Par aktuālo Rīgā (01.03.)

Par aktuālo Rīgā (01.03.)

02.03.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

 

#2135 Eriks 2018-02-06 11:03:08
Labdien! Cien. A.Amerik! Paldies par atjaunoto skolu (Rīgas pilsētas Pļavnieki pamatskola un sporta laukumu), bet tagad (arī iepriekš bija šī problēma) J.Grestes 12 nama iedzīvotājiem nav, kur nolikt savus automobiļus. Skolā notiek sporta aktivitātes (vakaros) ierodas sportisti un līdzjutēji, kas novieto savus auto nama pagalmā, arī bērnu vecāki nevar aizbraukt pēc bērniem, jo te nav, kur nolikt automobili. Nama pagalmā ir milzīgs, bezjēdzīgs padomju aplissss…ar zaļo ziņu. Cienot dabu nedz es vai kāds cits tur nenovieto automobili. Varbūt ieplānojiet tuvākajā laikā pārbūvi…lai sakārtotu šo pagalmu un likvidētu to apli.

#2134 Eriks 2018-02-05 21:49:32
Labdien! Cien. A.Amerik! Paldies par atjaunoto skolu (Rīgas pilsētas Pļavnieki pamatskola un sporta laukumu), bet tagad (arī iepriekš bija šī problēma) J.Grestes 12 nama iedzīvotājiem nav, kur nolikt savus automobiļus. Skolā notiek sporta aktivitātes (vakaros) ierodas sportisti un līdzjutēji, kas novieto savus auto nama pagalmā, arī bērnu vecāki nevar aizbraukt pēc bērniem, jo te nav, kur nolikt automobili. Nama pagalmā ir milzīgs, bezjēdzīgs padomju aplissss…ar zaļo ziņu. Cienot dabu nedz es vai kāds cits tur nenovieto automobili. Varbūt ieplānojiet tuvākajā laikā pārbūvi…lai sakārtotu šo pagalmu un likvidētu to apli.

Jāņa Grestes ielas galā (ielas sarkanajās līnijās) esošais aplis Nr.1 kalpo kā apgriešanās laukums un saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem to nav atļauts izmantot kā autostāvvietu. Savukārt blakus esošais aplis Nr.2 atrodas skolas teritorijā un ir skolas pārziņā.
Lai izbūvētu papildus autostāvvietas, nepieciešams pārbūvēt Jāņa Grestes ielu un atsavināt privātīpašumā esošo zemesgabalu daļas, kas atrodas Jāņa Grestes ielas sarkanajās līnijās. Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka ielu infrastruktūra (tai skaitā autostāvvietas) Rīgā tiek attīstīta pakāpeniski, atbilstoši Investīciju plānā un Rīcības plānā noteiktajām prioritātēm, piešķirtā finansējuma ietvaros, kā arī ņemot vērā projekta dokumentācijas izstrādes laiku un ielas gabarītu tehniskās iespējas

 

#2133 Gunta Dejus 2018-02-05 11:59:53
Labdien, 12.06.2017. vēros ar iesniegumu Rīgas Būvvaldē (BV-17-5726-ap), ka uz daudzzīvokļu mājas zemes ir novietots Jūras konteiners – nesaskaņojot ar mājas iedzīvotājiem vai Rīgas Būvvaldi. Zeme ir mājas iedzīvotāju īpašums, konteiners piedzer DZīB “Lāčplēsis”, kas ir arī mājas apsaimniekošanas uzņēmums (kopumā apsaimnieko 20 mājas Rīgā). Iesniegumam pievienoju iedzīvotāju aptaujas protokolu, kurā mājas iedzīvotāji izsaka lūgumu konteinteru aiztransportēt. Aptaujas anketa iesniegta arī DZīB “Lāčplēsis”. Tā kā apsaimniekotājs lūgumu nepilda un konteineru neaiztransportē. Lūdzu Rīgas būvvaldei palīdzēt ar risinājumu. Iesniegums tika izskatīts, un atzīta nelikumīga konteinera novietošana. Tika informēt DZīB “Lāčplēsis”, ka konteiners vai nu jāsaskaņo vai jāaiztransportē. Procesā es nesaprotu, kāpēc Būvvaldei vajag tik ilgu laiku, lai pieņemtu kādus mērus pret juridisku personu, kura ir pārkāpusi noteikumus un nevēlas situāciju labot. Pirmais iesniegums tika iesniegts pagājuša gada vasarā, ir pagājuši 8 mēneši, bet nekāds lēmums vai soda mēri nav pieņemti. Un kāpēc, lai lieta virzītos, man katru reizi ir jāraksta jauns iesniegums. Tikmēr apsaimniekotājs šantažē mājas iedzīvotājus, ka viņi nesniegs santehniķu pakalpojumus, ja turpināsim uzstāt par konteinera aiztransportēšanu. Realitātē, konteiners tiek izmantos saimnieciskās darbības veikšanai (to izmanto dažādi speciālisti papildus darbu un peļņas gūšanai). Mums, kā mājas iedzīvotājiem, tas rada tikai neērtības un bojā skatu pa logu. Ļoti gaidot atbildi, mājas iedzīvotāja Gunta Dejus.

Konteiners no zemesgabala jāizved, jo tā izvietošanai nav saņemta zemesgabala kopīpašnieku piekrišana, kā arī nav izstrādāta būvniecības tehniskā dokumentācija. Izvietotais konteiners neatbilst arī pilsētvides harmoniskas attīstības prasībām.
Rīgas pilsētas būvvalde 23.02.2018. nosūtīja vēstuli gan DzīB “Lačplēsis”, gan iesniedzējai ar problēmas skaidrojumu.

 

#2132 Ziedonis Dārziņš 2018-02-02 11:00:30
Labdien! 2017. gada 7. jūnijā Riga.lv (https://www.riga.lv/lv/news/ridzinieki-jauta-kuras-rigas-ielas-tiks-remontetas-nakamgad?11244) lepni ziņo, ka 2018. gadā beidzot tiks remontēta katastrofālā stāvoklī esošā Marijas/A.Čaka iela. Bet diemžēl jau 2017. gada nogalē (https://www.riga.lv/lv/news/kuras-ielas-tiks-remontetas-2018-gada?12646) šī paša portāla rakstā nav ne vēst par Čaka ielas remonta plānošanu 2018. gadā. Šobrīd tā ir 4 joslu maģistrāle ar avārijas stāvoklī esošu ielas segumu, kas padara gājēju un riteņbraucēju kustību pa šo ielu neiespējamu, līdz ar to izmiruši ir veikali, kafejnīcas un pakalpojumu piedāvātāji, unikālās 19./20. gs. mijas ēkas iet bojā un nav pievilcīgas iedzīvotājiem. Šķiet, ka mērķtiecīgi šī iela tiek nolemta iznīcībai. Kad tiks vismaz atjaunots šīs ielas segums? Kad var gaidīt uz pilnīgu pārbūvi un vai šī pārbūve ir paredzēta liekot uzsvaru uz gājējiem, velosipēdistiem un sabiedrisko transportu, proti, samazinot privātā transportam izmantojamo joslu skaitu uz 2? Varbūt iespējamas ir 3 joslas ar plūsmas virziena maiņu atkarībā no dienas laika?

Šogad ir plānots uzsākt Aleksandra Čaka ielas projektēšanu SEGUMA ATJAUNOŠANAI, lai jau 2019.gada būvniecības sezonā uzsāktu minētajā ielā remontdarbus.
Informācija:

• Ielu seguma atjaunošanas laikā brauktuvei vai ietvēm tiek ieklāts jauns segums, atjaunotas brauktuves apmales, regulētas komunikāciju aku lūkas un uzklāts jauns ceļa horizontālais apzīmējums, saglabājot līdzšinējo ielas ģeometriju un nemainot inženierkomunikāciju novietojumu – luksofori, elektrības sadales kastes, apgaismes balsti u.c.
+ ātri uzlabo brauktuves un ietves stāvokli
– inženierkomunikācijām var būt nepieciešami avārijas remontdarbi uzlaužot asfaltbetonu

• Ielu pārbūves darbu laikā var tikt mainīta ielas ģeometrija, piemēram, izbūvētas jaunas ietves vai veloceliņš, paplašināta vai sašaurināta brauktuve, tāpat tiek pārbūvētas vai izbūvētas inženierkomunikācijas – lietus ūdens kanalizācija, luksofori, apgaismojums u.tml., brauktuvei vai ietvēm tiek ieklāts jauns segums (asfaltbetona kārtas un šķembu kārta), tiek atjaunotas brauktuves apmales, regulētas komunikāciju aku lūkas un uzklāts jauns ceļa horizontālais apzīmējums.
+ būtiski uzlabo satiksmes infrastruktūru
– prasa ievērojamus finansiālus līdzekļus
– būvdarbi ir laikietilpīgi
Informācijai: asfaltbetona vidējais kalpošanas ilgums ir desmit gadi.

 

#2131 Valters 2018-02-01 12:35:23
Labvakar! Sakiet, cik daudz koki tiks likvidēti taisot to Sarkandaugavas pārvadu?? Un, vai izcirsto koku vietā tai apkārtnē tiks iestādīti jauni koki??

Vēl tiek apkopota un precizēta informācija par cērtamo koku skaitu. Uzsākot koku ciršanas publisko apspriešanu, informāciju meklēt Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes