Par aktuālo Rīgā

Par aktuālo Rīgā

23.02.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

#2130 Niknā Alise 2018-01-31 14:45:07
30. janvāra rīts izvērtās par īstu murgu. Uz K.Barona ielas pie Raiņa Bulvāra saplīsušais tramvajs tieši rīta stundā pierādīja, ka Rīgas satiksme nav īsti gatava šādām ekstrēmām situācijām. Ļoti vāja komunikācija ar cilvēkiem, kuri tomēr cerēja sagaidīt savu transporta līdzekli un vispār nokļūt darbā nerunājot nemaz par to, ka tas tika nokavēts. Nevajag tikai atrunas par to, ka varēju izvēlēties citu transporta līdzekli. Pameklējot interneta dzīlēs, šādu situācijas atkārtošanās gadā gandrīz katru gadu. Kur es varu pieteikt kompensāciju par sev radītajiem zaudējumiem?

 

• Otrdienas (30.01.2018.) rītā izveidojusies situācija nebija saistīta ar snigšanu, bet ar to, ka radās tramvaja pantogrāfa tehnisks bojājums K.Barona un Raiņa bulvāra krustojumā, kā rezultātā apstājās tramvaju kustība. Par minēto situāciju informācija bija pieejama gan zvanot uz bezmaksas tālruni 80001919, gan Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” sociālajos tīklos.
• Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 50.punkts nosaka, ka pārvadātājam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus (neieskaitot atrauto peļņu), kas radušies, ja pasažieru regulāro pārvadājumu (izņemot pilsētas nozīmes maršrutus) sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšana vai atiešana neatbilst kustības sarakstam, kā arī tad, ja atcelts reiss reģionālajā starppilsētu nozīmes vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, uz kuru pasažieris iegādājies biļeti. Šajā punktā minētais zaudējumu atlīdzināšanas pienākums neattiecas uz gadījumu, ja sabiedriskā transportlīdzekļa pienākšanas vai atiešanas neatbilstība kustības sarakstam vai reisa atcelšana notikusi no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
Citiem vārdiem – minētie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka pilsētas nozīmes maršrutos, t.i., Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” veiktajos pasažieru pārvadājumos, par transportlīdzekļu kavējumiem jeb satiksmes neatbilstību grafikiem zaudējumi netiek atlīdzināti.

 

#2129 Artis A. 2018-01-31 14:00:41
Sveiki! Dzelzceļa pārbrauktuves problēma Mangaļos, Ezerā ielā. Par tās remontu var tikai sapņot. Pirms kāda laika abās pārbrauktuves pusēs tika izvietoti lieli uzraksti, ka tā būs atvērta no 07:30 līdz 09:30 un no 17:30 līdz 19:30. Šis režīms tika puslīdz ievērots. Tagad ir tikai no 07.30 līdz 08.30. Vai Rīgas Dome var ietekmēt pārbrauktuves īpašnieku?

 

Rīgas domes Satiksmes departaments (Turpmāk – Departaments) norāda, ka pēc VAS „Latvijas dzelzceļš” sniegtās informācijas, satiksmes ierobežojumi dzelzceļa pārbrauktuvē Ezera ielā saistīti ar straujo kravas plūsmu apjomu pieaugumu. Saņemot sūdzības no iedzīvotājiem par ilgo gaidīšanas laika pie dzelzceļa pārbrauktuves, Departaments 2014.gadā vērsās pie VAS „Latvijas dzelzceļš” ar lūgumu izvērtēt iespēju sniegt operatīvu informāciju, kas informētu pārbrauktuvei tuvojošās personas par laiku, cik ilgi jāgaida līdz pārbrauktuves atvēršanai un nodrošināt elektroniskās zīmes darbību. VAS „Latvijas dzelzceļš” sniedza atbildi, ka nav tehniskas iespējas nodrošināt šādas zīmes darbību.
Ņemot vērā, ka Ezera ielas dzelzceļa pārbrauktuve būtiski ietekmē iedzīvotāju pārvietošanos un izvietoto uzņēmumu darbību, Departaments risinot jautājumu par situācijas uzlabošanu, ir saņēmis apliecinājumu, ka VAS „Latvijas dzelzceļš” tuvāko 5 gadu laikā ir apņēmies izprojektēt un uzbūvēt gājēju pārvadu pār sliežu ceļiem. Savukārt, lai risinātu jautājumu par iespēju transportlīdzekļiem šķērsot dzelzceļa sliežu ceļus, pēc Departamenta pasūtījuma tiek veikta projekta „Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga – Skulte ar pievedceļiem” 1.kārta (turpmāk – Projekts) izstrāde. Projekta īstenošanu ir paredzēts uzsākt šogad, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

 

#2128 Bruno 2018-01-31 10:09:20
Labdien! Būtu ļoti labi, ja mazās ieliņas Auru ielā remonts tiktu iekļauts 2018.gada remontdarbu plānā. Paldies!

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka Auru iela ir apsekota. Ziemas sezonā avārijas bedres tiks salabotas ar auksto asfaltbetonu. Vasaras darbu sezonā tiks veikta regulāra Auru ielas apsekošana un vajadzības gadījumā veikts brauktuves remonts.

 

#2127 Valters 2018-01-31 08:16:56
Labvakar! Man uzprasīja, lai es jautājumu uzdodu pazina, kas dzīvo konkrētā adrese. Tātad adrese Viestura prospekts 16. No šīs mājas ejot pa cilvēku asfaltu uz apakšzemes tuneļa pusi….asfalts pēc lieliem lietiem ir pilns ar peļķēm tādām, ka cilvēkiem ir jāiet pāri pa zāli, jo pa asfaltu nav iespējams iet, un ejot pa zāli tur dubļi veidojas.
Tad nu jautājums, vai ir iespēja kaut kā sakārtot, lai mazinātu peļķes uz asfalta??

 

RD Satiksmes departaments ir uzdevis Pilnsabiedrībai “Daugavas labā krasta uzturētājs” precizēt un detalizēti izvērtēt peļķes atrašanās vietu un tās rašanās iemeslus, un pavasarī atbilstošos laika apstākļos plānot veikt pasākumus, lai novērstu peļķes veidošanos uz ietves, kas ved uz gājēju tuneli.

 

#2126 Aivo 2018-01-30 13:58:28
Pērnā gada izskaņā Rīgas satiksme komercķīlu reģistrā tika ieķīlātas gan tramvaja sliežu ceļi, gan zemās grīdas tramvaji. Summas ir iespaidīgas. Kā vispār ir plānots šīs summas atdot? Ja vispār šāds plāns eksistē.

 

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” ir izstrādājusi un apstiprinājusi gan ilgtermiņa, gan īstermiņa attīstības stratēģijas, tādejādi uzņēmuma darbības tiek realizētas atbilstoši šīm stratēģijām. Kas attiecas uz maksājumiem, tad jānorāda, ka uzņēmuma parādsaistību maksājumi ir 20% robežās no kopējā uzņēmuma budžeta, tāpēc, protams, visas saistības tiks izpildītas.
P.S. Eiropas Investīciju Banka (EIB) un Ziemeļu Investīciju banka (NIB) ir starptautiskas finanšu institūcijas, kuru darbības mērķis ir ekonomiskās izaugsmes veicināšana. EIB piešķirtais aizdevums ir Latvijā pirmais aizdevums transporta nozares attīstībai, kas piešķirts ar Eiropas Stratēģisko Investīciju fonda (ESIF) atbalstu. ESIF ir Eiropas Savienības investīciju plāna (Junkera plāna) kodols, un tā mērķis ir palīdzēt izmantot publisko finansējumu, tostarp finansējumu no ES budžeta, lai mobilizētu privātās investīcijas dažādiem Eiropas Savienībā īstenotiem projektiem. Šie projekti aptver tādas jomas kā infrastruktūra, pētniecība un inovācija, izglītība, veselība, informācijas un sakaru tehnoloģijas un citas.
Lai saņemtu aizdevumu no EIB un NIB, tika veikts ilgstošs investīciju projekta izvērtēšanas process un izpildīti ļoti stingri aizdevuma izsniegšanas kritēriji. Tajā skaitā uzņēmuma spēja atmaksāt aizdevumu.

 

#2125 Igors 2018-01-30 08:48:13
Labrīt! Kāpēc Rīgas dome neatbalsta Latvijas uzņēmējus? Uzņēmums AO-Alfa izstrādā un tirgū piedāvā LED ielu apgaismojumu (ekonomija no 500 vatiem uz 120 vatiem). Rīgā tādi nav vajadzīgi?? Ceļ jaunas ielas, rajonus, bet izmanto veco apgaismojuma sistēmu, laikam liels atlikums vai arī to iepērk ārvalstīs lētāk. Kāpēc ir tā?!

 

LED gaismekļi, tāpat kā citas Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” (Turpmāk – Aģentūra) vajadzībām nepieciešamās preces un pakalpojumi, tiek iepirkti publiskā iepirkuma ceļā.
Aģentūras rīkotajos publiskajos iepirkumos var piedalīties gan Latvijas, gan ārvalstu komersanti, kuri atbilst izvirzītajām atlases prasībām, un kuru piedāvātā prece ir atbilstoša Aģentūras izvirzītajām tehniskajām specifikācijām.
Pašlaik, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātā noslēgtu līgumu, Aģentūra iepērk LED gaismekļus, kurus ražo SIA “Vizulo” no Latvijas.
Uzņēmums AO-Alfa līdz šim nav piedalījies Aģentūras rīkotajās iepirkuma procedūrās.

 

#2124 Sarma 2018-01-29 14:31:21
Labdien! Ziemas periodā Laimas jaunajā pulkstenī 08.00 skanēja Klusa nakts, svēta nakts…Neesmu tagad tur gājusi apaļās stundās. Kāds princips mūzikas atskaņošanai un, kas skanēs vasarā?

Dziesmu izvēle Laimas pulkstenī, kā sniegta informācija, ir pilnīgā komponista Raimonda Paula pārziņā.
Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekam sazinoties ar pulksteņa dizaineri Arvi Sproģi, zemāk ir atsūtīts visu pulkstenī ieprogrammēto melodiju saraksts. Kopumā ir 24 melodijas, kas tiek atskaņotas pēc nejaušības principa, katrā apaļajā stundā. Visas, protams, Raimonda Paula komponētas.

 

Ikdienas melodijas
N.p.k. Dziesma
Tēma no k/f Teātris
Par pēdējo lapu (Ļistja žoltije)
Vis nāk un aiziet tālumā
Laternu stundā
Mežrozīte
Vella kalpu dziesma
Kā senā dziesmā (Nāk rudentiņš)
Baltā saule
Baltā dziesma
Elizabete/ Vernisaž
Dāvāja māriņa/ Million Alih Roz
Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet
Zilie lini
Rudens ogle
Pie jūras dzīve mana
Dziesma par Laimas pulksteni
Patriotiskās melodijas
N.p.k. Dziesma
Tava balss (Mēmā dziesma)
Manai dzimtenei
Cielaviņa
Teic kur zeme tā
Ziemassvētku melodijas
N.p.k. Dziesma
Circenīša Ziemassvētki
Klusa nakts svēta nakts
Zvani un sveces
Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

 

Piemēri!

 

Atskaņošanas periods (VASARAS PERIODS):

01.05 – 31.08

N.p.k. Dziesma
Dziesma par “Laimas pulksteni”
Davāja Māriņa
Balta saule
Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet
Mežrozīte
Viss nāk un aiziet tālumā
04.05.
Nr.p.k. Dziesma
Teic, kur zeme tā
Manai dzimtenei
Cielaviņa
Mēmā dziesma

 

#2123 Kārlis 2018-01-28 19:56:47
Kopš tika uzcelts Olimpiskais sporta centrs un Arēna Rīga, regulāri apmeklēju sporta pasākumus un sanāk šķērsot teritoriju, kuru ieskauj K.Valdemāra, Šarlotes, Palīdzības un Mālpils ielām. Ja agrāk tur mitrā laikā bija jāpārvar tikai viena milzu peļķe, tad pēc lielajiem remontiem Valdemāra ielā, šis laukums ir pārvērties par dubļu un peļķu teritoriju, kur vēl zaļajā zonā ir redzamas traktoru vai smago auto pēdas. Vairāk kārt komunicējot ar Rīgas Domes pārstāvjiem atbilde kopš oktobra sekoja, ka tuvākajās dienās šī teritorija tiks sakopta, bet laiks iet un it nekas nemainās.

 

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka iestājoties siltākiem un sausākiem laika apstākļiem, teritorija tiks sakopta.

 

#2122 Dāvis L. 2018-01-26 09:10:43
Labdien, Amerika kungs! Dzīvoju Ķengaragā. Šogad piedzīvojām pavisam neilgu ziemu, kā rezultātā Ķengaraga promenāde, kas iet gar Daugavu, netika un netiek tīrīta. Pārvietoties ar kājām, bērnu ratiņiem, ir ļoti grūti, jo sniegs, kas izkusa, pa nakti ir sasalis. Kāpēc promenāde netiek šogad tīrīta? Iepriekšējos gados promenāde tika tīrīta. Lūdzu pakontrolējiet situāciju.

 

Rīgas Austrumu izpilddirekcija (turpmāk-Izpilddirekcija), atbilstoši 28.11. 2017. pakalpojuma līgumam Nr.RD-17-955-lī, 21.12.2017. nosūtīja SIA “Clean R” darba uzdevumu nodrošināt sniega tīrīšanas un pretslīdes materiāla kaisīšanas darbus Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvā teritorijā, ieskaitot Ķengaraga promenādi.
2018.gada 18. un 19. janvārī, apsekojot augstāk minēto teritoriju konstatēts, ka sniega tīrīšanas un pretslīdes materiāla kaisīšanas darbi nav veikti, līdz ar to 28.11.2017. līguma Nr.RD-17-955-lī noteiktas prasības savlaicīgi netika izpildītas. Par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 19.01.2018. sastādīts defekta akts Nr.1.
SIA “Clean R”, atbilstoši līguma p.4.6. novērš trūkumus uz sava rēķina.
Izpilddirekcijas atbildīgie pārstāvji regulāri veic Rīgas pilsētas pašvaldības teritoriju apsekošanu un kontroli, līguma nosacījumu ietvaros, un informē izpildītāju – SIA “Clean R” par konstatētajām nepilnībām un to novēršanu.

Apsekojot teritoriju 13.02. konstatēts, ka Ķengaraga promenādē ir veikti sniega tīrīšanas un pretslīdes materiāla kaisīšanas darbi, un tā ir sakopta atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasībām.

 

1

 

#2121 Vitalijs 2018-01-25 12:02:40
Labdien! Pie Juglas poliklīnikas ir gājēju pāreja ar ceļazīmi, kas domāta akliem cilvēkiem, lai drošāka pāreja. Tumšajā laikā gaisma ļoti slikti apgaismo gājēju pāreju – par maz ar laternu gaismu. Tā ir bīstama gājējiem. Piedāvāju to izcelt ar luminiscējošu krāsu.

 

Rīgas domes Satiksmes departamenta (Turpmāk – departaments) speciālisti apsekoja minēto vietu – paskaidro, ka gājēju pārejas ceļa horizontālā apzīmējuma (t.s. “Zebras”) apzīmējuma atjaunošana iekļauta Departamenta darbu plānā. Minētais apzīmējums tiks atjaunots atbilstoši prioritātēm un, kad tam būs piemēroti laika apstākļi.
Savukārt, ceļa zīmju redzamība un uztvere minētajā vietā ir pietiekoši laba, līdz ar to, fluoriscentā pamatne nav nepieciešama.
Papildus tam, minētajā gājēju pārejā Departaments paredzējis ierīkot specializēto gājēju pāreju apgaismojumu, kā projektēšanas darbi ir iekļauti Departamenta darbu plānā. Darbu plāns tiks realizēts atbilstoši piešķirtā finansējuma apjomam, prioritātēm un tehniskajām iespējām.
Pateicamies par izrādīto interesi Rīgas pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanā un attīstīšanā.

 

#2120 Raimonds 2018-01-24 08:18:29
Labrīt! Vai ir noteikti standarti privātmāju krāsojumam, ko drīkst, ko nedrīkst? Tāpat, vai daudzdzīvokļu namos drīkst izvēlēties jebkuras krāsas logu rāmjus, kā tas ir spilgti redzams rajonos?? Ierobežojumi, kas tos nosaka???

 

1. Privātmājas – saskaņā ar saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (RTIAN) 3.13. apakšsadaļu aizliegts krāsot lodžijas, balkonus un durvis dažādās krāsās, izņemot gadījumus, kad daudzkrāsainība ir paredzēta ēkas vai būves projektā kā arhitektonisks izteiksmes līdzeklis nav atļauts tāds krāsojums un apdares veids, kas kompozicionāli vai krāsu izvēles ziņā kontrastē ar apkārtējo apbūvi.
2. Daudzdzīvokļu nami – saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (RTIAN) 3.13. apakšsadaļu aizliegts krāsot lodžijas, balkonus un durvis dažādās krāsās, izņemot gadījumus, kad daudzkrāsainība ir paredzēta ēkas vai būves projektā kā arhitektonisks izteiksmes līdzeklis.

1) Jautājums nekonkrēts un, cik var nojaust, tad vērsts galvenokārt uz praksē nereti sastopamiem gadījumiem daudzdzīvokļu ēkās – t.i. dzīvokļu īpašniekiem logus atjaunot un nomainīt katram pēc savas izpratnes (no oriģināla atšķirīgs logu dalījums un to krāsa) un iespējām (vēsturiskajās ēkās koka logu vietā ievietot lētākos plastmasas).
Rīgas pilsētas arhitekta biroja (RPAB) novērojumi rāda, ka šāda negatīva prakse nav novērojama gadījumos, kad daudzdzīvokļu ēkai tiek veikta kompleksa renovācija, t.i. tiek uzlabota energoefektivitāte, nomainītas komunikācijas un atjaunots vizuālais tēls, labiekārtojums u.tml. Tas liecina par to, ka kompleksa un intensīva (t.i. daudzskaitlīga) daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācija var dot būtisku uzlabojumu arī pilsētvides (t.i. vēsturisko kvartālu un mikrorajonu) vizuālā tēla uzlabošanā.

2) Ēkas fasādes vizuālo izskatu regulē Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.13. apakšnodaļa, kur noteikts, ka “ēku krāsojuma priekšlikumam jāsaglabā konkrētās pilsētas daļas kā vienota pilsētbūvnieciskā ansambļa kultūrvēsturiskāvērtība. Nav atļauts tāds krāsojums un apdares veids, kas kompozicionāli vai krāsu izvēles ziņā kontrastē ar apkārtējo vidi”.
Tāpat daudzdzīvokļu namos aizliegts krāsot lodžijas, balkonus un durvis dažādās krāsās, izņemot gadījumus, kad daudzkrāsainība paredzēta ēkas vai būves projektā kā arhitektonisks izteiksmes līdzeklis. Ēku fasādei jābūt veidotai vienotā stilā.

3) Logi ir mājas fasādes neatņemama sastāvdaļa. Šai saistībā jāvērtē kopīpašuma īpašnieku atbildības robežas, proti, par ko jāuzņemas atbildība katram dzīvokļa īpašniekam individuāli un kādi pienākumi gulstas visiem attiecīgās mājas kopīpašniekiem kopā.
Ja runa ir par fasādi (logi ir fasādes daļa, gluži tāpat kā balkoni un lodžijas), tad saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu mājas kopīpašumā esošajā daļā ietilpst mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (tai skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), proti, fasāde ietilpst mājas kopīpašumā esošajā daļā.

Ņemot vērā minēto, kopīpašums ir arī logu fasādes daļa. Savukārt iekšējie logi (logu daļa, kas vērsta uz katra dzīvokļa iekšpusi) ir atsevišķais īpašums. Līdz ar to dzīvokļa īpašniekam tie ir jāuztur vai nepieciešamības gadījumā jānomaina, taču – ievērojot arhitektoniskās prasības. Šie darbi jāveic tā, lai tie neietekmētu pārējo īpašnieku intereses, jo šajā gadījumā atsevišķais īpašums kalpo kopīpašumam.
Līdz 25.11.2017. prasības būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam Rīgā bija noteiktas ar Rīgas domes 28.04.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”. Pēc grozījumiem, kas stājās spēkā 25.11.2017., tika veiktas izmaiņas 13.punktā, sašaurinot ēku īpašnieku un valdītāju pienākumus.
Minētā normatīvā akta 13.punkta iepriekšējā redakcijā bija noteikts: “Saistošo noteikumu 3.punktā minētās personas nodrošina būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu u.c. ārējo konstrukciju) uzturēšanu tādā tehniskajā un vizuālajā kārtībā, kas atbilst būves arhitektoniskajam stilam, nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu, netraucē uztvert kultūrvēsturiskos pieminekļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, tajā skaitā [..]”, bet pēc grozījumiem, kas stājās spēkā 25.11.2017., minētais punkts izteikts šādā redakcijā: “saistošo noteikumu 3.punktā minētās personas būvju fasādes un citas ārējās konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu, proti [..]”.

Vārdu salikumu “tajā skaitā” (vispārīgās prasības precizētas ar svarīgākajiem pienākumiem), aizvietojot ar vārdu “proti” (norāda konkrētas prasības, nepieļaujot vispārīgu normatīvā akta interpretāciju), tika sašaurināti ēku īpašnieku un valdītāju pienākumi.
Saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 357.punktu ielas fasādēs logu nomaiņu veic pēc vienota projekta. Tāpat minētie noteikumi nosaka visu kultūras pieminekļu un apbūves aizsardzības teritoriju apbūvēm ierobežojumus logu nomaiņas gadījumos (aizliegts vienkāršot fasāžu apdari, nomainīt sākotnējos logus pret vienkāršotas uzbūves, dekora un/vai asimetriskiem logiem, kuru ārējais izskats neatbilst fasādes raksturam, stilam, proporcijām un dalījumam u.tml.).
Savukārt Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” nosaka, ka ēkas fasādes apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav nepieciešams, ja ēkai, tai skaitā ēkai, kas atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā (izņemot arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļus), plānota tikai logu nomaiņa, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, un tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam (loga dalījums un proporcijas, rāmja un no ārtelpas redzamo loga elementu krāsojums un reljefs) (39.punkts).
No minētajām tiesību normām izriet, ka logu nomaiņu ēkām Rīgā iespējams veikt, ievērojot noteiktas prasības, t.sk. ēku logiem jābūt vienādiem pēc dalījuma, kā arī pēc proporcijām, saglabājot fasādes vizuālo risinājumu, kas ir saskaņots un pieņemts projekta dokumentācijā. Vizuālo risinājumu iespējams mainīt, visas ēkas jauno vizuālo risinājumu saskaņojot būvvaldē, bet, pirms to darīt – jāsaņem attiecīgās mājas visu kopīpašnieku piekrišana, turklāt visiem kopīpašniekiem būs savos privātīpašumos jānomaina logi (ēkas logi nedrīkst atšķirties).

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes