Par aktuālo Rīgā (14.06.)

Par aktuālo Rīgā (14.06.)

18.06.2018

 

#2244 Liene 2018-05-14 14:14:35
Labdien, Jautājums ir par bez nosaukuma ielu, kas savieno Salaspils ielu (uzreiz aiz trolejbusa pieturas) un Rītupes ielu pie mājas Nr.3. Līdz šim šī iela bija lietojama, lai no trolejbusa izkāpušie varētu doties mājās pa īsāko ceļu, taču nu jau vairākus mēnešus tā ir aiztaisīta ar sētu, jo iebrucis asfalts? Nesen tam pievienojās arī smilšu kaudzes krāvums. Cik ilgi vilksies remonts? Pašlaik cilvēki mēģina laipot pa šauru spraugu gar sētu vai ir spiesti iet apkārt mājām. 56°55’55.5″N 24°10’07.8″E, 56.932095, 24.168829

 • Izvērtējot jautājumā minēto, secināms, ka tā nav iela, bet celiņš, kas daļēji atrodas uz privātīpašuma esošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 072 0184 – Rītupes iela 3 un pieder 2 fiziskajām personām.
 • Daļa no ceļa atrodas uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala, bet atrodas ārpus ielu sarkanajām līnijām – Salaspils iela ar kad. Nr.01000729005.
 • Rīgas domē par jautājumā minētajām darbībām līdz šim brīdim nav iesniegti dokumenti.
 • Būvinspektors 18.05.2018. apsekoja zemesgabalu Rītupes ielā 3, vizuālās apsekošanas laikā konstatējot, ka zemesgabala teritorijas daļa ir nožogota ar mobilo (pārvietojamo) žogu, kurā ir veikti asfalta seguma demontāžas darbi (aptuveni 3m2 platībā). Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes rīcībā esošās informācijās secināms, ka asfalta seguma darbi ir veikti zemesgabala teritorijas robežās, sadzīves kanalizācijas akas atrašanās vietā, uz kuru iet kanalizācijas pievads no dzīvojamās ēkas Rītupes ielā 3, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 072 0184 001).

Abām zemesgabala īpašniecēm ir nosūtīts atzinums, kurā Rīgas pilsētas Būvvalde lūdz līdz 15.06.2018. sniegt viedokli par teritorijā veiktajiem būvdarbiem un izveidojušos situāciju.

#2243 Jānis 2018-05-11 16:03:39
Sveiki. Kad tiks salabotas Vanšu tilta kāpnes? Nav ērti pārvietoties. Lifts nešķiet drošs.

Līgums par Vanšu tilta kāpņu atjaunošanas būvprojekta izstrādāšanu tika noslēgts maija 1.nedēļā. Projektētāji jau strādā. Būvprojekta izstrādāšanas pabeigšana plānota augusta beigās – septembra sākumā. Pēc tam nekavējoši tiks izsludināts iepirkums kāpņu atjaunošanai. Pēc līguma noslēgšanas 2018.gada rudenī tiks uzsākta kāpņu atjaunošana. Būvdarbus plānots pabeigt 2018.gadā.

Esošo liftu izmantošana ir droša, ja lifts tiek pareizi izmantots (atbilstoši liftā uzstādītajai instrukcijai).

 

#2242 Pauls 2018-05-11 08:35:04
Labrīt. Skolas ielā (starp Lāčplēša un Dzirnavu ielu) ir ieklāta skaista un ērta ietve (bruģakments), bet nav skaidrs, kāpēc pēc katriem 5-10 metriem ir atstātas iedobes. Citās ielās, es redzēju, ka šādas iedobes tiek pārklātas ar režģi. Šajā ielā nav. Tas tā ir plānots vai remontdarbi vēl nav pabeigti?

Iedobes par kurām runā klausītājs, ir lietus ūdens teknes, kas uztver lietus ūdeni no blakus esošo ēku lietus ūdens caurulēm. Šajā ielas posmā ir izvēlēts šāds lietus ūdens tekņu risinājums – bez režģa, bet iebūvējot betona teknes. Nav plānots veikt šo tekņu pārbūvi.

#2241 Ziedonis 2018-05-10 21:31:49
Labdien! Piedāvāju izvērtēt priekšlikumu uzlabot velobraucēju drošību Valdemāra/Kalnciema ielas posmā uz Vanšu tilta un Ķīpsalā. tur kā zināms satiksmes ātrums ir palielināts (70). Un ir divas riteņbraucējiem ļoti bīstamas vietas, ja tie pārvietojas pa brauktuvi – abas nobrauktuves uz Ķīpsalu. Lielās ātruma starpības dēļ risks nogriežoties nobrauktuvē notriekt paralēli braucošo riteņbraucēju ir ļoti liels. Ierosinu ierobežot velosatiksmi pa brauktuvi minētajā posmā. Tai nevajadzētu būt problēmai, jo velosatiksmei ir paredzēts aprīkots ietve/veloceļš turpat aiz barjeras. Brauktuvē jāuzstāda zīme “tikai autosatiksmei”. Tikai un vienīgi rūpējoties par velobraucēju drošību.

Rīgas domes Satiksmes departaments uzsācis Vanšu tilta pārbūves projekta izstrādi, kurā tiks pārskatīta satiksmes organizācija gan uz tilta, gan tā nobrauktuvēm. Līdz Vanšu tilta pārbūves uzsākšanai visiem ceļu satiksmes dalībniekiem ir jābrauc ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus.

#2240 Sarmīte 2018-05-10 18:33:10
Labdien! Ļoti nepievilcīgs skats ir vērojams Mežaparkā, ezera galvenajā pludmalē, Ostas ielas galā. Īpaši pie laivu piestātnes – bardaks. Vai tiešām nevar to savest kārtībā?

 1. Ķīšezera krastmala ir viena skaistākajām kultūras un atpūtas parka Mežaparks vietām. Tur allaž ir pulcējušies cilvēki, lai atpūstos un rīkotu pasākumus.
  2013.gadā pēc SIA “Rīgas Meži” pasūtījuma, tika izstrādāts parka lokālplānojums, kas ir pamats parka attīstībai. Ņemot vērā to, ka pirmos 20 neatkarības gadus parkam netika pievērsta uzmanība un tas degradējās, tad šobrīd ir ļoti daudz ar parka sakārtošanu un attīstību saistītu uzdevumu. Astoņu gadu laikā, kopš parku apsaimnieko SIA „Rīgas Meži” ir daudz paveikts – izstrādāts lokālplānojums, izstrādāts meža apsaimniekošanas plāns, uzbūvēta BMX trase, atjaunoti asfalta segumi, atjaunoti ziedu stādījumi, degradētajās teritorijās nojaukti grauzti (bet daudz vēl jānojauc), vērienīgākais uzdevums – Lielās estrādes rekonstrukcija. Lai parku padarītu pieejamāku pagājušajā gadā ir izbūvēts jauns ceļš no Viestura prospekta.
 2. Runājot par lokālplānojumu, kas nosaka parka teritorijā esošās Ķīšezera krastmalas attīstību, tur ir plānots gar ezera krastu izbūvēt promenādi, kas veidotu brīnišķīgu atpūtas un pastaigu vietu. Paredzēts izveidot arī mūsdienīgu un labiekārtotu peldvietu, esošās vietā. Promenādes izbūve ir svarīga, arī, lai nostiprinātu krastu. Ķīšezerā ir lielas ūdens līmeņa svārstības, kas mēdz sasniegt pat 3 m. Vidēji gadā ir 22 uzplūdi, jo Ķīšezera hidroloģisko režīmu ietekmē ūdens līmeņa svārstības Daugavā. Daļa krasta pie ZOO dārza ir pilnīgi izskalota. Diemžēl, promenādes izbūve prasa lielus līdzekļus, jo tā būs specifiska un sarežģīta hidroinženierbūve. Šobrīd ūdens līmenis ezerā ir zems, un ir atsegti padomju laikā veiktie un tagad lielā mērā izskalotie betona krastmalas stiprinājumi ar tikpat nepievilcīgām armatūrām. Redzot dramatisko situāciju, SIA “Rīgas Meži” ir apņēmušies daļu no šiem betona gabaliem no ezera krasta izņemt.
 3. SIA “Rīgas Meži” ir pasūtījuši, un šobrīd tiek izstrādāts labiekārtojuma projekts teritorijai, kas atrodas blakus peldvietai. Tas ļaus nākamajā vasarā veikt labiekārtošanas darbus. Tuvākajā laikā peldvietā tiks uzbērtas vairākas autokravas dzeltenā jūras smilts. Tas tiek darīts ik pa diviem gadiem, jo esošās smiltis iznēsājas un piebirst ar priežu skujām. Šopavasar krastmalā ir uzstādītas 4 jaunas piknika vietas. Krastmala regulāri tiek uzkopta un pieskatīta. Protams, tā nav mūsdienīgi labiekārtota krastmala, kā to, visticamāk, sagaida iedzīvotāja, kura uzdeva jautājumu. Tomēr, daudzi rīdzinieki novērtē un viņiem patīk dabiskā vide, kāda tur ir.
 4. Nākamajā gadā notiks nomas tiesību izsole, krastmalā esošai vasaras kafejnīcai un pie tās pieguļošajai teritorijai. SIA “Rīgas Meži” izsoles noteikumos iekļaus prasību par jaunas kafejnīcas ēkas uzstādīšanu, kā arī jaunajam nomniekam tiks izvirzītas daudz stingrākas prasības un noteikumi, attiecībā uz teritorijas uzturēšanu kārtībā.
  Kultūras un atpūtas parka Mežaparks sakārtošanā pats svarīgākais uzdevums ir infrastruktūras izbūve, pievadot pie atpūtas un tirdzniecības objektiem ūdeni un kanalizāciju, kā arī elektrību. Pilsētai tas prasīs lielus līdzekļus, par kuru atrašanu ir jādomā.
 5. Ja jautājums ir par ezera aizaugšanu – tas ir dabīgs hidroloģiskais process. Tas ir dārgs un sarežģīts process (ta skaitā – nepieciešama darbu projektēšana). To var veikt kāda liela (piem. ES fondu finansēta) projekta ietvaros, ja ir pietiekami nopietna nepieciešamība no hidroloģijas vai dabas aizsardzības viedokļa. Visbiežāk tomēr notiek ezera krastu kopšana, galvenokārt – peldvietās vai citās atpūtas vietās pie ūdenstilpes.
  Jāatzīst, ka Ķīšezera krastmala ir viena no apmeklētākajām parka vietām un tai ir jāiztur liela slodze.

#2239 Elita Benzīns 2018-05-10 16:52:04
Veloceliņš-virziens Vanšu tilts-Ķīpsala (Ķīpsalas peldbaseina pusē) – Vēlams turpināt veloceliņa marķējumu posmā no pārejas līdz Daugavgrīvas ielai, ar sadalījumu: Gājēji/Velobraucēji. Pārlieku daudz “telefonos sēņojošu” gājēju nekoordinēti pārvietojas t/c Olimpija virzienā! Mēs no Pārdaugavas!

Dalīto gājēju un velosipēdu ceļu minētajā vietā nav iespējams ierīkot, jo ietves platums ir pārāk mazs. Minētajā vietā gan gājējiem, gan velosipēdistiem jāpārvietojas respektējot vienam otru.

#2238 Dāgs 2018-05-10 13:27:57
Sveiki. Kāpēc tik slikti no ielām tiek tīrītas smiltis, netiek tīrītas zīmes? Ielas būtu jātīra noteiktās dienās katru mēnesi, ne tikai reizi gadā pēc ziemas. Ļoti bēdīgi izskatās tilti, aizsargbarjeras, ceļa zīmes. Vēja laikā rodas daudz putekļu. Gadījumā, ja traucē automašīnas, novietojiet ceļa zīmes ar informāciju, kurās dienās aizliegts stāvēt (bet tikai vienā ielas pusē nevis abās uzreiz), kamēr tiek veikta tīrīšana.

Smilšu novākšana 1.un 2.klases ielās ir pabeigta. Tālāk tiks uzsākta regulāra šo ielu brauktuvju tīrīšana – 2 līdz 5 reizes nedēļā.

3.kategorijas ielas pieejamā finansējuma ietvaros tiek tīrītas pakāpeniski visas vasaras garumā. Tur procesu apgrūtina stāvoši auto.

(1.uzturēšanas klase – atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu klasifikācijai – visas B un C kategorijas ielas, kā arī tās D un E kategoriju ielas vai to posmi, pa kuriem kursē sabiedriskais transports, Vecrīgas (teritorija starp11.novembra krastmalu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Aspazijas bulvāri un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri) ielas, u.c.; 2.uzturēšanas klase – atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu klasifikācijai visas pārējās D kategorijas ielas vai to posmi, kuri neietilpst 1.uzturēšanas klasē, kā arī tās E kategorijas ielas vai to posmi, kuros vidējā satiksmes intensitāte ir 1000 un vairāk transportlīdzekļu diennaktī.)

Lai novāktu smiltis no ielu tekņu zonām tiek izmantotas zīmes, kas aizliedz stāvēt ielas malā, bet diemžēl autovadītāji šis zīmes neievēro, neskatoties uz uzliktajiem sodiem.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes