Par aktuālo Rīgā (31.03.)

Par aktuālo Rīgā (31.03.)

01.04.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1572 Uldis Salenieks 2016-03-15 16:26:21

Par satiksmi. Pārbraucot Akmens tiltu, no pārdaugavas centra virzienā, ir diezgan neveikla situācija aiz tilta, ko rada autobusa pietura un pirmā braukšanas josla (pie strēlniekiem). Autobusa pieturai Daugavas pusē ir it kā veidots padziļinājums, bet tas ir mazs, lai pilnībā neierobežotu satiksmi pirmajā joslā. Savukārt no otrās joslas jau laicīgi ir sākusies papildjisla pa kreisi – uz apgriešanās vietu. Esmu pieredzējis brucējs, bet šī vieta vienmēr rada uztraukumu, jo normāli apbraukt pieturā stāvošu autobusu ir nereāli. It sevišķi no rītiem. Abas no tilta nākošās joslas tur veic dīvainus manevrus. Varbūt var padziļināt pieturas kabatu, vai arī nedaudz savādāk pārzīmēt joslu līnijas? 

Satiksmes departamenta speciālisti izvērtēja Jūsu pieteikumu, apsekoja uz vietas un neuzskata, ka būtu nepieciešamas kādas satiksmes organizācijas izmaiņas. Ielas platumi un joslas, kā arī pieturvietas izbūvētas atbilstoši standartiem, horizontālais apzīmējums ir pārtraukta līnija un nekādi būtiski uzlabojumi nav nepieciešami.

 

#1571 Krišjānis Muskars 2016-03-11 20:22:59

Sveiki! Ieriķu iela posmā no Kastrānes līdz Gustava Zemgala gatvei un Struktoru iela… Gājēju ietvju nobrauktuves ir ļoti augstas un nedraudzīgas riteņbraucējiem un bērnu ratiņiem. Vai ko varētu vērst uz labu šajā situācijā? Abas ielas turklāt ir vienvirziena, tādēļ ietvi, braucot ar velosipēdu, vienā virzienā ir jāizmanto jebkurā gadījumā. Paldies par labajām Rīgā paveiktajām lietām un lai pietiek spēka izturēt latviešu neizsmeļamo neapmierinātību un kritiku!

Pateicamies par novērtējumu. Šajā būvsezonā turpināsim iesākto darbu pie apmaļu nolīdzināšanas un šīs ielas iekļautas prioritārajā sarakstā.

Informācijai, Rīgā jau nolīdzinātas vairāk nekā 10 000 apmales un darbs turpināsies. Tagad, būvējot ielas, apmalēm jābūt līdz ar asfaltu, ko esam īpaši uzsvēruši būvniekiem un kam rūpīgi sekojam līdzi būvniecības procesā. Kā jau minējām, darbu pie apmaļu nolīdzināšanas turpināsim un, ja ir vēl kādas vietas, lūdzu ziņojiet Rīgas domes Satiksmes departamentam uz bezmaksas tālruni 8003600.

 

#1570 Arvis 2016-03-10 20:11:43 

Sveiki! Runa ir par Rīgas centra Ģertrūdes un Ādmiņu ielas krustojumu, kur regulāri netiek ievēroti jaunie satiksmes noteikumi, kas paredz novietot automašīnu vismaz 5m attālumā no krustojuma noapaļotās vietas sākuma. Līdz ar šādu noteikumu neievērošanu krustojums ir ļoti nepārredzams un avārijas situācijas rodas ļoti bieži. Visticamāk šī nav vienīga šāda veida vieta. Vai būtu iespējams šajās vietās biežāk patrulēt vai kontrolēt situāciju atbildīgajiem dienestiem , vai kā savādāk risināt šo problēmu? 

 No 01.01.2016. stājās spēkā jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”.

Jāsaprot, ka Ceļu satiksmea noteikumos tiek aprakstīta ceļu satiksmes dalībnieku rīcība noteikumi vispārīgos gadījumos. Uzstādot ceļa zīmes tiek izvērtēta katra konkrētā situācija un pieņemts lēmums par attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu.  Šāds ceļa zīmju uzstādīšanas princips ir saskaņā ar Vīnes konvencijas par ceļu satiksmi 5.pantu, kas nosaka, ka ceļu lietotājiem jāievēro ceļa zīmju, satiksmes gaismas signālu un ceļu apzīmējumu norādījumi pat tad, ja tie šķiet pretrunā ar citiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Jānorāda, ka līdzīga situācija ir arī ar apstāšanos un stāvēšanu zem tiltiem (CSN 121.3punkts), kas nosaka, ka ir aizliegts apstāties un stāvēt zem tiltiem. Tomēr, izvērtējot konkrēto situāciju – kā piemēru varam minēt Jorģa Zemitāna tiltu – ar attiecīgo ceļa zīmi ir ierīkota transportlīdzekļu stāvvieta zem tilta.

Ceļa zīmes Rīgā publiskā lietojuma ielu tīklā ir saskaņotas gan Rīgas domes Satiksmes departamentā gan ar VAS “Latvijas valsts ceļi”, kuru saskaņojums attiecas uz satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atbilstību standartiem ceļu satiksmes drošības jomā.

Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk – RPP) Latgales pārvaldes darbinieki pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem un saņemtajām mobilās lietotnes aplikācijām regulāri apseko Ģertrūdes un Ādmiņu ielu krustojumu.

Apsekošanas laikā no 01.01.2016 līdz 20.03.2016. par Ministru kabineta 01.01.2016. noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 121.6. apakšpunkta – aizliegts apstāties un stāvēt – “krustojumā un tuvāk par 5 m no tā, izņemot apstāšanos un stāvēšanu pretim sānceļam trīs virzienu krustojumā, kur ir nepārtraukta 920. vai 921. ceļa apzīmējuma līnija vai sadalošā josla. Šajā apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz vietām, kur uz brauktuves izbrauc no blakus teritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.)”, neievērošanu, bez automašīnas vadītāju klātbūtnes, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10.panta piekto daļu 8. punktu sastādīti 20 (divdesmit) Administratīvā pārkāpuma protokoli – paziņojumi.

Sekmīgas Rīgas iedzīvotāju un RPP sadarbības veicināšanai, lai operatīvi varētu konstatēt, novērst pārkāpumus un vainīgās personas saukt pie normatīvajos aktos paredzētas atbildības, Rīgas iedzīvotājiem par konstatētiem pārkāpumiem nekavējoties informēt Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas Operatīvās vadības biroju, zvanot uz tālruņa numuru 110 jebkurā diennakts laikā, kura darbinieki kompetenti norīkos piekritīgo policijas ekipāžu vai iesniegt informāciju, t.sk. fotogrāfijas vai video, izmantot RPP mobilo aplikāciju, ar kuras lietošanas instrukciju iedzīvotāji var iepazīties: http://rpp.riga.lv/index.php/lv/q-a-hidden-3/2514-iepzistieties-rigas-pasvaldibas-policijas-mobila-lietotne-aplikacija.

Arī turpmāk, RPP Latgales pārvaldes darbinieki apsekos augstāk minēto vietu un pārkāpumu konstatēšanas gadījumos vainīgās personas sauks pie normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

 

#1569 teiksim Indriķis 2016-03-06 10:01:07

Labvakar. Vai Amerika kungs ir informēts par situāciju Indriķa ielā ? Bruğēts braucamais ceļš. Pie mājam nr 4 un 6 ir pamatīgas dziļas bedres, kuras apbraukt ir gandrīz neiespējami, jo apbraucot bedres ir iespēja noslīdēt uz dzelzceļa sliedēm. Kā arī ielas apgaismojumu vasarā , aizsedz koku lapas. Sanāk ka nakts laikā tiek izgaismotas lapas nevis iela. Vai šogad BEIDZOT tiks kaut kas darīts ? Un paldies Jums abiem par foršo raidījumu.

Indriķa ielā būtiski seguma atjaunošanas darbi nav plānoti. Atsevišķi ielu posmi ir ar bruģa segumu, kas ir vēsturiskais mantojums, kuru vienkārši demontēt un noplanēt ielu nevaram. Tomēr, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu pārvietošanos, ielu uzturētājiem uzdots pēc labvēlīgu laikapstākļu iestāšanās, veikt uzlabojumus brauktuvei.

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” informē, ka minētais objekts ir iekļauts šā gada plānā. Atkārtoti uzsverams, ka koku zaru apzāģēšanu un vainagu retināšanu pilsētā ir tiesīgas veikt organizācijas ar speciāli apmācītu personālu un arboristu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu.

 

#1568 Kristaps Peters 2016-03-05 21:53:59

Labdien Amerika kungs. Jautājums ir par piemērotajām īpašuma nodokļu atlaidēm. Esmu daudzbērnu tēvs (3 bērni) un kopā ar jaunākā brāļa ğimeni (2 bērni), tēvu un māti dzīvojam kopīgi uzturētā un vecātēva celtā privātmājā kura ir tēva īpašums (tēvs ir parasts pensionārs). Tēvs ir pie veselības un nebūtu ētiski teikt lai pavirzās un noraksta īpašumu. Tāpēc nodokļa atlaide nav piemērojama. Un summa ir būtiska. Kā lai mēs ar brāli kā bērnu tēvi saņemam vismaz savas atlaides. Visi bērni bijuši deklarēti. Varbūt jums ir kāds padoms. Paldies par izpratni. Kristaps.

Atbilstoši Rīgas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 4.punkta ievaddaļai, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem. Saskaņā ar likuma 2.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — šajā likumā noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums. No tiesību normām secināms, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir tieši īpašnieks, nevis personas, kas konkrētajā īpašumā dzīvo, līdz ar to šobrīd nodokļa atvieglojumus iespējams piešķirt tikai situācijā, ja īpašnieks atbilst kādai no Saistošo noteikumu Nr.198 4.punkta apakšpunktos noteiktajām kategorijām. Arī Latvijas Republikas Augstākā tiesa savā judikatūrā ir atzinusi, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi nav piemērojami pēc analoģijas uz citām tiesību normās neminētām personām, jo nodokļa atvieglojumi piemērojami izņēmuma gadījumā, tie nav piemērojami paplašināti. (skatīt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2014.gada 16.janvāra lēmumu lietā Nr.SKA-276/2014 7.punkts)

Iespējamais risinājums atvieglojumu saņemšanai minētajā gadījumā varētu būt  daļēja īpašuma tiesību atsavināšana (ar vai bez ēkas sadalīšanas vairākos dzīvokļa īpašumos) vecākiem, kuri kopā ar nepilngadīgajiem bērniem deklarēti privātmājā. Šādā gadījumā atvieglojumus varētu saņemt gan pašreizējais ēkas īpašnieks – kā pensionārs, gan abi viņa dēli par viņiem piederošo īpašuma daļu, – kā nodokļa maksātāji, kuru dzīvesvieta deklarēta kopā ar trim (90% apmērā) vai diviem (70% apmērā) bērniem. Tomēr, ņemot vērā, ka jautājumā nav izklāstīti visi situācijas faktiskie apstākļi, tad par konkrētu iespējamo risinājumu vislabāk konsultēties ar Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes speciālistiem klātienē, Rīgā, Terēzes ielā 5, 1.stāvā.

 

#1567 Jānis Dz. 2016-03-03 22:15:57

Labvakar! Divi jautājumi par Maskavas ielu posmā no Višķu ielas līdz Krustpils ielai. 1.Vai autobusu pietura ”Višķu iela” pie K-Rauta tiks veidota ar kabatu sabiedriskajam transportam, un kad? Tur ir pietiekami daudz vietas lai to ērti realizētu. Šobrīd braucot pa Maskavas ielu no lielveikala ZOOM būvmateriālu veikala K-Rauta virzienā pārbraucot krustojumu ar Višķu ielu veidojas bīstamas situācijas, kad pārējie cenšas apbraukt autobusu, kas apstājies pirmajā joslā uzreiz aiz krustojuma, lai uzņemtu/izsēdinātu pasažierus. 2.Ja nekļūdos, šis ir apspriest jau iepriekš un atbilde bija ka tuvāko 10 gadu laikā nekas nemainīsies… tātad vai tomēr nebūtu vērtīgi jau šovasar uztaisīt papildus joslu, lai nogrieztos pa kreisi no Maskavas ielas uz Krustpils ielu, šobrīd esošās zaļās sadalošās joslas vietā? Jāpārceļ daži luksofori un divas apgaismes laternas… Šobrīd pastāvīgi veidojas sastrēgumi vakara stundās, sabiedriskais transports spiests apbraukt visus pa ceļa nomali, lai iekļautos grafikos, citi apbrauc pa K-Rauta stāvlaukumu un degvielas uzpildes stacijas teritoriju. Vasarās pirms svētku dienām vispār sastrēgums 1km garumā, un tas viss dēļ tā ka minētajā krustojumā, dēļ tiem samērā daudzajiem vadītājiem, kas nogriežas pa kreisi, Maskavas iela pārvēršas par vienas joslas ceļu ārā no Rīgas. Asfaltēšanas darbi krustojumā šogad tāpat ir jāveic, jo ielāps pie ielāpa un rises ļoti dziļas. 

 

  1. Šajā būvsezonā nav plānots veikt būtiskus uzlabojumus pieturvietai “Višķu iela”’ arī apskatot Ceļu satiksmes negadījumu arhīvu, šī nav no kritiskākajām vietām, kur veidotos konfliktsituācijas.
  2. Maskavas ielā nopietni pārbūves darbi nav plānoti, tai skaitā kreisā pagrieziena papildjoslas izveide. Satiksmes departamenta speciālisti regulāri seko līdzi satiksmes plūsmai un, ja būs nepieciešamība, iekļaus kreisā pagrieziena joslas izbūvi Maskavas un Krustpils ielu krustojumā.

 

#1566 Kārlis Skujiņš 2016-03-03 18:53:34

Jau 10 gadus gaidu atbildi no Rīgas domes, no Būvvaldes… Stabu ielas 49 a pagrabs un bēniņi ir privatizēti, brutāli apejot ēkas līdzīpašniekus. Neskatoties uz raženu saraksti, kuras laikā visas iestādes pārsūtīja jautātājus viena pie otras. 

Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3237 I. daļas 1.iedaļas 1.1.ierakstu nekustamais īpašums Stabu ielā 49A, Rīgā sastāv no zemesgabala (kadastra Nr.0100 029 0013) ar platību 1165m2 uz kura atrodas 5-stāvu dzīvojamā ēka lit.Nr.1, un 6-stāvu dzīvojamā ēka lit.Nr.2. Īpašuma tiesības uz visu nekustamo īpašumu nostiprinātas fiziskai personai (Skaidrīte Kacs, dzimusi 1928.g.), kas īpašuma tiesības ieguvusi denacionalizācijas procesā, līdz ar to Dzīvojamo māju privatizācijas komisija nekustamā īpašuma Stabu ielā 49A, Rīgā, privatizāciju nav veikusi. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu tagadējās īpašnieces vārda nostiprinātas zemesgrāmatā 21.02.1996. Ņemot vērā, ka abas dzīvojamās mājas pieder vienai personai, par kaut kādu patvaļīgu privatizāciju nevarētu būt runa.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes sniegto informāciju 07.03.2006. akceptēts dzīvokļu Rīgā, Stabu ielā 49A (kadastra Nr. 0100 029 0013) renovācijas projekts. Projekts paredz sekojošu dzīvokļu renovāciju: 1.korpusā 1., 2., 5., 7., 8. un 14.dzīvokļa un  2.korpusā 24., 28., 27., 32., 31., 40., 41., un 42.dzīvokļa renovāciju. Būvdarbu realizācijas ietvaros ēkas statuss nav mainīts.

 

Subscribe
Notify of
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes