Par aktuālo Rīgā (29.09.)

Par aktuālo Rīgā (29.09.)

30.09.2016
Uzdod savu jautājumu šeit

#1696 Artūrs Mecbergs 2016-09-14 08:58:56

Labrīt, Šogad martā saņēmām atļauju no būvvaldes uzsākt ģimenes mājas būvniecībai Dauguļu ielā 9. Sakarā ar būvniecības tāmes dārdzību, arhitekts iesniedza “izmaiņu projektu” atbilstoši jaunajam būvniecības likumam jau martā. 11.aprīlī pirmoreiz saņēmām atteikumu, tad tika veiktas korekcijas, bet 3.maijā ortreiz tika saņemts atteikums ‘izmaiņām” – iet runa par 1.stāvu mājiņu privātmāju rajonā Bieriņos. Rīgas domes attīstības Departamentā iesniedzām “apstrīdēšanas iesniegumu”, uz kuru Departaments oficiāli atbildēja, ka Būvvalde ir izdarījusi būtiskus procesuālus pārkāpumus, pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, un nepamatoti 2 reizes atteikusi saskaņot izmaiņās projektā, atceļot abus būvvaldes atteikumus. Augusta vidū atkartoti iesniedzām to pašu projektu ar “Departamenta” vēstuli – bet būvvalde turpina “čakarēt” – izsniegšanas datums 8.septembris jau sen garām, bet joprojām “klusums”. Būvniecībai paredzētā vasara “vējā” , laiks iet, tāpēc LŪDZU paskaidrojiet : No vienas puses Jūs aiciniet cilvēkus pārvākties uz Rīgu (esam Jūrmalnieki) un maksāt nodokļus galvaspilsētā, no otras puses Būvvalde ciniski atgrūž un izturas pret jaunām Latviešu ģimenēm atsakot pat pareizi noformētiem projektiem, neklausot pat Domes attīstības departamentam, kurai tā pakļauta. Visi apkārt saka, ka bez kukuļa Rīgā neko neskaņo, bet tam neticam, līdz ar to Lūdzam Jūs iejaukties būvvaldes darbinieku darbības un kvalifikācijas izvērtēšanā. PALDIES !!!

Konkrētajā gadījumā ieceres ierosinātājs vēlas saskaņot izmaiņu būvprojektu, taču atbilstoši spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam, Būvvalde šo ieceri nevar tiesiski saskaņot.

Būvniecības likums (turpmāk-BL) nosaka:

16.pants. Projektēšana

(22) Persona, kurai ir izdota būvatļauja, var lūgt atļaut veikt izmaiņas būvprojektā attiecībā uz:

1) būves novietojumu, ja tās pamatotas ar institūciju izdotajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un neskar trešo personu tiesības;

2) ēkas būvapjomu, ja netiek skartas trešo personu tiesības un izmaiņas ir saistītas ar būvizstrādājumu specifikāciju būvprojektā, ēkas konstrukciju, izolācijas un apdares materiāliem vai inženiertehniskiem risinājumiem un nerada smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu;

3) ēkas fasādes risinājumu, ja izmaiņas neskar trešo personu tiesības.

Taču tā kā būvprojektā tiek paredzētas izmaiņas ēkas apjomu samazināt no diviem stāviem uz vienu stāvu un kā vienīgais izmaiņu pamatojums norādīti ekonomiskie apsvērumi, konkrētajā gadījumā netiek ievērots BL 16. panta 2.2 daļas 2. punkts, jo normatīvie akti izmaiņas būvapjomā  pieļauj veikt vien tādā gadījumā, ja tās saistītām ar būvizstrādājumu specifikāciju būvprojektā, ēkas konstrukciju, izolācijas un apdares materiāliem vai inženiertehniskiem risinājumiem.

Izvērtējot iecerētās izmaiņas kopsakarā ar normatīvo aktu regulējumu Būvvalde paskaidro, ka tai nav tiesiska pamata saskaņot izmaiņas, kas neatbilst BL 16. panta 2.2 daļas 2. punktam. Šādas izmaiņas īstenojamas tikai ar jaunu būvniecības ieceri.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk-Departaments) šajā gadījumā ir atcēlis Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk-Būvvalde) lēmumus norādot, ka “Būvvaldes Lēmuma Nr.1 un Nr.2, atteikuma, saskaņot izmaiņas būvprojektā, pamatojums ir nepietiekams, lai attaisnotu Iesniedzējai negatīva administratīvā akta izdošanu.

Tā kā persona šobrīd atkārtoti ir vērsusies Būvvaldē ar lūgumu saskaņot konkrēto izmaiņu projektu, taču Būvvaldei, līdzīgi kā iepriekš, nav tiesiska pamata šīs izmaiņas saskaņot, jo tādējādi tiktu pārkāptas BL prasības, Būvvalde atkārtoti ir pieņēmusi lēmumu atteikt saskaņot konkrēto izmaiņu projektu, ko atbilstoši Departamenta lēmumiem, ir pamatojusi detalizētāk.

Būvvaldes ieskatā iedzīvotājam būtu nepieciešams vērsties pie cita projektētāja, jo projektētājam šīs BL normas būtu jāpārzina, jo tās  ir “pamats”, lai vispār apsvērtu izmaiņu projekta izstrādāšanas lietderību, nevis jāmaldina nekustamā īpašuma īpašnieks un trešo reizi jāmēģina saskaņot prettiesiskas izmaiņas.

Papildus norādām, ka informāciju par konkrēto izmaiņu projektu un projektētāju Būvvalde ir nosūtījusi arī Ekonomikas ministrijai un Latvijas Arhitektu savienībai, kuru kompetencē ir izvērtēt konkrētā projektētāja rīcību un kompetenci.

 

#1695 Lana 2016-09-13 14:39:11

Labdien! Vai ir iespējams saglabāt pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnudārzam, arī tad, kad pienāk obligātais dārziņa vecums (5 gadi), lai bērns tajā varētu palikt līdz pat skolai?

Jā, bērns var turpināt apmeklēt privāto pirmsskolu un saņemt Rīgas domes līdzfinansējumu mēnesī 173.10 eiro (līdzfinansējums tiek pārskaitīts privātajai pirmsskolai, kuru bērns apmeklē), to nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.191 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”.

 

#1694 Ilga 2016-09-12 11:43:07

Labdien! Daudz tiek runāts par dzīvojamajām mājām piesaistītajiem zemesgabaliem, zinu ka mums ar tāds ir un maksājam īri, bet kur es varu redzēt šī zemes gabala plānu? Mani interesē kurš tad ir mūsu un kurš kaimiņu gabals. 

Par dzīvojamajām mājām piesaistītajiem zemesgabaliem iespējams uzzināt Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Ja iesniedzējs ir dzīvojamās mājas, kuru pārvalda (apsaimnieko) SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP), kopīpašnieks, aicinām vērsties jebkurā RNP Klientu apkalpošanas nodaļā, līdzi ņemot personas identitāti un piederošā nekustamā īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus.

 

#1693 Einārs  2016-09-12 11:09:17

Sveiki, gribētu noskaidrot , vai nevar atjaunot divvirziena satiksmi Juglā Veldres ielā (?) , jo sastrēguma dēļ uz Juglas ielas un Malienas ielas veidojas pamatīgs sastrēgums un autovadītāji izvēlas apbraukt sastrēgumu caur iekšpagalmiem, un līdz ar to tuvējos pagalmos darba dienu vakaros un rīta stundās ir ļoti liela satiksme, kur autovadītāji pilnībā neievēro atļautā ātruma ierobežojumus dzīvojamā zonā ?!. Brīžiem ir tā , ka nevar iziet no kāpņu telpas lielās plūsmas dēļ , konkrēti Murjāņu un Malienas ielas iekšpagalmos. Augustā, kamēr bija juglas ielas remonts uz īsu laiku Veldres ielā tika atjaunota satiksme abos virzienos – dizvvirzienas, kas daudzus gadus iepriekš bija tāda, un līdz ar to samazinājās auto plūsma caur iekšpagalmiem.

Juglas ielā divvirziena satiksme ilgtermiņā nav pieļaujama. Šis risinājums bija uz Juglas ielas remontdarbu laiku un īslaicīgs. Šajā ielā ir skola un bērnudārzs, turklāt vietējie iedzīvotāji blīvi novieto automašīnas ielas malā.

Jautājums par māju iekšpagalmiem jārisina māju īpašniekiem sadarbībā ar apsaimniekotājiem. Šajā teritorijā Rīgas domes Satiksmes departaments nevar veikt satiksmes organizācijas izmaiņas, vai ieviest gulošos policistus, jo tā ir privātīpašnieku zeme.

 

#1692 Raimonds 2016-09-09 19:32:53

Kur ir palikušas atkritumu urnas no Rīgas centra ēku fasādēm? Kādēļ pašvaldība nekontrolē noteikumu ievērošanu?

Rīgas domes saistošie noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk-Noteikumi)12.1.2. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieki vai faktiskie valdītāji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieki nodrošina sīkajiem  atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošanu pie būvju sienām – ik pēc 25 fasādes metriem. Noteikumu izpildes kontroli saskaņā ar Noteikumu 26. punktu veic Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas un Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

Administratīvā inspekcija 2015. gadā ir konstatējusi 77 gadījumus, kuros netika nodrošināta pie ēkām un citās sabiedriskās vietās izvietoto sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzēto urnu uzturēšana vizuālā un tehniskā kārtībā, vai arī urnas vispār nebija izvietotas pie būvju sienām, kā to paredz Noteikumu 12.1.2. apakšpunkta nosacījumi. Par minētajiem pārkāpumiem tika sastādīti Apskates protokoli, noteikti termiņi pārkāpuma novēršanai. Par pārkāpuma nenovēršanu  norādītāja termiņā, īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem  sastādīti 16 Administratīvā pārkāpuma protokoli. Savukārt 2016. gadā konstatēti 50 gadījumi, tika sastādīti Apskates protokoli un par konstatēto pārkāpumu savlaicīgu nenovēršanu ir sastādīti 6 Administratīvā pārkāpuma protokoli.

Rīgas pašvaldības policija (turpmāk-RPP) 2015.gadā konstatēja 19 gadījumus, kad nebija izvietotas atkritumu urnas, savukārt 2016. gadā konstatēti 14 šādi gadījumi. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību, ka RPP ir apbruņota pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvības, veselību, tiesības un brīvību, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Galvenā RPP prioritāte ir personu un sabiedrības drošība. Primāri RPP reaģē uz iedzīvotāju izsaukumiem, un darbinieku resurss urnu izvietošanas kontrolei ne vienmēr ir pietiekams.

Minēto saistošo noteikumu 27. punkts nosaka, ka par saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām – līdz 350 euro, juridiskajām personām – līdz 1400 euro, tomēr galvenais kontroles uzdevums viennozīmīgi ir panākt atkritumu urnu uzstādīšanu.  Jūs varat palīdzēt pašvaldībai minētas problēmas kontrolē un novēršanā – izmantojot RPP mobilo aplikāciju, varat iesūtīt policijai ēkas, pie kuras nav izvietota atkritumu urna, fotofiksāciju un ēkas adresi vai informēt par šo problēmu Rīgas domes Administratīvo inspekciju pa tālruņiem 67013558 vai 67026629. Atbildīgās institūcijas noteikti uzsāks administratīvā pārkāpuma lietvedību un sauks pie atbildības vainīgo personu.
#1691 Andris Kalnacs 2016-09-08 18:08:59

Cik drošs ir koks Zūru un Jūrmalas gatves ielu krustojumā.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes (turpmāk– Vides pārvalde) speciāliste, apsekojot ielu apstādījumus, konstatēja, ka Rīgā, Zūru ielas teritorijā, pie zemes gabala Jūrmalas gatvē 33 trīsstumbru vītolam pie sakņu kakla izlūzis viens no stumbriem, otrs stumbrs noliecies pāri ielas braucamajai daļai un traucē autotransporta kustību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 6.punktā noteikto drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs) minētajam vītolam netika konstatētas. Koks nav bīstams. Viens no vītola stumbriem aug slīpi pāri Zūru ielas brauktuvei un traucē iebraukt lielgabarīta transporta līdzekļiem, tāpēc vītola nozāģēšanai ir izdota ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja, un tas tiks nocirsts pašvaldības budžeta programmas „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” ietvaros līdz 2016.gada beigām.

 

#1690 Roberts Reingolds 2016-09-08 16:23:27

Dināmo R uzvares 2 -0
#1689 Ronalds 2016-09-07 08:20:59

Labdien! Gribēju pajautāt vai Sarkandaugavas pārbrauktuves sakārtošanai ir uzsākts kāds projekts un ir cerība, kad tur tiks uzbūvēts pārvads! Jo cik saprotu, no pagājušā gada atbildes par šo jautājumu ar Latvijas Dzelceļu par ezera pārbrauktuves atvēršanu, kas daļēji atrisinātu problēmu vakarā, nevar būt ne runas!

Skultes pārvada tehniskais būvprojekts  jau top lai 2018.gadā varētu uzsākt reālu pārvada būvniecību ar ES līdzfinansējuma piesaisti. Skultes pārvads ir iekļauts Satiksmes ministrijas pakļautībā esošajā ES līdzfinansējuma programmā.

 

#1688 Jānis S. 2016-09-04 12:47:51

Labdien. Rīgā pie nama Maskavas ielā 252 k7 ,regulāri netiek izvests atkritumu konteineris , atkritumi pārpilda konteineri, iedzīvotāji atkritumus liek zemē ,rezultātā atkritumi mētājas līdz pus ielai. Kāpēc pie šī nama atkritumi netiek izvesti pat tad ,kad izvedējmašīna brauc garām pa blakus ielu ? Rīgas namu pārvaldes iecirknis Daugava par šo problēmu ir informēts – rezultātu nav. Paldies.

Pamatojoties uz iedzīvotāju sniegto informāciju, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) darbinieki nekavējoties sazinājās atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Clean R” pārstāvi un pieteica atkritumu konteineru izvešanu. Atkritumu konteineri tika izvesti un teritorija sakopta 05.09.2016.

RNP konstatējusi, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Clean R” vairākkārt nav ievērojis atkritumu konteineru izvešanas grafiku, tādējādi RNP šobrīd pastiprināti kontrolē atkritumu konteineru tukšošanas grafika izpildi.

Ja iedzīvotāji tomēr pamana, ka pie dzīvojamās mājas izvietotie sadzīves atkritumu konteineri ir pārpildīti, vai arī teritorijā pie mājas atrodas lielgabarīta atkritumi, lūdzam par konstatēto informēt RNP pa vienoto informatīvo tālruni 8900.

Pateicamies par iedzīvotāju iniciatīvu un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Roberts
7 gadi

Dināmo Rīga uzvares
5 -1


Aktualitātes