Par aktuālo Rīgā (11.10.)

Par aktuālo Rīgā (11.10.)

15.10.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

 

#2307 Alda 2018-09-20 18:25:55
Pat ar neapbruņotu aci ir redzams, ka Rīgā strauji pieaug velosipēdu izmantotāju skaits. Laika apstākļu kļuvuši ļoti piemēroti velobraukšanai un cilvēki labprāt arī to izmanto. Cik daudz šī gada laikā ir palielinājies galvaspilsētas speciālo velojoslu skaits kilometros? Paldies par atbildi.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka 2018.gada laikā nav izbūvēti veloceliņi, bet 2019.gadā plānots uzsākt veloceļa “Imanta – Daugavgrīva” un veloceļa “Ziepniekkalns – Centrs” būvniecību.

 

#2306 Kārlis K. 2018-09-18 08:57:41
Sakiet lūdzu, kad tiks noasfaltēta Beberbeķu iela posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Čuguna ielas pagriezienam ar guļošajiem ātruma vaļņiem ? Vai, ja nevar noasfaltēt, tad vismaz uzstādīt apdzīvotas zonas zīmes ? No Imantas puses šī zīme beidzas pie Gaviezes ielas, lai gan tālāk sākot no Nīgrandes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei ir ļoti apdzīvota iela ! Kā arī, kad tiks ievilkts pilsētas ūdens vads ? Situācija ir pavisam vienkārša: iela ir ļoti noslogota un putekļu mākonis, kas jāēd kājām gājējiem ir nenormāls ! Automašīnas nerespektē tieši neko, brauc ātri, agresīvi un izmanto, ka nav ātruma ierobežojošo zīmju, un dēļ blakus esošā meža viss putekļu mutulis aiziet pāri visām iedzīvotāju sētām līdz otram meža masīvam pie Kārļa Ulmaņa gatvei ! Savukārt putekļi ieiet iedzīvotājiem mājas noklājas uz visam virsmām un elpceļiem ! Logus un durvis nevar turēt vaļa ! Paldies jau iepriekš !

1) Lai būtiski uzlabotu Beberbeķu ielas stāvokli ir nepieciešams izstrādāt Zemītes ielas pārbūves būvprojektu. Būvprojektā ir jāparedz izbūvēt ietves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, kā arī ierīkot ielas apgaismojumu. Ielas pārbūve ir finansiāli dārgs un laikietilpīgs process, jo no sākuma ir jāizstrādā būvprojekts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām, kurā ir jāatrisina jautājumi, kas saistīti ar lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanu un apakšzemes komunikāciju sakārtošanu, ietves un brauktuves seguma atjaunošanu, ietves, zaļās zonas un brauktuves atdalīšanu ar apmalēm, kā arī citi būtiski jautājumi. Pēc būvprojekta izstrādes un būvniecības darbu veikšanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanas un iepirkuma procedūras sekmīgas pabeigšanas var uzsākt būvniecības darbus.

Šobrīd Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi nav pietiekami un tie līdzekļi, kuri, sabalansējot visas no pašvaldības budžeta finansējamās vajadzības, tiek piešķirti pilsētas ielu pārbūvei vai izbūvei, nav pietiekami, lai realizētu ielu pārbūvi vai izbūvi visās nepieciešamajās vietās. Piešķirtie līdzekļi pamatā tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu (tiltu) būvniecības projektu īstenošanai, veloinfrastruktūras attīstībai, kā arī sabiedriski nozīmīgu maģistrālo ielu, pa kurām kursē sabiedriskais transports, pārbūvei un izbūvei. Rīgas domes Satiksmes departamenta (Turpmāk – Departaments) rīcības plānā 2017.-2019.gadam Beberbeķu ielas pārbūves projektēšana un būvniecība nav paredzēta.

Departaments 2015.gadā pasūtīja VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” vairākus ceļu drošības auditus (turpmāk Audits) teritorijām, kurās varētu ierīkot dzīvojamo zonu, ar lūgumu izskatīt dzīvojamās zonas statusa noteikšanas iespējamību.

Audits norādīja, ka ielās, kuras nav izbūvētas vai atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, primāri ir nepieciešama vides sakārtošana, veicot ielu pārbūvi – izbūvējot brauktuvei asfalta vai bruģa segumu, paredzot stāvvietas brauktuves malās, koriģējot brauktuves ass līniju, izveidojot ātruma slāpēšanas elementus, paredzot apgaismojumu, izbūvējot labiekārtojuma elementus. Vienkārša ielu apzīmēšana ar ceļa zīmēm Nr.533 “Dzīvojamā zona” un nr.534 “Dzīvojamās zonas beigas” var pazemināt gājēju drošību, jo viņi izvēlētos izmantot dzīvojamā zonā noteiktās priekšrocības.

Šādās ielās nav novērsta transportlīdzekļu dominance uz brauktuves, līdz ar ko dzīvojamās zonas noteikšana, neveicot papildus pasākumus, nav piemērots satiksmes organizācijas veids.
Ņemot vērā iepriekš minēto Departaments nevar atbalstīt dzīvojamās zonas ieviešanu Beberbeķu ielā pie esošās situācijas. Attiecībā uz atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Departaments informē, ka Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrole ir Valts ceļu policijas pārziņā.

2) Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma Beberbeķu ielā posmā no K.Ulmaņa gatves līdz Čuguna ielai tiks izbūvēta periodā 2020 – 2021.gads.

 

#2305 Margarita 2018-09-17 11:01:20
Laba diena. Kas notiek Vecrīgā? Nākot no krastmalas ieraugu vairākas celtniecības. Okupācijas muzejs, pēc tam viena ēka aiz Melngalvju nama, otra gandrīz blakus tam? Nav diez ko pievilcīgi. Ilgi vēl tā?

Iedzīvotājs, iespējams, runā par ēku Kungu ielā b/n, kas plānota kā viesnīca, taču būvniecība uz nenoteiktu laiku apturēta, par ko ēkas īpašnieki SIA “Kungu Hotel” informējuši arī Rīgas pilsētas būvvaldi. Objektu ekspluatācijā pieņems Būvniecības valsts kontroles birojs.

Turpat blakus Grēcinieku ielā 25 norisinās vēl vienas viesnīcas būvniecība. 2017. izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un būvdarbu realizācijas termiņš noteiks 2025. gada 8. februāris.

Savukārt Okupācijas muzeja piebūve ar likumu nodota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā, kas šajā gadījumā veic būvvaldes funkcijas, tādēļ Rīgas pilsētas būvvaldei nav informācijas par būvniecības gaitu un termiņiem. Vēl 2016.gadā Okupācijas muzejs rakstīja, ka būvniecība jāpabeidz šogad oktobrī: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/stajas-speka-grozijumi-latvijas-okupacijas-muzeja-likuma-291/, taču diez vai tas notiks. Objektu ekspluatācijā pieņems Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

#2304 Edvarts Krakts 2018-09-13 19:25:14
Labdien, 2018.gada 11.maija Rīgas domes Satiksmes departamenta konsultatīvās padomes sēdē tika nolemts uzstādīt ceļa zīmi Apstāties aizliegts Čiekurkalnā, Gaujas ielas posmā no 2. līdz 3. Šķērslīnijai. Tā nolemts, lai “nodrošinātu mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku (gājēju un velosipēdistu) drošību minētajā ielas posmā”. Šajā posmā atrodas bērnudārzs “Čiekuriņš”, uz to katru rītu un vakaru vecāki dodas ar bērniem. Un vēl šajā posmā ne vienā, ne otrā ielas pusē nav ietves! Ir tikai iemītas, dubļainas taciņas. Rīgas dome nevis dubļainu taku vietā izveido normālas ietves, bet gan aizliedz šajā posmā uz ielas novietot auto – sak, ejat cilvēki pa ielu, tur ir labs segums, mašīnas tur nestāvēs un netraucēs jums pa ielu staigāt! Otrkārt, vecākiem, kas ved bērnus uz bērnudārzu, vairs nav iespējas apstāties uz ielas tieši pie bērnudārza, jo tas tagad aizliegts. Treškārt, cik korekti ir tas, ka pie pašvaldības iestādes neeksistē autostāvvietas? Lūgums nodrošināt 1) zīmes noņemšanu, 2) ietvju izbūvi, 3) izmeklēt, kā RDSD varēja pieņemt šādu pretrunīgu lēmumu. Edvarts no Čiekurkalna.

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka no iedzīvotājiem tika saņemts ierosinājums Gaujas ielā posmā no Čiekurkalna 2.šķērslīnijas līdz Čiekurkalna 3.šķērslīnijai aizliegt apstāties transportlīdzekļiem, uzstādot ceļa zīmes Nr.326 “Apstāties aizliegts”, lai nodrošinātu mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku (gājēju un velosipēdistu) drošību minētajā ielas posmā. Iepriekš minētais priekšlikums tika izskatīts 2018.gada 11.maija Departamenta konsultatīvās padomes sēdē (turpmāk – Padome), kurā piedalās pārstāvji no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, RP SIA „Rīgas satiksme”, VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Rīgas pilsētas Būvvaldes, Valsts policijas, kā arī pārstāvis no Rīgas pašvaldības policijas. Padomes dalībnieki akceptēja priekšlikumu uzstādīt ceļa zīmes Nr.326 “Apstāties aizliegts”, aizliedzot apstāties transportlīdzekļiem Gaujas ielā posmā no Čiekurkalna 2.šķērslīnijas līdz Čiekurkalna 3.šķērslīnijai.

Rīgas domes Satiksmes departaments papildus informē, ka iepriekš minētajā Gaujas ielas posmā ceļa zīmes Nr.326 “Apstāties aizliegts” tika uzstādītas 2018.gada 30.augustā
Gaujas ielas abās brauktuves malās aug koku aleja, kuras dēļ nav iespējams paredzēt ietvju izbūvi brauktuves malā.

Papildus – ceļazīmju Nr.326 “Apstāties aizliegts” uzstādīšana ir veikt pēc iedzīvotāju ierosinājuma saņemšanas. Ņemot vērā, ka minētajā Gaujas ielas posmā nav izbūvētas gājēju ietves un gājēji pārvietojas pa brauktuvi, ceļa zīmes Nr.326 “Apstātie aizliegts” ir uzstādītas, lai atbrīvotu brauktuves daļu un stāvošie transportlīdzekļi neaizsegtu gājēju redzamību.

 

#2303 Valters 2018-09-13 16:19:15
Sveiki, es šodien, kad rakstu šo jautājumu, biju aizbraucis ar riteni, kā parasti, uz savu Juglas mazdārziņu, kas no pašvaldības iznomāts, un liels man bija pārsteigums, ka ļoti senie vītol krūmi, kas ļoti pārauguši, bija visi nozāģēti, un viss nopļauts. Pabraucu vēl pa mazdārziņu celiņiem un daudzās vietās tā ir izzāģēts un izspļauts .. tas ir ļoti labi un pozitīvi, pat apsveicami, ka beidzot tas ir izdarīts, jo vismaz mazāk tā saucamie bomži būs, jo viņiem jau nepatīk tādas atklātas vietas, bet jautājums ir tāds, vai tiks savākti arī visi atkritumi, jo raugoties aiz tā visa nozāģētā ir daudz dažādi atkritumi, nu vairāk jau plastmasas pudeles…..

Iedzīvotāja jautājumā minētajā vietā krūmi ir izcirsti zem elektrolīnijām, un to darījis elektrolīniju īpašnieks, elektrolīniju aizsargjoslu robežās, ne pašvaldība. Savukārt, savākt sadzīves atkritumus Rīgas ziemeļu izpilddirekcija norīkojusi darbinieku, kurš strādā programmas “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” jeb bezdarbnieki ietvaros.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes