Par aktuālo Rīgā (19.06.15)

Par aktuālo Rīgā (19.06.15)

19.06.2015

#1390 Daiga 2015-06-08 23:27:04

Labdien! Kad Rīgas dome plāno Lucavsalā uzstādīt normālas labierīcības, kādas ir pieejamas, piemēram, Ventspilī – par nelielu samaksu, toties tās automātiski tiek tīrītas pēc katras apmeklēšanas reizes?

2015.gadā Lucavsalas atpūtas zonā, saskaņā ar izstrādāto Lucavsalas teritorijas labiekārtošanas projektu un tajā veiktajiem grozījumiem plānots pabeigt pirmo būvniecības kārtu, kuras ietvaros ir izbūvēti bērnu rotaļu  un sporta laukumi, izbūvēti gājēju celiņi un multifunkcionāli laukumi, kā arī ierīkota pārvietojamo tualešu izvietojuma zona.

Lai izvietotu Lucavsalas atpūtas zonā stacionārās tualetes (sanitāros mezglus) ir nepieciešams izstrādāt atsevišķu projektu, lai rastu to izvietošanai un ekspluatācijai optimālu  tehnisko  risinājumu, ņemot vērā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nepieejamību Lucavsalas atpūtas zonā un teritorijas aplūšanas riskus.

 

#1389 Rolands 2015-06-04 16:47:41

Labdien! Kāds ir iemesls tam, ka mēnešiem ilgi netiek sakopta Eksporta ielas brauktuves mala, kas pieguļ ēkai Eksporta ielā 2? Uz minētās brauktuves malas jau mēnešiem ilgi mētājās vieni un tie paši atkritumi. Neērti, ka Rīgas viesiem, kas dodas no Pasažieru ostas uz Vecrīgu, ir redzama šāda nesakopta vide pašā Rīgas centrā.

Eksporta iela ir B kategorijas iela, līdz ar to ielu tīrīšana šajā posmā netiek veikta regulāri. Ņemot vērā, ka šī iela atrodas pie ostas un ir Rīgas vizītkarte, uzturētājiem uzdots nekavējoties to satīrīt!

Papildus jānorāda, ka reizēm ir grūti izsekot tam kā atkritumi uzkrājas uz brauktuvēm, jo negodprātīgi sētnieki nereti netīrumus uzslauka uz brauktuves, tādēļ lūdzam iedzīvotājus, redzot šādu nesakoptību par to ziņot Rīgas domes Satiksmes departamentam.

 

#1388 Jānis 2015-06-02 16:46:38

Sveiki! Pie Valdemāra ielas 75 nama ir īsas uzturēšanās a/stāvvieta uz 15 min, kur var novietot kādas 3-4 a/mašīnas. Jau ilgāku brīdi šajā vietā uz diennakti un dažreiz pat ilgāk tiek atstātas a/mašīnas ar ārzemju numura zīmēm, acīmredzami, mūsu pilsoņiem piederošas, kuri strādā ārvalstīs bet tās lieto šeit. Ja cilvēkiem vajag piebraukt uz īsu brīdi uz blakus esošo veikalu, vai uznest/nonest ceļojuma somas, tas nav iespējams, jo šī stāvvieta ir pastāvīgi aizņemta. Esmu zvanījis pašvaldības policijai par šo situāciju, saņēmu atbildi, ka viņu struktūrvienība PP ceļu policija ir likvidēta, bet pārējiem tāpat ir daudz darāmu lietu. Jāsaka gan, ka ekipāža atbrauca, salīmēja soda talonus uz logiem, un pēc dienas stāvvieta bija brīva, taču nupat viss atkal ir pa vecam. Varētu šo vietu PP apmeklēt biežāk un sodīt neapzinīgos autobraucējus. Un vēl – vai šādam transportam ar svešu valstu reģistrācijas zīmēm vispār šādas soda kvītis ir saistošas? Varbūt tādus neapzinīgos ir jāevakuē par nepareizu stāvēšanu un ceļu zīmju neievērošanu? Paldies!

Pārbaudot iedzīvotāja sniegto informāciju, noskaidrots, ka no 2015.gada 1.janvāra Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldē par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu Krišjāņa Valdemāra ielā 75 saņemta viena sūdzība. Ņemot vērā, ka iedzīvotājs sniedza informāciju par sistemātiskiem likumpārkāpumiem, minētā adrese ir iekļauta Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes patrulēšanas un apsekojamo objektu maršrutā un likumpārkāpumu gadījumos vainīgās personas tiks sauktas pie normatīvos aktos paredzētās atbildības.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 299.1 panta otrās daļas ceturto punktu, ja par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktā termiņā, līdz naudas soda samaksai aizliegts ar transportlīdzekli, kurš reģistrēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas. No minētās tiesību normas izriet, ka normatīvos aktos paredzēts mehānisms lēmumu par naudas soda uzlikšanu izpildei kontroli attiecībā uz ārvalstu iedzīvotājiem un viņu transportlīdzekļiem.

 

#1387 Jānis 2015-06-02 16:36:56

Neskaitāmas reizes ir runāts par riteņbraucēju vs gājēju tēmu, un tomēr… Valdemāra ielas posms no Nītaures līdz Bruņenieku ielai ir apzīmēts ar veloceliņu ielas kreisajā pusē, virzienā uz Vanšu tiltu. Tomēr riteņbraucēju skaits, kuri brauc pa ielas pretējo pusi – pa gājēju ietvi, uz kuras nav veloceliņa apzīmējuma, ir vismaz uz pusi lielāks nekā pa veloceliņu. Esam paši , iedzīvotāji, tvarstījuši riteņbraucējus, norādot , ka veloceliņš ir otrā pusē, ir runāts, ir aizrādīts esmu pat licis lietā fizisku ietekmēšanu, taču nekas nelīdz! Veloceliņš vieniem 60% riteņbraucēju ielas otrā pusē nav būtisks arguments, lai pārvietotos pa to. Ir vairākas reizes tieši šajā posmā uzbraukts gājējiem, tai skaitā maziem bērniem, pensionāriem. Neviena pašvaldības struktūra nepievērš uzmanību šim faktam. Zināms, ka ar 2016 gadu riteņbraucējiem būs aizliegts braukt pa ietvēm, bet : 1) ko mums , gājējiem un šī posma iedzīvotājiem darīt līdz janvārim, kā uzturēt sevi drošībā pret agresīviem riteņbraucējiem? ; 2) kas notiks pēc 2016.g 1.janvāra – tieši kura struktūra sekos līdzi, lai riteņbraucēji ievēro sat.noteikumus? Ja reiz jau tagad viņi to nedara un netiek kontrolēti? ; 3) kāda jēga no veloceliņiem, ja liela daļa velobraucēju tos ignorē un neviens tos nekontrolē?

Pārbaudot iedzīvotāju sniegto informāciju noskaidrots, ka Krišjāņa Valdemāra ielā ir izveidots ar 941.ceļa zīmi apzīmēts velosipēdu ceļš. Normatīvos aktos noteikts, ka velosipēdu vadītājiem aizliegts braukt ar velosipēdu pa ceļu, tostarp ietvi, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš. No minētā izriet, ka Krišjāņa Valdemāra ielā ar velosipēdu atļauts pārvietoties tikai pa velosipēdu ceļu. Sakarā ar to, ka iedzīvotājs sniedza informāciju par sistemātiskiem likumpārkāpumiem, minētā adrese ir iekļauta Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes patrulēšanas un apsekojamo objektu maršrutā.

Velosipēdu vadītāju likumpārkāpumu profilakses nolūkā no 01.06.2015. Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldē ir izveidotas velosipēdistu patruļas.

Papildus vēlamies akcentēt, ka normatīvie akti ne šobrīd, ne nākotnē pilnībā neizslēdz velobraucēju tiesības pārvietoties pa ietvi un fiziska spēka pielietošana nav pieļaujama, tādēļ aicinām iedzīvotājus uz  savstarpēju toleranci un vajadzības gadījumā vērsties policijā, nevis izrēķināties pašu spēkiem.

 

#1386 Gints Gints 2015-05-28 20:12:04

Pagājušā gada rudenī tika veiktas joslu maiņas. Tā saucamie veloceliņi un sabiedriskā transporta joslu ierīkošana. Konkrēti Dzirnavu ielā un Elizabetes ielā. Šogad šīs izmaiņas ir atceltas un ielu apzīmējumi ir notīrīti. Tātad var teikt ka šīs absurdās idejas autors ir kļūdījies. Cik izmaksāja šāda posma apzīmēšana un pēc tam notīrīšana? Kas segs šīs izmaksas? Tieši tas pats jautājums par sirsniņas uzlikšanu uz uzraksta RĪGA.

Minētās velojoslas Rīgā ieviestas tika pirms 10 mēnešiem un satiksmes organizācijas speciālisti šajā laikā sekoja līdzi velobraucēju paradumiem un auto transporta kustībai. Pēc izvērtēšanas tika secināts, ka atsevišķos posmos nepieciešams veikt korekcijas, piemēram, klausītāja minētās sabiedriskā transporta joslas likvidācija, vai nelielie uzlabojumi Dzirnavu ielas beigās. Taču šīs nav  vienīgās izmaiņas, vēl, piemēram, lai uzlabotu satiksmes plūsmu, paplašināta brauktuve Elizabetes ielā pie Pulkveža Brieža ielas, ērtākai kreisā manevra veikšanai. Arī Lāčplēša ielā ir pārmaiņas – liegti kreisie manevri laika posmā  no plkst.7.00-22.00, līdzīgi kā tas jau darbojas Aleksandra Čaka ielā atsevišķos krustojumos.

Satiksmes departaments turpina aktīvi strādāt pie veloinfrastruktūras attīstības galvaspilsētā. Seguma atjaunošanas laikā šovasar ieviesīsim jaunu rekomendējošo velojoslu uz brauktuves Krišjāņa Barona ielā. Nākotnē tā varētu būt noslogotākā iela, kuru izmantotu velobraucēji no Teikas, Juglas un Purvciema apkārtnēm. Pašvaldība ir ieinteresēta strādāt un veicināt veloinfrastruktūras attīstību, nodrošināt pilnvērtīgu velotīkla pārklājumu.

 

#1385 Maija Vītola 2015-05-28 07:36:26

Pašvaldības īpašumā esošo namu ( Rīgā, D.Brantkalna 17/1 un 17/2) pagalmā 2007.g.uzstādīts bērnu rotaļu laukums. 8 gadu laikā smilšu kastē trūkst smiltis, šūpolēm trūkst šūpoles, slidkalniņa malas plēš bērniem rokas un jumta daļa norauta utt. Laukums nav liels, bet apkārtnes bērnu iecienīts (2 ēkas ar 300 dzīv.). Apsaimniekotājam Rīgas pilsētbūvniekam to atjaunot nav iespējams, jo kā viena no prioritātēm tam ir pašvaldības dzīvokļos mītošo parādnieku (uz 01.01.2015.par šīm ēkām tas sastādīja 50 587 eiro!!!) rēķinu apmaksa par īri un komunālajiem pakalpojumiem un līdzekļu bērnu laukumu sakopšanai tam vienkārši nav un līdz ar to jebkādu darbu veikšana (pat šī sākotnēji skaistā bērnu laukuma) tikšot rūpīgi izvērtēta. Vadoties no tā, ka strauji tuvojas bērnu vasaras brīvlaiks un pagalmā uzturēsies daudz bērnu, vai Rīgas Dome savu iespēju robežās nevarētu palīdzēt sakārtot šo bērniem tik ļoti nepieciešamo atpūtas vietu? Jau iepriekš paldies.

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” informē, ka jūnijā rotaļu laukumā tiks veikti krāsošanas darbi, kā arī tiks atvestas smiltis smilšu kastei, savukārt jūlijā tiks atjaunotas nolauztās šūpoles.

 

#1384 Luix 2015-05-25 18:34:57

Ja Vienības gatve ir Rīgas plānā iezīmēta kā veloceliņš, kāpēc tur( iepretim trolejbusu depo) trotuāru tīra tikai divreiz ziemā? Bet posmā no dzelzceļa pārvadam līdz Akmens ielai netīra nekad? 

Ietvju tīrīšana ir pieguļošās teritorijas īpašnieku atbildība. Pašvaldības saistošie noteikumi ir saistoši visiem un tos ir jāievēro.

Par velojoslām – ja pagājušā gada ziemas sākumā uzturētāji nepievērsa lielu uzmanību velojoslu tīrībai, tad pēc intensīvas snigšanas visi satiksmes dalībnieki ievēroja, ka velojoslas tiek tīrītas tik pat operatīvi kā brauktuves. Turpmāk uzturētāji pievērsīs lielāku uzmanību veloinfrastruktūras kvalitātei un nodrošinās to uzturēšanu tādā pašā līmenī kā brauktuves. Tas ir tikai pašsaprotami, jo velobraucēju skaits ar katru gadu tikai pieaug. Pašvaldība šobrīd strādā, lai pakāpeniski nodrošinātu pilnvērtīgu infrastruktūru arī velobraucējiem.
#1383 Luix 2015-05-25 18:29:23

Kad, beidzot, sakārtos krustojumu Satiksmes/ Torņakalna / Vienības gatve? Automašīnas no Pārdaugavas puses regulāri nostājas uz gājēju pārejas, kur sensenos laikos bija “zebra”

Gājēju pārejas iezīmē atbilstoši Latvijas valsts standartiem, ne tikai ar horizontālo ielu apzīmējumiem. Tas, ka nav horizontālā apzīmējuma, nenozīmē, ka gājēju pārejas nav un autovadītāji drīkst neievērot ceļu satiksmes noteikumus, tādēļ pēc būtības ir nevis jāuzlabo satiksmes organizācija šajā posmā, bet jāatgādina autovadītājiem Ceļu satiksmes noteikumus (turpmāk – CSN).

Diemžēl, palielinoties automašīnu skaitam pilsētā arī auto vadīšanas kultūra ir stipri pasliktinājusies. Novērojumi liecina, ka vairāk nekā iepriekš klaji tiek ignorēti CSN. Saskaņā ar likumu “Par policiju” kārtību uz ceļiem nodrošina, transportlīdzekļu un gājēju kustību regulē un satiksmes uzraudzību veic Valsts policija.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes