Par aktuālo Rīgā (05.04.)

Par aktuālo Rīgā (05.04.)

06.04.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

#2172 Taņa 2018-03-12 08:37:53
Labdien! Āgenskalna tirgū bija pieejama tualete. Veikalu apkārt daudz, bet labierīcību nav. Tāpat tika aizvērtas tualetes pie Saktas. Ir kafejnīcās, bet tad ir kaut kas jāpērk.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments informē, ka Āgenskalna tirgus apkārtnē ir pieejama sabiedriskā tualete Ernestīnas ielā 21 (Jaunatnes dārzā), kā arī periodā no 1.maija līdz 1.oktobrim ir pieejams sabiedriskās tualetes Uzvaras parkā, Arkādijas parkā un Māras dīķa parkā.
Šī gada laikā tiks izbūvēta jauna divkabīņu sabiedriskā tualete Kobes dārzā (parks Āgenskalnā, starp Mazo Nometņu un Ormaņu ielu).
Atbildot uz jautājumu par sabiedriskajām tualetēm Saktas apkārtnē – šajā apkārtnē sabiedriskās tualetes ir pieejamas Vērmanes dārzā, Radio ielā un Z.A.Meirovica bulvārī 5a.

#2171 Silvija 2018-03-10 10:14:27

Brīvības gatves 386, kur atrodas DUS Neste, pēc lietus vai kušanas veidojas MILZĪGA peļķe (vismaz 10-15 metru platumā). Diemžēl šeit nav iespējams ievietot attēlu no tās, bet sociālajos tīklos ir atrodami pietiekami daudz attēli. No pretējās ielas puses ir traģikomiski vēroju kā ļaudis ar kājām vai bērnu ratiņiem mēģina pārvarēt šo “purvu”. Ik pa laikam atbrauc smagais auto, kas ūdeni savāc, bet problēmu jau tas neatrisina, jo jau cik gadus katru reizi pēc mitrāka laika viss atkal stājas pa vecam.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka 2018.gada vasaras darbu sezonā tiks izskatīta iespēja atjaunot lietus ūdens pieņēmējus, lai novērstu ūdens uzkrāšanos šajā vietā.

#2170 Madonas 2018-03-09 09:11:48

Sveiki. Par ko mēs Madonas ielā 21, iedzīvotāji maksājam sētniekam tik lielu naudas summu? Sētnieks jau 6 gadus mājās un tās apkārtnē praktiski neko netīra. Rīgas namu pārvaldnieks, iecirknis “Pļavnieki”, ir Jūsu kompetencē – kas kontrolē sētnieku darbu?

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieki veica dzīvojamās mājas Madonas ielā 21, Rīgā koplietošanas telpu un teritorijas apsekošanu. Par veikto apsekošanu tika sagatavots apsekošanas akts. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka dzīvojamās mājas Madonas ielā 21, Rīgā kāpņu telpas ir uzkoptas atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” nosacījumiem, kā arī dzīvojamajai mājai Madonas ielā 21, Rīgā piesaistītā teritorija uzkopta atbilstoši 28.04.2015. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” nosacījumiem.
Papildus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vērš uzmanību, ka no dzīvojamās mājas Madonas ielā 21, Rīgā iedzīvotāju puses tika izteikta pateicība mājas sētniecei – apkopējai, tādējādi SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ieskatā izteiktā sūdzība par sētnieces – apkopējas darbu ir nepamatota.
Jautājumu gadījumā par dzīvojamās mājas Madonas ielā 21, Rīgā uzkopšanas darbu kvalitāti turpmāk aicinām sazināties ar dzīvojamās mājas namu pārvaldnieci-kontakttālrunis:26433298.

#2169 iedzivotajs 2018-03-06 09:42:25

Sveiki.1. VAI ŠOGAD BEIDZOT TIKS SALABOTA VELDRES IELA ??? Sākot no Tebras ielas, līdz Malienas ielai. Posmā ir daudz veco lauzumu vietu kurās ir JĀIEKLĀJ JAUNS asfalta segums, nevis kaut kādas asfalta pļockas, kuras pēc paris dienām ir izrautas ārā.
2.Cik ilgi šī pati iela pludos pirms Malienas ielas ?

Veldres ielā vajadzības gadījumā tiks veikts bedrīšu remonts, seguma atjaunošana 2018.gadā nav paredzēta.
Rīgas attīstības programmā 2014.-2020.gadam un Investīciju plānā 2017.-2019.gadam ir paredzēta Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūve Veldres ielā, posmā no ēkas Veldres ielā 7 līdz Malienas ielai.

#2168 anna 2018-03-06 09:35:21

Labdien. Vai esat informēti par Gaiļezeru Mežciemā. Ezers ir ļoti piegružots- pudeles, stikla, plastmasa. Maisini. Auto riepas. Sadauzīti Tv ekrāni. Eļļas kannas, utt. Vietām sagāzušies krūmu, koku zari. Kurš ir atbildīgs par šo ezeru tīrību? Arī pašlaik uz ledus ir sanesti visādi mēsli, kas, ledum kustot, nonāks ezerā. Vai tiks kaut kas tuvākajā laika uzlabots šajā ezera un ezera apkārtnē?

Saskaņā ar Rīgas domes 15.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.147 “Rīgas hidrogrāfiskā tīkla izmantošanas un uzturēšanas noteikumi” Gaiļezera uzturēšana ir Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas kompetencē. Rīgas domes institūcijas (Ziemeļu izpilddirekcija, Mājokļu un vides departaments) veic Rīgas pilsētā esošo virszemes ūdensobjektu un hidrogrāfiskā tīkla (gan ezeru gan upīšu un meliorācijas novadgrāvju) uzturēšanas un kopšanas pasākumus piešķirto finanšu līdzekļu apjomā.  Diemžēl apjomīgiem ezera tīrīšanas darbiem (dūņu un nogulumu izsmelšana, ezera dziļuma atjaunošana, niedru pļaušana utml.) ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi, kuru izlietojuma samērība attiecībā pret iegūto pozitīvo efektu un ietekmēto iedzīvotāju daudzumu nav lietderīga. Līdz ar to tuvākajā laikā apjomīgi Gaiļezera tīrīšanas un labiekārtošanas projekti nav paredzēti.
Lielākā daļa Gaiļezera krastā esošie zemes gabali ir privātīpašums (SIA “Merks”) un daļā no tiem pašlaik notiek vērienīgi dzīvojamo māju būvdarbi, līdz ar to, atbilstoši normatīvajiem, šajās teritorijās uzturēšanas un  kopšanas pasākumi ir jāveic teritoriju īpašniekiem vai nomniekiem. Pašvaldība, tai piederošajos īpašumos ap Gaiļezeru, (teritorija pie Gaiļupītes iztekas no ezera) katru gadu veic atkritumu savākšanas darbus, kā arī Gaiļupītes caurteku  aizsargrestu tīrīšanu.
Pašvaldībai ir neliela krasta daļa (purvaina, aizaugusi ar niedrēm, pašlaik slapja. Pašvaldība pavasarī,  protams, sakops savu teritorijas daļu un atbilstoši noteikumiem tas jādara arī privātīpašniekiem.
Attiecībā par sadzīves atkritumu savākšanu – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 2018.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi virszemes ūdensobjektu kopšanas pasākumiem. Pēc līguma noslēgšanas ar kompetento institūciju par virszemes ūdensobjektu tīrīšanas darbu veikšanu Gaiļezers tiks apsekots un, iespēju robežās, (piemēram, atkritumu savākšana no ledus) tiks veikti atkritumu savākšanas darbi.

#2167 lauris 2018-03-06 09:32:15

Labdien. Vēlos ziņot par ceļa stāvokli Ulbrokas ielā. Posmā no S.Eizenšteina krustojuma līdz pagriezienam uz Dzelzavas ielu. Posmā ir vairāki ĻOTI dziļi iesēdumi 3-4 gab., kā arī lietus ūdens savācēju restītes vietām ir iegrimušas, un ap tam izveidojušas bedres. Lietus laika tas rada bīstamas situācijas, jo iesēdumi ir pilni ar ūdeni, pastāv reāli avārijas draudi. Vai pastāv kāds variants, ka tiks novērsta šī situācija, minētajā ielas posma ???

Rīgas domes Satiksmes departamenta speciālisti apsekos minēto adresi – vajadzības gadījumā veiks seguma un lietus ūdens pieņēmēju remontu vasaras darbu sezonā. 2018.gadā Ulbrokas ielā seguma atjaunošana nav paredzēta.

#2166 Valters 2018-03-05 14:58:55

Sveiki, par cik pavasaris tuvojas vismaz, kad rakstu šo jautājumu vairs nav lielie minusi, bet nu ok. pie jautājuma.. Tātad pagāju gad 2017. Jūs (Andris Ameriks) tepat Radio Swh teicāt, ka apkārt visam Juglas ezeram Rīgas teritoriju ietvaros tiks veiktu tīrīšanas darbi; cik sapratu, ka izzāģēs vecos kokus gar taciņām utt. Tad nu jautājums, vai visi saskaņošanas darbi ir pabeigti, un kad sāksies darbi? Varbūt jau ir sākušies? Un tad precizējiet tiešām APKĀRT VISAM Juglas ezeram Rīgas robežās???

Jautājums un atbilde 31.08.2017. raidījumā.

#1955 Valters 2017-08-01 14:46:36

Sveiki priekšvēlēšanu laikā pie manas mājas Jugla-3 gāja kāds no Saskaņas un vāca parakstus, ka Juglas ezera krasta veidos pludmali. Vai varat par šo projektu kaut ko sīkāk pastāstīt? Ja kas, es arī toreiz parakstīju…
Pagaidām notiek darbi pie takas izveides gar Juglas ezera krastu.
Apsekoti ir koki, kas aug ezera krastā. Saņemta koku ciršanas atļauja bīstamiem un sausiem kokiem. Koku ciršana atļauja iesniegta ir SIA “Rīgas meži”, kas ar to nodarbosies. Pēc pastaigu takas izveides tiks izstrādāts projekts un tiks risināts jautājums par pludmales izveidi.

Atbilde šobrīd:
Turpinot iepriekš rakstīto. Tātad to koku, kas ir avārijas stāvoklī un, kuriem ir saņemtas ciršanas atļaujas,   izciršanas darbi pašlaik notiek, un tas ir gar Juglas ezeru posmā no Strazdumuižas parka līdz Murjāņu ielai.

#2165 Ziedonis 2018-03-05 09:18:28

Paldies par iespēju izteikties! Stāsts ir par luksofora objektu Viestura un Meža prospektu krustojumā Sarkandaugavā. Pašreizējā izpildījumā tajā uzstādītais signālu režīms paredz situāciju, kad zaļās gaismas fāzē ir noorganizēts krustošanās konfliktpunkts galvenā ceļa plūsmai, kas nogriežas pa kreisi ar pakārtotā ceļa plūsmu pretī, virzienā taisni. Minētā situācija ir izteikti neordināra un diez vai piemērota eksperimentiem ar mūsu satiksmes dalībniekiem. Protams to var skaidrot ar satiksmes noteikumiem, taču diez vai to ir iespējams izdarīt operatīvi, esot satiksmē un diez vai šo situāciju uzreiz pareizi atrisinās pat paši satiksmes noteikumu autori. Ir taču skaidrs, ka vairums zaļo signālu uztver kā priekšrocību neatkarīgi no zīmēm, turklāt šajā situācijā jau no pakārtotā ceļa arī nemaz nevar redzēt, kāds signāls ir galvenā ceļa plūsmai. Rezultātā satiksmes dalībniekiem jāuzspēlē laimes spēle – kurš kuru sapratīs un vai paspēs izvairīties. Negadījumi šīs situācijas dēļ tur jau ir vairāki. Satiksmes drošība nevar būt kompromiss ar mezgla caurlaidspēju. Tas ir satiksmes organizācijas pamatprincips. Vai Rīgā noteikti citi pamatprincipi? Jautājums – vai RD kāds vērtē projektētos satiksmes organizācijas risinājumus, inženieru atbildību un kvalifikāciju. Vai atbildīgajam par šo risinājumu tiks celta kvalifikācija? Un kad tiks labota kļūda?

Rīgas domes Satiksmes departaments norāda, ka Ceļu satiksmes likuma 19.panta pirmā daļa nosaka, ka “Ceļu satiksmes dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.”. Attiecīgi 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk- CSN) 126.punktā noteikts, ka nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, kad to atļauj luksofora signāls, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš to trans­portlīdzekļu vadītājiem, kas brauc pretējā virzienā taisni vai nogriežas pa labi. Savukārt, CSN 131. punktā noteikts, ka, ja luksofors ir izslēgts vai darbojas mirgojošas dzeltenās gaismas režīmā, transportlīdzekļa vadītājam jāievēro neregulējamu krustojumu šķērso­šanas noteikumi un pirms krustojuma uzstādīto priekšrocības ceļa zīmju prasības un CSN 258. punktā noteikts, ka priekšrocības zīmes norāda braukšanas secību neregulējamos krustojumos, brauktuvju krustošanās vietās vai šauros ceļa posmos.
No minētajām normatīvo aktu normām izriet, ka priekšrocības zīmes ir spēkā tikai neregulējamā krustojumā, proti, gadījumā, kad luksofori Viestura prospekta un Meža prospekta krustojumā nedarbojas.
Papildus Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka, lai vadītājus, kuri nogriežas pa kreisi no Meža prospekta uz Viestura prospektu, informētu, ka pretim braucošo transportlīdzekļu vadītājiem luksoforā deg aizliedzošais signāls, tiks izskatīta iespēja uzstādīt luksoforu ar sarkana krusta signālu uz melna fona pie Meža prospekta un Viestura prospekta krustojumā izvietotā luksofora braucot virzienā uz Mežaparku pa Meža prospektu.
Satiksmes organizācijas risinājumus pilsētā vērtē atbilstoši satiksmes organizācijas speciālisti gan no Rīgas domes Satiksmes Departamenta, gan no Valsts AS “Latvijas Valsts ceļi”.
Kā jau minēts iepriekš minētājā vēstules daļā, satiksmes organizācija minētajā vietā ir korekta.
Atgādinājums – autovadītājiem jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi un noteikumu nezināšana neatbrīvo autovadītājus no atbildības braucot pie automašīnas stūres!

#2164 Marts 2018-03-03 18:42:10

Vai jūs varētu nosaukt, kā notiek jaunu sabiedriskā maršrutu izveide vai izmaiņas, kurš konkrēti par to atbild? 21.februārī tika izziņots par izmaiņām 1.maršruta tramvajā un vairāku maršrutu slēgšanu. Pēc tam sekoja kritikas lavīna gan sociālajos tīklos, gan no žurnālistiem un neatkarīgiem transporta ekspertiem. Tai skaitā tika kritizēts pieturas neesamība starp Prāgas ielas un Merķeļa ielu pieturām. Skaidrs, ka šie maršruta pārplānotāji to tur nebija paredzējuši. Bet 27.februārī parādās jauna pagaidu (!!!) pieturvieta Aspazijas bulvāris. Vai šo var nosaukt par profesionālu mūsdienīgu pilsētplānošanas paraugu?

Jautājumā aprakstītās izmaiņas bija plānotas jau sen. Kad 2017.gada jūnija sākumā tika atklāts 1.tramvaja maršruts, Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme” informēja, ka, pabeidzot sliežu pagrieziena rādiusa pielāgošanu pie Centrāltirgus, tiks slēgts 4.tramvaja maršruts un 1.maršruta tramvajs tiks novirzīts gar tirgu. Tāpat kopš pagājušā gada tika pastiprināti pētītas pasažieru plūsmas 6.tramvaja maršrutā.
Jānorāda, ka šobrīd notiek intensīvs darbs, lai izveidotu pastāvīgu pieturvietu “Stacijas laukums” 1.tramvaja maršrutam virzienā uz Juglu, tāpēc šobrīd ir izveidota pagaidu pieturvieta “Aspazijas bulvāris”.

#2163 Edgars Leimanis 2018-03-02 08:30:48

Labdien! Kāpēc ilgstoši netiek vispār sakārtota/uzturēta Žīguru iela? Ielai nav asfalta seguma. Dēļ lielajām bedrēm, pa ielu ir apgrūtinoši pārvietoties ar kājām, ratiņkrēslu. Vai ir iespēja vismaz nogreiderēt vai uzbērt kādu izlīdzinošu akmens šķembu kārtu.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka iela tiks apsekota un 2018.gada vasaras darbu sezonā tiks veikta seguma planēšanas darbi ar šķembu materiālu papildināšanu.

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Janis
5 gadi

Ja domes pārstāve pasaka, ka sniegu vest laukā no Rīgas nav lietderīgi, jo ir dārgi un sniegs tāpat nokūst 1 vai divu dienu laikā, tad kāpēc pie nosnigušām divām sniegpārslām Rīgas ielas tiek noaisītas baltas ar sāli, ja tāpat sniegs nokusīs pēc 12-24h!!!???


Aktualitātes