Par aktuālo Rīgā (10.03.)

Par aktuālo Rīgā (10.03.)

11.03.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1554 Pēteris 2016-03-02 09:44:40

Lūk gadu desmitiem nekad savā mūžā neasfaltētie pagalmi varēja tikt izmantototi kā stāvvietas, bet tagad, lūk, nevar, būvvlaldei, kas pieļāva likumīgu Maximas sabrukšanu… Ielas, bez pieslēguma kanalizācijai pat bez speciālas norādes par stāvēšanu (un bez aizlieguma stāvēt) drīkst izmantot mašīnu parkošanai, bet vēl padomjlaikos asfaltētus laukumus – lūk pēkšņi nevar… Varbūt šie te būvvaldes superdžentelmeņi varētu paskaidrot, kā tas nākās, ka tieši iepretim Valsts Policijas Autobāzei Rīgā, Vestienas ielā 4, reāli neasfaltētā zaļajā zonā blakus ceļam bez pieslēguma dajebkādai kanalizācijai ar ceļazīmes palīzību pēkšņi autostāvvietu var noteikt, jo tas vajadzīgs Policijas dienesta vai policijas darbinieku privātā autotransporta novietošanai, bet, teiksim, asfaltētais laukums Brīvības Dzirnavu stūrī – lūk esot noziegums pret vidi…. Es nemēģinu aizstāvēt nevienu komercuzņēmumu, es vienkārši nesaprotu kā ar tik dubultiem standartiem var noteikt autostāvvietas Rīgā. Un kamēr dažas “privāto” organizētās stāvvietas ir slēgtas, reāli tiek zaudēta autostāvvietu kapacitāte centrā, lieki jāriņķo pa kvartālu lai atrastu kur auto novietot… Nesaprotu, kādu baisu noziegumu pret vidi varētu šie “slēgtie” stāvlaukumi nodarīt, ja salīdzina ar to visu stāvvietu pērli Zaļajā zonā iepretim policijas transporta autobāzei…
2012.gadā tika uzsākta Rīgas pilsētas Būvvaldes reorganizācija, kuras viens no pamatmērķiem bija preventīvas objektu apsekošanas.

Šī mērķa realizācijas ietvaros 2013. gadā tika uzsākts darbs pie nerealizēto būvatļauju, kam beidzies derīguma termiņš, datu apkopošanas, kā rezultātā lielā daļā šādu būvobjektu tika konstatēts, ka uzņēmēji, kas krīzes ietekmē nav spējuši tajā laikā realizēt saskaņotās būvniecības ieceres, šajās būvobjektu teritorijās ir ierīkojuši pagaidu autostāvvietas vai iznomājuši teritorijas trešajam personām, kas būvobjektos sniedz šādus pakalpojumus, piemēram, maksas autostāvvieta Brīvības un Dzirnavu ielu krustojumā vai Miera un Šarlotes ielu krustojumā, kas šobrīd ir vienīgās Būvvaldes fiziski aizvērtās autostāvvietas piemērojot aizvietotājizpildes tiesības ir būvobjekti.

Sākot apzināt situāciju, kas norādīja uz indikācijām, ka arī citur Rīgas teritorijā ierīkotās maksas autostāvvietas var nebūt saskaņotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Būvvalde no publiski pieejamās informācijas uzsāka datu apkopošanu par Rīgas administratīvajā teritorijā esošajām maksas autostāvvietām.

Būvvaldes aktivitātes saistībā ar tiesisku autostāvvietu izbūvi šobrīd nekādā mērā netiek vērstas pret nekustamo īpašumu īpašniekiem, kas automašīnas novieto dzīvojamo māju iekšpagalmos vai autostāvvietām, kurās netiek veikta negodprātīga uzņēmējdarbība. Būvvaldes mērķis nav privāto autostāvvietu likvidēšana Rīgā, mērķis ir maksimāli ierobežot patvaļīgu būvniecību t.sk. panākt, ka personas, kas gūst materiālu labumu no veiktās uzņēmējdarbības, dara to tiesiski. Arguments, ka iedzīvotājiem Rīgas centrā vairs nebūs kur novietot automašīnu, neiztur kritiku, jo Būvvaldes speciālisti uzsver, ka būvniecības dokumentāciju tiesiskas autostāvvietas izbūvei ir iespējams saskaņot mēneša laikā, protams, ja vien dokumentācijas izstrāde ir uzticēta kompetentam un zinošam projektētājam. Turklāt informācija par Būvvaldē iesniedzamo dokumentāciju autostāvvietu izbūvei ir publicēta arī Būvvaldes mājaslapā.

Attiecība uz autostāvvietu pretī Vestienas ielai 4, būvvaldes Būvinspektoriem ir uzdots minēto teritoriju apsekot un nepieciešamības gadījumā ierosināt administratīvo lietu.

 

 

#1553 Ingus Grasmanis 2016-03-01 13:06:06
Kad ir plānots sakārtot Vienības gatves bruģēto posmu (līdzīgi kā Kr. Barona ielu)?

Vienības gatves bruģētā posmam sakārtošanai nepieciešama pilna ielas pārbūve atbilstoši maģistrālās ielas prasībām un izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju. Šo jautājumu tiek plānots risināt nākamajā plānošanas periodā 2020.-2030.gadm. Uzturēšanas darbu ietveros tiek veikts brauktuves remonts.

 

 

#1552 Ojārs F. 2016-02-28 12:44:21
1. Ja sniegs nav, tad kāpec jau netiek sākts tīrīt smiltis, kuras sakrājušās pie apmalēm? Un vai tīrīs arī ietves to kas ir saskalots no brauktuves, gan bedrīšu asvalts, gan smiltis!! Piemērs, Matīsa ielas  trolejbusa pietura, skats ir labs, kā laukos! (Tīrītajus redzu vasarā, kaut kā drusciņ par vēlu. Tad brīnās, kapec putekļu piesārņojums ir Rīgā augsts) 2. Kad asvaltēs brīvības ielu, vai notekas arī pārbūvēs? Piemērs, VEF pietura, peļķe liela, notekas ir tālāk kalniņa tā teikt! Un tādas vietas ir daudz!!! 3. Ja tiek brauktuvei mainīs segums, vai ietvēm arī mainīs? Piemēram, Brīvības gatve? Jo daudzi iet pa veloceliņu, jo ietve ir sabrukusi!!!

 

1. Ziemā uzkrājušos smilšu savākšana no ielu brauktuvju teknes zonas tiek organizēta pēc ziemas sezonas beigām, kad iestājas stabila pozitīva temperatūra.  Pēc smilšu novākšanas tiek uzsākta brauktuvju regulāra tīrīšana ar mehānismiem, kas aprīkoti ar mehāniskās slaucīšanas un vakuuma putekļu savākšanas iekārtām. Tā kā šī ielu tīrīšana tiek veikta pārsvarā naktīs, lai neradītu satiksmes plūsmas traucējumus, procesā notiek arī mitrināšana, tādēļ pie negatīvām temperatūrām šo darbu nevar veikt. Ņemot vērā to, ka martā vēl ir iespējamas gan negatīvas temperatūras, gan temperatūras svārstības, nokrišņi sniega veidā, tāpēc vēl iespējama brauktuvju apstrāde ar pretslīdes materiāliem ( samitrināto sāli vai smilts- sāls maisījumu). Ņemot vērā visu iepriekš minēto, smilšu savākšana pagaidām nav uzsākta. Ja laika apstākļi kļūs stabili un meteo prognozēs netiks prognozēti nelabvēlīgi ziemas apstākļi, tad tiks pieņemts lēmums par smilšu vākšanas uzsākšanu. Saskaņā ar  Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasībām īpašumam pieguloša teritorijas un ietvju tīrīšana jānodrošina  nekustamā īpašuma īpašniekam. Rīgas domes Satiksmes departaments (departaments) nodrošina sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšanu. Departaments ir uzdevis pievērst pastiprinātu uzmanību pieturvietu tīrīšanai transporta būvju ikdienas uzturēšanas uzņēmumiem  PS “Daugavas labā krasta uzturētājs”” un PS “Daugavas kreisā krasta uzturētājs”

2. 2016. gadā tiks veikta Brīvības ielas seguma atjaunošana posmos no Raiņa bulvāra līdz Lāčplēša ielai un no Bērzaunes ielas līdz Juglas ielai. Seguma atjaunošanas laikā tiek tīrīti un ja nepieciešams pārbūvēti vai no jauna izbūvēti  lietus ūdens uztvērēji, tā pat seguma atjaunošanas laikā tiek koriģētas seguma augstuma atzīmes lai uzlabotu ūdens novadi.

3. Seguma atjaunošanas darbu ietvaros tiek atjaunots bojātais segums gan brauktuvēs, gan ietvēs, gan arī veloceļos.

 

 

#1551 vilks 2016-02-26 13:25:18

Labvakar. Kad tiks saremontēta Gaiļezera iela (Mežciems) praktiski visas ielas garumā nenormāli dziļš iesēdums Veldres iela vienvirziena iela (Jugla) . Visas remontdarbu vietas ap komunikācijām dziļi iegrimušas + bedres? Krustpils iela no Granīta ielas, virziena uz centru ,asfalts vienās bedrēs ?

Gaiļezera ielas seguma atjaunošana ir iekļauta Rīgas domes Satiksmes departamenta (turpmāk – RDSD) seguma atjaunošanas 2016– 2020.gadam programmas projektā. Ja tiks piešķirts nepieciešamais finansējums, tad Gaiļezera iela tiks atjaunota 2018.gadā.

Jautājumā par Krustpils ielu informējam, ka ņemot vērā to, ka brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana (seguma virskārtas nofrēzēšana un jaunas asfaltbetona seguma virskārtas ieklāšana) pilnībā prasa ievērojami lielu finansējumu, tad līdz seguma atjaunošanai tiek veikts brauktuves seguma remonts. Laikā, kad strauji paaugstinās vai arī būtiski svārstās brauktuves temperatūra, bedres nolietotā  asfaltbetona segumā var veidoties ļoti strauji – pat dažu stundu laikā. Transporta būvju ikdienas   uzturēšanas organizācijas katru dienu veic seguma remontu vietās, kur bedres apdraud satiksmes drošību. Brauktuvju seguma remonts tiek nodrošināts visu gadu, taču bedru likvidēšanai  nepieciešama gaisa temperatūra, kas nav zemāka par + 5 grādiem. Ziemas periodā nekavējoties tiek likvidētas tās bedres, kas apdraud satiksmes drošību, prioritāri ielās ar sabiedrisko transportu.  Tehniskās specifikācijas nosaka, ka ziemas periodā bedru remontam tiek izmantots aukstais asfaltbetons. Atbilstošos laika apstākļos (pavasarī un vasarā) ielu  brauktuvju asfaltbetona seguma  remonts tiek veikts tikai pēc pilnas tehnoloģijas – apcērtot bedru malas, veicot bedres  gruntēšanu ar bitumena emulsiju un ieklātās karstā asfaltbetona masas blīvēšanu ar vibroblieti. RDSD uzdevis uzturēšanas uzņēmumam papildus apsekot Krustpils ielu un novērst bedres, kas var apdraudēt satiksmes drošību

 

 

#1550 Astrīda 2016-02-23 10:15:01

Kurš ir atbildīgs par teritoriju, kas atrodas Nīcgales ielas 2, 2a, 2b pie T/c Minska starp Nīcgales, Dzelzavas un Vējavas ielām, sakopšanu. Ziemā sniegs tur tiek notīrīts labi ja vienu reizi mēnesī ar traktoru un veidojas milzu peļķu, dubļu un sniega muklājs, kura pārvarēšana nav vieglākais uzdevums. Tāpat vasarā tur neviens nekopj. Vairāku gadu garumā tur neesmu redzējusi nevienu sētnieku.

 

Teritorija starp Nīcgales ielu, Dzelzavas ielu un Vējavas ielām, kur atrodas T/C “ Minska” ir privātīpašnieku īpašumi. Īpašnieki ir atbildīgi par šo teritoriju un tām piegulošo teritoriju uzturēšanu un apsaimniekošanu.

Autostāvvietas Dzelzavas ielā 36A un 36B ir ELKOR FOOD @ WINE SIA īpašumā, Nīcgales iela 2 (veikals RIMI) APEX INVESTMENTS SIA īpašumā, Nīcgales iela 2A SIA MARIV un 3 privātpersonu īpašumā.

Gadījumos, kad tiek konstatēta Rīgas domes saistošo noteikumu prasību neievērošana, Rīgas domes Administratīvā inspekcija sastāda Apskates protokolus atbildīgajām personām.

 

 

 

#1549 Zhanna 2016-02-22 11:58:38

Plēksnes ielā pie 14. nama atrodas sagāzies koks (puse no stumbra ir nolauzta, vidus izpuvis) Kad tas tiks nozāģēts? Vai gaidīsim, kad krītošais koks kādu nogalēs? 


            Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka kalstošs vītols, kuram nošķēlusies skeletzars ar daļu stumbra koksnes, atrodas A/S “Pilsētas zemes dienests” piederošajā zemes gabalā Rīgā, Parādes ielā 6 ar kadastra apzīmējumu 0100 103 0037, pie dzīvojamās mājas Plēksnes ielā 14.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk – Vides pārvalde) informē, ka Vides pārvalde organizē un nodrošina ielu apstādījumu, kas neatrodas citu personu īpašumā vai apsaimniekošanā esošajos zemes gabalos, kopšanu, savukārt saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 (turpmāk –Noteikumi) „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 3.punktu apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Rīgas pilsētā pārrauga Rīgas pilsētas būvvalde, savukārt 4.punktā noteikts, ka par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, savukārt  5.3.punktā noteikts, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums ir nodrošināt nokaltušu koku, kuri pilnībā zaudējuši augtspēju, un bīstamu koku (koki ar vizuāli redzamiem bojājumiem – dabas apstākļu rezultātā iztrupējis (vairāk kā 80%), aizlūzis, sašķelts, daļēji sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies vai citādi bīstams koks) nociršanu. Šinī gadījumā zemes īpašniekam A/S “Pilsētas zemes dienests” ir pienākums pirms koka ciršanas saņemt Rīgas pilsētas būvvaldē ciršanas atļauju un koku nozāģēt.

Informācija par esošo situāciju nodota Rīgas domes
Administratīvajai inspekcijai, kas apņēmusies apsekot jautājumā minēto teritoriju un konstatējot tās nepienācīgu uzturēšanu, vērst teritorijas īpašnieka uzmanību nepieciešamībai teritoriju sakārtot un bīstamo koku nozāģēt.

 

 

#1548 kazimirs  2016-02-22 11:57:28

Denacionalizēto māju iedzīvotājiem tika atņemtas tiesības privatizēt to mājokļus. Kā tiek plānots novērst šo netaisnību? Un vai vispār kaut kā ir plānots risināt šo situāciju? 

            Šis ir  likumdevēja – Latvijas Republikas Saeimas, kompetences jautājums.

Pašvaldība palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, personām, tai skaitā denacionalizēto namu īrniekiem, sniedz saskaņā ar likuma “Par  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un uz šī likuma pamata izdotajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Minētā likuma 20.pants nosaka, ka šajā likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājās privatizācijai un tās nav nododamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes