Par aktuālo Rīgā (28.05.2015)

Par aktuālo Rīgā (28.05.2015)

29.05.2015

#1368 Juris 2015-05-11 11:21:00

Labvakar! Nu jau kādu laiku dzīvoju Bukultos un man ir diezgan sarežģīta situācija ar nokļūšanu Rīgā. Automašīnas man nav. Sabiedriskais transports – Rīgas Satiksmes 19. autobuss brauc tikai no Mežciema caur Bukultiem uz Sarkandaugavu, kas protams ir apsveicami, bet vai nav iespējams maršruts uz Rīgas centru? Kaut vai pietiktu kāds maršruts virzienā uz Brīvības ielu, lai pārkāptu citā transportā. Pašreizējie galapunkti (Mežciems un Sarkandaugava daudziem nav izdevīgi). Varbūt derētu papildus kāds mikroautobusu maršuts cauri visiem Bukultiem?

Rīgas satiksmes maršruti ir organizēti tā, lai ar vienu pārsēšanos varētu nokļūt sev vēlamajā galapunktā, jo visas Rīgā esošās 58 apkaimes savienot ir gandrīz neiespējami. Tuvākajā laikā nav plānots veikt ierosinātās izmaiņas maršrutā, taču pateicamies par ierosinājumu – nodosim Rīgas satiksmei.

 

#1367 ievux 2015-05-10 10:15:21

cik tūkstošus EUR rīgas dome tērē lai savāktu to izgātuvi uzvaras parkā 10.maija rītā? vai pie piemiknekļa var tā cūkoties??????? 

Atkritumu savākšanai jautājumā minētajā situācijā no Rīgas dome budžeta līdzekļi netiek tērēti, jo pasākuma rīkotājs ir noslēdzis līgumu ar SIA „Rīgas meži” par teritorijas sakopšanu Uzvaras parkā pēc 9. maija pasākuma un sedzis teritorijas sakopšanas izdevumus.

 

#1366 Reinis  2015-05-08 10:02:51

Jūs teicāt, ka, lai sodītu konkrētus sabiedriskā transporta vadītājus par nebraukšanu pa savu joslu Raiņa bulvārī , jums nepieciešama konkrēta informācija, tad nu lūdzu – 27.04.2015. plkst 18.07, numurs 29015 smuki pārkārtojās pie LU no savas joslas uz vidējo. Varu iesūtīt vēl…

Paldies par informāciju, atkārtoti pārrunāsim ar sabiedriskā transporta vadītājiem sabiedriskā transporta joslu izmantošanas kārtību.

 

#1365 Edgars 2015-05-07 19:21:32

Kāds ir process negadījumos bojāto drošības barjeru un trieciena slāpēšanas barjeru atjaunošanai? Vai tiešām ir nepieciešams tik ilgs laiks to atjaunošanai? Kā ir zināms saskaņā ar likumu ir uzskatāms, ka visi satiksmē dalību ņemošie transporta līdzekļi ir uzskatāmi par civiltiesiski apdrošinātiem. Šobrīd ir ļoti daudz vietas Rīgā, kur ir bijis lielāks vai mazāks CSN kā rezultātā ir izlocītas, bojātas vai pilnībā iznīcinātas drošības barjeras/triecienu slāpētāji un to atjaunošana, kaut arī notiek, tiek veikta ļoti lēnu. Un būtībā šīs bojātās barjeras kļūst nevis par glābēju, bet tieši pretēji par tiešu draudu ceļu satiksmes dalībniekiem, jo pat vienkārši izlocījusies barjera pie nākamā trieciena var pārlūst un izdurties cauri a/m pat braucot nelielos ātrumos. Manuprāt attiecīgajai institūcijai vai līgumsabiedrībai būtu noliktavā jāglabā visas nepieciešamās rezerves daļas un moduļi šo drošības sistēmu atjaunošanai. Un jāveic to labošana/nomaiņa ne ilgāk kā 24 stundu laikā no ziņas saņemšanas (valsts vai pašvaldības policijas) par negadījumu. Pēc tam jau atkarībā no situācijas bojājumu novēršanas tāmi (darbs + materiāli) sedz atbildīgais apdrošinātājs vai LTAB garantiju fonds.
Varam piekrist, ka šobrīd bojāto triecienslāpētāju nomaiņas sistēma ir smagnēja. Tas saistīts ar tiesisko regulējumu valstī un privāto apdrošināšanas kompāniju iekšējo kārtību. Pēc negadījuma tiek veiktas tās nepieciešamās darbības, kuras noteiktas situāciju regulējošos tiesību aktos – negadījums tiek fiksēts, policija sastāda aktu, Rīgas domes Satiksmes departaments vēršas pie apdrošinātāja, kas izskata lietu, visupirms, pieprasot visus dokumentus no policijas un iesaistītā,  un pēc tam piedzenot finanšu līdzekļus no vainīgā apdrošinātāja.

Diemžēl, esošā kārtība neparedz iespēju Rīgas domei jau iepriekš iepirkt triecienslāpētājus – tie katrā vietā atšķiras un tos neražo Latvijā, bet jāpasūta no Polijas. Tātad, kad finansējums tiek ieskaitīts, varam pasūtīt jaunu triecienslāpētāju.

Jāpiebilst, ka grozījumi minētajā tiesiskajā regulējumā ir likumdevēja kompetence.

 

#1364 Edgars 2015-05-07 19:08:17

Dienvidu tilts savulaik tika projektēts ar plūsmas ātrumu 80 km/h, taču joprojām ir spēkā ātruma ierobežojums 70 km/h. Realitātē tikai retais pa to patiešām pārvietojas ar atļauto ātrumu. Vai nav tā, ka vajadzētu reiz atteikties no padomju laikā ierastās metodes visu aizliegt un neiedziļināties situācijā, jo gan Rīgā gan visā valstī ir gana daudzi autoceļi uz kuriem droši var pārvietoties ar lielāku ātrumu nekā tas šobrīd ir noteikts. Braukšanas kultūra jau ir cits stāsts..

Jautājuma autors jau pats pēc būtības ir atbildējis uz savu jautājumu.  Problēmas rada tieši braukšanas kultūra un pārsniegtais braukšanas ātrums. Ja atļautais braukšanas ātrums tiks paaugstināts uz 80km/h, tad autovadītāji brauks vēl ātrāk. Tādēļ satiksmes drošības uzraugi neredz iespēju palielināt atļauto braukšanas ātrumu tā, lai tas neprovocētu autovadītājus braukt vēl pārgalvīgāk un  pārkāpt noteikumus, kas radītu bīstamas situācijas ceļu satiksmē.

 

#1363 Elīna 2015-05-06 14:46:12

Labdien, esam jauna ģimene kas pārvākušies uz Rīgu – Purvciemā, Viršu ielā. Meitiņai vēl nav divi gadi. Labprāt dodamies pastaigās un gribētos arī bērnu laukumos paspēlēties, bet neviens nav atrodas mūsu apkārtnē. Mums ir ļoti liels pagalms, kur varētu ierīkot mūsdienīgu bērnu laukumu. Vai tas ir iespējams?

Tā kā nav norādīta konkrēta adrese, ir grūti izvērtēt jautājumā minēto situāciju, taču, Viršu ielas rajonā pārsvarā ir dzīvojamām mājām piesaistītie zemes gabali, kā arī fiziskām un juridiskām personām piederoši zemes gabali.Par jebkādām darbībām iekšpagalmos uz privātīpašumā esošas zemes vai arī dzīvojamo māju funkcionēšanai nepieciešamajos zemes gabalos, tai skaitā, bērnu rotaļu laukumu izveidi, ir tiesīgi lemt tikai minēto zemes gabalu īpašnieki un/vai dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likumā noteikto, dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu, respektīvi, arī par bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu vai arī izbūvi dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamajos zemes gabalos. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 19. pantā noteikto, dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku, vai arī mājas pārvaldnieka iniciatīvas. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Lai veiktu minētā bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu vai izveidošanu, attiecīgo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem minētajā kopsapulcē ir jāpieņem lēmums par rotaļu laukuma atjaunošanu vai izveidošanu, kā arī darbu finansēšanas kārtību, informējot par to arī dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija, kas ir atbildīga šajā rajonā par bērnu rotaļu laukumu izveidi par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem, ir tiesīga uzstādīt bērnu rotaļu laukumus, galvenokārt, uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem, uz kuriem ar Rīgas domes lēmumu ir atļauts izveidot bērnu rotaļu laukumus, kā arī pie peldvietām un aktīvās atpūtas zonām. Prioritāri, bērnu rotaļu laukumi par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem tiek uzstādīti lielākam cilvēku skaitam pieejamās vietās, kā parkos, skvēros un viegli pieejamās vietās ar lielu cilvēku plūsmu.

 

#1362 Inta 2015-05-06 14:24:29

Labdien! Es vēlētos uzdot jautājumu par pašvaldības bērnu rotaļlaukumu, konkrēti par laukumu pēc adreses Palmu iela 6. Sākotnēji šeit bija uzstādītas šūpoles, slidkalniņš, smilšu kaste, soliņi un miskaste, taču laika gaitā elementi sapuva, kļuva nefunkcionāli, nedroši un šobrīd ir demontēti. Palikusi tikai smilškaste, kura arī īsti bērniem nav izmantojama, jo smiltis ir ļoti maz un tās ir netīras. Vai pašvaldība plāno atjaunot rotaļlaukumu vai vismaz uzstādīt kādu soliņu un atvest jaunas smiltis?

Minētais bērnu rotaļu laukums atrodas Palmu ielas 6. nama iekšpagalmā. Šo bērnu rotaļu laukumu par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzekļiem uzstādīja Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija un pēc izpilddirekciju reorganizācijas, to savā pārziņā un apsaimniekošanā pārņēma Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija. Minētie rotaļu elementi bija izveidoti no guļbaļķu tipa koka elementiem, kuru mūža ilgums salīdzinājumā ar rūpnieciski ražotiem bērnu rotaļu elementiem ir ievērojami mazāks. Minētie guļbaļķu rotaļu elementi neatbilda arī bērnu rotaļu laukumu drošības standartam LVS EN 1176. Līdz ar to, konstatējot bojājumus, lai neradītu apdraudējumu bērnu drošībai rotaļu laukumā, visi bērnu rotaļu elementi tika pakāpeniski demontēti. Kopš 2010. gada Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija izveido tikai bērnu rotaļu laukumus kas atbilst visiem drošības standartiem.

Ņemot vērā, ka minētais bērnu rotaļu laukums atrodas dzīvojamās mājas iekšpagalmā, uz dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamā zemes gabala, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija neplāno minētajā vietā atjaunot vai arī uzstādīt jaunu bērnu rotaļu laukumu. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas par pašvaldības līdzekļiem ir tiesīga uzstādīt bērnu rotaļu laukumus, galvenokārt, uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem, uz kuriem ar Rīgas domes lēmumu ir atļauts izveidot bērnu rotaļu laukumus.

Par jebkādām darbībām iekšpagalmos uz privātīpašumā esošas zemes vai arī dzīvojamo māju funkcionēšanai nepieciešamajos zemes gabalos, tai skaitā, bērnu rotaļu laukumu izveidi, ir tiesīgi lemt tikai minēto zemes gabalu īpašnieki un/vai dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likumā noteikto, dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu, respektīvi, arī par bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu vai arī izbūvi dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamajos zemes gabalos. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 19. pantā noteikto, dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sasauc pēc viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku, vai arī mājas pārvaldnieka iniciatīvas. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem. Lai veiktu minētā bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu vai izveidošanu, attiecīgo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem minētajā kopsapulcē ir jāpieņem lēmums par rotaļu laukuma atjaunošanu vai izveidošanu, kā arī darbu finansēšanas kārtību, informējot par to arī dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.

Papildus informējam, ka Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija par pašvaldības līdzekļiem šovasar ir plānojusi uzstādīt jaunu bērnu rotaļu laukumu minētajā rajonā – Brīvības gatvē 266, skvērā pie bijušās Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas ēkas, kas ir piecu minūšu gājiena attālumā no Palmu ielas.

 

#1361 Andis 2015-05-05 20:26:27

Pa 4. maija svētkiem braucām uz Jaunciema kapiem. Visa ceļa garumā uzliktas svaigi lāpītas pankūkas. Bet aizlāpītas ir labi ja 50% no bedrēm ( tas izskatās šādi: ik pēc 100 metriem ir uzliktas pankūkas, bet pa vidu t.i. pēc ~50 metriem bedres ir palikušas neaizlāpītas). Izskatās tas viss ir formāli: Visā ceļa garumā saliktas pankūkas, bet 50% no bedrēm nav salāpītas. Vai kāds kontrolē paveikto kvalitāti? Pēc kādiem kritērijiem notiek bedrīšu remonts?

Masveida un plānveidīga ielu labošana ar karstā asfalta tehnoloģiju šajā pavasarī Rīgā uzsākta tikai nesen. Tas nozīmē, ka plānveida remontdarbi, kad bedres tiks salabotas pilnvērtīgi visā Rīgas teritorijā vēl tikai būs.

Tikko uzsākts ražot karsto asfaltu un arī laika apstākļi ir nu jau piemēroti nopietniem un kvalitatīviem bedru remontiem.

Taču jāatzīst, ka ir vietas, kur ar bedru remontu netiks līdzēts – tur būtu nepieciešama pilnīga seguma atjaunošana.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes