Par aktuālo Rīgā (04.10.)

Par aktuālo Rīgā (04.10.)

08.10.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

 

#2302 Arvīds 2018-09-13 15:03:45
Labdien. Vai pilsētas pārvaldes pārstāvji kaut reizi ir gājuši pa ietvi gar mikroautobusu pieturvietām (pie viesnīcas Tallink) un ietvi, kur atrodas autobusu trolejbusu pieturvietas, pretim Origo? Cilvēki parasti steidzas uz sabiedrisko transportu un neskatās zem kājām. Tur mierīgi var paklupt un lauzt kaklu. Trotuārs ir briesmīgā stāvoklī.

Pēc Rīgas pašvaldības rīcībā esošās informācijas jautājumā minētā teritorija pieder juridiskai personai, kura, savukārt, to izīrējusi citai juridiskai personai. Līdz ar to jautājums par gājēju ietves remontu minētajā objektā būtu jārisina minētās teritorijas īpašniekam vai īrniekam.

 

#2301 Centrāltirgus 2018-09-12 16:11:36
Labdien. Man vairāk ierosinājums. Būtu ļoti ērti, ja pie Centrāltirgus ieejas vai ieejām tiktu uzlikts pārskatāms plāns, kur kas atrodas. Paviljoni, ziedi, saimniecības preces. Virzienu norādes vispār būtu ideāli. Var arī ar tulkojumiem, lai Rīgas viesi neapjūk. Domāju, ka tas daudzus iepriecinātu. Var jau būt, ka tāds plāns kaut kur ir. Tādā gadījumā ļoti grūti atrodams. Neesot rīdziniekam tirgū tiešām var apmaldīties un neatrast meklēto. Paldies.

Patlaban AS “Rīgas Centrāltirgus” aktīvi strādā pie sava Informācijas centra izveides, kurā gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi varēs gūt atbildes uz dažādiem tiem interesējošiem jautājumiem (kur un ko atrast, nopirkt u.c.). Tāpat Rīgas Centrāltirgus (Turpmāk – RCT) sadarbībā ar Rīgas domi plāno izvietot virzienu norādes, kuras apzīmēs RCT Informācijas centra atrašanās vietu, Vecrīgu, staciju, autoostu, u.c.

 

#2300 Ligita 2018-09-12 13:37:40
Labdien! Nevaru atrast, kur var uzzināt, kad pienāks mana rinda uz dzīvokli. Apsolīja jau gadu atpakaļ. Lieta tāda, ka ir nepieciešamas trīs operācijas. Ja jāmaksā īre par dzīvokli nevaru atļauties. Gaidīt ar operācijām var, bet cik ilgi? Ilgākais – pusgads. Ilgāk nevar.

Persona, kura reģistrēta palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā, par savu kārtas numuru var uzzināt Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Rīgas pašvaldības dzīvokļu rindu reģistrs”. Ievadot norādīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem. Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā var atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma.

Ja interneta pakalpojumi nav pieejami, tad mutvārdos savu kārtas numuru var uzzināt personīgi vēršoties Departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 503.telpā vai piezvanot pa tālruņa numuru 67474700, identificējot sevi un norādot reģistru, kurā persona reģistrēta palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai.
Palīdzība personai tiek sniegta katra reģistra ietvaros reģistrācijas secībā. Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija var pieņemt lēmumu par ārpuskārtas dzīvojamās telpas izīrēšanu 1.reģistrā reģistrētajām personām ar 1.grupas invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošām 75 gadu vecumu sasniegušām personām, ņemot vērā Rīgas Sociālā dienesta atzinumu par personu veselības stāvokli un dzīvokļa apstākļiem.

Līdz rindas pienākšanai personai savu dzīvokļa jautājumu jārisina patstāvīgi, īrējot savām vēlmēm un finansiālajām iespējām atbilstošu dzīvojamo telpu pie privāto īres namu vai dzīvokļu īpašniekiem. Ja rodas grūtības veikt apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apmaksu, persona var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā ar lūgumu sniegt materiālo pabalstu minēto maksājumu veikšanai. Rīgas Sociālais dienests attiecīgi izvērtēs katru iedzīvotāju individuāli.

 

#2299 Lote 2018-09-12 08:29:59
Sveiki. Jautājums par satiksmes organizāciju Rīgas pilsētā. Šoreiz par Vienības gatvi, izbraucot uz Jelgava šoseju, pie Rīgas robežas. Šajā posmā ir ļoti liela vajadzība pēc luksofora, jebkādas satiksmes organizācijas! Bieži braucot pa šo posmu, esmu novērojis milzīgo satiksmi un iespēju iekļūt negadījumā, bīstamās situācijās.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka, lai būtiski uzlabotu situāciju jautājumā norādītajā vietā, ir nepieciešams veikt Vienības gatves un Tīraines ielas krustojuma pārbūvi. Minēto krustojumu ir plānots pārbūvēt būvprojekta “Zemgales virziena maģistrālais transporta mezgls. Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai” ietvaros. Šī būvprojekta izstrāde ir uzsākta, bet būvniecības darbus plānots uzsākt 2019.gada būvdarbu sezonā atbilstoši piešķirtajam finansējuma apmēram, ja neradīsies tehniska rakstura šķēršļi.

 

#2298 Arvo 2018-09-10 15:32:08
pie T/C Alfa starp velo joslu un gājēju ceļu ir izveidoti 2 jauni savienojošie celiņi. Viss jau būtu labi, ja šiem aptuveni 6-8 metrus platajiem celiņiem pa vidu nebūtu stabs un koks. Tieši dažus metrus uz priekšu bija pietiekoši liela vieta, lai nebūtu šāda ačgārnība. Varbūt tur zem tā visa slēpjas kas dziļāks.

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka problēma ir konstatēta un saziņā ar projektētājiem un būvniekiem tiks novērsta, gājējiem piedāvājot iespējami labāko pārvietošanās pieredzi.

 

#2297 Santa 2018-09-10 14:32:59
Sveiki. Kas tas par dīvaino kioskiņu Silciema ielā, pretī mājai nr.9? Nesen pārvācos uz šo rajonu un ikdienā ejot gar šo kiosku rodas jautājums – vai tas ir privāts, pašvaldības? Izskatās nolaists un ilgu laiku nelietots. Varbūt ir vērts aizvākt?

Rīgas pilsētas būvvalde (Turpmāk-Būvvalde) informē, ka būvinspektors ir apsekojis kiosku Silciema ielā 12 un vizuālās apsekošanas laikā ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā atrodas vidi degradējošs kiosks – tam ir nodrupusi krāsa, aprūsējusi dzegas metāla lokšņu apdare, daļa logu ir aizsisti ciet ar metāla vai orientēto skaidu plāksnēm.

Pamatojoties uz neplānotajā pārbaudē konstatēto un normatīvajos aktos noteikto, Būvvalde ir uzlikusi būves īpašniekam pienākumu sešu mēnešu laikā kiosku sakārtot vai nojaukt. Savukārt, ja uzliktais pienākums norādītajā termiņā netiks izpildīts, Būvvalde, likumā noteiktajā kārtībā, īpašniekam piemēros piespiedu naudu par uzliktā pienākuma labprātīgu neizpildi.
Jautājumā minētais kiosks pieder fiziskai personai.

 

#2296 Kaspars 2018-09-10 12:52:11
Labdien. Vai varat, lūdzu sniegt skaidrojumu gandrīz 32% cenu kāpumam Daugavas sporta nama pakalpojumu cenrādī? Cik noprotu, Daugavas Sporta Nams ir pašvaldības pārziņā un par to atbildīga Rīgas Dome, kam būtu jānodrošina ārpusskolas aktivitāšu pieejamība bērniem, taču šobrīd – neizprotami lielā cenu kāpuma dēļ šis pakalpojums praktiski ne ar ko neatšķirsies, no privāto peldbaseinu piedāvātajiem pakalpojumiem.

Atbilstoši ar Rīgas domes lēmumu apstiprinātajam cenrādim “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu sporta bāzu (speciāla sportam būvēta vai piemērota būve, peldbaseins, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.)) un sporta iestādes sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība” Bērnu un jauniešu basketbola skolas “Rīga” piedāvā maksas pakalpojumus peldbaseina apmeklējumiem.

Cenas bez izmaiņām ir izglītojamajiem, studentiem un pensionāriem.
Cena ir samazināta bērniem no daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar speciālām vajadzībām.
Cenas ir samazināta peldbaseina ģimenes apmeklējumam 1 reizi (1 pieaugušais + 1 bērns) no 12.80 euro par uz 8 euro.
Un tikai pieaugušajiem par 20 % no 7.80 euro uz 9.41 euro cena ir palielinājusies par lielā baseina apmeklējumu, kā arī par lielā baseina abonementu 25% no 19.90 euro par 4 reizēm uz 25 euro par 4 reizēm.

 

#2295 Rūta 2018-09-07 14:58:20
Paldies par beidzot kārtībā savesto Brīvības ielas posmu aiz Gaisa tilta. Jautājums, kur tad palika iepriekš solītā velojosla? Vēl pārbaudīju ziņu arhīvus, kur pāris gadu atpakaļ tā tika solīta.

Brīvības ielā tika veikta seguma atjaunošanas darbi nevis infrastruktūras izbūve vai pārbūve – netiek mainīti ielas ģeometriskie parametri. Lai vispusīgi izvērtētu iespēju neveicot ielas pārbūvi, ierīkot velojoslas Brīvības ielā, jautājums par satiksmes organizācijas izmaiņām Brīvības ielā pēc seguma periodiskās atjaunošanas darbiem tika izskatīts 2017.gada 9.jūnija Rīgas domes Satiksmes departamenta (Turpmāk – Departaments) Satiksmes koordinācijas konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) sēdē, kurā piedalījās pārstāvji no Departamenta, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, RP SIA „Rīgas satiksme”, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Valsts policijas un Rīgas pašvaldības policijas. Sanāksmē tika izskatīts gan 2015.gadā izstrādātā skice ar velojoslām un sabiedriskā transporta joslām, gan pēc RP SIA “Rīgas satiksme” priekšlikuma izstrādātais variants par papildus sabiedriskā transporta joslas izveidi virzienā no centra. Padomes dalībnieki, kā piemērotāko risinājumu atzina variantu, kas paredz mainīt satiksmes organizāciju Brīvības ielā ierīkojot sabiedriskā transporta joslu virzienā no centra posmā no Bruņinieku ielas līdz Cēsu ielai.

Papildus paskaidrojums – Departaments konceptuāli nenoliedz nepieciešamību veidot kvalitatīvu veloinfrastruktūru pilsētas centrā atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam, kas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments. Tomēr ņemot vērā faktiskos apstākļus – šobrīd Brīvības iela pilda maģistrālās ielas funkciju uzņemot tranzītsatiksmi un tai ir ļoti būtiska loma pilsētas satiksmes norisē, tajā skaitā pilsētas sabiedriskā transporta nodrošināšanā, ierobežoto finansējumu, kas atvēlēts publiskā ielu tīkla infrastruktūras pārbūvei, atjaunošanai un uzturēšanai, kā arī Padomes dalībnieku viedokli un audita atzinumā pausto, Departaments seguma atjaunošanas ietvaros Brīvības ielā nevarēja veikt kvalitatīvas un drošas veloinfrastruktūras izveidi.

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam mobilitātes princips paredz pilsētas vēsturiskā centra robežās prioritāri pārvietoties ar kājām, sabiedrisko transportu vai velosipēdu, novirzot maģistrālo autotransporta plūsmu. Ņemot vērā vēsturiski veidotā ielu tīkla kapacitāti un ielu funkcijas, Departaments arī plāno atbilstošu ielu attīstību. Ielās, kur nav izteikta maģistrālā satiksme, tiek plānota veloinfrastruktūra, savukārt ielās ar būtisku sabiedriskā transporta kustību, pēc iespējas tiek uzlabota sabiedriskā transporta kustība. Piemēram, papildus jau iepriekšējos gados pilsētas centrā ierīkotajai un uzlabotajai veloinfrastruktūrai, nākamajā gadā ir plānots ierīkot veloinfrastruktūru Bruņinieku ielā, Turgeņeva ielā un Dzirnavu ielā.

Saistībā ar iepriekš minēto Departaments norāda, ka pašvaldībai, realizējot normatīvajos aktos noteiktās tiesības, ir jāsasniedz taisnīgs līdzsvars starp sabiedrības vispārējām interesēm. Pilsētas attīstības stratēģijā, kā viens no mērķiem ir izvirzīts, ka 2030.gadā Rīgai jābūt gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam transportam draudzīgai tajā skaitā paredzot, ka pilsētas centrā pārvietoties ar sabiedrisko transportu ir ievērojami ātrāk un ērtāk, nekā pārvietoties ar privāto autotransportu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, papildus maģistrālo Rīgas centra apvedceļu projektēšanai un būvniecībai, Departaments veic pakāpeniskus uzlabojumus attiecīgajiem pārvietošanās veidiem – Krišjāņa Barona ielā ir izveidotas rekomendējošās velojoslas, kas savieno veloceļu “Centrs –Berģi” ar Vecrīgu, savukārt Brīvības ielā tiek uzlabota sabiedriskā transporta kustība, kas konkrētajā posmā samazinās braukšanas laiku līdz pat 3 minūtēm tieši ietekmējot ~20 000 pasažierus vienā darba dienā, savukārt ņemot vērā, ka kavējuma samazināšanos izjūt arī pasažieri, kuri izmanto šos maršrutus citā pilsētas daļā, kopējais pasažieru skaits darba dienā, kuri izjutīs uzlabojumus ir ~ 110 000 pasažieri.

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Gaiļezers
5 gadi

Ieklājiet LŪDZU asfalta kārtu Gaiļezera ielas iegrimušajā posmā. To var izdarīt ar asfalta ieklājēju.


Aktualitātes