Par aktuālo Rīgā (16.04.2015)

Par aktuālo Rīgā (16.04.2015)

2015. gada 17. aprīļa


 

#1325 Sandra 2015-03-27 17:10:34

Es kā divu mazu bērnu māmiņa bieži sastopos ar situāciju pilsētas sabiedriskajā transportā, kad nav brīvu sēdvietu un neviens tās nedod. Sēž jauni gurķi un izliekas, ka neko neredz un nesaprot, bet man divus bērnus novaktēt, lai viņi nepakrīt, ir grūti, tas var radīt bīstamas situācijas. Es saprotu, ka dome nevar ar kādiem spaidu līdzekļiem šo situāciju mainīt, bet varbūt ir vērts padomāt par kādu sociālu akciju. Piemēram, līdzīgi kā pa skaļruni tiek izziņota nākamā pietura, tā ik pa laikam varētu aicināt tomēr dot vietu vecākiem ar maziem bērniem, grūtniecēm vai vecākiem cilvēkiem?

Jau šobrīd visos RP SIA „Rīgas satiksme” (turpmāk – Rīgas satiksme) transporta līdzekļos, kuri aprīkoti ar monitoriem, tiek rādīts informatīvs materiāls ar aicinājumu dot sēdvietas grūtniecēm, māmiņām ar bērniem un gados veciem cilvēkiem. Tāpat katrā transporta līdzeklī ir īpašas sēdvietas, kuras apzīmētas ar uzlīmēm un paredzētas iepriekš minētajām kategorijām. Jānorāda, ka vairākus gadus atpakaļ bija vairāki balss paziņojumi ar aicinājumu dot sēdvietas un uzraudzīt savas mantas, taču Rīgas satiksme saņēma daudz sūdzības par minētajiem paziņojumiem, tāpēc, izņemot pieturvietu nosaukumus, informācija pa skaļruni netiks paziņota. Šobrīd Rīgas satiksme ir uzsākusi sagatavošanās darbus Savstarpējās sapratnes kampaņai, lai aicinātu pasažierus ar sapratni izturēties gan pret iepriekš minētajām  grupām, gan pārējiem pasažieriem.

Jānorāda, ka Rīgas satiksme ar dažādām sociālajām kampaņām var atgādināt par pieklājību un sēdvietu došanu, bet audzināšana ir ģimenes jautājums.

 

#1324 Renārs 2015-03-27 15:51:54

Pēc šīs ziemas, kad pāris dienas sals, pāris dienas atkusnis, aktuāls jautājums ir bedrītēm uz Rīgas ielām. Kādi ir domes plāni šim pavasarim vasarai par ielu remontiem pilsētā.

Ziemas sezonā un laikā, kad strauji paaugstinās vai arī būtiski svārstās brauktuves temperatūra, bedres asfaltbetona segumā var veidoties ļoti strauji – pat dažu stundu laikā. Ņemot vērā to, ka kopējā Rīgas pilsētas pašvaldības ielu tīkla platība ir 9,8 miljoni m², bedru veidošanās norit straujāk nekā iespējams nodrošināt ielu apsekošanu un bedru remontu, tāpēc lūdzam autovadītājus šajā laikā ievērot drošu distanci un noteiktos atļautā braukšanas ātruma ierobežojumus, un būt uzmanīgiem uz ceļa, lai vajadzības gadījumā spētu izvairīties vai nobremzēt pirms bedres.

Ziemas periodā nekavējoties tiek remontētas tās bedres, kas apdraud satiksmes drošību. Šobrīd avārijas bedru novēršanai tiek pielietota aukstā asfalta ieklāšanas tehnoloģija. Tas nozīmē, ka bedre maksimāli tiek iztīrīta, nosusināta un ieklāts aukstā asfalta maisījums. Tas ir avārijas remonts un tā galvenais uzdevums ir novērst avārijas situācijas un uzlabot satiksmes drošību līdz brīdim, kad ielas un tiltus būs iespējams salabot atbilstošos laika apstākļos ar ierastiem paņēmieniem.

Bīstamās bedres īpaši strauji veidojās uz asfalta seguma, kur tas ir nolietojies. Tiltu uzturētāji katru dienu veic avārijas bedru remontu. Ielu un tiltu bedru remonts tiek nodrošināts visu gadu, taču bedru likvidēšanai ielās nepieciešama gaisa temperatūra, kas nav zemāka par + 5 grādiem.

Martā veikts avārijas bedru remonts, novēršot avārijas bedres Rīgas ielās 4000 kvadrātmetru platībā. Līdz aprīļa beigām ielas tiks satīrītas un, iestājoties labvēlīgākiem  laika apstākļiem, tiks uzsākta plānveida bedru labošana ar siltā asfalta tehnoloģiju, atbilstoši visiem kvalitātes standartiem.

 

#1323 Mārtiņš 2015-03-25 10:48:33

Vai varat dot kādu rīkojumu pastiprinātiem policijas reidiem, kas kontrolētu suņu saimniekus? Pats pārvietojos ar velosipēdu un ļoti bieži ir situācijas, kad sastopos ar lieliem suņiem bez pavadas, uzpurņiem un arī saimnieku nekur nemana. Vai tiešām nevar šo sakārtot? Nepieskatīts suns ir tik pat bīstams kā ierocis vai iereibis autovadītājs. Nereti, kad aizrādu suņu saimniekiem par to, ka vajadzētu sunim uzlikt pavadu un uzpurni viņi atbild neadekvāti un ir pat mēģinājuši draudēt ar to, ka uzrīdīs savu suni man. Vai tiešām nepietiek ar sakostiem bērniem, skrējēju apšaudēm? Ja kāds grib turēt pilsētā suni, tad lai arī ievēro drošas turēšanas noteikumus nevis pakļauj mani un manu ģimeni riskam. Paldies!

Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” (turpmāk – RDSN Nr.80) 6.8., 6.9. un 6.11.apakšpunktos ir noteikti ierobežojumi suņu saimniekiem suņu pastaigu vietu un veidu izvēlei. Ierobežojumi iestrādāti noteikumos pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” (turpmāk – MK Nr.266). Saskaņā ar šobrīd Rīgas pilsētā esošo kārtību suni nedrīkst ievest peldvietā un vest pastaigā bērniem paredzētās rotaļu un izklaides vietās un sporta laukumos. Vedot suni pastaigā, tam ir jābūt pavadā, izņemot laikā no plkst.23.00 līdz plkst.7.00, kad suni var laist bez pavadas Rīgas pilsētas apstādījumos. RDSN Nr.80 noteikts, ka apstādījumi ir visas ar augiem apaudzētas un koptas platības. Šī gada laikā par MK Nr.266 un RDSN Nr.80 prasību neievērošanu 46 personas sauktas pie administratīvās atbildības, bet 2014.gada laikā pie atbildības saukta 291 persona. Atbildība par iepriekš minēto noteikumu prasību nepildīšanu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantā – par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Suņu īpašniekiem noteikto pienākumu pildīšanas kontroles efektivitātes paaugstināšanai nepieciešams sabiedrības atbalsts, tāpēc aicinām personas, izmantojot tām pieejamos veidus (elektroniskos saziņas līdzekļus, mobilo aplikāciju vai citus), konstatējot suņu saimnieku iecienītās suņu pastaigu vietas, informēt Rīgas pašvaldības policiju, lai tās darbinieki varētu operatīvi reaģēt uz saņemto informāciju vai iekļaut šīs vietas patrulēšanas maršrutos un saukt personas, kuras nepienācīgi pilda savus pienākumus, pie atbildības.
#1322 Armands 2015-03-25 07:44:00

Labdien! Man ir jautājums par to, kādēļ ir pazudusi informācija par gaisa piesārņojumu Rīgā, ko iepriekš online režīmā rādijā Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv? Jo cik saprotu masveida cilvēku indēšana Rīgas brīvostai pieguļošās teritorijās bija, ir un būs un Valsts un pašvaldības iestādēs turpinās plātīt rokas ar vārdiem „nu ko tad mēs, mēs jau neko”. Tad vismaz ļaujiet cilvēkiem uzzināt par to, kad kārtējo reizi tādas kancerogēnas vielas kā benzols līmenis atmosfērā 60 reizes pārsniedz normu, kā šeit mēdz gadīties, lai var paķert ģimeni un bēgt uz mežu, kā to mums ieteica darīt VVD.

Rīgas dome nav pārtraukusi rādīt informāciju online režīmā par gaisa piesārņojumu Rīgas centrā no domes gaisa monitoringa stacijām Kr. Valdemāra ielā 18 un Brīvības ielā 73. Šobrīd nav pieejama informācija no gaisa monitoringa stacijas Tvaika ielā, jo stacijas aparatūra ir novecojusi (ekspluatācijā kopš 1994. gada, bet Tvaika ielā kopš 1999.gada), datiem nevar garantēt ticamību un tā tiek norakstīta. Rīgas dome 2015. gada budžetā ir piešķīrusi līdzekļus jaunas stacijas iegādei, un šobrīd tiek veikts iepirkums.

Kopš 2014. gada ir uzsākts masveida piesārņojuma monitorings Rīgas brīvostā un uzņēmumos, pateicoties izmaiņām Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”:

a)     4 uzņēmumi, kuri pārkrauj akmeņogles, ir uzstādījuši nepārtrauktu PM10 un PM2.5 daļiņu monitoringu kopā ar meteomastiem;

b)     3 mēriekārtas benzola koncentrāciju monitoringam kopā ar meteomastiem uzstādījusi Rīgas Brīvosta savā teritorijā un vienu iekārtu – naftas produktu pārkraušanas terminālis;

c)     1 uzņēmums uzstādījis iekārtu nepārtrauktam smaku monitoringam, kas ir pirmā šāda iekārta Baltijas valstīs.

Ostas uzņēmumu monitoringa datus operatori paši izmanto, lai sekotu līdzi vēja virzienam, ātrumam un piesārņotājvielu koncentrācijai un atbilstoši regulētu darba procesu; monitoringa dati pieejami arī Valsts Vides dienesta inspektoriem.

 

#1321 Juris Vectirāns 2015-03-23 00:51:44

Labdien/Labvakar! Mans jautājums būs par K.Ūlmaņa un Lielirbes ielu krustojumu. No rītiem un vakaros šeit veidojās ikdienišķie kopā sēdēšanas pasākums. Vai nav plānots šo krustojumu izveidot par divlīmeņu krustojumu (kā D-tiltam pie Vadlaučiem)? Mana skatījumā uz Jūrmalu braucošo joslu pasaistu pa apakšu, tad nebūtu vajadzīgi luksofori un satiksme ritētu krieni vien ātrāk. Paldies par veltīto laiku!

Lai atvieglotu satiksmi, pirmkārt, nepieciešams novirzīt tranzīta plūsmu no pilsētas centra, izbūvējot apvedceļus. Šeit jāmet arī akmens Latvijas valsts ceļu dārziņā, jo nav pārdomāts apvedceļš Rīgai. Rīga šobrīd intensīvi strādā, lai novirzītu tranzīta plūsmu no centra, pabeidzot Austrumu maģistrāli. Tāpat tiek strādāts pie Raņķa dambja izbūves, kas būtiski atvieglotu satiksmi. Lai īstenotu šādus projektus nepieciešamas milzīgas investīcijas. Ņemot vērā, ka Rīgas budžets ir ierobežots, ir jāizvēlas prioritātes.

 

#1320 Guntis Sūna 2015-03-20 17:26:55

Labvakar ! Vēlējos uzzināt vai ir plānos kādreiz uztaisīt nojumi pieturā Pļavnieki-2. Nav patīkami vējā vai lietū stāvēt klajā laukā. Paldies !

RP SIA „Rīgas satiksme” informē, ka saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” dalībnieku sapulcē apstiprināto investīciju projektu „Par Rīgas maršrutu tīkla pieturvietu nojumju izbūvi, ierīkošanu, labiekārtošanu un uzturēšanu” ir uzsākta minētā projekta realizācija. Pakāpeniski pieturvietu nojumes ar soliņiem tiks uzstādītas pieturvietās, kur tas ir iespējams un nepieciešams, to nomaiņu/uzstādīšanu sākot pieturvietās ar lielu pasažieru plūsmu.

Minētā projekta 1.posmā, kur paredzēts modernizēt 300 pieturvietu nojumes, nav paredzēts uzstādīt pieturvietas nojumi sabiedriskā transporta pieturvietās „Pļavnieki-2” (abos virzienos) tomēr, turpinot projekta realizāciju, izskatīsim iespēju iekļaut minētās pieturvietas turpmākajos posmos.

 

#1319 Novērojums 2015-03-20 14:10:20

Labdien, Kungi! 19.03.2015. vēlā vakara stundā redzēju mašīnas tīram Brasas pārvadu. Nodomāju, beidzot tiek attīrītas ielas no šķiet jau vairāku gadu uzkrātajām smilšu “kaudzēm” pie ielu apmalēm. Pāvēroju kā gan tas process notiek, biju vīlusies, mašīnas ar birstēm it kā notīrīja pārvadu, tad nogriezās Klusās ielas beigu posmā, pakasija ar birstēm braucamās daļas vidusposmu, tad aizbrauca līdz Upes ielas sākumam, līdz gājēju pārejai, atkal ar birstēm pakasija ielas vidus daļu, aiz sevis atstājos ūdens svītru…. tā arī nekas netika satīrīts pie ielu apmalēm :( . Kas tas bija tā es arī nesapratu – ģenerālmēģinājums vai tikai izlikšanās, ka kaut kas tiek tīrīts? 

Satiksmes departamenta speciālisti uz vietas pārliecinājās par darba kvalitāti un izrakstīja neatbilstības ziņojumu, ka darbi netika veikti pēc darbu specifikācijas.

Kopš 11.marta Rīgā sācies „Spodrības mēnesis”, kura ietvaros tiek veikti tai skaitā ielu un tiltu sakopšanas darbi pēc ziemas perioda. Satiksmes departamenta uzdevumā ielu un tiltu uzturētāji, ar kuriem departaments noslēdzis uzturēšanas līgumu,  ir satīrījuši gandrīz 80% maģistrālo ielu, novācot ziemā sakrājušās smiltis, putekļus un atkritumus. Kopumā  satīrītas ielas 1143 kilometru garumā.

Tāpat martā veikts avārijas bedru remonts, novēršot avārijas bedres Rīgas ielās 4000 kvadrātmetru platībā. Līdz aprīļa beigām ielas tiks satīrītas un, iestājoties labvēlīgākiem  laika apstākļiem, tiks uzsākts plānveida bedru labošanu ar siltā asfalta tehnoloģiju, atbilstoši visiem kvalitātes standartiem.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes