Par aktuālo Rīgā (06.04.17.)

Par aktuālo Rīgā (06.04.17.)

11.04.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1878 Artis 2017-03-21 14:57:03

Gribēju uzzināt kam būtu jāsavāc plastmasas un stikla lauskas uz Rīgas ielām pēc ceļu satiksmes negadījumiem? Ceļu uzturētājiem? Bet vai tiem kāds padod ziņu, ka noticis negadījums un vajag sakopt? Skaidrs, ka pats neviens to nedara un būtu arī neloģiski, ja negadījuma vietā ar dzīvu satiksmi kāds ar savu slotu un liekšķeri ietu. Piemērs – Burtnieku un Raunas ielas krustojumā, kur jūs tagad remontējat skolu, sadūrās divas mašīnas. Braucamā daļa ar stikliem un plastmasas gabaliem un tā šīs lauskas tur nostāvēja nedēļu, ja ne divas, tikai tik daudz ka kāds pēc pāris dienām tās piešķūrēja tuvāk ceļa malai, bet pa tām tāpat bija spiestas gan mašīnas braukt, gan gājēji iet, jo tur pāreja ir…

Pēc ceļu satiksmes negadījuma Valsts policija informē pašvaldību par notikušo ceļu satiksmes negadījumu. Saņemot informāciju pašvaldība nodod to ielu uzturētājiem, kas  veic brauktuves sakopšanu.

Nav pieļaujams, ka stikli uz brauktuves ir atrodas tik ilgu laiku, tādēļ jautājumā minētais gadījums tiks pārbaudīts atsevišķi.

 

#1877 Atis Jakubovs 2017-03-21 10:14:38

Gribētu uzdot jautājumu par Juglas ezera krastu posmā no Murjāņu ielas 157 līdz Pāles ielas galam. 70-tajos,80-tajos gados tur bija pārsvarā pļavas, kā arī brīnišķīga pludmale ezera krastā. Bet pa šiem gadiem viss pamazām ir aizaudzis un tagad tur ir vienkārši džungļi. Vai nav plānots sakārtot šo teritoriju un atjaunot šo brīnišķīgo pludmali?

Tuvākajā laikā minētajā vietā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija iekārtot pludmali neplāno.

 

#1876 Māris 2017-03-14 10:58:18

Labdien! Jau pirms pagājušajām vēlēšanām uzdevu jautājumu- kad Dārzciemā tiks noasfaltētas mazās ieliņas, toreiz Amerika kgs apliecināja, ka asfalts tur nav paredzēts. Kad Dārzciema privātmāju iedzīvotāji var cerēt uz normāliem sadzīves apstākļiem, vai mums vienmēr būs vasarā jāelpo putekļi un jārij smilts, bet rudenī-pavasarī jādzīvojas pa dubļiem un peļķēm? Komunikācijas -kanalizācija, ūdensvads zem ielām ir ievilktas jaunas (tās gan nav pieslēgtas pie ēkām.. ) Ja jau pašvaldība mums nespēj nodrošināt normālus sadzīves apstākļus – tad varbūt esam pelnījuši NĪN atlaides, jo kā var būt vienāds NĪN par īpašumu pie kura ir asfaltētas vai bruģētas ielas un tur, kur ir jādzīvo putekļos un dubļos ? Piemēram, Mārupes pašvaldībā ( Tīrainē ),privātmāju iedzīvotājiem pagājušā gada nogalē ielas tika NOBRUĢĒTAS…

Diemžēl neko jaunu nav iespējams pateikt. Dārzciema ielām vēl nav izstrādāts tehniskais projekts, lai veiktu ielu pārbūvi, līdz ar to, 2017.gada būvdarbu sezonā asfaltēšanas darbi netiks veikti. Lai uzlabotu situāciju ielās ar grants segumu, Rīgas domes Satiksmes departaments ir uzsācis pilsētas grantēto ielu seguma profilēšanas, izlīdzināšanas un šķembu papildināšanas darbus. Planēšana uzsākta ielās, kurās grants segums ir pietiekami sauss. 

Papildus informējam, ka Šogad tiek uzsākti vērienīgi centra ielu seguma atjaunošanas darbi, lai savestu kārtībā pilsētas centrālās ielas līdz Latvijas valsts simtgadei. Šogad segumu atjaunosim:

•           Brīvības ielā posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam;

•           Krišjāņa Valdemāra ielā posmā no Kronvalda bulvāra līdz Skanstes ielai;

•           Duntes ielā no Skanstes ielas līdz Laktas ielai;

•           Elizabetes ielā posmā no Eksporta ielas līdz Satekles ielai;

•           Stabu ielā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Valmieras ielai;

•           Dzirnavu ielā no Gogoļa ielas līdz Tērbatas ielai;

•           Merķeļa ielā no Marijas ielas līdz Brīvības bulvārim;

•           Lenču un Ganu ielās.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanas kārtība noteikta Rīgas domes 18.12.2012. saistošajos noteikumos Nr. 198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”.

Populārākās atvieglojumu saņēmēju kategorijas ir:

  • ģimenes ar bērniem,
  • pensionāri / invalīdi,
  • maznodrošinātas / trūcīgas personas.

Būtisks nosacījums, lai saņemtu NĪN atvieglojumus, īpašniekam kopā ar attiecīgajā punktā minētajām personām (ja tādas ir) ir jābūt deklarētam savā īpašumā, par kuru var saņemt NĪN atvieglojumu.

Turklāt, lai saņemtu NĪN atvieglojumu, kā pensionārs vai invalīds, vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs,  mājoklim ir jābūt vienīgajam personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajam īpašumam.

Sīkāk galvenās NĪN atvieglojumu saņēmēju kategorijas:

90% atvieglojumus no NĪN summas saņem:

ü  personas, kas pēc likumā noteiktās kārtības vai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atzītas par trūcīgām,

ü  vientuļie pensionāri, vientuļie 1. vai 2. grupas invalīdi,

ü  trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 19 gadiem vecāki. Atvieglojums attiecas arī uz bērniem vecumā līdz 24 gadiem, ja bērni mācās skolā vai augstskolā pilna laika programmā,

ü  personas, kas taksācijas gada 1. janvārī bijušas bērna aizbildņi, saņem apgādnieka zaudējuma pensiju,

ü  personas, kas saņem apgādnieka zaudējumu pensiju, ja tām pieder dzīvoklis, atvieglojums attiecas uz bērniem vecumā līdz 24 gadiem, ja mācās skolā vai augstskolā pilna laika programmā,

ü  bērni – invalīdi; personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu – invalīdu.

70% atvieglojumus no NĪN summas saņem:

ü  personas, kas ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atzītas par maznodrošinātām,

ü  pensionāri vai 1., vai 2. grupas invalīdi, kuriem nav pilngadīgu bērnu un kuri savā dzīvesvietā deklarēti vieni vai kopā ar vēl vienu cilvēku, kas ir pensionārs vai 1., vai 2. grupas invalīds,

ü  divu bērnu vecumā līdz 19 gadiem vecāki. Atvieglojums attiecas arī uz bērniem vecumā līdz 24 gadiem, ja bērni mācās skolā vai augstskolā pilna laika programmā.

50% atvieglojumus no NĪN summas saņem:

ü  pensionāri, kuriem ir pilngadīgi bērni, un kuri savā dzīvesvietā deklarēti vieni vai kopā  ar vēl vienu cilvēku, kas ir pensionārs vai 1., vai 2. grupas invalīds,

ü  1. vai 2. grupas invalīdi vai bērni – invalīdi,

ü  viena bērna vecākiem, ja bērns ir vecumā līdz 19 gadiem. Atvieglojums attiecas arī uz bērnu vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns mācās skolā vai augstskolā pilna laika programmā,

ü  personas, kuri deklarējušies vienā dzīvesvietā kopā ar 1. vai 2. grupas invalīdu, kas ir nodokļa maksātāja vai viņa/s vīra/ sievas bērns, mazbērns, brālis, māsa, vīrs, sieva, vecāki, vecmāmiņa vai vectētiņš.

Neskaitot iepriekšminētās personas NĪN atvieglojumus var saņem arī:

ü  persona par zemi, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā – dabas liegumā vai dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā), ja nekustamais īpašums tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejams sabiedrībai – 90%;

ü  persona par zemi, kas tiek izmantota pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai – 90%;

ü  persona par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi, kas iznomāta mazdārziņa vajadzībām – 90%;

ü  persona par pašvaldībai un tās izveidotām organizācijām piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots lidlauka darbības nodrošināšanai – 90%;

ü  persona par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tiek saglabātas atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem – 50%;

ü  persona par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tās tiek saglabātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai – 25%;

ü  persona par nekustamo īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācijas – 90%;

ü  persona par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu – “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā un tā aizsardzības zonā, “Mežaparks” (valsts aizsardzības Nr.7444) teritorijā, “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” (valsts aizsardzības Nr.8327) teritorijā, “Kalnciema ielas koka apbūve” (valsts aizsardzības Nr.8583) teritorijā un “Pārdaugavas apbūves fragments” (valsts aizsardzības Nr.7443) teritorijā vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 395.punktā, – Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns – Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas un:

  • ir izbūvēts šādas ēkas fasādes dekoratīvais apgaismojums – 25%;
  • ir veikta šādas ēkas fasāžu pilna atjaunošana un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 50%;
  • ir veikta šādas ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 70%;
  • ir veikta šādas koka ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 90%;

ü  personai par daudzdzīvokļu māju, kurai veikta visu fasāžu siltināšana pēc tās nodošanas ekspluatācijā, vai brīvi stāvošām telpu grupām (dzīvokļiem), kas atrodas šādas ēkas sastāvā – 90%;

ü  personai par zemi, kas ir nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādei ar mērķi izmantot to teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām – 90%;

ü  fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā – 90%.

Saistošie noteikumi katru gadu tiek papildināti ar arvien jaunām atvieglojumu saņēmēju kategorijām. Šobrīd  ir noteikti 25 dažādi atvieglojumu veidi:https://likumi.lv/ta/id/254268-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-riga. Citi NĪN atvieglojumu piešķiršanas priekšnosacījumi nav paredzēti.

 

#1875 Valters. 2017-03-09 08:21:28

Sveiki jautājums šoreiz tāds saistībā par vēlēšanām vienalga vai tās būtu saeimas vai pašvaldības ir tā ka ļoti daudz jaunieši uzskata ka nevajag iet uz vēlēšanām jo tas ir tikai teātris vai kaut kas tamlīdzīgs lai tautai acis aizmālētu ka patiesībā vis jau ir sen izlemts pirms vēlēšanām kura partija būs ievēlēta… Ko Jūs varētu atbildēt šiem te jauniešiem?

 

#1874 Valters 2017-03-09 08:17:39

Sveiki Jautājums par Juglu.. Tātad Jugla kur Rīgas Dome taisīja Juglas promenādi tas rajons.. precīzāk apmēram Vidzemes aleja 1 un tālāk uz priekšu vilcienu sliedes pārkāpjot tieši pāri šīm sliedēm ir tāds kā sporta laukums vismaz ir bijis kādreiz, kam viņš pieder? Valstij vai pašvaldībai? Pagājušajā vasara tur pat vairs neviens zāli nepļāva… vai ir plānots kaut ko darīt ar to laukumu?

Šis laukums ir bijušais Latvijas Universitātes stadions, tā adrese ir Salamandras iela 1 un  tas gandrīz visā platībā,  ietilpst zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 0072. Minētais zemes gabals ir  SIA “Latvijas universitātes nekustamā īpašuma aģentūra” īpašums. Neliela daļa no bijušā sporta laukuma (teritorija tuvāk dzelzceļam) – vēsturiski ir bijusi dzelzceļa nodalījuma josla (bijušais īpašnieks Krievijas valsts kase Satiksmes ministrijas personā), tādēļ zemesgabals pēc sava statusa ir iekļauts Rezerves zemes fondā.

Zemesgabala īpašnieks nav vērsies Rīgas pilsētas būvvaldē ar kādu būvniecības ieceri šajā zemes gabalā, līdz ar to Rīgas pilsētas pašvaldībai nav informācijas par īpašnieka plāniem saistībā ar minēto zemes gabalu.

Rīgas domes Administratīvā inspekcija atbilstoši savai kompetencei 22.03.2017. apsekoja norādītās teritorijas (pretī Vidzemes alejai 1, Rīgā) apkārtni un konstatēja, ka divu nekustamo īpašumu  uzturēšanā netiek ievērotas Rīgas domes 28.04.2015. saistošajos noteikumos Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” noteiktās prasības. Tādējādi par šo noteikumu neievērošanu minēto zemes gabalu īpašniekiem ir sastādīti un ar pavadvēstulēm nosūtīti apskates protokoli.

Subscribe
Notify of
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes