Par aktuālo Rīgā (16.02.)

Par aktuālo Rīgā (16.02.)

21.02.2017

Uzdod savu jautājumu šeit

 

#1829 Arnis Blūmfelds 2017-01-25 12:01:31

sveiki. adrese: Motoru iela 5,Riga. Pirma situacija: Plisusi stavvada auksta udens truba. 1/ 2016. gada 3. decembri plisa stavvada truba, ieradas rnp parstavji, kas atsledza auksto udeni visa kapnu telpa. 2/ 2016. gada 6. decembri ieradas rnp parstavji (jau cita brigade), kas izlauza dzivokli sienu, lai pieklutu trubai. konstateja faktu, ka tiesam truba ir plisusi. kads parsteigums! 3/ 2016. gada 13. decembri ieradas karteja rnp brigade, kas ta vieta, lai saremontetu/nomainitu plisuso trubu uzlika 2 znaugus uz plisuma vietam. bez nekadiem paskaidrojumiem, kad si ķibele tiks sakartota. laba zina, ka pec 10 dienu parrtraukuma tika pieslegts aukstais udens! paldies. Sodien 2017. gada 25. janvari ir pagajusi tulit 2 menesi kops notikusa fakta! saja laika ir vairakkartigi zvanits, uz rnp talruni 8900, kur allaz ir sanemta atbilde, ka info nodos talak. KAM un KAD? par to protams neviens neatbild. Sakiet KAD tiks saremonteta plisusi truba? Sobrid jau turpat 2 menesus stav izlauzta siena mana dzivokli, kas rada ari jautajumu, kurs to saremontes, ka ari nav nekads drosibas, ka truba var neplist atkal. Atsegtas stavvadu trubas ir bistamas, jo berni tur var gut traumas. Otra situacija: apludinats dzivoklis. 1/ 2016. gada 6. decembri plisa karsta udens truba ari kaiminam augsstava un tika apludinats mans dzivoklis. Loti par to neuztraucos, jo dzivoklis ir apdrosinats banka. Viss bija lieliksi ar apdrosinataju. Iesniegumu pienema elektroniski, viena zvana laika vienojamies par apskati un akta par bojajumiem sastadisanu. Lai apdrosinatajs varetu izmaksat atlidzibu ir vajadzigs akts no apsaimniekotaja par apludinasanas faktu. Ar lielam mokam izdevas vienoties, ka rnp delegacija ierodas konstatet faktu un sastadit aktu. Protams, ka lidz sai dienai es to neesmu sanemis!!! Kaut ari esmu zvanijis pa to pasu 8900 talruni, ar vismaz 4 dazadiem rnp parstavjiem runajis pa telefonu, kur katrs suta pie nakamam utt. Iedomajieties, pat apdrosinatajs veica izmaksu, ar komentaru: Kad sanemsiet aktu no apsaimniekotaja, tad ludzu atsutiet. Zinot, ka tas ir rnp – velam veiksmi! visa Riga zin, ka rnp darbs ir zem katras kritikas, un skiet, ka nekas netiek darits, lai tas uzlabotos. un es esmu parekinajis cik man viss sis laiks un lidzekli kas ir iegulditi ir izmaksajusi, lai sakartotu skietami elementaras lietas! kauns un negods par sadu parvaldibu! KAD es sanemsu savu aktu par apludinasanas faktu, kas ir vajadzigs lai nodotu to apdrosinatajam? tresa situacija: rekins par nozelu rudeni tika nomainits apsaimniekotajs uz rnp. kas skiet ir lielaka kluda, bet tas ir fakts. pirmo rekinu sanemu ar pusotras nedelas kavejumu, un diena kad to sanemu uzreiz veicu apmaksu. protams, ka nakosaja menesi jau bija aprekinata soda nauda par kavejumu. Nosutiju vestuli ar situacijas izklastu un skaidrojumu, ka rekins nesanemu laika, kad sanemu uzreiz apmaksaju, uzskatu, ka soda nauda ir aprekinata nepamatoti, ka ierosinu nodrosinat iespeju maksat automatiski izmantojot bankas nodrosinatos pakalpojumus (tagad ir sada iespeja, bet pagajusaja gada vel nebija). Bet protams, ka tas ir tapat ka runat ar sienu. pec vairakkartejiem meginajumiem sazinaties sanemu e-pastu, ka neko nevar darit. zvanot pa telefonu 8900 pec pusstundas sarunas, ta ari man nevareja sniegt konkretu atbildi ar risinajumu ko darit. Nakosaja menesi protams, ka bija papildus soda nauda par to dalu, ko netiku apmaksajis (rekins minus soda nauda). Sakiet, ka lai no sevis izspiez kaut kripatinu cienas un velesanos sadarboties ar rnp, ja 3 gadijumos no 3 ir pilnigs strupcels un bezizeja. neviena mirkli neesmu sajutis, ka kads butu ieinteresets palidzet, atbalstit un risinat radusas situacijas. Starp citu, es varetu piedavat rnp pakalpojumu ka sis lietas sakartot. Dargi! Paldies, un looooti ceru uz atbildem un konkretiem risinajumies vistuvakaja laika!

Pamatojoties uz iedzīvotāja sniegto informāciju, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) uzsāka faktisko apstākļu noskaidrošanu un izvērtēšanu.

Saskaņā ar RNP rīcībā esošo informāciju dzīvojamajā mājā Motoru ielā 5, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja) 03.12.2016. konstatēta ūdens noplūde no Dzīvojamās mājas ūdens stāvvada. RNP speciālisti, ierodoties notikuma vietā, nekavējoties atslēdza aukstā ūdens padevi stāvvadā. Ūdensvada bojājuma vietas konstatēšanai bija nepieciešams veikt stāvvadu posmu apsekošanu vairākos dzīvokļu īpašumos.

Veicot remontuzmavu montāžu, 08.12.2016. tika novērsta ūdens noplūde no Dzīvojamās mājas aukstā ūdens stāvvada un atjaunota ūdensapgāde. Minēto remonta darbu savlaicīga uzsākšana tika kavēta, jo līdz 08.12.2016. netika nodrošināta vienlaicīga piekļuve stāvvadam dzīvokļu īpašumos Nr.67 un Nr.70.

Piebilstam, ka Dzīvojamās mājas stāvvadu cauruļvadu pilnīga nomaiņa nebija nepieciešama. Tomēr drošības apsvērumu dēļ tika pieņemts lēmums salaboto ūdensvada posmu nomainīt (remonta darbi pabeigti 31.01.2017.).

Jautājumā par atsevišķa dzīvokļa sienas demontāžu, darām zināmu, ka RNP rīcībā nav dokumentu vai darba uzdevumu RNP remontstrādniekiem par inženierkomunikāciju šahtas atvēršanu atsevišķā dzīvokļa īpašumā. Saskaņā ar RNP darbinieku sniegto informāciju neviens no RNP darbiniekiem nav piedalījies stāvvada šahtas atvēršanā kādā no dzīvokļiem (iespējams, šahtas atvēršanā piedalījušies AS “Rīgas siltums” remontstrādnieki, bet arī šajā gadījumā tas nebūtu bijis iespējams bez dzīvokļa īpašnieka piekrišanas). Saskaņā ar RNP rīcībā esošo informāciju vienā no dzīvokļiem inženierkomunikāciju šahta bija cieši slēgta ar ģipškartonu (piekļuve inženierkomunikācijām bez apdares materiālu sabojāšanas būtu neiespējama).

Piebilstam, ka Dzīvojamās mājas 30.09.2016. pārvaldīšanas līgums un normatīvie tiesību akti nosaka katra Dzīvojamās mājas kopīpašnieka pienākumu nodrošināt piekļuvi inženierkomunikācijām kopīpašumā. Ja atsevišķa dzīvokļa īpašniekam šāda pienākuma izpildei bija nepieciešams demontēt dzīvoklī izbūvētu sienu/norobežojušu konstrukciju, tad ne mājas pārvaldniekam, ne arī pārējiem mājas kopīpašniekiem nav pamata uzņemties atbildību par radītajiem izdevumiem vai zaudējumiem par izbūvētās sienas/norobežojošās konstrukcijas demontāžu vai tās atjaunošanu.

Vienlaikus darām zināmu, ka jebkuri remonta darbi, kur nepieciešama iekļūšana atsevišķā dzīvokļa īpašumā, tiek veikti tikai ar attiecīgā dzīvokļa īpašnieka atļauju. Piemēram, ja atsevišķs dzīvokļa īpašnieks liedz iekļūšanu dzīvoklī avārijas remonta darbu veikšanai, pārvaldnieks neatjauno ūdens piegādi stāvvadā tik ilgi, kamēr vien šis dzīvokļa īpašnieks nenodrošina piekļuvi stāvvadam. Ar šo vēlamies norādīt, ka RNP darbinieku iekļūšana dzīvokļos un remonta darbu veikšana iespējama tikai ar attiecīgā dzīvokļa īpašnieka atļauju. Savukārt dzīvokļa īpašnieka atbildības zonā veicamie remonta darbi ir dzīvokļa īpašnieka kompetencē.

Ņemot vērā minēto, RNP iesaka katram dzīvokļa īpašniekam, pirms veikt remonta darbus dzīvoklī, paredzēt risinājumus piekļuves nodrošināšanai pie mājas kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām. Piemēram, stāvvadu šahtas apdarei izmantot viegli noņemamus apdares materiālus vai ierīkot dekoratīvas, uz eņģēm stiprināmas durtiņas.

Jautājumā par dzīvokļa apsekošanas aktu par konstatētajiem bojājumiem darām zināmu, ka šādu aktu RNP darbinieki ir sagatavojuši un, jau no 23.12.2016. dzīvokļa īpašnieks to varēja saņemt jebkurā RNP Klientu apkalpošanas nodaļā. Aicinām dzīvokļa īpašnieku vērsties jebkurā RNP Klientu apkalpošanas nodaļā, līdzi ņemot personas identitāti apliecinošu dokumentu.

Jautājumā par RNP sagatavotajiem mājas pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķiniem Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, sniedzam skaidrojumu.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības RNP pārņēma 30.09.2016. Dzīvokļu īpašniekiem 2016.gada oktobra mājas pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķini tika sagatavoti 18.10.2016. un 24.10.2016. ievietoti visu dzīvokļu īpašnieku pasta kastītēs. Ņemot vērā, ka RNP 24.10.2016. saņemti vairāki maksājumi no Dzīvojamās mājas kopīpašniekiem par 2016.gada oktobra rēķiniem un līdz 31.10.2016. neviens Dzīvojamās mājas iedzīvotājs nav ziņojis RNP par nesaņemtu rēķinu, RNP nevar pārliecināties, kā arī nav pamata uzskatīt, ka atsevišķam dzīvokļa īpašniekam rēķins piegādāts ar pusotras nedēļas nokavējumu. Par minētajiem apstākļiem RNP informēja minēto dzīvokļa īpašnieku un aicināja reģistrēt dzīvokļa īpašumu elektronisko pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kur rēķini elektroniskā formātā ir pieejami nākamajā darba dienā pēc to sagatavošanas.

Papildus darām zināmu, ka RNP, veicot dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodrošina dzīvokļu īpašniekiem šo pakalpojumu saņemšanu, kā arī norēķinās ar pakalpojumu sniedzējiem par katrai dzīvojamai mājai kopumā sniegtajiem pakalpojumiem. Nenorēķināšanās gadījumā pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi aprēķināt RNP līgumsodu par saistību neizpildi. Līdz ar to RNP pamatoti Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līgumos iekļauj punktu, kas paredz dzīvokļa īpašniekam/ īrniekam rēķina savlaicīgas neapmaksāšanas gadījumā aprēķināt līgumsodu/nokavējuma procentus par katru nokavēto maksājuma dienu. Norādām, ka RNP nav pienākuma dzīvokļa īpašnieka/ īrnieka vainas dēļ pakalpojumu sniedzējiem maksāt līgumsodu. Līgumsoda/nokavējuma procentu mērķis ir veicināt pušu līgumisko saistību izpildi, nodrošinot tādu sankciju, kuras iestāšanās rezultātā pušu izvairīšanās no līguma nosacījumu izpildes attiecīgai pusei būtu finansiāli neizdevīga.

 

#1827 Ģirts 2017-01-21 10:53:38
Labdien, pašā Rīgas centrā, Avotu ielā 63 atrodas grausts. Šajā vietā ir intensīva gājēju plūsma, kura ir ne platāka ietve par 150cm , kas atrodas tieši blakus šim pašam graustam. Protams, pa brauktuvi ir intensīva trolejbusa plūsma. Jautājumi: Kad to graustu nojauks? Vai Rīgas Dome ir informēta par šī grausta stāvokli? Vai Rīgas Dome garantē man, un maniem bērniem ka tā čupa neuznāks mums vienu dienu virsū? Pa logu ir ļoti labi novērojams, kā pēc katra sniega šīs ēkas jumts ir deformējies zemāk. Piebilde; Jautājuma šablons ne paredz pievienot fotogrāfijas, improvizēju, lūdzu atverat šo saikni un apskatāt bildi olaine režīmā : prntscr.com/dyecl5 ( copy un paste – brauzere adresē) Paldies

Nedzīvojamā ēka Avotu ielā 63, Rīgā, (turpmāk – Būve), pieder juridiskai personai – SIA “KARJERS AB”. Lai stimulētu īpašnieku sakārtot Būvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija 14.03.2014. nolēma klasificēt Būvi, kā B kategorijas vidi degradējoša būvi – graustu, kā arī  īpašniekiem piemēroja paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi (3%).

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir pieprasījusi papildus informāciju vairākām iestādēm, tai skaitā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, jo Būve atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā. Pēc minētas informācijas saņemšanas, Pārvalde lems par turpmāko rīcību ar Būvi, tajā skaitā, tiks izvērtēta iespēja sagatavot Rīgas domes lēmuma projektu par Būves piespiedu sakārtošanu (nojaukšanu) un virzīt to izskatīšanai un pieņemšanai Rīgas domē noteiktajā kārtībā.

 

#1826 Jānis Vējš 2017-01-19 18:41:05

Labs vakars! Vai ir plānoti kādi risinājumi saistībā ar autostāvvietām iekšpagalmos. Šobrīd ir tāda situācija, ka piemēram Āgenskalnā, precīzāk – Āgenskalna priedēs – gar un pie mājām legāli nav kur novietot auto? Tie tiek likti tā saucamajā zaļajā zonā, kaut vai tikai ar 2 riteņiem nobraucot no apmales. Un ne reti, pēdējo reizi šī gada 2 janvāra naktī, RPP sastāda protokolus bariņam auto, katru par 30Eur.. Esam kā situācijas ķīlnieki – uz pieguļošajām ielām, kur atļauts novietot auto, stāvvietas pietiek tikai labi ja desmitajai daļai iedzīvotāju, maksas stāvlaukumu pāris kilometru rādiusā arī nav, un arī par auto turēšanu pagalmā tiekam sodīti. Runājot par 51% mājas balsu savākšanu, lai šo stāvvietu ierīkotu – tas nav iespējams, jo, kā zinām, veco laiku guļamrajos dzīvo daudz pensijas vecuma cilvēku, kurus pierunāt uzlikt parakstu par jebkādu piekrišanu ir prakstiski neiespējami. Pat lai ārdurvis mājai nomainītu bija jāveic vairāgu gadu reklāmas un pārrunu kampaņa ar šiem kaimiņiem. Vai pašvaldiba kā plāno šo situāciju risināt?

Kā jau iepriekš esam norādījuši, pašvaldība auto novietošanas problēmu esošajās dzīvojamās apbūves zonās risina pašvaldībai piederošajos zemes īpašumos būvējot auto stāvvietas un dotējot sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā. Autostāvvietu izbūve dzīvojamo māju piesaistītajos zemes gabalos ir jāveic pašiem dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem.

Lai labiekārtotu pagalmus pie dzīvojamajām mājām, t.sk. veiktu autostāvvietu izbūvi, vispirms jāvērtē zemes īpašuma tiesības. Piemēram, ja zemesgabals pie konkrētas dzīvojamās mājas pieder privātīpašniekam, tad vispirms jāsaņem atļauja no zemes īpašnieka par autostāvvietas izbūvi uz viņam piederošā zemesgabala. Pēc atbilstīgas atļaujas saņemšanas, šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai (dzīvokļu īpašniekiem pārstāvot dzīvokļu īpašumu vairākumu) jāpieņem lēmums par autostāvvietas izbūvi pie tiem piederošās dzīvojamās mājas.

Līdzīga kārtība ir gadījumos, kad zemesgabals pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai vai valstij – atļauja no zemesgabala īpašnieka un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kur dzīvokļu īpašnieku vairākums nobalsojis “par” autostāvvietas izbūvi.

Savukārt, ja pie kādas no dzīvojamām mājām zemesgabals pieder konkrētas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, tad, lai pieņemtu lēmumu par autostāvvietas izbūvi kopīpašumā, nepieciešams, lai “par” šādas autostāvvietas izbūvi nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem. (01.01.2017. ir stājušies spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. Ja zeme pieder dzīvokļu īpašniekiem (kopīpašums) varētu attiecināt 16.panta otrās daļas 2.punktu – 2) kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā; Likuma 17.panta septītā prim daļa paredz, ka, (71)Lai pieņemtu lēmumu par šā likuma 16.panta otrās daļas 2.punktā minētajiem jautājumiem, nepieciešams, lai “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz trīs ceturtdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem. Līdz 01.01.2017. bija nepieciešams, lai “par” nobalso visi dzīvokļu īpašnieki.)

Neatkarīgi no tā, kam pieder zeme, uz kuras plānots izbūvēt autostāvvietu, dzīvokļu īpašnieku kopībai papildus jālemj arī par darbu veikšanu (darbu apjoms, remonta darbu veicējs – RNP organizēta publiskā iepirkuma ietvaros vai pašu dzīvokļu īpašnieku brīvi izvēlēts remonta darbu veicējs), norādot arī remonta darbu izpildei nepieciešamā finansējuma avotu.

Saistībā ar iedzīvotāja jautājumu par nepieciešamību izbūvēt autostāvvietas Āgenskalnā un problēmām saņemt dzīvokļu īpašnieku vairākuma piekrišanu autostāvvietu izbūvei, norādām, ka šajā situācijā apsaimniekotāja iespējas ir ierobežotas. Apsaimniekotājs var vienīgi organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci vai aptauju lēmuma pieņemšanai par autostāvvietas izbūvi pie attiecīgās mājas, pamatojoties uz apsaimniekotāja pārvaldīšanā esošas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izrādītu interesi vai lūgumu. Ja kādas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nespēj vienoties vai lemj “pret” autostāvvietas izbūvi mājai piesaistītajā teritorijā, apsaimniekotājs nav tiesīgs rīkoties pretēji dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumam.

Papildus jāuzsver, ka Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk – RPP) patruļu klātbūtni namu pagalmos, apkaimēs, teritorijās u.tml. vietās nosaka operatīvā situācija, iedzīvotāju sūdzības, attiecīgās vietas problemātika un citi apstākļi, kas ir par pamatu izbraukt uz notikuma vietu vai nodrošināt pastiprinātu attiecīgās vietas uzraudzību. Ceļu satiksmi regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu dzīvojamo namu iekšpagalmos RPP neveic pēc savas iniciatīvas, bet gan saņemot iedzīvotāju sūdzības. Konkrētajā gadījumā tika saņemta kāda iedzīvotāja sūdzība par vairākām automašīnām, kuras novietotas nama pagalmā, pārkāpjot ceļu satiksmi regulējošo normatīvo aktu prasības. Apsekošanas laikā informācija apstiprinājās un par vairāku automašīnu novietošanu neatbilstoši ceļu satiksmi regulējošo normatīvo aktu prasībām tika uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība (sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli-lēmumi).

Ir skaidrs, ka automašīnu stāvvietu trūkums galvaspilsētā tikai pieaug, tādēļ tiek rūpīgi izvērtētas vietas, kur auto drīkst novietot un Rīgas dome meklē arvien jaunus risinājumus, kur pilsētas sarkanajās līnijās izbūvēt stāvvietas. Stāvvietas nākamos gados laikā tiks izveidotas pie visām Rīgas mikrorajonu ielām, kur vien tas tehniski ir iespējams. Diemžēl autostāvvietu izbūvi sarkano līniju robežās apgrūtina fakts, ka Āgenskalnā vēsturiski ir ļoti šauras ielas, līdz ar to nav iespējams nodrošināt transportlīdzekļu novietošanu ielu malās tā, lai netraucētu citu transporta līdzekļu pārvietošanos. Situāciju daļēji risinātu satiksmes organizācijas izmaiņas, ieviešot vairāk vienvirziena ielas, līdz ar to būtu iespēja vismaz vienā ielas pusē novietot transporta līdzekļus, bet tas savukārt nebūtu citu rīdzinieku un arī pašu Āgenskalna iedzīvotāju interesēs, tāpēc arī šādas izmaiņas nav plānotas.

Vēršam uzmanību, ka Āgenskalna priežu apkārtnē ir pieejams liels skaits dažādu sabiedriskā transporta veidu, kas nodrošina plašas iespējams nokļūt dažādos Rīgas rajonos.  Kā tuvākie sabiedriskā transporta maršruti minami:

Uz Āgenskalna ielas – 12.trolejbusa maršruts;

Uz Margrietas ielas – 2.tramvaja maršruts;

Uz Melnsila iela – 9., 25.trolejbusa, 4., 4.z, 21., 38., 39., 46.autobusa un 238., 244., 263., 270 minibusa maršruts;

Uz Kalnciema ielas – 22., 32., 35., 43., 53., 56. autobusa un 222., 236.minibusa maršruts.

 

#1825 ANNA GERLIŅA 2017-01-19 18:40:36

Vēlos uzzināt kur palika RD nodoms pagarināt 12. trolejbusa līniju līdz Zasulauka stacijai. Arī trolejbusa vadītājiem būtu galapunkts ar telpām kopā ar 2. tramvaja vadītājiem. Pagarinājuma posms nav garš, bet ieguvēji būtu daudzi.

No esošā galapunkta “Āgenskalna priedes” līdz Zasulauka stacijai šobrīd ir aptuveni 500 metri. No trolejbusu aprīkojuma tehniski šo pagarinājumu ir iespējams veikt, izmantojot trolejbusus, kas aprīkot ar dīzeļģeneratoriem, bet šāds risinājums būtu pieļaujams tikai īstermiņā, kamēr tiek iekārtots kontakttīkls. Pašreiz šādu attīstības plānu nav ne pilsētas līmenī, ne pašai RP SIA “Rīgas satiksme”. Bet šī būtu mazākā problēma, jo trolejbusiem ir nepieciešama arī attiecīga ceļu infrastruktūra, lai trolejbuss spētu aizbraukt līdz galapunktam.

Āgenskalna ielas posmā no esošā galapunkta līdz Zasulauka stacija būtu:

–          jālikvidē stāvēšana abās ielas pusēs,

–          jālikvidē ātruma valnis,

–          jāmaina galvenais ceļš Āgenskalna un Dreiliņu ielas krustojumā,

–         būtiski jārisina satiksmes organizācijas jautājumi Margrietas, Āgenskalna un Kuldīgas ielu krustojumā, jo esošā kustības shēma nav droša visiem ceļu satiksmes dalībniekiem,

–          būtiski seguma uzlabojumi Kuldīgas ielā, jo visticamāk pa šādu bruģa segumu nav iespējama sabiedriskā transporta kustība,

Vēl jāmin, ka visi šie būtiskie priekšdarbi būtu jāveic tikai dēļ vienas papildus pieturvietas, jo posms nav tiks garš, lai pa vidu veidotu jaunas vairākas pieturvietas. Arī pasažieru plūsma nebūtu liela, jo esošo plūsmu nodrošina 2.tramvaja maršruts, bet tālāk braukt gribētāji pārsvarā izkāpj centrā, no kura var ērti nokļūt līdz Šmerlim, kur ir 12.trolejbusa otrs galapunkts.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes