Par aktuālo Rīgā (24.09)

Par aktuālo Rīgā (24.09)

28.09.2015

#1411 Normunds 2015-09-03 18:39:55

Par upīti, kas savieno Dambjapurva ezeru un Juglas ezeru, vai drīzāk vircas (sutras) grāvi. Vai to nav laiks sākt regulāri tīrīt? Tiklīdz sezonā nav nokrišņu, tā pārvēršas par dubļu vannu. Diemžēl dubļus veido vecas lapas un atkritumi, kas diez ko labi nesmaržo, skats nav arī estētisks, bet gar to ved Juglas kontingenta iekšējo pastaigu celiņš.

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija apsaimnieko Strazupītes krastus, pļaujot zāli tās krastos un savācot atkritumus. Šogad ierobežoto līdzekļu un piešķirto resursu dēļ Strazdupīte uz šo brīdi ir nopļauta vienreiz, bet to šogad plānots nopļaut atkārtoti vēl vienu reizi. Atkritumus upītes krastos tika uzdots savākt Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas ietvaros.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments informē, ka sakarā ar  karsto laiku šī gada augusta mēnesī Strazdupītē, sākot no Dambjapurva ezera  krasi pazeminājās ūdens līmenis (īpaši posmā no Dambjapurva ezera līdz Murjāņu ielas caurtekai). Rīgas domes Mājokļu un vides departaments apsaimnieko pašvaldībai piederošās meliorācijas sistēmas visa Rīgas teritorijā, piešķirto finanšu līdzekļu apjomā (kopumā 2015.gadā uz visu Rīgas teritoriju meliorācijai tika piešķirti 78 tkst. Euro. Ņemot vērā prioritārās problēmvietas  – Dārziņu teritorija, Zolitūdes teritorija u.c., Strazdupītes tīrīšanai līdzekļi  nebija pieejami. 2014.gadā ir veikti Strazdupītes krastu stiprināšanas darbi Tramplīna ielas rajonā. Sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu ir veikti Strazdupītes apsekojumi un likvidētas nelegālas sadzīves notekūdeņu novadīšanas pieslēguma vietas pie lietus notekūdeņu kolektora Tramplīna un Slēpotāju ielas rajonā, no kura tālāk šie notekūdeņi nonāca Strazdupītē. 2014.gadā ir veikta Murjāņu ielas caurtekas pārbūve Strazdupītei, kas daļēji atrisināja Strazdupītes pārplūšanas problēmu pavasaros un rudeņos, kas savukārt  bija par iemeslu īpašumu applūšanai Liedes ielas rajonā. 2016.gadā ir pieprasīti finanšu līdzekļi  Strazdupītes posma no Dambjapurva ezera līdz Murjāņu ielai tīrīšanai. Atkarībā no tā, vai budžetā līdzekļi tiks piešķirti, tiks plānoti un realizēti minētā posma tīrīšana pasākumi.

Papildus norādām, ka ne visa Strazdupīte ir pašvaldības īpašumā, līdz ar to piegulošo zemju īpašniekiem būtu pašiem aktīvāk jāveic darbības, lai sakārtotu un iztīrītu savā īpašumā esošos upītes posmus. Ziemeļu izpilddirekcija katru gadu organizē  Strazdupītes krastu kopšanu (lapu grābšanu, nokritušo koku zaru savākšanu), tādejādi  nepieļaut lielāku organisko atkritumu nokļūšanu upītes akvatorijā. Attiecībā par atkritumiem norādām, ka uz Strazdupīti atkritumus nebrauc izbērt citu apkaimju iedzīvotāji vai Rīgas domes darbinieki. Sadzīves atkritumi Strazdupītē nokļūst tos iemetot tās pašas Juglas apkaimes iedzīvotājiem, kas pastaigājas gar upīti, tādēļ visupirms aicinām iedzīvotājus saudzēt vidi un nepiegružot to. 2014.gadā tika veikta sadzīves atkritumu savākšana posmā no Tramplīna ielas līdz Malienas ielai, tomēr faktiski pēc iztīrītā posma atkārtotas apsekošanas (pēc 2 nedēļām) tika konstatēts  jauns piesārņojums ar sadzīves atkritumiem, kas liecina par iedzīvotāju (vietējo) attieksmi. Ņemot vērā iepriekš minēto Strazdupītes daļējas tīrīšanas darbi tiks paredzēti tajos posmos, kur ir apgrūtinātas ūdens novades spējas upītei piešķirto finansu līdzekļu apmērā 2016.gadā.

 

#1410 Uldis Timms 2015-09-02 11:40:21

Saņēmām SIA “Rīgas ūdens” 27. augustā izsūtīto vēstuli ar informāciju iedzīvotājiem, kas aicina izskatīt iespēju pieslēgt dzīvojamo ēku izbūvētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam adresē Rīgā, Drustu ielā 1A. Diemžēl tā bija adresēta manai mātei, kas jau 6 gadus ir mirusi. Jautājums, vai tiešām mūsdienu laikmetā valsts iestādēm nav pieejama informācija par Latvijas iedzīvotājiem? Ar cieņu, Uldis Timms.

SIA “Rīgas ūdens” vēstuļu adresātus noskaidro, izmantojot Valsts zemes dienesta datu bāzi, kurā ir norādīti zemes īpašnieki. Ja kāds no tiem ir miris un zemesgrāmatā nav reģistrēts jauns īpašnieks, vēstules tiek  nosūtītas bijušajam īpašniekam, lai vēstulei būtu, vismaz, kāds adresāts. Protams, atvainojamies un lūdzam saprast, jo cita informācija SIA “Rīgas ūdens” nav pieejama.

 

#1409 Jānis R. 2015-09-01 21:53:08

Sveiki. Izbrauciet ar auto visā garumā čaka ielu un īpaši brīvības ielu! šausmas!!! vienās bedrēs, lāpījumos, griezumos, nelīdzenumos u,t,t, .Lūk tajās divās ielās, kas ir Rīgas artērijas ir jānoņem visa asfalta virskārta un jāuzlej jauns un gluds segums. Kad sakārtos šīs centrālās ielas Rīgā, kauns par tādām???

Kā, droši vien, esat pamanījuši, šobrīd notiek aktīvi būvdarbi divās paralēlajās ielās: Kr.Barona ielā un Avota ielā, kur tiek mainīts segums. Nākamgad iecerēts atjaunot segumu visā Brīvības ielā un Lāčplēša ielā. Visu ielu remontu vienā sezonā, diemžēl,  nav iespējams izdarīt, tāpēc ielu stāvoklis tiek uzlabots pakāpeniski.

 

#1408 Elina 2015-08-27 18:47:34

Kad Viestura prospektā būs veloceliņš? Paldies

Velosatiksmes attīstības organizēšanai šogad jūnijā  Rīgas domē tika apstiprināta Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030.gadam. Koncepcija paredz visu pilsētas apkaimju savienošanu ar centru un velotīkla izveidi centra teritorijā. Koncepcijā ir sagatavots konkrēts trīs gadu investīciju plāns veloinfrastruktūras attīstībai un šajā plānā veloceļa izbūve Viestura prospektā šobrīd nav prioritāra līdz ar to nav iekļauta, jo šo maršrutu dublē esošais veloceliņš Centrs-Mežaparks-Vecāķi. Piekrītam, ka gājēju un veloceliņš gar Viestura prospektu ir nepieciešams, taču tā izbūve paredzēta nākamajā attīstības stadijās. Šobrīd tiek projektēti maģistrālie  veloceļi no Imantas uz Daugavgrīvu (Rīgas pludmali) ,  no Centra uz Ziepniekkalnu un gar Daugavmalu no Centra uz Dārziņiem.

 

#1407 Māris J 2015-08-27 18:45:30

1) Šis vairāk novērojums. Paldies par Deglava ielas atkritumu izgāztuves renovēšanu, taču nu paši renovētāji atstāj miskasti no tehnikas, konkrētāk, bojātās riepas uz piebraucamā ceļa Lielvārdes ielā. 2) Par jau reiz minēto lietus gūliju pie Zvaigznāja gatves nama nr9. Noskaidroju, ka to apsaimnieko Rīgas domes satiksmes departaments. Gūlijas tīrīšanu veic apakšuzņēmējs, pie kuriem noskaidroju, ka to dara regulāri. Taču bēda tāda, ka darbs netiek paveikts, tā teikt darba imitācija. Ne pirms, ne pēc nemainās pilnīgi nekas un tā arī turpinām dzīvot ar “jūru” pie mājas Zvaigznāja gatvē nr9. Piekritīšu 27. augustā dzirdētajam raidījumā par Mareka teikto, ka apakšuzņēmēji darbu dara nekvalitatīvi. Tā tā rīdzinieku naudiņa aiziet.

            Minētais lietus ūdens pieņēmējs Zvaigznāja gatvē pie nama Nr.9 ir izbūvēts kā infiltrācijas lietus ūdens pieņēmējs. Tas nozīmē, ka lietus laikā izveidojusies peļķe uzsūcās pakāpeniski. Lai novērstu šo problēmu lietus ūdens pieņēmējs būtu jāsavieno ar kolektoru. Šobrīd tiek izvērtēts esošo apakšzemes komunikāciju izvietojums un iespējas veikt pieņēmēja pievienošanu kolektoram.

 

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Agita
8 gadi

Visās pilsētās braucot pāri tiltiem ir lasāmi upju nosaukumi, tas pats ir arī ārpilsētās. Sakiet lūdzu kāpēc Rīgā ne pie viena tilta nav izvietoti upju nosaukuma uzraksti. Kā ārzemju tūrists var orientēties kartē ejot piemēram pāri Akmens tiltam? Kā viņš var uzzināt tilta vai upes nosaukumu?


Aktualitātes