Par aktuālo Rīgā (14.05.15)

Par aktuālo Rīgā (14.05.15)

15.05.2015

#1355 Guntars 2015-04-25 15:45:09

Labdien, Ļoti priecājos par sakārtoto Daugavgrīvas ielu , bet tajā pašā laikā tracina , ka Rīgas pilsēta no vienas puses izdara labu darbu , no otras puses – nav spējīga pasekot , kas notiek ar satiksmes plūsmu pēc rekonstrukcijas. Runa ir par satrēgumiem pīķa stundās pie Dzegužkalna , kuri tik izteikti pirms rekonstrukcijas nebija. Ieteikums – virzienā uz Bolderāju aiz luksufora pie Grīvas mēbelēm paplašināt brauktuvi un izveidot divas braukšanas joslas – kreisā josla pagrieziens uz Buļļu ielu , labā josla – taisni pa galveno ceļu uz Iļģuciemu. Patreiz vienlīdzīga transporta plūsma griežas pa kreisi no galvenā ceļa uz Buļļu ielas , gan brauc pa galveno ceļu! Līdz ar to kustība pa galveno ceļu tiek bloķēta un veidojas satrēgumi!

Paldies par novērojumiem un ieteikumiem. Jūsu priekšlikumi  nosūtīti izvērtēšanai Satiksmes koordinācijas padomē, kurā iesaistītas visas ar satiksmes organizēšanu saistītās instances pašvaldībā un valstī.

Lai pārorganizētu satiksmi, jāvērtē viss kompleksi, jāskaita satiksmes plūsma, jāskatās, kur novirzīt, pa kādām ielām utml.

 

#1354 Dainis  2015-04-25 10:29:07

Kad beidzot tiks savesta kārtībā Turaidas iela? Drīzumā tur par ar traktoru būs bīstami braukt.

Kā jau iepriekš vairākkārt esam uzsvēruši, lai veiktu Turaidas ielas rekonstrukciju, nepieciešams tehniskais projekts, tajā paredzot arī pazemes komunikāciju izbūvi, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi, jo šobrīd tādas šajā ielā nav vispār. Tehniskais projekts Turaidas ielas rekonstrukcijai ir izstrādāts. Tā kā izmaksas šī projekta realizācijai būs ievērojamas, Rīgas pilsētas pašvaldībai būs jāmeklē iespējas piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

Līdz šī projekta realizācijai Turaidas ielā iespēju robežās tiek veikti regulāri uzturēšanas darbi – seguma planēšana un šķembu bēršana. Jāņem vērā, ka Turaidas iela ir ar grants segumu un nelabvēlīgos laika apstākļos bedres tajā tiek izsistas pat dažu stundu laikā. Uzturētāji vērtē, seko līdzi laika apstākļiem.

Tiklīdz laika apstākļi būs labvēlīgi uzturēšanas darbi tiks atkārtoti.

 

 

#1353 Ziedīte 2015-04-20 15:04:34

Kad tiks atjaunots veloceliņa marķējums Brīvības gatvē? Ziemas periodā tas nodilis un tagad nepārtraukti rodas domstarpības starp gājējiem un velosipēdistiem.

Seguma atjaunošana un horizontālā marķējuma uzklāšana jau sākusies visā Rīgā. Arī veloceliņa krāsojums tiks atjaunots, vēlākais līdz 30.maijam.

 

#1352 Jānis Strazds 2015-04-20 13:11:56

Labdien, Jautājums un reizē satraukums par Grīziņkalna rajona drošības stāvokli. Pēdējā laikā manīts, ka jaunieši lielās grupās lieto alkoholu un līdz vēlai nakti klaiņo apkārt pa Zvaigžņu, Laboratorijas un citām šī rajona mazajām ieliņām. Policijas ekipāžas apbraukā rajonu, bet nepievērš uzmanību iekšpagalmiem. Uzmanību vēršu uz Zvaigžņu ielas 18 un 20 lielo iekšpagalmu, kur var piekļūt arī no Alauksta ielas. Šajā iekšpagalmā jaunieši uzvedas īpaši skaļi un, nonākot uz ielas viņu, uzvedība ir ļoti dīvaina, alkohols un tā dēvētais spaiss? Jo no alkohola vien uzvedība parasti ir savādāka. Vai nav iespēju pastiprināt patruļas šajā rajonā kur ir daudz skolu un arī vairāki bērnu dārzi. Situācija patiešām ir ļoti nepatīkama, iziet pastaigā pa šo rajonu mierīgi vairs nav iespējams.

Atbilde sniegta pie jautājuma Nr.#1351.
#1351 Jānis Strazds 2015-04-20 13:09:59

Labdien, Jautājums un reizē satraukums par Grīziņkalna rajona drošības stāvokli. Pēdējā laikā manīts, ka jaunieši lielās grupās lieto alkoholu un līdz vēlai nakti klaiņo apkārt pa Zvaigžņu, Laboratorijas un citām šī rajona mazajām ieliņām. Policijas ekipāžas apbraukā rajonu, bet nepievērš uzmanību iekšpagalmiem. Uzmanību vēršu uz Zvaigžņu ielas 18 un 20 lielo iekšpagalmu, kur var piekļūt arī no Alauksta ielas. Šajā iekšpagalmā jaunieši uzvedas īpaši skaļi un, nonākot uz ielas viņu, uzvedība ir ļoti dīvaina, alkohols un tā dēvētais spaiss? Jo no alkohola vien uzvedība parasti ir savādāka. Vai nav iespēju pastiprināt patruļas šajā rajonā kur ir daudz skolu un arī vairāki bērnu dārzi. Situācija patiešām ir ļoti nepatīkama, iziet pastaigā pa šo rajonu mierīgi vairs nav iespējams.
Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk – RPP) Latgales pārvaldes darbinieku patrulēšanas maršrutā pastāvīgi iekļauta Grīziņkalna apkaime. Ikdienā Grīziņkalna apkaimē atrodas gan autopatruļa, gan kājnieku patruļas. Policijas darbinieki patrulējot pievērš uzmanību ne tikai centrālajām ielām, bet arī iekšpagalmiem. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta gan alkohola lietošanai sabiedriskās vietās, gan jauniešu pulcēšanās vietām, gan Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu kontrolei.

Laika posmā no 2015.gada 23.marta līdz 2015.gada 23 aprīlim RPP Latgales pārvaldes darbinieki apkalpoja 108 notikumus Grīziņkalna apkaimē, tai skaitā:

•        Par sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu – 22 notikumi.

•        Par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu – 32 notikumi.

•        Saistīti ar bezpajumtniekiem – 22 notikumi.

•        Saistīti ar meklēšanā esošām personām un izdarītiem noziegumiem – 6 notikumi.

•        Ģimenes, kaimiņu konflikti – 19 notikumi.

•        Citi (prostitūcijas noteikumu neievērošana, mājdzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana, teritorijas nesakopšana u.t.t.) – 7 notikumi.

Turpmāk, kad netiek ievēroti sabiedriskās kārtības noteikumi, nekavējoties informējiet policiju pa tālruni 110 (visu diennakti), kuras darbinieki, izbraucot uz notikuma vietu, savlaicīgi varēs konstatēt, novērst pārkāpumus un vainīgās personas saukt pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

 

#1350 Raitis 2015-04-20 11:58:25

Labdien! Cik gadi ir nepieciešami, lai Rīgas Dome pēc saviem izstrādātajiem plāniem izbūvētu ielu vai sākotnēji vismaz izbraucamu ceļu ielas vietā? Jautājums ir par Vērgales ielu Imantā. Kad divus gadus atpakaļ uzdevu šo jautājumu cien.Amerika kungam, atbilde maigi izsakoties bija smieklīga. “Sākotnējo ielu vai ceļu esot jāizbūvē pašiem apkārtējo teritoriju īpašniekiem.” (Apkārtējo teritoriju īpašnieki ir personas, kas šos īpašumus ir ieguvuši kā kompensāciju par Rīgas pilsētā tiem atņemtajiem nekustamajiem īpašumiem.) Tas pats attiecas uz jebkādu komunikāciju iztrūkumu ši rajonā (elektrība, ūdensvads, kanalizācija). Šādu situāciju var salīdzināt ar jaunceltni, kur iedzīvotājiem, lai nokļūtu savos dzīvokļos sākotnēji ir jāizmanto pieslienamās kāpnes, jo trepes tiks izbūvētas elektrība un ūdensvads tiks ievilkti kad ēka būs apdzīvota. Šobrīd teritorija ir nekopta, jo daļa potenciālo kompensācijas zemju īpašnieku ir atteikušies no šiem zemes gabaliem, bet tie cilvēki (cilvēki stipri cienījamā vecumā), ko Rīgas dome ir apvārdojusi un kas ir pieņēmuši šos zemes gabalus, tos nespēj sakārtot ierobežotās piekļuves dēļ, kā arī nespēj pārdot visu augstāk minēto apstākļu dēļ. /Piebildes jautājums/ Vai apkārtējo teritoriju īpašniekiem par saviem līdzekļiem būtu arī jānozāģē 3 ozoli, kurus divus vai trīs gadus atpakaļ nenozāģēja zāģeru brigāde, kas tīrīja ielas joslu, jo šiem ozoliem nebija saņemta ciršanas atļauja? 

Rīgas pilsētas pašvaldība zemes reformas ietvaros pilda valsts noteiktu funkciju. Valsts minētās funkcijas izpildei pašvaldībām finansējumu nepiešķir.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1 panta otrajā daļā noteikts, ka bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem bijušā īpašuma vietā tās pašas pilsētas teritorijā piešķir līdzvērtīgu zemi, kuras pašreizējā kadastrālā vērtība kompensē bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā. Savukārt, piešķirot līdzvērtīgu zemi pēc 2008.gada 1.janvāra, zemes kadastrālo vērtību līdzvērtīgas zemes platības noteikšanai aprēķina pēc vērtības, kāda tā bija 2007.gada 31.decembrī.

Ja kompensācijai piešķirtā līdzvērtīgā zeme ir uzskatāma par neapgūtu, kā tas ir Vērgales ielas gadījumā (nav izbūvēta iela un komunikācijas), Valsts zemes dienesta noteiktā šāda zemesgabala vērtība ir būtiski zemāka kā līdzīgiem atļautās izmantošanas zemesgabaliem. Tas bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, izvēloties neapgūtus zemesgabalus, ļāva iegūt būtiski vērtīgākus zemes gabalus kā tas būtu iespējams citās vietās. Šīm personām arī bija iespēja iepazīties ar faktisko stāvokli un iegūt informāciju par inženierkomunikāciju pieejamību.

Valsts nav paredzējusi finansējumu, lai šādās vietās pašvaldība izbūvētu ielu tīklu un atbilstošos komunikāciju tīklus. Normatīvajos aktos nav arī noteikts pašvaldības pienākums, piešķirot līdzvērtīgu zemi, nodrošināt, lai pie konkrētā zemesgabala būtu izbūvēta iela un pievadītas inženierkomunikācijas.

Vērgales iela ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piekritīgā zeme un pilsētas attīstības plānā ir iezīmētas ielu sarkanās līnijas. Vērgales ielas rajonā esošie zemesgabali, kas nodoti īpašumā kā līdzvērtīga zeme, atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (S), pilsētbūvnieciski izdevīgā vietā, un ir sagaidāms, ka pēc ielas un inženierkomunikāciju izbūves to faktiskā vērtība pieaugs.

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204  „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 2.punkts nosaka, ka visi apstādījumi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas apstādījumi un visiem kokiem pilsētā ir sabiedriska vērtība. Saskaņā ar minēto noteikumu  9.punktu koku ciršanas saskaņošanai zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Būvvaldē motivētu rakstveida iesniegumu, dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu (ja ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks) un citus dokumentus.

Ja minēto ozolu ciršana nepieciešama Vērgales ielas izveidei, tad to ciršana veicama ielas būvniecības ietvaros. Rīgas domes Satiksmes departaments neplāno šogad veikt kādus darbus Jūsu minētajā ielā.

 

#1349 Māris 2015-04-20 11:00:24

Labdien! Jautājums būs par Ziepniekkalna mikrorajonu. Konkrēti par Ozolciema 12/3, 12/2, 12/5 u.c. blakus pieguļošiem pagalmiem. Jau no seniem laikiem iedzīvotāji ir raduši novietot savas automašīnas dzīvojamās mājas pusē, pie ietves, kaut gan tās ir iespējams novietot arī ceļa pretējā pusē kas atvieglotu atkritumu izvešanu un nepieciešamības gadījumā – avārijas un citu dienestu ērtu piekļūšanu dzīvojamai ēkai. Šobrīd pie šāda situācijas, piemēram, ugunsgrēka gadījumā ugunsdzēsēju automašinām būtu ierobežota piekļūšana ēkai! Bieži novērots, ka arī atkritumu izvešana ir apgrūtināta, jo konteinerus ir jāmēģina izriktēt starp novietotajām mašīnām. Vēl viens plus būtu tāds, ka tas ierobežotu citu automašīnu novietošanu zaļajā zonā, jo uz asfalta novietotās mašīnas vienkārši bloķētu iespēju to darīt. Vai ir iespējams izvērtēt šo ideju un realizēt?

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) izvērtēja iedzīvotāja ierosinājumu saistībā ar transportlīdzekļu novietošanas kārtību dzīvojamo māju Ozolciema ielā, Rīgā pagalmos un, RNP ieskatā, minētie ierosinājumi ir loģiski un pamatoti. Tomēr, lai mainītu ierasto kārtību un iedzīvotāju paradumus, minētajos pagalmos nepieciešams uzstādīt atbilstīgas ceļa zīmes.

Ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, vispirms jāvērtē zemes īpašuma tiesības. Gadījumā, ja zemesgabals pie konkrētas dzīvojamās mājas pieder privātīpašniekam, tad vispirms jāsaņem atļauja no zemes īpašnieka par ceļa zīmju izvietošanu uz viņam piederošā zemesgabala un tad dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai (dzīvokļu īpašniekiem pārstāvot dzīvokļu īpašumu vairākumu) jāpieņem lēmums par ceļa zīmju izvietošanu pie tiem piederošās dzīvojamās mājas, kā arī nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu ceļa zīmju uzstādīšanai. Līdzīga kārtība ir gadījumos, kad zemesgabals pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai vai valstij – atļauja no zemesgabala īpašnieka un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kur dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem.

Savukārt, ja pie kādas no dzīvojamām mājām zemesgabals pieder konkrētas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, tad, lai pieņemtu lēmumu par ceļa zīmju uzstādīšanu kopīpašumā, nepieciešams visu dzīvokļu īpašumu īpašnieku pozitīvs balsojums.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes