļu laukuma kompleksi, jo to nosaka iepirkumu tehniskā dokumentācija.

Iepirkums „Grīziņkalna parka un Ziedoņdārza revitalizācijas tehnisko projektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” tika veikts apvienojot iepirkumā gan tehniskā projekta izstrādi, gan būvdarbu Grīziņkalna parkā. Iepirkuma dokumentācijā tika norādīti vēlamie bērnu rotaļu laukuma elementi un to gabarīti. Iepirkumā uzvarējušam pretendentam bija tiesības piedāvāt analogus bērnu rotaļu laukuma elementus parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādē.

 

 

#1275 Indulis Zariņš 2015-01-29 12:31:27 arhivēt

Vai sakarā ar Latvijas prezidentūru tiek paredzēta šogad arī kāda plašāka kultūras programma?

Latvijas Republikas prezidentūra ir valsts mēroga pasākums, un, atbilstoši kompetencei, par to atbild Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts, šis institūcijas kompetencē ir arī kultūras programma. Sīkāku informāciju par plānotajiem pasākumiem ir iespējams iegūt minētā sekretariāta interneta vietnē – www.es2015.lv, kurā ir arī atsevišķa sadaļa Kultūras programmai.

 

#1274 Loreta 2015-01-29 12:09:26 arhivēt

Tā kā demogrāfiskie rādītāji ir tādi kādi tie ir, kad tiek plānots, ka rindas bērnu dārzos nebūs vispār un ko ir plānots darīt tad, kad bērnu dārzos vairs nevarēs nokomplektēt grupas?

Atbilstoši Centrālās Statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem jaundzimušo skaits ar katru gadu pieaug, līdz ar to nav pamata apgalvot, ka pirmsskolas izglītības iestādēs nevarēs nokomplektēt grupas nepietiekamā bērnu skaita dēļ.

Papildus jāatzīmē, ka šobrīd daudzās pirmsskolas izglītības iestādēs grupu piepildījums ir maksimālais. Izglītības darba kvalitāte uzlabosies un bērni būs ieguvēji, ja audzēkņu skaits grupās būs mazāks, nekā normatīvos noteiktais maksimums. Tuvākajā laikā tukšas pirmsskolas iestādes nebūs, jo pašvaldības pirmsskolas iestādēs sniegtais izglītības pakalpojums ir atzinīgi novērtēts un pašvaldība cenšas šo darba kvalitāti vēl uzlabot (renovējot iestādes, uzlabojot infrastruktūru, remontējot grupas, apgādājot ar jaunu inventāru, nodrošinot pedagogu tālākizglītības iestājas, lielāku atalgojumu nekā noteikts MK noteikumos utml.) Uz augstākminēto norāda arī tas, ka 92% bērnu, kuri saņem pašvaldības līdzfinansējumu un apmeklē privātās pirmsskolas, joprojām uztur prasību par iekļūšanu pašvaldības pirmsskolas iestādēs.

 

#1273 Ilze 2015-01-29 11:49:35 arhivēt

Vai pēc cenu pacelšanas biļete zemo grīdas tramvaju automātos maksās 1,15 EUR vai 2 EUR kā pie vadītāja? Ja 2 EUR, tad kāpēc, jo vadītājs taču netiek traucēts…

Viena brauciena biļete, pērkot to zemās grīdas tramvaja biļešu automātā no 1.februāra maksā 1.15 eiro.

 

#1272 Elīza Bērziņa 2015-01-29 11:47:42 arhivēt

Gribēju uzzināt cik ilgi vēl Rīgā pastāvēs pliki mazākumtautību dārziņi? Manas mājas pagalmā ir bērnu dārzs Nr.74, tā būtu ideāla vieta manam bērnam, bet šajā vietā mācību valoda ir tikai krievu. Savukārt latviešu un jauktie dārziņi ir tikai pāris kvartālus tālāk Vesetas , Grostonas un Tomsona ielās un tur ir tādas rindas, ka skaidrs, ka mans bērns tajos netiks. Vai nevarētu šo dārziņu pārveidot par divvalodīgu? Vai tā mēs neveicinātu krievvalodīgo integrāciju jau bērnībā? Arī es tikai priecātos, ja mans bērns apgūtu otru valodu jau bērnu dārzā.

Uz šo brīdi Rīgas 74.pirmsskolas izglītības iestādē grupu komplektēšanas problēmas nav novērotas. Jau vēsturiski tur tiek īstenota izglītības programma mazākumtautību valodā. Ja šajā iestādē (arī tuvākās apkārtnes iestādēs) samazināsies pieprasījums mazākumtautību programmā, tad tiks licencēta izglītības programma arī valsts valodā. Turklāt šobrīd pieprasījums pēc vietām šajā iestādē ir lielāks nekā piedāvājums, un brīvu vietu tajā nav.

 

#1271 Raimonds Vilnis 2015-01-29 11:42:31 arhivēt

Kad tiks nomainīti visi tramvaji 11. tramvaja maršrutā uz zemās grīdas tramvajiem? Kuros maršrutos nākamajos būs zemās grīdas tramvaji?

Nākamais maršruts, kurā tiks palaisti zemās grīdas tramvaji, būs 4.tramvaju maršruts.

Precīzu laiku, kad tiks nomainīti visi zemās grīdas tramvaji 11.maršrutā, pateikt nevaram, tas ir atkarīgs no finansējuma.

 

Subscribe
Notify of
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes