Par aktuālo Rīgā (26.05.)

Par aktuālo Rīgā (26.05.)

27.05.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1627 Valsts ieņēmumu dienests 2016-05-02 13:59:07

Valsts ieņēmumu dienestam ir divas aktuālās tēmas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, kurus esam lūguši sakārtot, tomēr nekas vēl nav mainījies. 1) No Ķīšezera un Rusova ielas krustojuma ir izbūvēta gājēju ietve, kas ļauj gājējiem ērti pārvietoties līdz Talejas ielā 1 esošajai VID administratīvajai ēkai. Taču VID novērojumi liek secināt, ka gājēji neizmanto šo ietvi, jo Ķīšezera un Rusova ielas krustojumā nav attiecīgu norāžu, kas norādītu virzienu uz Vienoto klientu apkalpošanas centru un VID ēku, kā arī blakus atrodas nenorobežota teritorija, pa kuru var pārvietoties. Gājēji un attiecīgi Vienotā klientu apkalpošanas centra klienti, tai skaitā pensionāri un invalīdi, maldīgi uzskata, ka cilvēku iestaigātā taka blakus esošajā teritorijā ir izmantojama kā vienīgais ceļš, lai nokļūtu VID ēkā. Kā un kad pašvaldība var uzstādīt informatīvās norādes par sabiedrībai svarīgu ēku, objektu u.c atrašanās virzienu? 2) Esam vairākkārtīgi lūguši pašvaldībai iesaistīties un nodrošināt izpildi jautājumam par sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanu 9. un 48. autobusiem Rusova ielas pieturā, kurā, izkāpjot uz pieturvietas platformas, turpinājumā nav gājēju ietves nevienā virzienā un t.sk. uz VID ēku un Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru (īpaši būtiski tas ir ziemas, rudens un agra pavasara laikā, kad sniegs, slidens un dubļi, jo jābrien pa iestaigātu taku līdz Rusova un Ķīšezera ielas krustojumam). Labiekārtot 11.tramvaja pieturvietas “Rusova iela” un izvietot tajās soliņus un nojumes. Ņemot vērā, ka VID klienti, kas apmeklē ēku Talejas ielā 1, Rīgā, ir arī personas ar īpašām vajadzībām, personas pensijas vecumā un māmiņas ar maziem bērniem un vidējais 11.tramvaja kustības starplaiks dienas laikā ir 15 minūtes, kā arī ziemas periodā bieži ir nelabvēlīgi laika apstākļi, pieturvietu labiekārtošana būtiski uzlabotu kopējo klientu apkalpošanas servisu ne tikai VID klientiem, bet arī apkārtējo māju iedzīvotājiem. Kad to varētu izdarīt?
Jaatzīmē, ka loģiski būtu, ja paši projekta attīstītāji būvējot savus objektus vietās, kur nepastāv jau esoša infrastruktūra (piebraucamie ceļi, gājēju ceļi) plānotu arī tiem nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, jo īpaši plānojot šādu sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecību. Ja Rīgas dome sekotu līdzi visiem investoriem un nodrošināto to projektus ar tādu infrastruktūru kā piebraucamie un iekšpagalmu ceļi, tad pašvaldībai nebūtu līdzekļu nedz tiltu, nedz ielu izbūvei un remonam.

Neskatoties uz iepriekšminēto Rīgas domes Satiksmes departaments šogad ir plānojis ietves izbūvi Ķīšezera ielas posmā no Ķīšezera ielas Nr. 11 līdz Rusova ielai, līdz  ar to gājēji ērti no sabiedriskā transporta nokļūs līdz VID ēkai.

Pašvaldībai nav  ne  pienākums, ne tiesības uzstādīt norādes uz kādas citas iestādes (valsts vai privātas)  infrastruktūru, to var izdarīt iestāde pati, saskaņojot šīs darbības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jautājumā par sabiedriskā transporta pieturvietas nojumju izbūvi “Rusova iela” Ķīšezera ielā abos virzienos, informējam, ka šobrīd pēc SIA “Mežaparka rezidences” pasūtījuma notiek transporta infrastruktūras izbūves Kokneses prospektā 1a, Rīgā tehniskā projekta izstrāde. Šī projekta ietvaros ir paredzēts nodrošināta 11.tramvaja pieturvietu izbūvi un jaunu nojumju uzstādīšanu “Rusova iela” abos virzienos. Būvprojekta izstrādes termiņš un projekta realizācija ir atkarīga no projekta īstenotāja. Ņemot vērā minēto, šobrīd nav zināmi konkrēti termiņi par sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju izbūvi 11.tramvaja pieturvietā „Rusova iela” Ķīšezera ielā abos virzienos.

 

#1626 vilks 2016-04-27 14:57:17

Labdien. Nogriežoties no Krustpils ielas pa kreisi uz Granīta ielu, tiesi pirms autobusa pieturas, ir iegrimis asfalts, un ieprieks  veikta remontdarbu vieta. Ka rezultata lietus laika veidojas milzīga peļķe, del kuras ari izskalota nomale. Bet visa Granita ielas  posma apmeram lidz Getlinu ielai lielaka dala nomales ir arpratigi dzilas bedres . Reali draudi satiksmes drosibai. Jo, lietus laika  bedres ir parpludusas un nav iespejam noteikt pelke vai bedre. Pie vainas smaigais transports kas tur stav un izbrauka. Vai bus  kadi risinajumi lai to uzlabotu ? Vai ieprieks minetie iesedumi asfalta, un bedres nomales tiks aizbertas ?

Katrā ziņā visas bedres un iesēdumi šajā būvsezonā tiks novērsti.

Krustpils ielā, cik zināms, šajā būvsezonā ievērojamus būvdarbus plāno veikt AS „Rīgas ūdens”, kas arī bojās seguma stāvokli. Tomēr būvniekiem ir pieteikts, ka visus defektus, kuri vasaras laikā izveidosies, būs jānovērš tieši viņiem par saviem līdzekļiem.

 

#1625 Jānis 2016-04-27 12:52:21

Kārtējo reizi jautājums par velosipēdistu kultūru Rīgā – esmu jau uzdevis jautājumu, rakstījis uz kārtības policiju, zvanījis pašvaldības policijai – kādēļ nav neviena, kurš kontrolētu velosipēdistu uzvedību Kr.Valdemāra ielā posmā starp Nītaures un Sporta/Bruņinieku ielām? Šeit ielas kreisajā ‘pusē, virzienā uz Vanšu tiltu, ir iezīmēts veloceliņš, taču 2/3 no velosipēdistiem spītīgi to ignorē un pārvietojas pa otru ielas puses trotuāru, apdraudot sevi, gājējus un pārkāpjot CSN ! Ja reiz Rīgas Dome ierīko veloceliņus, vai tad arī uzraudzīt kārtību un pareizu pārvietošanos pa tiem arī neietilpst tās pienākumos? Lūdzu, palīdziet gājējiem izdzīvot šajā ielas posmā rīta un vakara stundās, jo šeit valda haoss !

Tuvākos piecus gadus šis, vistcamāk. vēl būs strīdīgs un jutīgs temats Rīgā, jo satiksmē ienācis jauns satiksmes dalībnieks – velobraucējs. Tas nozīmē, ka kopīgā telpa jāsadala jau 3 satiksmes dalībniekiem –gājējiem, velobraucējiem un autovadītājiem. Piemērs ir rāvējslēdzēja princips satiksmē, kuru iemācījāmies piecos gados, tā arī ar velobraucējiem iedzīvotāji iemācīsies sadzīvot. Tur, kur pašvaldība var, tiek ierīkota veloinfrastruktūra, tur kur tas pagaidām nav iespējams, telpa jādala ar gājējiem. Protams, iespēju robežās policija kontrolē velobraucēju satiksmi un kultūru, tagad arī iesaistījušies mediji, atspoguļojot patieso ainu Rīgas ielās.

Jautājuma autors jau daļēji ir atbildējis uz savu jautājumu sadaļā par kompetenču sadalījumu. Pašvaldības autonomā funkcija saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir gādāt par savas administratīvās teritorijas ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu. Savukārt valsts policija, saskaņā ar likumu “Par policiju” Ceļu satiksmes noteikumu (turpmāk-CSN) kontrole pamatā ir valsts policijas kompetence, kura kontrolē, pārbauda un soda par šo noteikumu pārkāpšanu gājējus un transportlīdzekļus, tostarp arī velobraucējus.

Nenoliedzami, agresīvie vadītāji, kuri klaji ignorē ceļu satiksmes noteikumus ir sastopami kā starp autobraucējiem, tā velobraucējiem. Velotiesībām ir jābūt obligātām, piedaloties kopējā satiksmes plūsmā. Kā liecina pēdējie novērojumi, tieši šie velobraucēji, kuriem nav tiesības, nepārzina CSN un tos rupji pārkāpj –aiz nezināšanas. Ceļu satiksmes drošības direkcijai ir izdalīts atsevišķs budžets sabiedrības audzināšanai velo jomā, tādēļ par plānotajiem pasākumiem šajā jomā aicinām interesēties CSDD.

 

#1624 Jānis 2016-04-27 12:46:49

Labdien! Katru darba dienu iznāk braukt pa Kalēju ielu, un katru pēcpusdienu ielas kreisajā pusē ir novietotas automašīnas, dēļ kurām ir vai nu jābrauc uz trotuāra virsū gājējiem un vienlaicīgi jābojā savas mašīnas riteņi un diski, vai jāgaida, jāapgriežas un jābrauc pa citu ceļu, kas arī nemaz nav vienkāršs uzdevums Vecrīgā. Vai tiešām pašvaldības policija nekontrolē šo ielas posmu (starp Gleznotāju un Teātra ielām), vai šeit ir kāds lobijs, kas dod rīkojumu nekontrolēt šo ielas posmu?

Kalēju ielas posms no Gleznotāju ielas līdz Teātra ielai ir paredzēts transportlīdzekļu braukšanai un atrodas ārpus Vecrīgas gājējiem un velosipēdistiem paredzēto ielu posmiem. Konstatējot novietotus transportlīdzekļus, pārkāpjot Ceļu satiksmes noteikumu prasības, Centra pārvaldes darbinieki sauc pie administratīvās atbildības to vadītājus. Konkrēti, iepriekšminētajā ielas posmā, kopš 2016.gada sākuma par transportlīdzekļu novietošanu uz ietves tika saukti pie administratīvās atbildības 20 transportlīdzekļu vadītāji. (2015.gadā fiksēti 35 pārkāpumi). Sakarā ar Vecrīgas satiksmes organizācijas specifiku un apgrūtinātajām izbraukšanas iespējām, Centra pārvaldes patruļas pievērš pastiprinātu uzmanību transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas pārkāpumiem un arī turpmāk sauks pie atbildības pārkāpumus izdarījušās personas.

Papildus minētajam, Rīgas pašvaldības policija iespēju robežās veic velosipēdu vadītāju Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontroli. Vienlaikus vasaras sezonā tiks izveidotas Rīgas pašvaldības policijas velosipēdistu patruļas, kuras veiks velosipēdu vadītāju papildus kontroli, turklāt Jūsu norādītais velosipēdu ceļš tiks iekļauts Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes patrulēšanas un apsekojamo objektu maršrutā.

Turpmāk, likumpārkāpumu gadījumā lūdzam informēt attiecīgās Rīgas pašvaldības policijas dežūrdaļu vai Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Operatīvās vadības biroju pa tālruni 110 jebkurā diennakts laikā. Vienlaikus informāciju par likumpārkāpumiem var nosūtīt Rīgas pašvaldības policijai, izmantojot mobilā tālruņa aplikāciju.

 

#1623 Alīna 2016-04-26 10:17:16

Labdien! Dzīvoju Rīgā, Ģertrūdes ielā 106. Pie mūsu mājas uz ielas braucamās daļas atrodas divas bedres. Lai gan tās nudien nav lielas, pa mūsu ielu braucošais sabiedriskais transports ik dienas tajās iebrauc kā rezultātā ticiet vai nē katreiz “palecas” viss 5-stāvu nams, kas rada ne tikai ievērojamas neērtības nama iedzīvotājiem, bet arī bojā pašu namu un pieļauju arī pašu sabiedrisko transportu. Vai lūdzu varētu šo ielas posmu nolīdzināt, lai novērstu iepriekšminēto situāciju? Nama iedzīvotāji, ja vien viņiem tiktu iedots spainis ar asfaltu varētu tās bedres aizbērt pat paši, tik liels ir izmisums.

Ielu uzturētāji jau no aprīļa beigām aktīvi veic avārijas bedru labošanu. Ja bedres līdz šim nav salabotas, tad tuvākajā laikā tās salabos.

 

#1622 Zigmunds 2016-04-25 17:08:37

Gribētu uzzināt vai Rīgā ir kādi noteikumi, kas regulē preču piegādi veikaliem, kad to drīkst darīt un kad nē. Katru rītu ap pus deviņiem no rīta Pulkveža Brieža ielā 7 veidojas sastrēgums labajā malējā joslā, jo veikalam MAxima tiek veiktas piegādes un šajā joslā stāv kravas mašīna un no tās tiek izkrauta prece. Vai Jums tas šķiet normāli? Vai tiešām nevar noteikt, ka piegādes drīkst veikt tikai līdz plkst 7.00 vai pa dienas vidu vai naktī? Kāpēc tas ir jādara tieši tajā laikā, kad lielākā daļa cilvēku dodas uz darbu?

Ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošiem noteikumiem Nr.42 “Par laikposma noteikšanu transportlīdzekļu kravas iekraušanai un izkraušanai apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās” (turpmāk – Noteikumi) ir noteikts, ka atļauts veikt kravu iekraušanu transportlīdzekļos vai izkraušanu no tiem apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās laikposmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00, ja netiek traucēta pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu satiksme. Papildus tam, laikposmā no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 atļauts veikt tikai pārtikas preču iekraušanu transportlīdzekļos vai izkraušanu no tiem apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās, ja netiek traucēta pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu satiksme un, ievērojot nosacījumu, ka transportlīdzeklis var tikt novietots šajā punktā paredzētajiem mērķiem ne ilgāk par 20 minūtēm. Transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis apstājies.

Minēto Noteikumu izpratnē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu satiksmes traucējumi ir traucējumi pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa braukšanai, ja sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājs ir spiests mainīt braukšanas virzienu (joslu) vai ātrumu.

Attiecībā uz Jūsu jautājumā aprakstīto situāciju informēju, ka Pulkveža Brieža ielas labajā malā (virzienā uz centru), posmā no Mednieku ielas, transportlīdzekļu novietošanas veids noteikts ar 537.ceļa zīmi kopā ar 831.papildzīmi (stāvvieta ar transportlīdzekļa novietošanas veidu), proti, automašīnas jānovieto uz ietves. Ņemot vērā iepriekšminēto, preču iekraušanu transportlīdzekļos vai izkraušanu no tiem jāveic, novietojot transportlīdzekļus uz ietves.

Paldies par Jūsu sniegto informāciju un lūdzu turpmāk par šādiem gadījumiem nekavējoties informēt Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes dežūrdaļu, zvanot pa tālruņiem 67181204 vai 67181205. Savukārt, Rīgas pašvaldības policijas Centra pārvaldes patruļas pievērsīs pastiprinātu uzmanību apstāšanas un stāvēšanas nosacījumu ievērošanai uz Pulkveža Brieža ielas.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes