Par aktuālo Rīgā (07.08.)

Par aktuālo Rīgā (07.08.)

08.09.2017
Uzdod savu jautājumu šeit

#1962 Antra 2017-08-03 10:47:19

Kāpēc Rīgā ielu remonti sākās pēc vēlēšanām nevis jau aprīlī vai maijā, kad laika apstākļi to atļāva? Tāpēc, lai nesaniknotu potenciālos Saskaņas vēlētājus? Tāpat maijā gandrīz nebija manāma sabiedriskā transporta kontrole. Kad TV3 veidoja sižetu par to, neviena Rīgas satiksmes atbildīgā amatpersona neatrada laiku sniegt savu komentāru, kur palikusi kontrole. Sociālajos tīklos runāja, ka tieši pirms vēlēšanām visiem iedots atvaļinājums, bet jau nākošajā pirmdienā pēc vēlēšanām visi bija atpakaļ ierindā. 

  • Pirms ielu seguma atjaunošanas būvdarbus ielās veica apakšzemes komunikāciju turētāji – AS “Rīgas siltums, SIA “Rīgas ūdens”, AS “Sadales tīkls” un citi. Sākot jau no marta darbi tika veikti gan Krišjāņa Valdemāra, Elizabetes, Dzirnavu, Stabu un citās ielās. Darbi tika organizēti naktīs un brīvdienās, lai pēc iespējas mazāk traucētu raitai satiksmes plūsmai. Arī tradicionāli, būvdarbi maģistrālajās ielās tiek ik gadu uzsākti sākoties skolēnu brīvlaikam, kad samazinās transporta līdzekļu skaits pilsētas ielās.
  • Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” darbinieki savus atvaļinājumus plāno laicīgi, jau decembrī tiek iesniegts atvaļinājuma plāns nākamajam gadam, tāpēc darbinieki pēkšņos atvaļinājumos netiek sūtīti.

Jānorāda, ka 2017.gada maijā tika veikta ne tikai biļešu kontrole, bet arī pasažieru plūsmu pārbaude, lai iegūtu informāciju par nepieciešamo reisu nodrošinājumu vasarā, kā arī vērtētas vietas, kurās turpmāk tiks veidoti kontroles reidi. Maijā tika veiktas 28990 tramvaju, trolejbusu un autobusu pārbaudes, kas ir pat vairāk nekā citos mēnešos. Maijā veiktās pārbaudes nopublicētas arī Rīgas satiksmes mājas lapā:

https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/maija-veiktas-28990-tramvaju-trolejbusu-un-autobusu-parbaudes/

 

#1961 Ārija 2017-08-03 09:38:43

Labdien! Man prieks par jaunajiem veloceliņiem, kas ir izveidoti. Bet jautājums par veloceliņu virzienā uz Mežaparku no Gustava Zemgala ielas pāri Vairoga tiltam. Būtu vēlams kādam RD darbiniekam pa to izbraukt ar velo un sniegt savu novērtējumu. Jautājums – kad minētais velo ceļa posms tiks uzlabots/sakārtots? 

Uzdots Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvjiem izbraukt minēto maršrutu un novērst radušos defektus.

(Neliels precizējums – oficiāla veloceļa šajā posmā nav, bet Satiksmes departamenta pārstāvji pārskatīs, vai minētajā maršrutā nav izveidojušās bedres, u.c. šķēršļi.)

 

#1960 Rīgas iedzīvotāja 2017-08-02 17:44:28
Labdien, Amerika kungs! Pēdējos gados var redzēt kā Rīga tiek sakārtota un plaukst, bet vēl joprojām gadiem ilgi daudzas nekoptas vietas un ēkas pilsētā stāv neskartas un turpina degradēt. Nesen uzduros šādam rakstam “Grausti kā Rīgas vizītkarte” (2016. gada 19. janvārī). Raksts saistīts ar ieilgušu seriālu par arhitekta Alkšņa projektēto jūgendstila namu (Kalnciema ielā 2d) un arhitekta Edgara Voldemāra Eduarda Frīzendorfa namu (Kalnciema ielā 2b), celti 1912-1913.gg. Uzņēmums, kurš iegādājas šos īpašumus bija plānojis pabeigt rekonstrukcijas 2015-2015.gg, bet vēl joprojām, katru dienu braucot uz Ķīpsalu, var vērot šos graustus, kuri ļoti stipri izceļas uz kopējas skaisti sakoptas apkaimes. Kāds ir RD attīstības plāns šiem īpašumiem?

Otrs jautājums par īpašumu Kuģu ielā 15. Pēc interneta esošas informācijas, īpašums tika iegādāts no izsolē 2011 gadā. “Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem izsolāmās mantas sastāvā esošais zemesgabals daļēji atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā un daļēji lielceļu, maģistrāļu un ielu teritorijā, Kuģu ielas sarkanajās līnijās, bez kapitālās apbūves tiesībām, kā arī UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautajā Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Izsolāmās mantas ieguvējam piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas jāveic ēku renovācija vai rekonstrukcija”. Kāda informācija ir pieejama RD par šo attīstības plānu?

Trešais jautājums par Kalnciema kvartāla (ielas) attīstību. Liels prieks redzēt kā tiek atjaunotas vēsturiskās koka mājas, bet dažas mājas ļoti krasi izceļas ar savu nekoptu izskatu. Piemēram. Kalnciema 18, Kalnciema iela 34, Kalnciema iela 36. Tiek rīkoti skaisti svētki, pasākumi, tirdziņi, kurus apmeklē gan vietējie iedzīvotāji gan tūristi. Ir saprotams, ka fiziskām personām nav tik daudz līdzekļu, lai veiktu kapitālo remontu, bet varētu šīs mājas vismaz ārēji nokrāsot un savest kārtībā. Kā arī lielākās neērtības rada mašīnu novietošanas problēma, gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Brīžiem šajā posmā tiek traucēta kopēja satiksme pa Kalnciema ielu, dēļ nepareizi pieparkotām auto. Vai nav iespējams izmantot kādu daļu no atbrīvota zemes gabala (bij. metālapstrādes rūpnīca OMEGA, Kalnciema ielā 38). Paldies! 

Par auto novietošanu – atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemesgabali Kalnciema ielā 2b un 2d atrodas jauktas apbūves teritorijā ar dzīvojamo funkciju. Ņemot vērā, ka īpašumi ir privāti, īpašniekam ir visas iespējas attīstīt zemesgabalus atbilstoši teritorijas plānojumam.

Tas pats attiecināms uz citām ēkām Kalnciema ielā, kas ir privātīpašumā. Jautājums par stāvvietu Kalnciemā ielā 38 – tas nav Rīgas pašvaldībai piederošs zemesgabals, ja īpašnieks nav ieinteresēts izbūvēt stāvvietu savā zemesgabalā, tad pašvaldība to nevar ietekmēt.

Rīgas domē ir izveidota Vidi degradējošo būvju komisija, kas klasificē vidi degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas (būves) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, izskata ēku (būvju) īpašnieku iesniegumus par ēkas (būves) klasifikācijas atlikšanu sakarā ar gatavību to sakārtot, izvērtē ēkai (būvei) piešķirtās klasifikācijas maiņu atbilstoši tās reālajam vizuālajam un tehniskajam stāvoklim, pieņem lēmumus par ēku (būvju) iekļaušanu vai izslēgšanu no vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) saraksta, sniedz ierosinājumus par pašvaldības turpmāko darbību prioritāšu noteikšanai vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, kā arī izvērtē iestāžu sadarbību vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku (būvju) sakārtošanas procesā, un sniedz norādījumus iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanai vai efektivitātes palielināšanai. Detalizēta informācija par minētajiem procesiem, kā arī interaktīvā vidi degradējošo būvju karte pieejama šeit: http://grausti.riga.lv/.

Būves Rīgā, Raņķa dambī 14 (iepriekšējā adrese – Kalnciema iela 2A), Kalnciema ielā 2B, Kalnciema ielā 2D.

[1.] Nekustamais īpašums Rīgā, Raņķa dambī 14 (iepriekšējā adrese – Kalnciema ielā 2A), kadastra Nr. 0100 061 0167, kas sastāv no zemes gabala 921 m2 platībā, uz kura atrodas poliklīnika (kadastra apzīmējums 0100 061 0167 001, turpmāk – Būve), nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2209 uz juridiskas personas – SIA “Kalnciema rezidence”, reģistrācijas Nr. 40103517245 (turpmāk – Īpašniece) – vārda.

Lai stimulētu Īpašnieci sakārtot Būvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta (turpmāk – Departaments) 18.05.2012. lēmumu “Par vidi degradējošo un cilvēku drošību apdraudošo būvi Rīgā, Kalnciema ielā 2A, kadastra apzīmējums 0100 061 0167 001”, Būve tika klasificēta kā cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša būve,  piemērojot  Būvei paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā.

Atbildot uz Departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes atkārtotu informācijas pieprasījumu, Īpašniece 22.11.2016. vēstulē “Par būvi Raņķa dambī 14 (iepriekšēja adrese Kalnciema iela 2a), Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 061 0167 001” (saņemta Departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldē 22.11.2016.) informēja, ka “ [..] sakarā ar tirgus konjuktūras izmaiņām un bankas finansējumā izmantošanas iespējas neesamības būvdarbi atbilstoši esošajam projektam netika uzsākti [..] 2017. gadā plānots izstrādāt un saskaņot projektu, kas būtu aktuāls esošai tirgus situācijai [..] lai sakārtotu [Būves] ārējo izskatu 2017. gadā vasarā [Būves] fasādi plānots nosegt ar dekoratīviem banneriem [..]”.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) 13.05.2017. vēstulē “Par priekšlikumiem būves saglabāšanai (vai konservācijai) Rīgā, Raņķa dambī 14” (reģistrēta Departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldē 17.05.2017.) informēja, ka Būve nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, neatrodas kāda cita kultūras pieminekļa aizsardzības zonā un nav kāda cita kultūras pieminekļa daļa. Inspekcija iesaka veikt Būves tehnisko apsekošanu un, pamatojoties uz tehniskās apsekošanas slēdzienu, izstrādāt Būves konservācijas projektu un veikt tā realizāciju. Inspekcijas ieskatā primāri veicami pasākumi Būves jumta un lietus ūdens novades sistēmas sakārtošanai, kā arī logu un durvju ailu aizdari ar plākšņu vairogiem, neaizmirstot nodrošināt Būves telpu ventilāciju.

Ņemot vērā to, ka Būves klasificēšanas rezultātā piemērotā paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme nemotivēja Īpašnieci Būvi sakārtot, Departaments izdeva 05.07.2017. administratīvo aktu “Lēmums /par būves Raņķa dambī 14, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 061 0167 001, piespiedu sakārtošanu/”, ar kuru noteica Īpašniecei pienākumu Departamenta noteiktajā termiņā veikt konstatēto Būves uzturēšanas trūkumu novēršanas darbus. Gadījumā, ja minētais administratīvais akts netiks izpildīts labprātīgi, Departaments nodrošinās tā piespiedu izpildi atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai, proti, uzliekot Īpašniecei piespiedu naudu 50 – 10 000 euro apmērā, tādējādi motivējot Īpašnieci operatīvāk veikt nepieciešamās darbības Būves sakārtošanai.

[2.] Nekustamais īpašums Rīgā, Kalnciema ielā 2B, kadastra Nr. 0100 061 0154, kas sastāv no zemes gabala 1787 m2 platībā, uz kura atrodas 6-stāvu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 0100 061 0154 001, turpmāk – Būve), nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 19218 uz juridiskas personas – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dekarta Property”, reģistrācijas Nr. 40103297110 (turpmāk – Īpašniece) – vārda.

Lai stimulētu Īpašnieci sakārtot Būvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija ar 09.12.2016. sēdes lēmumu (protokola Nr. DI-16-18-pro 1.4. apakšpunkts “Par būvi Kalnciema ielā 2B, Rīgā”) Būvei noteica klasifikāciju – B kategorijas būve (B kategorijas grausts) –, pamatojoties uz ko Būvei tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 % apmērā.

Atbildot uz Rīgas domes Īpašuma departamenta (turpmāk – Departaments) pieprasījumu, Īpašniece 02.05.2017. vēstulē Nr. 01/05/2017 “Par būvi Kalnciema ielā 2B, Rīgā, Kadastra apzīmējums 0100 061 0154 001” (saņemta Departamentā 03.05.2017.) informēja, ka starp Īpašnieci un SIA “Project plus” ir noslēgts līgums par būvprojekta izstādi. Projekts tiks realizēts pēc tā apstiprināšanas. Projektā paredzēts Būves fasādes nesošo konstrukciju remonts, logu nomaiņa, vēsturiskā krāsojuma atjaunošana.

Ņemot vērā to, ka atbilstoši publiskajos reģistros pieejamajai informācijai, Īpašniecei ir aktuāls tiesiskās aizsardzības process, kas ierosināts ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 30.06.2017. nolēmumu civillietā Nr. C30536417, Departaments ar 12.07.2017. vēstuli Nr. DI-17-860-nd “Par būvi Kalnciema ielā 2B, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 061 0154 001” atkārtoti lūdza Īpašnieci sniegt aktuālu informāciju par Īpašnieces plānotajām turpmākajām darbībām ar Būvi, lai tās tehniskais un vizuālais stāvoklis atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Atbilde no Īpašnieces vēl nav saņemta, tomēr pēc Departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes rīcībā esošās informācijas Īpašniecei izsniegta 02.08.2017. Būvatļauja Nr. BV-17-778-abv “Fasādes pārbūve”.

[3.] Būve Rīgā, Kalnciema ielā 2D, kadastra apzīmējums 0100 061 0168 001, ir transformātoru apakšstacija (TP-343) un pieder akciju sabiedrībai “Latvenergo”, reģistrācijas Nr. 40003032949.

Būve Rīgā, Kuģu ielā 15

Nekustamais īpašums Rīgā, Kuģu ielā 15, kadastra Nr. 0100 049 0080, kas sastāv no zemes gabala 1473 m2 platībā, uz kura atrodas kantora ēka (kadastra apzīmējums 0100 049 0080 001, turpmāk – Būve) un palīgēkas, nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 7433 uz juridiskas personas – SIA “KUĢINIEKS”, reģistrācijas Nr. 41203041981 (turpmāk – Īpašniece) – vārda.

Lai stimulētu Īpašnieci sakārtot Būvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija ar 10.10.2014. sēdes lēmumu (protokola Nr. DI-14-11-pro 1.1. apakšpunkts “Par ēku (būvi) Kuģu ielā 15, Rīgā”) Būvei noteica klasifikāciju – B kategorijas vidi degradējoša būve–, pamatojoties uz ko Būvei tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3 % apmērā.

Īpašniece 25.07.2017. vēstulē Nr. 23-2017 (bez nosaukuma) (saņemta Rīgas domes Īpašuma departamentā 28.07.2017.) informēja, ka 21.07.2017. ir apstiprināti būvatļaujas grozījumi Būves rekonstrukcijai. 22.06.2017. noslēgts Būvuzņēmuma līgums  ar SIA “Aimasa” un uzsākta Būves rekonstrukcija. Īpašniece rekonstrukcijas darbus plāno pabeigt līdz 24.10.2018.

Rīgas pilsētas būvvalde:

06.07.2015. Būvvalde pasūtītājam SIA “KUĢINIEKS” izsniegusi būvatļaujas objektiem “Dzīvojamo ēku rekonstrukcija un jaunbūve. 1.kārta” un “Dzīvojamo ēku rekonstrukcija un jaunbūve. 2.kārta” Kuģu ielā 15. Būvatļaujās veiktas atzīmes gan par projektēšanas nosacījumu izpildi, gan būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kas nozīmē, ka var tikt uzsākti būvdarbi.

Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums šiem būvdarbiem ir 01.07.2023.

Būve Rīgā, Kalnciema ielā 18

Nekustamais īpašums Rīgā, Kalnciema iela 18, kadastra Nr. 0100 059 0040, kas sastāv no zemes gabala 932 m2 platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 0100 059 0040 001, turpmāk – Būve), nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 9951 uz fiziskas personas vārda (turpmāk – Īpašnieks).

Ņemot vērā Būves vizuālo stāvokli, Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) vērsās pie Īpašnieka ar lūgumu iesniegt Pārvaldē rakstveida viedokli par turpmākajām darbībām ar Būvi, norādot konstatēto Būves uzturēšanas trūkumu novēršanas termiņus.

Īpašnieks, atbildot uz Pārvaldes pieprasījumu, 30.12.2016. vēstulē “Par: Būves Rīga, Kalnciema 18 sakārtošanu” (saņemta Pārvaldē 30.12.2016.) informēja, ka Būves fasāžu, kas vērstas pret Kalnciema un Baložu ielām, sakārtošanai (fasāžu atjaunošanai un krāsošanai) tiek gatavota būvniecības dokumentācija, darbus plānots veikt 2018. gada vasarā.

Būves Rīgā, Kalnciema ielā 34 un Kalnciema ielā 36

Nekustamais īpašums Rīgā, Kalnciema iela 34, kadastra Nr. 0100 059 0147, kas sastāv no zemes gabala 1832 m2 platībā, uz kura atrodas trīs dzīvojamās ēkas Kalnciema ielā 34, Melnsila ielā 10A, Kalnciema ielā 36 (kadastra apzīmējumi 0100 059 0147 001, …002, …003), un palīgēkas, nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 17514 uz divu fizisku personu (turpmāk – Īpašnieki) vārda.

Ņemot vērā būves Kalnciema ielā 36, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 059 0147 001 (turpmāk – Būve), vizuālo stāvokli, Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) vērsās pie Īpašniekiem ar lūgumu iesniegt Pārvaldē rakstveida viedokli par turpmākajām darbībām ar Būvi, norādot konstatēto Būves uzturēšanas trūkumu novēršanas termiņus.

Īpašnieki, atbildot uz Pārvaldes pieprasījumu, 11.07.2016. iesniegumā “Par būvi Kalnciema ielā 36, Rīgā, Kadastra apzīmējums 0100 059 0147 001” (saņemta Pārvaldē 15.07.2016.) informēja, ka 2017. gadā plānots pabeigt projekta, kas paredz tajā skaitā Būves fasāžu atjaunošanu un krāsošanu, saskaņošanu, izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā, saņemt būvatļauju no Rīgas pilsētas būvvaldes Būves renovācijai, lai pilnībā novērstu radušos bojājumus Būvei.

Nekustamais īpašums Rīgā, Kalnciema ielā 38

Nekustamais īpašums Rīgā, Kalnciema ielā 38, kadastra Nr. 0100 059 0150, kas sastāv no zemes gabala 7756 m2 platībā, īpašums nostiprināts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1527 uz juridiskas personas – SIA “Burdeks”, reģistrācijas Nr. 40103176298 (turpmāk – Īpašniece) – vārda.

Būve ir konservēta un tās tehnisko stāvokli ik gadu uzrauga departaments.

Jautājums par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu (tai skaitā par autostāvvietas ierīkošanu) ir Īpašnieces kompetencē.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes