par aktuālo Rīgā (07.04.)

par aktuālo Rīgā (07.04.)

08.04.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1579 Jurijs 2016-03-23 13:53:31

1. Vai ir iespējams izdarīt tā, ka luksofori pirms gājēju pārejām ir novietoti tieši pirms pašas gājēju pārejas, nevis kā tagad, kad tie nereti ir kādu gabalu atstatus no gājēju pārejas? 2. Vai nebūtu iespējams sociālajās mājās ārpus rindas 10-15% no dzīvokļiem piedāvāt policijas un nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem? Varbūt tie nebaidītos novērst nekārtības un demolēšanu kāda notiek šajās mājās tā paaugstinot to drošību, kas šobrīd ir nopietna problēma.

1. Gājēju pārejas un luksofori tiek ierīkoti atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 370 “Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori” un LVS 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”. Šajos standartos ir precīzi noteikts luksoforu izvietojums pie gājēju pārejām, kas tiek ievērots visos jaunprojektētajos objektos. Atsevišķos gadījumos luksoforu objektos, kas izbūvēti pirms minēto standartu stāšanās spēkā, iespējamas novirzes no LVS prasībām, ko iespējams izlabot tikai pie objektu pārprojektēšanas un pārbūves.

2. Pašvaldība ikvienu neizīrētu dzīvojamo telpu var izīrēt tikai pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” normām un saskaņā ar šo likumu pieņemtajiem Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.153 “Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Šobrīd minētais likums neparedz iespēju  reģistrēt personas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā par kritēriju izvirzot personas profesiju. Taču, ņemot vērā šobrīd Saeimā izskatāmos likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” grozījumus, profesija varēs būt kā viens no kritērijiem palīdzības saņemšanai, ja pašvaldība pieņems attiecīgus saistošos noteikumus. Lūdzu skatīt pielikumā Saeimas preses dienesta sniegto informāciju par minēto jautājumu.

Papildus precizēšu, ka sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana ir speciālais sociālās palīdzības veids, kas paredzēts maznodrošinātām atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām personām vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti. Citu personu iemitināšana sociālās dzīvojamās mājās, tādas Rīgas pilsētā ir 17, nav iespējama.

 

Saeimas Preses dienesta 10.03.2016. relīze:

“Pašvaldība saviem speciālistiem turpmāk varēs izīrēt dzīvojamās telpas, paredz Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ceturtdien, 10.martā, galīgajam lasījumam Saeimā atbalstītie grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Dzīvojamās telpas pašvaldība varēs izīrēt tādiem speciālistiem, kuri nodarbināti nozarē, kas pašvaldības attīstības programmā noteikta kā attīstāmā nozare. Tāpat uz īres dzīvokli varēs pretendēt persona, kas strādā jomā, kurā ir nepietiekams speciālistu nodrošinājums. To, kādās nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai ir nepieciešami kvalificēti speciālisti, pašvaldībai būs jānosaka ar saistošajiem noteikumiem.

Likumprojekts paredz, ka kvalificēta speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu turpmāk būs viens no palīdzības veidiem. Uz šo palīdzību varēs pretendēt arī speciālisti, kuru darba devējs nav pašvaldība, ja speciālists, piemēram, strādā jomā, kas noteikta kā attīstāmā nozare.

Lai noteiktu kārtību, kādā pašvaldība neizīrētos dzīvokļus var izīrēt pašvaldības speciālistiem, likumu plānots papildināt ar jaunu nodaļu.

Paredzēts, ka lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu attiecīgajam speciālistam pieņems pašvaldības dome.

Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu varēs slēgt uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem. Izbeidzoties īres līguma termiņam, pašvaldība varēs lemt par tā pagarināšanu, ja darbinieks turpina strādāt attiecīgo darbu.

Savukārt dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu, kurš nav pašvaldības darbinieks, pašvaldība slēgs ar šī speciālista darba devēja piekrišanu.”

Likuma grozījumi tika pieņemti 17.03.2016. Saeimas sēdē

#1578 Anatolij 2016-03-23 13:49:51

Rīgā, Slokas ielā satrp Kleistu ielu un Dammes ielu nav trotuāra. Daudzstāvu māju iedzīvotāji ar bērniem un ratiņiem ir spiesti pārvietoties pa taciņām, pa dubļiem, jo pa ceļu pārvietoties ir neiespējami – pa to traucas automašīnas , kuru faktisko braukšanas ātrumu neviens nekontrolē, guļošo policistu tur nav, kaut gan tuvumā ir divi bērnu dārzi un skolas. Skolas bērniem un bērnudārzniekiem visu cauru gadu ir jāvalkā gumijas zābāki, jo citos apavos pa šiem dubļiem pārvietoties vienkārši nav iespējams.

Slokas iela posmā starp Kleistu un Dammes ielām ir „E” kategorijas vietējas nozīmes iela, kura sākotnēji Imantas mikrorajona apbūves plānojumā bija paredzēta kā gājēju iela. Līdz ar to šobrīd satiksme konkrētajā Slokas ielas posmā tiek organizēta kā dzīvojamā zonā – ar ierobežotu ātrumu un ātrumvaļņiem.

Slokas ielas posmā no Kleistu ielas līdz Dammes ielai uzstādītas ceļa zīmes Nr.528 „Dzīvojamā zona” un Nr.529 „Dzīvojamās zonas beigas”, kas nosaka, ka gājēji un velosipēdu vadītāji šeit drīkst pārvietoties pa brauktuvi visā tās platumā, savukārt, transportlīdzekļiem atļautais braukšanas ātrums ierobežots līdz 20 km/h. Minētajā Slokas ielas posmā no Kleistu ielas līdz Dammes ielai ir izbūvēti 4 ātrumvaļņi.

Konkrētam ielas posmam ir 18 m plats sarkano līniju koridors, kuru aizņem privātīpašumā esoši zemesgabali līdz esošās brauktuves malai, tāpēc bez privātīpašumā esošās zemes atpirkšanas nav iespējama ietvju izbūve.

 

#1577 Marina 2016-03-23 13:45:30

Kādēļ tika likvidēts mikroautobusa maršruts Pļavnieki-Katedrāle. Lai aizbrauktu līdz Brīvības ielai ir palicis tikai 3. autobuss un , lai nokļūtu centrā ir jāpatērē 55, nevis 15 minūtes un maksājam par to 1.15 EUR. Lūdzu atjaunojiet šo maršrutu!!!

Šis maršruts tika slēgts ekonomisku apsvērumu dēļ, jo bija nepietiekams pasažieru skaits. Vidējais pasažieru skaits šajā maršrutā bija 3,87. Pilnsabiedrība “Rīgas mikroautobusu satiksme” (RMS) tuvākajā laikā vēlas atjaunot bijušo 222. maršruta Centrs – Pļavinieki. RMS vērsīsies Rīgas Domes Pasažieru Komercpārvadājumu licencēšanas komisijā ar priekšlikumu ieviest eksperimentālo maršrutu uz trīs mēnešiem, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību maršruta savienojumam Pļavinieki – Purvciems – Brīvības iela – centrs. Esam veikuši nelielus uzlabojumus dažos maršruta posmos, ņemot vērā pasažieru pārvietošanās paradumus. Šajā periodā uzņēmums analizēs pasažieru plūsmu un nepieciešamību pēc šāda maršruta.

Jaunais maršruts virzienā no Centra – Tērbatas iela, Brīvības bulvāris, Brīvības iela, Pērnavas iela, A.Čaka iela, Ieriķu iela, Dzelzavas iela, Ilūkstes iela, A.M. Keldiša iela, A. Saharova iela, Katlakalna iela. Virzienā no Pļavniekiem – Katlakalna iela, A. Saharova iela, A.M. Keldiša iela, Ilūkstes iela, Dzelzavas iela, Vaidavas iela, Ieriķu iela, A. Čaka iela, Pērnavas iela, Brīvības iela, Brīvības bulvāris, Raiņa bulvāris, Brīvības bulvāris, Baumaņa skvērs, Tērbatas iela. Plānotais izlaidumu skaits darbadienās 5 minibusi, plānotais reisu skaits 104. Par eksperimentālo maršrutu informēsim mikrorajona Pļavinieki iedzīvotājus, izvietojot informāciju pieturvietās un uzņēmuma mājas lapā www.rigasmikroautobusi.lv .

 

#1576 Gaļina  2016-03-23 13:43:19

Vai kaut kad tiks saremontēts nelielais trotuāra gabaliņš pie 3. kāpņutelpas Rudens ielā 10? Pļavniekos iekškvartālu remonti skaitās pabeigti, bet šīs bīstamās bedres ir palikušas.

Ēka Rudens ielā 10 pieguļ Rudens ielai. Rudens ielu veido brauktuve un ietve, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās. RD Satiksmes departaments, savulaik, ir atjaunojis ielas asfalta segumu – brauktuves un ietves asfalta segums šobrīd ir salīdzinoši  labā stāvoklī  (atsevišķās vietās nepieciešamas uzturēšanas remonts – plaisas, sāk veidoties pagaidām vēl nelielas bedrītes), izņemot ietves posmu pie 3 kāpņu telpas. Ielas ietves daļai iepretī 3.kāpņu telpai 2016.gadā būvdarbu sezonā Rudens ielā 10 uz ietves tiks veikts bedrīšu remonts.

Savukārt, lai remontētu posmiņu starp ietvi un lieveni pie 3. kāpņu telpas – nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par apsaimniekošanas uzkrājuma izlietošanu šim mērķim un attiecīgs uzdevums dzīvojamās mājas pārvaldniekam. Pašvaldības īpašuma domājamā daļa šajā zemes īpašumā (kadastra Nr. 0100 121 2517) – 36% (zemesgrāmatas ieraksts 16.09.2015.) Tātad, ja dzīvokļu īpašnieki lemj par finansējumu, pašvaldība var līdzfinansēt atbilstoši sava īpašuma daļai, kāda tā būs slēdzot līgumu (pašvaldības īpašuma daļa periodiski samazinās).

 

#1575 JanisF 2016-03-17 16:20:16

Par satiksmes organizāciju Pētersalā (Eksporta ielas rajons) 1. 2015.gadā tika aizliegta automašīnu apstāšanās un stāvēšana Alūksnes ielā no Pētersalas ielas līdz Mastu ielai ielas labajā pusē. Piekrītu, ka tas tika darīts, jo iela ir diezgan šaura, bet vai nav tomēr iespējams organizēt automašīnu novietošanu daļēji uz trotuāra, jo apmērām pusē no ielas garuma trotuāra platums ir pietiekošs lai par to pārvietotos gājēji, kā arī būtu iespējams novietot paralēli automašīnas ar 2 riteņiem uzbraucot uz trotuāra. Rajonā visas ielas ir pilnas ar iedzīvotāju automašīnām, līdz ar to apmērām 10 papildus stāvvietas būs liels atvieglojums rajona iedzīvotājiem (p.s. pašam ir sava stāvvieta, taču redzu, kā nākas mocīties kaimiņiem, brīžiem automašīnas atstājot neatļauti T-veida krustojumos, jo gluži vienkārši nav vietas) 2. Vai ir iespējams atļaut automašīnu kustību no Sermuliņu ielas uz Rūpniecības ielu? Piekrītu, ka krustojuma konfigurācija varētu nebūt īsti atbilstoša, taču no izbraucošo auto intensitāte varētu nebūt pārāk liela, taču būtu liels ieguvums rajona iedzīvotājiem. Sanāk ka uz doto brīdi, lai izbrauktu no rajona, to ir iespējams izdarīt tikai pa Eksporta ielu centra virzienā, vai pa Lugažu ielu Ganību dambja virzienā, līdz ar to nākas stāvēt sastrēgumos kopā ar visu tranzīta transportu. 3. Vai un kad tiks remontēts Eksporta ielas segums – pēc šīs ziemas esošais bruģa segums ir pamatīgi sasēdies, lietus laikā izveidojot lielas peļķes, tramvaja sliedes ir krietni augstākas par bruģa segumu. Kravas transports pa Eksporta ielu pārvietojas ļoti lēnām, jo vienkārši ātrāk par to nav iespējams pabraukt. Arī asfaltētais posms no Pētersalas ielas līdz Mastu ielai apakšzemes komunikāciju remontdarbu ietekmē ir tā sasēdies, ka braucot ar atļauto ātrumu 50 km/h, iespējama automašīnas palēkšanās.

1. Ņemot vērā, ka automašīnu skaits Rīgas ielā jau ir teju 2008.gada līmenī, protams, ka visi iekšpagalmi un ielu malas ir pārslogotas. Šobrīd Rīgas dome meklē labākos risinājumus, kā mikrorajonos un ielu sarkanajās līnijās varētu ierīkot stāvvietas. Tāpat plānots uzsākt stāvvietu projektēšanu sarkano līniju robežās, tas ir svarīgākais būvprojekts, lai uzsāktu būvniecību. Pie šī jautājuma Rīgas domes Satiksmes departaments nopietni ir ķēries klāt, lai tuvākajā nākotnē to sakārtotu.

2. Bez nopietnas izpētes nav iespējams pārveidot satiksmi. Esam Jūsu priekšlikumu iesnieguši satiksmes koordinācijas padomē, lai to izvērtē dažādu līmeņu speciālisti no Latvijas valsts ceļiem, Valsts un pašvaldības policijas, CSDD un Rīgas domes.

3. Seguma atjaunošana tuvāko divu gadu laikā (nopietna)  nav plānota Eksporta ielā, taču ikdienas uzturēšanas ietvaros plānojam nelielus uzlabojumus. No kravas transporta Eksporta iela tiks atslogota līdz ar Ieriķu – Vietalvas ielu pārvada izbūvi. Šobrīd izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi un būvniecību plānots uzsākt 2019.gadā.

 

#1574 Andris L 2016-03-17 10:18:36 arhivēt

Ieteikums ir gludi noasfaltēt šauro asfalta maliņu F.Brīvzemnieka ielā (posmā starp Vienības Gatvi un Indriķa ielu (virzienā no V.ienības gatves uz indriķa ielu)) un zīmei “iebraukt aizliegts” uzlikt papilzīmi “Izņemot ar velo” Šobrīd tur braucot ar velo sanāk pārkāpt zīmi “iebraukt aizliegts” + tā šaurā asfalta maliņa ir briesmīgā stāvoklī + notekūdeņu akām nav vāku un ir bīstami caurumi. Nedomāju, ka šī posma uzlabošanas izmaksas būtu pārmērīgi lielas.

Paldies velobraucējam par priekšlikumiem. Jūsu informācija nodota rīcībai satiksmes organizācijas speciālistiem un ielu uzturētājiem.

 

#1573 Andris L 2016-03-17 10:08:55 arhivēt

Nesen (pagājušā gada beigās vai šī gada sākumā, īsti vairs neatminos) tika pabeigti rakšanas darbi Ventspils ielā (posmā no Pilsoņu ielas līdz Atpūtas ielai. Tika uzklāts jauns asfalts visā posma garumā un platumā. Kas, protams, ir lieliski. Bet, jau tagad ikdienā tur braucot ar velosipēdu, esmu pamanījis, ka gar ielas malām esošās lietus notekūdeņu akas ir nedaudz iesēdušās. Protams, ka ne tuvu kā citās Rīgas ielās, bet tomēr. Manuprāt, prasītos tās noregulēt kamēr tas vēl ir iespējams (protams, ka tas būtu jādara rakšanas darbu veicējam)), nevis sagaidīt brīdi kad tās būs jau pamatīgi iesēdušās un tā saucamais garantijas laiks pagājis.

Šo būvdarbu pasūtītājs bija SIA “Rīgas Ūdens”.  Jāņem vērā, ka būvdarbi vēl nav pieņemti un komisija tikai aprīļa sākumā brauks pārbaudīt vai pēc ziemas sezona visi seguma atjaunošanas darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem. Katrā ziņā Jūsu norādījumi ņemti vērā, veicot apskati, akām tiks pievērsta pastiprināta uzmanība. Ja būs nepieciešams pārstrādāt – būvniekam tas būs jādara par saviem līdzekļiem, turklāt objektam ir divu gadu garantija.

Subscribe
Notify of
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes