Par aktuālo Rīgā (16.03.)

Par aktuālo Rīgā (16.03.)

17.03.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1858 Mihails 2017-02-22 08:25:33
Kam būtu jāpārbauda auto novietošanu? Zolitūdē kravas automašīnas un mikroautobusi tiek novietoti vienkārši pie dzīvojamajām mājām. Nereti vakaros tās noparkojušās pat uz trotuāra, bet maksas autostāvvietas pustukšas.

Transportlīdzekļu novietošanu stāvēšanai kontrolē Rīgas pašvaldības policija. Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk – RPP) patruļu klātbūtni namu pagalmos, apkaimēs, teritorijās u.tml. vietās nosaka operatīvā situācija, iedzīvotāju sūdzības, attiecīgās vietas problemātika un citi apstākļi, kas ir par pamatu izbraukt uz notikuma vietu vai nodrošināt pastiprinātu attiecīgās vietas uzraudzību. Ceļu satiksmi regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu dzīvojamo namu iekšpagalmos RPP neveic pēc savas iniciatīvas, bet gan saņemot iedzīvotāju sūdzības. Gadījumā, ja kāds transportlīdzeklis stāvēšanai ir novietots neatbilstoši, lūgums par to informēt policiju, zvanot uz vienoto tālruņa numuru 110. Ļoti ērta ir Rīgas pašvaldības policijas bezmaksas aplikācijas izmantošana savā mobilajā telefonā – ar tās starpniecību Jūs varēsiet gan informēt par pārkāpumu (nosūtot pārkāpuma fotoattēlu), gan arī saņemt atbildi par rezultātu.

 

#1857 Vitālijs 2017-02-21 10:02:00
Vai Zolitūdē nebūtu iespējams izveidot suņu pastaigu laukumu ar visu tam nepieciešamo? Vieta tam ir – liela pļava mežā aiz dzelzceļa blakus VOLVO centram.

Zemes gabals Rīgā ar kadastra Nr.01000930027 ir Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esoša teritorija un atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumam “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” atrodas “Apstādījumu un dabas teritorijā”. Karte pielikumā. Tātad suņu pastaigu laukuma ierīkošana varētu atbilst zemes gabala izmantošanas mērķim.

Šobrīd Rīgas domes Mājokļa un vides departamenta Vides pārvalde (turpmāk-Pārvalde) organizē un nodrošina Rīgas pilsētas suņu pastaigu laukuma Rīgā, Eksporta ielā b/n (gar Rīgas brīvostas žogu posmā no Hanzas ielas līdz Katrīnas ielai) apsaimniekošanu, tai skaitā, aprīkojuma (suņu dresūras un aktīvās atpūtas trenažieru, sētas, soliņu, nojumes) uzturēšanu un remontu; atkritumu savākšanu un izvešanu; zāliena kopšanu; celiņu slaucīšanu; teritorijas attīrīšanu no lapām un to izvešanu; celiņu attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar smiltīm; suņu pastaigu laukuma darbības nodrošināšanu no plkst.6:00 līdz 23:00 bez brīvdienām. Ņemot vērā pieejamo finansējumu suņu pastaigu laukuma uzturēšanai, kuru veido iekasētie līdzekļi no suņu turēšanas nodevas nomaksām, informējam, ka Pārvaldes rīcībā nav resursu, lai šobrīd nodrošinātu papildus suņu pastaigu laukumu izveidi un uzturēšanu Rīgas pilsētā.

2017.gadā ir mainījušies suņu reģistrācijas un suņu turēšanas nodevas nomaksas kārtības nosacījumi, kā arī paredzēta stingrāka šo prasību ievērošanas kontrole. Šī kārtība noteikta Rīgas domes 20.12.2017. saistošajos noteikumos Nr.237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli”. Šo izmaiņu rezultātā tiek plānots, ka ieņēmumi no suņu turēšanas nodevu iemaksām pieaugs un tos varēs novirzīt suņiem paredzētas infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem.

Ieņēmumi no suņu turēšanas nodevām tiek ieskaitīti kopējā pašvaldības budžetā, savukārt Rīgas domes institūcijas, pieprasot nepieciešamo finansējumu darbības nodrošināšanai konkrētam gadam, norāda pamatojumu, kur šie līdzekļi tiks izlietoti.

Arī citas Rīgas domes institūcijas veic pasākumus suņu infrastruktūras izveidei un uzlabošanai.

Pēc rekonstrukcijas apmeklētājiem tika atklāts Grīziņkalna parks un Ziedoņdārzs, kur pieejami ar trenažieriem aprīkoti suņu pastaigas laukumi. (par projektu atbild RD PAD)

Lucavsalas parkā ir nodalīta teritorija pastaigām ar suni. Nākotnē to plānots iežogot un aprīkot ar suņu trenažieriem. (RD Pārdaugavas izpilddirekcija)

Tika atklāts vēl viens suņu pastaigas laukums Pļavnieku bērzu birzī. (RD Austrumu izpilddirekcija)

Ir vietas, kur tiek ierīkotas speciālas urnas suņu ekskrementiem, kā arī informatīvas zīmes, kas atgādina suņu īpašniekiem to pienākumu savākt aiz sava suņa. (Šādus elementus var redzēt RD Austrumu izpilddirekcijas apsaimniekotajā teritorijā, piemēram, Daugavmalas promenādē, Pļavnieku bērzu birzī.)

 

#1856 Sofija 2017-02-21 09:03:36
Vai uz vasaras mēnešiem nevarētu izveidot autobusa maršrutu Zolitūde – Jūrmala? 

Tā kā Jūrmala nav Rīgas sastāvdaļa un ir cita republikas nozīmes pilsēta, tad šādu maršrutu izveide ir tieša VSIA “Autotransporta direkcija” kompetence.

 

#1855 Žanna 2017-02-20 16:35:57
Zolitūdē 1 un 2 ir ļoti daudz spēļu zāļu. Uztraucamies par saviem bērniem! Vai pašvaldība nevar kā regulēt šo un lombardu jautājumu?

Saistībā ar spēļu zāļu ierīkošanu, pašvaldība ir tiesīga neizsniegt saskaņojumu jaunai spēļu zālei, kas arī pēdējo gadu laikā tika darīts. Visas šobrīd spēkā esošās atļaujas pārsvarā izsniegtas sākot ar 2000. gadu. Jaunas spēļu zāļu vietas neparādās – tās darbojas šim nolūkam saskaņotajās vietās, mainoties tikai uzņēmumiem vai zāļu nosaukumiem. Rīgas pašvaldības policija regulāri apkopo statistiku par pārkāpumiem, kas notiek spēļu zāļu apkārtnē. 2016.gadā visā Rīgas teritorijā konstatēts tikai viens sīkā huligānisma gadījums pie spēļu zāles, kā arī trīs gadījumi, kad persona atradās uz ielas blakus zālei stiprā alkoholisko dzērienu ietekmē. Nepilngadīgās personas spēļu zālēs netiek ielaistas – to vairākkārt pārbaudījuši arī policijas darbinieki. Savukārt lombardu licences, proti, speciālās atļaujas patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai izsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Rīgas pašvaldības policija savas kompetences ietvaros kontrolē lombardu darbību. 2016.gadā veikti 10 reidi, 44 pārbaudes objektos un konstatēti 19 pārkāpumi. Viens no objektiem savu darbību ir pārtraucis. Papildus jānorāda, ka nepilngadīga persona nevar saņemt patērētāju kreditēšanu vai nodot mantu lombardā. Gadījumā, ja jums ir zināms tāds gadījums, nekavējoties informējiet par to tuvāko policijas iestādi.

 

#1854 Olafs 2017-02-20 13:47:32
Veloceliņš Zolitūdē virzienā uz Imantu tiek tīrīts tikai posmā līdz Babītei. Vai nebūtu iespējams nodrošināt tā tīrīšanu vismaz līdz Jūrmalas robežai?

Rīgas dome nedrīkst ieguldīt savus līdzekļus sev nepiederošos īpašumos, šajā gadījumā, veikt veloceliņu uzturēšanu ārpus Rīgas robežas .

 

#1853 Alma 2017-02-20 13:07:31
Vai nebūtu iespējams uz svētkiem rīkot vairāk mazus pasākumus katrā mikrorajonā atsevišķi?

Jau vairākus gadus Rīgā tiek īstenota nostāja, ka svētki notiek gan pilsētas centrā, gan apkaimēs. Visi gadskārtu ieražu svētki, kā arī valsts un pilsētas nozīmes svētki un atceres dienas notiek visā pilsētā, tajā skaitā apkaimju kultūras centros, dievnamos, parkos un laukumos, kā arī mākslas un mūzikas skolās, ja apkaimē nav sava kultūras centra, kā arī sporta laukumos. Turklāt lielākoties šie pasākumi iedzīvotājiem pieejami bez maksas. Aktualitātes par pasākumiem pilsētā, tajā skaitā apkaimēs pieejami tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv sadaļā “Pasākumu kalendārs”.

 

#1852 Ilgvars 2017-02-09 11:08:29
Vai Lucavsalas ielas asfaltēšanas darbi ir atlikti malā, vai kavējas formalitāšu dēļ?

Šogad tiks veikta Lucavsalas ielas un ietves izbūve. Ņemot vērā, ka Lucavsalā ir viens no lielākajiem pilsētas centra atpūtas parkiem, Lucavsalas ielas ietves savienojuma izbūve Lucavsalā posmā zem Salu tilta gar mazo Daugavu izbūve nodrošinās ērtu gājēju un velobraucēju piekļūšanu parkam. Savukārt Lucavsalas ielas izbūve nodrošinās ērtu personīgā transporta piekļūšanu līdz parkam.

 

#1851 Una 2017-02-09 11:01:15
Kā tiek nodrošināta obligātā apmācība piecgadniekiem un sešgadniekiem?

Šo apmācību īsteno gan pašvaldības, gan privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Taču vecākiem jāzina, ka tā nav obligāta prasība (izziņa par to, ka bērns apguvis šo apmācību), lai bērnu pieņemtu skolā.

 

#1850 Veronika 2017-02-09 10:19:58
Ķengarags šokā – no iedzīvotājiem tiek pieprasīts deviņus gadus vecs parāds par zemes nomu! Kā pašvaldība plāno pasargāt rīdziniekus no šādām darbībām?

Kopš 2017.gada 12.janvāra SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Sabiedrība) saņem daudzus dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumu īpašnieku iesniegumus un telefoniskus pieteikumus par savās pastkastītēs saņemtajiem AS “Pilsētas zemes dienests” vai SIA “Vienotais norēķinu centrs” paziņojumiem (turpmāk – Paziņojums) par zemes nomas parādu par periodu no 2008.gada 1.janvāra. Sabiedrības rīcībā ir informācija, ka kopumā šādus paziņojumus ir saņēmuši 47 dzīvojamo māju iedzīvotāji.

Ievērojot lielo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumu īpašnieku iesniegumu un telefonisko pieteikumu skaitu, Sabiedrība vērš iedzīvotāju uzmanību uz tiesību normām, kādas tajā laikā bija spēkā, nosakot zemes nomas maksas apmēru.

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – Privatizācijas likums) 54.panta otro daļu, kas bija spēkā līdz pat 2009.gada 1.novembrim, tika noteikts, ka zemes nomas maksa nedrīkst pārsniegt 5% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības.  Privatizācijas likumā 2008.gada 27.martā spēkā stājās grozījumi, papildinot likumu ar pārejas noteikumu 40.punktu. Saskaņā ar šiem grozījumiem likumdevējs ierobežoja nomas maksas apmēru, nosakot, ka zemes nomas maksas apmērs 2008., 2009. un 2010.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam gadam aprēķināto zemes gabala nomas maksas apmēru vairāk kā par 25 procentiem.

Paziņojumos norādītie zemes nomas maksas apmēri tiek aprēķināti, ņemot vērā 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā periodā līdz 2009.gada 31.oktobrim un 6% no zemesgabala kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā periodā no 2009.gada 1.novembra līdz 2010.gada 31.decembrim.

Ievērojot atšķirīgo tiesu praksi, nosakot zemes nomas maksas apmēru, Sabiedrība informē iedzīvotājus, ka šajā gadījumā tikai tiesa var izšķirt strīdu par zemes nomas maksas parāda apmēru periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim.

Papildus Sabiedrība norāda, ka dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumu īpašniekiem un zemesgabalu īpašniekiem ir savstarpējs pienākums noslēgt zemes nomas līgumu saskaņā ar Privatizācijas likuma 50.panta pirmās daļas 3.punktu un 54.panta pirmo daļu. Līdz ar to jebkurš zemesgabala īpašnieks, lai sakārtotu piespiedu nomas tiesiskās attiecības, var vērsties pie dzīvojamo māju dzīvokļu īpašumu īpašniekiem bez attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieka starpniecības.

Sabiedrības rīcībā esošā tiesu prakse liecina, ka saistību tiesību izpildījumu kreditors no parādnieka ir tiesīgs prasīt likumā noteiktajā noilguma termiņā, tas ir, 10 gadu laikā. Zemesgabala īpašnieks zemes nomas maksu var prasīt tikai no tām personām, kuras attiecīgajā periodā bija dzīvokļa īpašuma dzīvojamā mājā īpašnieks. Savukārt dzīvokļa īpašniekam ir pienākums maksāt nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 5.punktu.

Sabiedrības vēstulei ir informatīvs raksturs. Neskaidrību gadījumā Sabiedrība lūdz iedzīvotājus vērsties pie Paziņojumā norādītā adresāta. Sabiedrība dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sniegs detalizētu informāciju līdz 2017.gada marta beigām.

 

#1849 Uldis 2017-02-08 15:53:41 arhivēt
Labdien. Kad tiks sakārtota Rītupes iela, tā ir vienās bedrēs, gan pavasarī, vasarā, rudenī un ziemā. Var būt tā paredzēta asfaltēt? Notekūdeņiem nav kur noplūst, tie sūcas māju pagrabos un bojā māju pamatus.

Rītupes ielas pārbūvi ievērojami apgrūtina fakts, ka šajā vietā nav lietus ūdens kolektora. Lai pieslēgtos pie tuvākā lietus ūdens kolektora, ir jārokas cauri privātajām teritorijām, kas sarežģī un ievērojami sadārdzina ielas izbūvi, tādēļ Rīgas domes Satiksmes departaments neplāno tuvākajā laikā veikt Rītupes ielas pārbūvi.

Lai uzlabotu situāciju, iestājoties tam piemērotiem laika apstākļiem, regulāri tiek veikta grants seguma profilēšana.

 

 

 

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
6 gadi

Labdien! Jautajums par atkritumu tvertnu novietosanu Bauskas iela 49 uz robezas ar ipasumu Bauskas iela 47.Vai tas atbilst Rigas domes saistošo noteikum Nr.90 prasibam.Paldies par atbildi.


Aktualitātes