Par aktuālo Rīgā (15.09.)

Par aktuālo Rīgā (15.09.)

16.09.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1681 Kārlis 2016-08-25 12:03:42

Kā var atteikties no rēķiniem papīra formā? Man tagad nāk gan elektroniski, gan papīrā, bet man to papīru nevajag.

Dzīvokļa īpašniekam iespējams patstāvīgi pieteikties/atteikties bezmaksas drukātu rēķinu saņemšanai – vortāla www.e-parvaldnieks.lv sadaļā Mani līgumi (pēc dzīvokļa īpašnieka identitātes apliecināšanas ar internetbankas starpniecību), uzspiežot uz kursora blakus opcijai Saņemt drukātu rēķinu (virzot kursoru pa labi līdz tas iekrāsojas zilā krāsā – reģistrēta pieteikšanās drukātu rēķinu saņemšanai, bet virzot kursoru pa kreisi līdz tas iekrāsojas baltā krāsā – reģistrēta atteikšanās no drukātu rēķinu saņemšanas). Dzīvokļa īpašniekam iespējams arī atteikties no bezmaksas drukātu rēķinu saņemšanas, ierodoties SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centros pie speciālistiem, līdzi ņemot personas identitāti apliecinošu dokumentu.

 

#1680 Kārlis 2016-08-25 11:54:32

Labdien! Mūsu mājas vecākā nupat pārdevusi savu dzīvokli, tāpēc esam palikuši bez mājas vecākās un vēlējāmies noskaidrot vai tāds mājas vecākais ir nepieciešams? Kādas funkcijas tas veic? Vai tas atvieglo komunikāciju ar Rīgas namu pārvaldnieku? Kāda ir kārtība kā jāpilnvaro jaunais mājas vecākais? Kādi dokumenti ir nepieciešami?

Mājas vecākais ir dzīvokļu īpašnieku kopības ievēlēta persona – starpnieks, kurš palīdz nodrošināt ātras un kvalitatīvas sadarbības veidošanu starp dzīvojamās mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem. Māju pilnvaroto pārstāvju pamatpienākumi ir pārstāvēt mājas dzīvokļu īpašnieku intereses, organizēt iedzīvotāju sapulces un aptaujas, izvirzīt mājas uzturēšanas un labiekārtošanas prioritātes, sekot veiktajiem darbiem un to izmaksām, kā arī veicināt efektīvu komunikāciju starp mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem.
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona (mājas vecākais) – darbojas uz viņam piešķirtā pilnvarojuma pamata un noteiktajā pilnvarojuma apjomā. Piemēram, dotais pilnvarojums var būt: piedalīties mājas pakalpojumu uzskaites mērierīču (ūdens patēriņa skaitītāju u.c.) apsekošanā; trīspusēju līgumu parakstīšanā starp dzīvokļu īpašniekiem, RNP un remontdarbu veicēju; parakstīt/saskaņot dokumentus – tāmes, pieņemšanas-nodošanas vai apsekošanas aktus u.tml.
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas ievēlēšanai dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem atbilstīgs lēmums, kas pieņemts saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma nosacījumiem. Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta septītajā punktā noteikts, ka dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma došanai un atsaukšanai nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumiem.
Plaša un detalizēta informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību, tai skaitā par mājas pilnvarotā pārstāvja noteikšanu un dzīvokļu īpašnieku kopsapulču protokolu noformēšanu pieejama RNP Klientu apkalpošanas centros un RNP interneta vietnē:
https://www.rnparvaldnieks.lv/lv/klientiem/kopibas_lemumu_pienemsana/kopsapulces_lemumu_pienemsana
Konsultācijas par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību sniedz arī RNP juristi. Pierakstīties uz konsultāciju pie jurista var jebkurā RNP Klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personas identitāti apliecinoši dokumentu.
Papildus darām zināmu, ka RNP atbalsta dzīvojamo māju pilnvaroto pārstāvju iniciatīvu un iesaistīšanos mājas pārvaldīšanas procesos, nodrošinot pilnvarotos pārstāvjus ar bezmaksas RNP organizētu apmācību kursiem, regulārām individuālajām konsultācijām, prioritāru apkalpošanu RNP Klientu apkalpošanas centros, palīdzot gatavot dokumentus sapulcēm un aptaujām.
Lai uzlabotu RNP pārvaldījumā esošo ēku ilgtermiņa pārvaldīšanas plānošanu, remontdarbu uzkrājuma fonda veidošanu, kā arī lēmumu pieņemšanas kvalitāti, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesos nepieciešams iesaistīt iespējami lielāku dzīvojamo māju vecāko jeb dzīvokļu īpašnieku kopību pilnvaroto pārstāvju skaitu. RNP sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti ir izstrādājis jaunu apmācību programmu māju vecākajiem. Mācību kursus organizē Rīgas dome sadarbībā ar RNP, un tie ietver gan pārvaldīšanas un apsaimniekošanas juridiskos jautājumus, gan arī praktisko darbību izvērtēšanu. Vienā semināru ciklā iekļautas četras nodarbības. Mācību kurss ilgst 25 stundas, kurās tiek apskatīti svarīgākie normatīvie akti namu pārvaldīšanas jomā, īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veidi, dzīvojamās mājas konstrukciju un inženierkomunikāciju īpatnības un atbildības robežas un ne tikai. Papildus mācību kursa ietvaros uzstājas vieslektori no SIA “Rīgas siltums”, SIA “Clean R”, SIA “Rīgas ūdens” un citi. Pēc apmācību pabeigšanas dalībniekiem tiek izsniegti sertifikāti par mācību kursa noklausīšanos.Līdz šim brīdim mācību kursu noklausījušies 302 Rīgas iedzīvotāji, turklāt papildus saņemti vēl 178 pieteikumi. Apmācībās var piedalīties ikviens Rīgas pilsētas iedzīvotājs (vēlama vidējā izglītība), taču priekšroka tiek dota pilnvarotajiem pārstāvjiem. Māju vecāko apmācību kursam iespējams pieteikties, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, ar norādi “pieteikums māju vecāko kursiem”. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, kontakttālrunis un dzīvojamās mājas adrese. Pieteikties apmācībai var arī, zvanot uz tālruņu numuriem: 8900 un 29997797.

 

#1679 Zane 2016-08-25 11:20:05

Labdien! Rīgā, Burtnieku ielā 34 atrodas praktiskās estētikas skola, kas, kā saprotams izvietota bijušajā skolas ēkā. Aiz tās atrodas ļoti liels sporta laukums, kas stāv neapsaimniekots, aizaudzis ar pāris skumīga paskata padomju laika vingrošanas stangām un žogā izlauztiem caurumiem. Savukārt apkārtnē nav neviena normāla sporta laukuma vai rotaļu laukuma bērniem. Šajā sakarā gribu noskaidrot vai Rīgas domei ir kādi plāni attiecībā uz šīs teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu?

Sporta laukums pie Praktiskās estētikas skolas, Burtnieku ielā 34, kopš 1997.gada bija privātīpašums. Kopš 2016.gada 2. jūnija zemes īpašnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība, kas jau ir uzsākusi sporta laukuma projektēšanas darbus. Plānots, ka sporta laukums būs publiski pieejams visiem apkārtnes iedzīvotājiem ārpus skolas darba laika tā kā tas ir, piemēram, pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas, Purvciema ielā 38 vai Rīgas 31. vidusskolas, Skuju ielā 11.

 

#1678 Liene 2016-08-18 16:48:18

Iepretim Ulmaņa gatvei 2, kur atrodas mana darba vieta ir pazemes pāreja, pa kuru gājējiem jāšķērso Ulmaņa gatve, lai nokļūtu ielas otrajā pusē, bet tajā nedeg NEVIENA lampa. Tiešām ir ļoti ļoti nepatīkami vakaros pa šo vietu iet, bet alternatīvu jau nav. Uzskatu, ka tas nopietni apdraud gājēju drošību, jo nevienam nav noslēpums, ka šādā tumsā noziedznieki sazina ko var cilvēkam nodarīt. Lūdzu palīdziet!
Tuneļa atjaunošana (t.sk. arī jaunas apgaismojuma sistēmas izbūve) ir iekļauta Salu tilta 2.kārtas atjaunošanas būvprojekta sastāvā. Projekts tiek izstrādāts un tiks realizēts 2017-2018.gadā. Šobrīd nav iespējams veikt nekādus apgaismes izbūves darbus, jo jāmeklē elektropieslēgums un jāinvestē līdzekļi aprīkojumā, kurš pie 2. kārtas realizācijas atkal tiktu demontēts, līdz ar to tiktu nesaimnieciski izmantoti budžeta līdzekļi.
Rīgas pašvaldības policija informē, ka pazemes gājēju pāreja Ulmaņa gatvē 2 nav nonākusi Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes kritisko vietu uzmanības lokā. 2015. un 2016.gadā šajā vietā pārsvarā ir reģistrēti Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. Neskatoties uz to, pāreja ir iekļauta patrulēšanas maršrutos un tiek apsekota vidēji reizi stundā. Sākoties tumšajam diennakts laikam, vairāk uzmanības tiks pievērsts patrulēšanai tieši šajās stundās.

 

#1677 Raitis 2016-08-16 11:51:26

Prieks kad tiek remontēta Brīvības iela! Bet vai tiešām nav iespēja uz galvenās Rīgas maģistrālas ielas izbūvēt kabatas sabiedriskā transporta pieturās? Sākot no Alfas, Juglas virzienā ir tikai divas joslas un ja vēl vienā joslā regulāri stāv sabiedriskais transports izlaižot pasažierus, tas rada liekus sastrēgumus, un avārijas situācijas.

Diemžēl šāda iespēja pie seguma atjaunošanas nav iespējama. Šobrīd tiek uzlabots ielas seguma stāvokli, nevis pilnībā veikta ielas pārbūve. Pārbūvējot vai izbūvējot ko jaunu, nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu, jo Rīgā zem brauktuves, ietvēm un zaļās zonas atrodas ļoti daudz dažādas pazemes komunikācijas, kuras ar pieturvietu kabatu vai saliņu pārbūvi/izbūvi būtu jāpārbūvē/jāpārnes. Tās ir milzīgas investīcijas un arī projektēšana ilgtu vairāk nekā vienu gadu pirms tā reālas īstenošanas dzīvē.

 

#1676 Ivars 2016-08-12 18:15:07

Piekrītu Zvirbuļa uzdotajiem jautājumiem – neskaitāmo ielu remontu uzsākšana Rīgā jau izskatās pēc klajas ņirgāsānās par rīdziniekiem un tās viesiem ! Zvirbulis vēl nepieminēja arī Lāčplēša ielu ! Ir izveidojies totāls bardaks – ielas ir uzraktas taču darbība pie tām bedrēm nekāda nenotiek!!! Brīvības ielā jau cik ilgi vientuļi stāv saliktie sarkanie stabiņi pie bedru caurumiem ? Strādnieku rosību tur neredz… :(( Tas ir plānošanas trūkums vai nekompetence – grābt visu pēc kārtas un uzrakt pēc iespējas vairāk asfalta m2 ?
Iespaids, ka nekas nenotiek ir maldīgs. Tam var būt dažādi iemesli. Piemēram, inženiertelekomunikāciju valdītāji veic beztranšejas metodes pārbaudes saviem kabeļiem, tiek demontēti bortakmeņi, vai pēc to uzstādīšanas jāpaiet noteiktam laikam, lai tie piestiprinās. Turklāt, ierobežojumi tiek uzstādīti visā ielas garumā. Katrā ziņā dīkstāvē neviens nestāv, jo būvniekiem ir skaidri doti termiņi, kādos jāiekļaujas un cik daudz jāizdara. Kavēšanās netiek pieļautas, to stingri uzrauga Rīgas domes Satiksmes departaments.

 

#1675 zvirbulis 2016-08-10 10:21:18

Labdien! Jautājumi par n-tajiem uzsāktajiem ielu remontdarbiem. 1. Kāpēc Brivibas ielā no trīs joslām jāatstāj tikai viena un vienlaicīgi tiek veikti gan apmalu nomaiņa vienā pusē, gan kanalizācijas u.c. aku maiņa otrā pusē? 2. Kāpēc tiek veikti ietvju laušana Kr. Barona ielā, vienlaicīgi ar Brīvibas ielu, tā vietā lai koncentrētos uz vienas ielas operatīvu un ātru darbu pabeigšanu? Tādējādi samazinot neērtības tur, kur tas jau ir izveidotas. 3. Kāpēc Brīvības iela tika uzsākta ar mēneša novēlošanos, draudot radīt pamatīgas problēmas septembrī? Šobrīd izskatās ka labā roka nezin, ko dara kreisā. Un šķiet ka RDSD maz uztrauc procesa norise, bet galvenais ir rezultāts (cerams, ne tik bēdīgi slavens kā Kr. Barona iela…) P.S. Un nevajag teikt – ņemsim vērā. Tas ir Jūsu pienākums, uzraudzīt darba procesu! P.P.S. Rodās šaubas, par ko balsot nākamajās vēlēšanās… ;) Paldies.

Lēmums labot visu posmu uzreiz ir apzināts, lai pabeigtu remontus iespējami īsākā laika posmā un neērtības autovadītājiem būtu tikai vienu gadu. Iepriekš autovadītāji tika brīdināti par plānotajiem remontdarbiem un to, ka gaidāmi nopietni sastrēgumi.
Rīgā tiek plānoti ielu remontdarbi faktiski piecus gadus uz priekšu. Gadā tiek piešķirts aptuveni septiņu miljonu eiro liels finansējums. Pēdējo trīs gadu laikā Satiksmes departaments piekopj jaunu pieeju attiecībā uz ielu remontdarbiem. Proti, ielas tiek remontētas konkrētos rajonos. Aizpagājušo gadu tās bija Pārdaugavas ielas, pērn – ielas ap Daugavu, bet šogad intensīvi remontdarbi noris pilsētas centra maģistrālajās ielās.

3 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments
Roberts
7 gadi

Dināmo R uzvares pamatlaika
4 – 2

Roberts
7 gadi

Dināmo R uzvares
5 – 0

Roberts
7 gadi

DINĀMO R UZVARES
4 – 1


Aktualitātes