Par aktuālo Rīgā (22.09.)

Par aktuālo Rīgā (22.09.)

23.09.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1687 Ģirts 2016-09-02 18:05:50

Vai Rīgā ir spēkā kādi noteikumi par ielu seguma atjaunošanas kārtību pēc komunikāciju atrakšanas? Vai tiek prasīta atjaunojamās segas projektēšana un attiecīgi atjaunošanas darbu uzraudzība? Novērojumi liecina, ka vecais nojauktās segas materiāls tiek vienkārši haotiski sajaukts un sabērts atpakaļ bedrē, ignorējot segas kārtas, tajās paredzamā materiāla kvalitāti un iebūves prasības. Kvalitatīvs no jauna materiāla, iespējams, ir tikai segums, bet bez atbilstoša pamata tas parasti kvalitatīvs ir vien pāris gadus. Kurš un vai vispār uzrauga darba un materiāla apjomu un kvalitāti segas pamatu (šķembu kārtas) būvniecības laikā, šo komunikāciju remonta vai pārbūves vietās? Vismaz savas dzīves laikā šādu kontroli neesmu novērojis. Par to taču maksā komunikāciju īpašnieks.

Rīgas pilsētas pašvaldība šobrīd izstrādā grozījumus saistošajos noteikumos, kas īpaši skars pazemes komunikāciju valdītājus un viņu darba kvalitāti. Tiek paredzētas šādas izmaiņas:

1)     Ja tiks veikti “lauzumi”, tie būs jāatjauno visas ielas platumā vai arī līdz sadalošajai joslai;

2)     Būs pastiprināta lauzumu kontrole;

3)     Darbus nevarēs veikt tur, kur tikko ieklāts asfalts vai 3 gadu laikā pēc remontdarbu pabeigšanas.

 

#1686 Iveta Baltiņa 2016-08-29 18:47:22

Labdien, man ir jautājums par dzelzceļa pārbrauktuvi Matīsa ielā. Tur šobrīd auto vadītājiem ir uzlabota pārbrauktuve, bet vai ir plānos padomāt , par gājējiem , kuriem ir jānokļūst ielas otrajā pusē, piem. no Matīsa kapiem uz Pērnavas ielu vai no vilciena uz Pērnavas ielu. Ļoti būtu vēlama gājēju pāreja. Gājēji riskē ar savu dzīvību , lai nokļūtu ielas otrā pusē. Tur pārvietojas arī bērni, kuri no Ķengaraga dodas uz Daugavas stadionu.

Dzelzceļa infrastruktūra ir un paliek VAS “Latvijas dzelzceļš” kompetences jautājums, kas arī plāno pārbūves un remontdarbus, tai skaitā vides pieejamību gājējiem. Tur pašvaldībai nav nekādas teikšanas.

 

#1685 Helga Bite 2016-08-25 22:54:29

Labdien! Mans jautājums (lūgums, sūdzība) ir par sabiedriskā transporta pieturvietas “Dārzciema iela” virzienā no Pļavniekiem uz centru pēcdemontēšanas izskatu un pašlaik funkcionālo nederīgumu. Šī ir diezgan nozīmīga pietura, kur piestāv 3., 47.autobusi, 16., 22. trolejbusi, vairāki minibusi un starppilsētu autobusi. Jau trešo gadu te ir noņemtas vecās nojumes, kuru vietā nav nekādu citu. Cilvēki gaida sabiedrisko transportu zem lietus. Bruģakmens pa pusei arī ir izdemolēts, tāpēc cilvēki spiesti stāvēt smiltīs. Jautājums- kad būs savesta kārtībā pieturvieta “Dārzciema iela” virzienā uz centru? Paldies! 

Saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” dalībnieku sapulcē apstiprināto investīciju projektu „Par Rīgas maršrutu tīkla pieturvietu nojumju izbūvi, ierīkošanu, labiekārtošanu un uzturēšanu” ir uzsākta minētā projekta realizācija. Pakāpeniski pieturvietu nojumes ar soliņiem tiek uzstādītas pieturvietās, kur tas ir iespējams, to nomaiņu/uzstādīšanu sākot pieturvietās ar lielu pasažieru plūsmu. 2014. gada beigās/2015.gada sākumā  Rīgas pilsētā pakāpeniski tika demontētas reklāmas kompānijas SIA „euroAWK” (2015.gada sākumā pārtrauca savu darbību Latvijā) apsaimniekotās  pieturvietu nojumes, kurām beidzās īslaicīgas lietošanas būves termiņš, demontāžas grafiku saskaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldi. Demontēto nojumju vietā pēc iespējas īsākā laikā tika uzstādītas jaunas nojumes, pie nosacījuma, ja sabiedriskā transporta pieturvieta atrodas pilsētas sarkano līniju robežās vai netiek skartas apakšzemes inženierkomunikācijas (ūdensvads, gāzes vads u.c.).

Sabiedriskā transporta pieturvieta „Dārzciema iela” virzienā no Pļavniekiem uz centru atrodas uz privātā īpašumā esoša zemes gabala. Ņemot vērā to, ka šāda situācija izveidojusies ar vairākām sabiedriskā transporta pieturvietām, RP SIA „Rīgas satiksme” plānveidīgi ir uzsāksi sarunas ar zemesgabalu īpašniekiem par iespējām izvietot pieturvietas nojumi viņu īpašumā. Tikai saņemot privātā īpašuma īpašnieka saskaņojumu, RP SIA “Rīgas satiksme” ir tiesīga uzstādīt pieturvietas nojumi uz privātā īpašumā esoša zemesgabala.

Informācija par bruģakmeni ir nodota atbildīgajam dienestam nepilnību novēršanai.

 

#1684 Endijs 2016-08-25 13:52:03

Kad Latvijā tāpat kā citās Eiropas valstīs sabiedriskā transporta pieturās būs tablo, kurā var redzēt cik ilgi jāgaida līdz nākamajam transportam? Bieži aizejot uz pieturu nevar saprast vai transports kavējas vai jau aizgājis.

Šobrīd šādi tablo ir izvietoti divās tramvaju pieturvietās – TC “Alfa” un galapunktā “Jugla”. Jānorāda, ka šādi tablo savu funkciju var pildīt tikai tādā gadījumā, ja visi transporta līdzekļi ir aprīkoti ar GPS sistēmu, kas prasa lielus finanšu līdzekļus. Šādu tablo uzstādīšana varētu būt tuvāko gadu jautājums, taču tos plānots uzstādīt tikai lielākajās pieturvietās.

 

 

#1683 Marta 2016-08-25 13:43:17

Sakarā ar tuvojošos mācību gadu, lai gan manu bērnu tas vēl tieši neskar gribu noskaidrot vai un ka man jāpiesaka bērns skolai? Vai pietiek ar to, ka esam deklarējušies noteiktā rajonā vai man jau laicīgi ir kaut kā jāpieskata bērns rajona skolai vai mēs saņemsim kādu uzaicinājumu, kad būs pienācis īstais laiks?

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz ka vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski. Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot e-pastu uz izglītības iestādi, atbilstoši noteikumos paredzētajām prasībām un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Noteikumi nosaka, ka iestāde piecu darba dienu laikā pēc 1. klases pretendentu sarakstu sagatavošanas informē vecākus, nosūtot ierakstītu vēstuli ar paziņojumu par bērna iekļaušanu pretendentu sarakstā vai arī atteikumu. Turklāt noteikumos iekļauta arī jauna norma – bērna vecākiem 15 kalendāro dienu laikā obligāti jāpaziņo izglītības iestādei par savu lēmumu un jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu 1. klasē, pretējā gadījumā skola pieteikumu anulē un uzaicinājumu nosūta nākamajam pretendentam.

Izglītības likums paredz, ka pašvaldībai ir pienākums savā administratīvajā teritorijā dzīvojošiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē, tāpēc Rīgas pašvaldības skolām ir noteikti skolu mikrorajoni, kas šo noteikumu izpratnē ir Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vienība, kurā deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem attiecīgajai teritorijas vienībai piesaistītajā iestādē. Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem un tiem piesaistītām skolām ir pieejama interneta vietnē www.e-skola.lv.

Bērnu skolai var pieteikt visu gadu skolas darba laikā, sākot no brīža, kad bērns sasniedzis piecu gadu jeb obligāto izglītības vecumu. Pieteikties var vairākās izglītības iestādēs, taču priekšroka, komplektējot 1. klases būs bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta skolas mikrorajonā un kuriem šajā skolā mācās brālis vai māsa.

Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” atrodami Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta interneta vietnē www.e-skola.lv.


#1682 Sergejs 2016-08-25 12:42:06

Kādēļ Rīgā sabiedriskā transporta biļetes ir dārgākas kā Daugavpilī? 

Sabiedriskā transporta biļetes cena tiek aprēķināta, par pamatu ņemot Ministru kabineta noteikumus. Tajos noteikts, ka visas uz sabiedrisko transportu attiecināmās izmaksas tiek dalītas ar prognozēto pasažieru skaitu, klāt pievienojot pievienotās vērtības nodokli. Lai nodrošinātu sabiedrisko transportu Rīgā, ir nepieciešams nesalīdzināmi lielāks gan transporta līdzekļu, gan vadītāju, gan arī tehniskā personāla skaits.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes