Par aktuālo Rīgā (15.03.)

Par aktuālo Rīgā (15.03.)

19.03.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

#2151 Aina 2018-02-19 11:08:17
Meitai bija jābrauc uz Lidostu, ja nemaldos 4:00 un te sākas problēmas, jo mikriņi tik vēlu nekursē, kā arī tik agri nebrauc un meklējot nakts sabiedrisko transportu, cik redzējām neviens arī nebrauc līdz Lidostai – tad nu vienīgais risinājums ir tikai zvanīt un izsaukt taksi… Jautājums, vai ir paredzēts šo jomu kaut kā uzlabot, vai nu ka nakts transports brauc arī uz Lidostu, vai arī, ka kāds mikriņš, kas braukā uz lidostu sāk vai beidz darbu ap tādiem laikiem kā 4:00 …

Šobrīd nav plānoti sabiedriskā transporta reizi uz lidostu “Rīga” visas nakts garumā, jo naktī pasažieru plūsmas ir ļoti nelielas.

 

#2150 Jānis 2018-02-19 09:05:53
Laba diena! Man ir 65 gadi. Esmu pensionārs un 2.grupas invalīds nu jau gadu. Pirms tam bija 3.grupa. Ko es varu saņemt, kādus atvieglojumus, pakalpojumus? Esmu dzirdējis par nodokļu atmaksu vecuma pensijai

1. Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Rīgas dome 2012.gada 18.decembrī ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” (turpmāk – saistošie noteikumi), kas paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus dažādām nodokļa maksātāju kategorijām. Ar saistošajiem noteikumiem ieviests plašs atvieglojumu klāsts, tādējādi ievērojot sociālās atbildības principu, saskaņā ar kuru it īpaši jāņem vērā nodokļa ietekmi uz sociāli mazaizsargāto un trūcīgo iedzīvotāju grupām.
Ja šis ir kunga vienīgais nekustamais īpašums, kungs tajā ir deklarēts, lai saņemtu NĪN atvieglojumus, jāiesniedz Pašvaldības ieņēmu pārvaldei adresēts pieteikums atvieglojuma saņemšanai.
To var izdarīt gan klātienē Terēzes ielā 5, gan izpilddirekcijās, gan atsūtot iesniegumu pa pastu, gan e-pastu, gan nosūtot ziņu pašvaldībai www.eriga.lv, www.latvija.lv , www.epakalpojumi.lv

Tā kā nav zināms kunga ģimenes stāvoklis, kungs varētu atbilst 4 dažādiem atvieglojumu veidiem:
1) vientuļš pensionārs un vientuļš 1. vai 2.grupas invalīds – 90%;
 nav bērnu
 nav laulātā
 īpašumā deklarēts viens pats
2) pensionārs un 1. vai 2.grupas invalīds, kuram nav pilngadīgu bērnu un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs – 70%;
 nav bērnu
 īpašumā deklarēts viens pats vai kopā tikai ar vienu personu, kas ir pensionārs vai 1. vai 2. grupas invalīds
3) pensionārs, kuram ir pilngadīgi bērni un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs – 50%;
 īpašumā deklarēts viens pats vai kopā tikai ar vienu personu, kas ir pensionārs vai 1. vai 2. grupas invalīds
4) 1. vai 2.grupas invalīds – 50%;
 nav ierobežojumu par kopā deklarētajām personām
 nav ierobežojumu par bērnu un laulātā esamību

Atvieglojumu piešķiršanu var atteikt, ja kungam ir:
• nekustamā īpašuma nodokļa parāds;
• nomas maksas parāds par nomāto pašvaldības īpašumu, piemēram, mazdārziņu;
• persona ir administratīvi sodīta gada laikā pirms atvieglojumu piešķiršanas;
• personai ir aprēķināta soda nauda par nepieteikšanos pašvaldībā kā NĪN maksātājam;
• personai par īpašumu ir piemērota paaugstinātā NĪN likme 3%, jo:
a) ēkai noteikts “grausta” statuss
b) īpašumā konstatēta patvaļīga būvniecība
c) īpašumam beidzies izsniegtās būvatļaujas termiņš
zemei noteikts “nekoptas zemes” statuss.

2. Rīgas domes Labklājības departaments
 Var apmeklēt Rīgas Sociālā dienesta dienas centrus bez maksas, un iesaistīties dažādās aktivitātēs.
 Sociālo palīdzību vai pakalpojumus var saņemt kā jebkurš rīdzinieks, vēršoties sev tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā, vairāk informācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
 Dienas centros ir pieejams internets un Labklājības departamenta mājas lapas sadaļā http://www.ld.riga.lv/lv/ Senioriem ir pieejamais pakalpojumu klāsts, tā, ka var izvēlēties, ko cilvēks no tā visa vēlas, kam atbilst.

• Ja cilvēks ir pensionārs, otrās grupas invalīds, tad braukšana Rīgas sabiedriskajā transportā ir bez maksas.

 

#2149 Ziema 2018-02-18 18:30:39
Sveiki. Gājēju pāreja Stirnu ielā pie pieturas Ainavas ir tumša un grūti pārredzama autovadītājiem. Bīstami, lūdzu izgaismojiet, kā tas ir, piemēram, Ieriķu ielas pieturai.

Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcībā esošās informācijas gājēju pāreju Stirnu ielā pie ēkas Nr.49A tiek plānots pārveidot par ar luksoforu regulējamu gājēju pāreju. Šīs regulējamās gājēju pārejas pārbūve ir iekļauta būvprojekta par iebrauktuves izbūvi pie Stirnu ielas attīstāmā objekta sastāvā. (Pēc rīcībā esošās informācijas, Stirnu ielai piegulošā objekta būvdarbus plānots uzsākt šogad.)

 

#2148 Stavvietas 2018-02-18 08:47:01
Labrīt. Vēlos uzdot šādu jautājumu – pilsētas centrālajās ielās tiek veidotas autostāvvietas. Mikrorajonos, kur teritorija ir atbilstoši liela, tas netiek darīts. Ilūkstes 101-109.

• Iedzīvotāja jautājumā ietvertā teritorija no mājām Ilūkstes ielā 101- 109 ir samērā liela un tā sastāv no visām tajā esošo dzīvojamo māju funkcionēšanai nepieciešamajiem zemes gabaliem, kas ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai lietošanā. Par šo zemes gabalu pārplānojumu (autostāvvietas izveidošanu), izstrādājot projektu, ir jālemj attiecīgās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

• Pilsētas centrā katru gadu tiek ievērojami samazināts autostāvvietu skaits ielu malās, kā arī katru gadu tiek ieviestas arvien jaunas maksas stāvvietas. Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu mērķis ir optimizēt satiksmes organizāciju (īpaši ielās ar intensīvo sabiedriskā transporta satiksmi), sakārtot vieglo transportlīdzekļu plūsmu un organizēt to novietošanu, lai visi rīdzinieki un Rīgas viesi varētu piebraukt tuvāk interesējošiem objektiem un novietot savas automašīnas speciāli tam paredzētajās vietās. Veikt paredzētās darbības un doties prom, nevis novietot automašīnas ilgstošai stāvēšanai. Tādejādi ar cenām tiek realizēts šis mērķi. Tāpat tiek strādāts pie sabiedriskā transporta tīkla pilnveidošanas, lai padarītu pievilcīgāku un ērtāku pārvietošanos ar sabiedrisko transportu. Tiek apvienotu un/vai pagarināti maršruti, lai pasažieri galamērķī varētu nokļūt nemainot transporta veidus. Nemitīgi tiek atjaunots sabiedriskā transporta parks, iepērkot jaunus un modernus tramvajus, trolejbusus un autobusus. Tāpat, lai pilsētas centrā nokļūtu pēc iespējas mazāk tranzīta transportlīdzekļu, tuvāko gadu laikā tiks izbūvēts iztrūkstošais Austrumu maģistrāles posms, Dienvidu tilta 4.kārta un Skultes pārvads, kas novadīs tranzīta satiksmi un samazinās transportlīdzekļu skaitu pilsētas centrā.

 

#2147 SergejsL. 2018-02-16 10:01:56
Sveiki. Rīgas dome dzīvokļu īpašnieku biedrībām apsolīja līdzfinansēt remonta darbus. Jautāju atkārtoti jau 3.reizi – kad varēs vērsties domē un, pie kā??? Apmēram pusgadu stāstīja, ka viss ir procesā!!

Šobrīd ir uzsākta Rīgas domes atbalsta programma, kuras mērķis ir uzlabot galvaspilsētas dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli. Daudzdzīvokļu mājas var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā no savā mājā veicamo remontdarbu un renovācijas tāmes. Kā to izdarīt…

 

Kāds ir programmas mērķis?
“Ideja par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju remontdarbu veikšanai radās jau pagājušā gada maijā. Taču tad tas bija tikai nodoms. Piedāvājums izgāja smagu birokrātisko procedūru: tika izstrādātas administratīvās un tehniskās nianses, dokuments tika saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju,” par to, kāpēc programma netika uzsākta uzreiz, skaidro Rīgas enerģētikas aģentūras vadītājs Timurs Safiuļins.
Un tātad, pagājušā gada beigās, 2017. gada 15. decembrī tika pieņemti Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 19 (Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā). Tajos noteikta kārtība, kādā Rīgas pašvaldība finansē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veicamos energoefektivitātes pasākumus un renovācijas, kā arī uzstāda finanšu atbalsta apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus. Vienkāršāk sakot, turpmāk Rīgas pašvaldībai ir tiesības finansiāli atbalstīt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, kuri savā mājā (koplietošanas telpās) ir nolēmuši veikt padziļinātu renovāciju, būvdarbus vai vienkāršu kosmētisko remontu (MK noteikumi Nr. 907). Taču tādā gadījumā daudzdzīvokļu mājai ir jāatbilst dažādiem nosacījumiem.

 

Kas var pretendēt uz atbalstu?
Piedalīties programmā var daudzdzīvokļu mājas:
• kurās ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība;
• kurās ir ne mazāk kā 10 dzīvokļi (desmit kadastra numuri);
• kurās nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz 50 eiro par vienu dzīvokli (nedrīkst būt nodokļa parādi par citiem dzīvokļu īpašniekiem piederošiem nekustamā īpašuma objektiem, ja tādi atrodas Rīgā).
Piedalīties programmā var visas Rīgas daudzdzīvokļu mājas, neatkarīgi no tā, kāds ir to apsaimniekotājs, un vai tai vispār tāds ir.
Svarīgs nosacījums: pārvaldīšanas tiesībām jābūt pārņemtām no pašvaldības un jānoslēdz pārvaldīšanas līgums. Bet mājas uzkrājumiem jābūt dzīvokļu īpašnieku biedrības kontā.

 

Kāds ir finansējuma apmērs?
Rīgas pašvaldība piedāvā trīs līdzfinansējuma veidus, kurus var saņemt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki:
• mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai (vienkāršāk sakot, siltināšanai vai renovācijai) – ne vairāk par 50% no kopējiem izdevumiem par projektu;
• visas mājas vai atsevišķu tās elementu vai tehnisko sistēmu, ja tās ir atzītas par cilvēku dzīvībai vai veselībai bīstamām, remontam – ne vairāk par 50% no kopējiem izdevumiem par projektu;
• energoaudita veikšanai – 80% no izdevumiem, bet ne vairāk kā 426,86 eiro;
• standartprojektu tehniskās dokumentācijas paraugu izstrādei – 100% no izdevumiem, bet ne vairāk kā 5217,20 eiro.

Līdzfinansējuma summa remontam vai renovācijai ir neierobežota. Viss ir atkarīgs no mājas iespējām nomaksāt otru pusi.
Piemēram, ja iedzīvotāji vēlas kāpņu telpā nokrāsot sienas un plānoto darbu tāme sastāda 10 000 eiro, tad Rīgas dome piešķirs tikai 50% – 5000 eiro. Atlikusī summa iedzīvotājiem būs jāatrod pašiem (uzkrājums vai kredīts). Bet, ja iedzīvotāji vēlas nomainīt stāvvadus, apkures sistēmu, elektrisko tīklu un nostiprināt cokolu, un tāme sastāda 40 000 eiro, arī tad Rīgas pašvaldība piešķirs pusi – 20 000 eiro.
Svarīgi, ka finansējumu var saņemt tikai to remontdarbu vai renovācijas darbu veikšanai, kas attiecas tikai uz koplietošanas telpām vai elementiem (fasāde, kāpņu telpas logi, jumts, ieejas durvis, pagrabs, apkures sistēma, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, inženiertehniskās komunikācijas, notekas, utt.)

 

Kur vērsties?
• Dzīvokļu īpašniekus aicina uz bezmaksas konsultāciju Rīgas enerģētikas aģentūrā. Konsultāciju laiks: otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no 13.00 līdz 17.00. Tāpat konsultāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 26 664 533 – katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. Projekta vadītāja-koordinatore – Marija Kruglova (marija.kruglova@riga.lv).
• Tāpat konsultāciju var saņemt pa mobilo tālruni 26 664 533 – katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.
• Tajā pašā adresē – Brīvības ielā 49/53 (5. stāvs, 518. kabinets) – ir jāiesniedz sagatavotie iesniegumi par līdzfinansējuma saņemšanu.
• Tuvākajā laikā darbu uzsāks portāls www.renove.lv, kurā būs iespējams atrast papildus informāciju par programmu, kā arī standarta dokumentu veidlapas tiem dokumentiem, kurus nepieciešams sagatavot, lai pretendētu uz līdzfinansējumu.

 

Nianses
• Iesniegumus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt vairāk kārt. Nav obligāti jāizvēlas saņemt finansējumu visām četrām programmām, tās ir iespējams izvēlēties. Bet jāņem vērā: neviens vērienīgs remonts netiek veikts bez tehniskās dokumentācijas. Savukārt energoaudits ir svarīga procedūra ikvienai mājai, kas vēlas veikt renovāciju.
• Ja tiek plānoti sarežģīti būvdarbi vai remontdarbi (piemēram, lifta nomaiņa, fasādes siltināšana), būs nepieciešamas papildus atļaujas, tostarp no Rīgas pilsētas būvvaldes.
• Finansējums standartprojektu tehniskās dokumentācijas paraugu izstrādei tiek piešķirts tādā gadījumā, ja māja plāno kompleksu renovāciju vai remontu. Ja māja divus gadus pēc tehniskās dokumentācijas (kas saskaņota ar Rīgas pilsētas būvvaldi) izstrādes vēl aizvien nav uzsākusi renovāciju vai remontdarbus, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt atgriezt 50% no summas, kas no pašvaldības budžeta ir iztērēta tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
• Daudzdzīvokļu mājai ir tiesības izvēlēties būvdarbu veicējus patstāvīgi.
• Ir vēl viens patīkams bonuss: bez atjaunotas mājas un tā, ka Rīgas pašvaldība apmaksā pusi no remontdarbu summas, kas norādīta tāmē, dzīvokļu īpašnieki (kas ir izveidojuši biedrību) saņem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 90% apmērā uz diviem gadiem.

 

Kā norit finansējuma piešķiršanas process?
1. 1) Dzīvokļu īpašnieki izveidot biedrību, ja tas vēl nav izdarīts (kā to izdarīt un kāpēc, iespējams izlasīt www.riga.lv).
2. 2) Daudzdzīvokļu mājas biedrībai jāvēršas pēc konsultācijas Rīgas enerģētikas aģentūrā, kur pastāstīs, kādus dokumentus nepieciešams sagatavot, ar kādu summu māja var rēķināties un kā pieteikties – www.rea.riga.lv.
3. 3) Mājas biedrība (kas ieguvusi atbalstu no lielākās daļas mājas iedzīvotāju) iesniedz pieteikumu līdzfinansējuma piešķiršanai.
4. 4) Īpaša komisija izskata iesniegumu 30 dienu laikā un pieņem lēmumu.
5. 5) Ja komisijas lēmums ir pozitīvs, 10 dienu laikā ar biedrību tiek noslēgts līgums par to, ka, veicot darbus, māja saņems Rīgas domes līdzfinansējumu.

 

Kad māja saņem līdzfinansējumu: pirms darbu veikšanas vai pēc?
Tikko tiek parakstīts objekta pieņemšanas – nodošanas akts, tas ir, pabeidzot remontdarbus vai renovāciju, Rīgas dome izmaksā savu pusi līdzekļu. Kā apmaksāt būvnieku darbu? Ja mājai ir uzkrājumi, tas var būt avansa maksājums būvniekiem, savukārt pilna apmaksa par padarītajiem darbiem tiek veikta jau pēc objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Otrais variants – veikt maksājumus vairākās daļās.

 

Ja pieteikums ir iesniegts, bet remonts tā arī netiek veikts?
Ja kādu iemeslu dēļ remonts netiek veikts, kaut gan pieteikums ir iesniegts, māja vienkārši nesaņem finansējumu, jo nauda tiek izmaksāta tikai pēc objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

• Jāpiebilst, ka jau pašreiz ir ļoti liela iedzīvotāju aktivitāte konsultāciju saņemšanai.

 

#2146 Vizma 2018-02-16 08:14:07
Labrīt! Dzīvoju Imantā. Māju apsaimnieko Rīgas namu pārvaldnieks. Jau divreiz mūsu kāpņu telpā esošajiem dzīvokļiem, dažos dzīvokļos notikušu negadījumu dēļ, nebija ūdens. Avārijas dienests ūdeni atslēdz, savukārt tehniskā palīdzība brīvdienās nestrādā. Rezultātā ieplānotos darbus nav iespējams izpildīt. Kāpēc Rīgas namu pārvaldnieks nenodrošina tehnisko pakalpojumu darbu brīvdienās? Kādos gadījumos ir jānodrošina ūdens pievešanu pie mājas?

Gadījumos, kad ārpus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) iecirkņa darba laika tiek konstatēta avārijas situācija dzīvojamajā mājā, avārijas situācijas novēršanas lokālos pasākumus veic RNP Avārijas dienests (atslēdz ūdens vai kanalizācijas stāvvadus, cauruļvada posmam uzliek remontuzmavu, likvidē aizsērējumus u.tml.). Savukārt pašus avārijas remonta darbus veic RNP tehniskie darbinieki. Ja avārijas situācija notiek vakara vai nakts stundās, RNP Avārijas dienests veic nepieciešamos pasākumus avārijas ierobežošanai, bet remonta darbus RNP tehniskie darbinieki veic dienas laikā, tiklīdz nodrošināta piekļuve bojātajām inženierkomunikācijām.
Piebilstams, ja avārija notiek RNP iecirkņa darba laikā un, novērtējot avārijas situācijas apmēru, tiek konstatēts, ka to nav iespējams novērst ātrāk par 24 stundām, attiecīgā RNP iecirkņa speciālisti sagatavo paziņojumu mājas iedzīvotājiem, t.i., ja avārijas situācija ir notikusi piektdienas vakarā vai brīvdienās, iedzīvotāji var nesaņemt atbilstīgu paziņojumu (RNP Avārijas dienesta primārais uzdevums ir reaģēt uz pieteikumiem un ierobežot avārijas situācijas, paziņojumu sagatavošana iedzīvotājiem neietilpst Avārijas dienesta kompetencē).
Ar šo RNP informē, ka avārijas remonta darbus būs iespējams pabeigt tikai tad, kad visos iesaistītajos dzīvokļu īpašumos tiks nodrošināta remontstrādnieku iekļūšana. Līdz tam laikam Dzīvojamās mājas iedzīvotāji var saskarties ar periodiskiem ūdens atslēgumiem.
Papildus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informē, ka ūdens piegādi līdz dzīvojamajai mājai nodrošina gadījumos, kad ūdens padeve tiek atslēgta visai mājai. Tad tiek pasūtītas autocisternas ar dzeramo ūdeni. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad ūdens padeve tiek atslēgta atsevišķā stāvvadā un pārējos stāvvados ūdens padeve ir nodrošināta.
Ja konkrētajam dzīvoklim ūdens padeve ir pilnībā atslēgta, jo dzīvoklī ir tikai viens stāvvads, tad ūdens ņemšanu noorganizē mājas pagrabā, tādējādi nodrošinot ūdens ņemšanas vietu. Šādos gadījumos jāvēršas apkalpojošajā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknī pie Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu inženiera. Savukārt avārijas dienestiem ir inženieru un svētku dienās norīkoto personu telefoni, kuri tālāk izvērtē situāciju un attiecīgi rīkojas. Ja notiek avārija un ūdens padeve tiek pārtraukta visā mājā, tad SIA “Rīgas ūdens” piegādā ūdeni patstāvīgi.

 

#2145 Sanda Švarca 2018-02-15 18:43:16
Vai ir palielinātas dotācijas rindai dārziņā?

No 2018.gada 1.janvāra ir palielināts Rīgas pašvaldības līdzfinansējums bērniem, kuri apmeklē privāto bērnudārzu. Bērniem no 1.5 – 4 gadi 231.00 eiro mēnesī. Bērniem no 5-7 gadi 174.80 eiro mēnesī.
(Līdz šim bija – mazajiem 197.34 eiro, lielajiem 145.90 eiro)

 

#2144 Maija 2018-02-15 16:56:46
Labvakar. Būtu ļoti labi, ja mūsu rajonā (Iļģuciemā) tiktu izvietots āra galda teniss. Tā ir Ķengaragā! Ir cerības?

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā, tajā skaitā Iļģuciemā, šogad nav plānots ierīkot āra tenisa galdus. Ieteikumi tiks ņemti vērā un nākamajos gados ir plānots ierīkot āra tenisa galdus.

 

#2143 Vilnis 2018-02-15 10:44:20
Sveiki! Grafiti ir iespējams nomazgāt ar ķīmiju vai sodu. Lētāk – pārkrāsot. Man ir iekārta, kas notīra dažāda materiāla virsmas (marmora, granīta, u.c.) Tīra bez skaņas, bez kaitējuma nodarīšanas videi. Tā ir vācu zinātnieku izstrādāta tehnoloģija. Šī iekārta maksā lētāk kā sienas pārkrāsošana vai darbinieku piesaistīšana. Kur varu vērsties?

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) pagaidām nav uzsākusi kompleksu projektu saistībā ar dzīvojamo māju sienu attīrīšanu no gleznojumiem un grafiti.
Ņemot vērā, ka visu grafiti un gleznojumu attīrīšanai no RNP pārvaldīšanā esošo māju sienām nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, tad šobrīd minētos darbus RNP plāno katrai dzīvojamai mājai atsevišķi un atbilstoši teritoriālajam iedalījumam pa iecirkņiem. RNP izskata labākos risinājumus, kur galvenie kritēriji ir kvalitāte, ilgtermiņa rezultāts un, protams, izmaksas. Attiecīgi katrai dzīvojamai mājai tiek izvērtēts atbilstošākais risinājums.
Iesniedzēju aicinām sazināties ar RNP, rakstot uz e-pastu: rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, lai sniegtu plašāku informāciju par iesniedzēja piedāvāto produktu un tehnoloģiju.
Pateicamies par sniegto informāciju, augstu novērtējam iedzīvotāju ieinteresētību kopējās pilsētvides sakārtošanā!

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes