Par aktuālo Rīgā (22.11.)

Par aktuālo Rīgā (22.11.)

26.11.2018

Uzdod savu jautājumu šeit

 

#2354 Siltums 2018-11-10 11:21:33
Labdien. Kuros mēnešos es varu pieteikt un veikt termolegulatoru maiņu radiatoriem, jo šogad oktobrī zvanot uz RNP, man atteica. Sakiet lūdzu konkrētus periodus un pamatojumu. Jo, ir dzirdēti gadījumi, kad to atļauj veikt arī ziemas vidū.

Jautājumā par termoregulatoru maiņu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (Turpmāk – RNP) norāda, ka sildelementu (radiatoru) un to komponentu nomaiņu dzīvoklī iespējams veikt no 15.maija līdz 31.augustam, t.i., periodā, kad nav pieslēgta apkure un apkures sistēma vēl netiek gatavota apkures sezonas uzsākšanai.

Vienlīdz RNP norāda, ka sākotnēji nepieciešams precizēt, vai termoregulatori ir uzstādīti pēc sildelementa ievada ventiļiem, vai ir izbūvēta apvadlīnija, respektīvi, vai, regulējot siltumu ar termoregulatoru palīdzību, tas ietekmē dzīvojamās mājas kopējo apkures sistēmu. Tāpat nav norādīts, vai termoregulatoram ir nepieciešams nomainīt tikai termogalvu vai kopā ar vārstu, vai esošā iekārta ir avārijas/neapmierinošā stāvoklī (nepilda savu funkciju un sildelements nefunkcionē). Tādējādi nepieciešams precizēt, vai termogalva jāmaina avārijas kārtībā vai dzīvokļa īpašnieks to vēlas mainīt citu iemeslu dēļ.

RNP paskaidro, ka, apkures sezonas laikā iztukšojot apkures sistēmu remontdarbu veikšanai, tas var radīt neparedzētus apstākļus un problēmsituācijas ar apkures sistēmu citiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem. Visas darbības ar apkures sistēmu ir jāsaskaņo ar apkalpojošo organizāciju, lai apkures sistēmā nerastos gaiss, kas ietekmē gan kopējo apkures sistēmu, gan traucē apkures cirkulāciju sildelementos un stāvvados. Pēc atgaisošanas darbiem ir nepieciešams veikt apkures sistēmas papildināšanu caur piebarošanas skaitītāju, ko tiesīga veikt tikai apkalpojošā organizācija.

Iesniedzējs ir aicināts norādīt dzīvokļa īpašuma adresi, īpašnieka vārdu un uzvārdu, kā arī kontakttālruni, lai par attiecīgo dzīvojamo māju atbildīgais RNP siltumiekārtu inženieris varētu sazināties ar iesniedzēju un precizēt augstāk norādīto informāciju par termoregulatoru nomaiņas darbiem, kā arī nepieciešamības gadījumā vienotos par dzīvokļa apsekošanu, lai konstatētu, vai minētie darbi ietekmēs kopējo apkures sistēmu.

 

#2353 Mārtiņš 2018-11-08 16:31:43
Labvakar! Kā ir ar atkritumu šķirošanas konteineriem? Vai tos ir iespējams pasūtīt pie katras daudzdzīvokļu mājas Rīgā un, vai tas maksā lētāk nekā ierastu, parasto, miskašu apkalpošana? paldies.

Kopējā informācija:

Saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.90 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi” daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir tiesības vērsties pie namu apsaimniekotāja ar lūgumu, lai atkritumu apsaimniekotājs pie mājas uzstāda atkritumu konteinerus šķirotajiem atkritumiem. Saskaņā ar augstākminēto noteikumu 25.4. punktu, atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt šķiroto sadzīves atkritumu dalīto apsaimniekošanu, ja to pieprasa pašvaldība vai nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks.
Papildus maksa par dalīto atkritumu savākšanu netiek aprēķināta, izņemot, ja atkrituma apsaimniekotājs ir konstatējis, ka dalīto atkritumu konteineros ir novietoti vairāk nekā 30% nešķiroto atkritumu, tad šādu dalīto atkritumu tvertni neiztukšo un nekavējoties informē nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai pārvaldnieka pārstāvi un dokumentē faktu, sastādot aktu par tvertnes satura neatbilstību atkritumu veidam. Pēc minētā akta parakstīšanas atkritumi no attiecīgās tvertnes tiek izvesti kā nešķiroti sadzīves atkritumi. Izmaksas, kas saistītas ar šādas tvertnes iztukšošanu, sedz persona, kuras lietošanā tvertne ir nodota.

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sniegtā informācija:
Jautājumā par atkritumu šķirošanas konteineriem SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informē, ka šķirojamo atkritumu konteineru uzstādīšana un izvešana tiek nodrošināta bez maksas, ja konteinerā tiek ievietoti atbilstoša satura atkritumi (ja konteineros tiek ievietoti neatbilstoša satura atkritumi, t.i., nešķirotie sadzīves atkritumi, tad gan izvešanas maksa ir tāda pati kā parasto sadzīves atkritumu konteineru izvešanai).

Pieteikumu (nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv vai iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesniegumu klātienē jebkurā RNP klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtot to pa pastu) var iesniegt dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis (ar atbilstošu pilnvarojuma dokumentu).
Pēc pieteikuma saņemšanas tiek izvērtēts:

  1. Dzīvojamās mājas piesaistītā teritorija, nosakot, vai konkrētajai mājai ir atbilstoša teritorija/vieta, kur uzstādīt konteineru/-us;
  2. Vai dzīvojamās mājas atkritumu apsaimniekotājs piekrīt konteineru uzstādīšanai un turpmākai iztukšošanai konkrētajā teritorijā bez maksas;
  3. Vai dzīvojamajai mājai iepriekš ir/nav uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri (gadījumā, ja dzīvojamai mājai iepriekš ir ticis uzstādīts atkritumu šķirošanas konteiners, kas iepriekš tika noņemts, jo konteiners tika piepildīts ar sadzīves atkritumiem jeb nešķirotiem atkritumiem, konteinera uzstādīšana, pamatojoties uz viena dzīvokļa īpašnieka iesniegumu, tiek noraidīta. Atkārtota konteinera uzstādīšana šādā gadījumā tiek veikta, pamatojoties uz dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, kurā vairāk kā puse dzīvokļu īpašnieku ir atbalstījuši šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu.

 

#2352 Iluta Pukite 2018-11-05 15:37:13
Tikko uzrakstīju jaut. Ļoti atvainojos nepareizi uzrakstīju ielu Bārinu ielas trotuārs braucot no centra ir kritiska stāvoklī. Paldies.

#2351 Iluta Pukite 2018-11-05 15:33:15
Labdien. Es jau vienreiz rakstīju par kritiski trotuāra stāvokli Bieriņa iela pretim Uzvaras parkam. Es ļoti vēlētos, lai tur beidzot aizlīdzina bedres. Jo es tur sportoju un vienmēr jāpiedomā, ka tik kaut kur neiekritu un nesavainoju savas kājas.

Gājēju celiņš (ietve), kas iet gar Bāriņu ielu, ietilpst Uzvaras parka teritorijā. Uzvaras parks ir nodots valdījumā Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam.
Lai risinātu jautājumu par gājēju celiņu seguma atjaunošanu pilsētas sabiedriskajos apstādījumos, Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ir sagatavojusi pieteikumu jaunai budžeta programmai 2019. gadam “Sabiedrisko apstādījumu infrastruktūras uzturēšana un atjaunošana”, kurā tiek lūgts finansējums parku un skvēru infrastruktūras atjaunošanai, kā arī sagatavojusi pieteikumu Investīciju programmā par infrastruktūras atjaunošanu visā Uzvaras parka teritorijā.

 

#2350 Inta-Imanta 2018-11-02 16:05:27
Labdien! 2017. g. maijā tika uzdots jautājums par “Durbes ielas izbūve posmā no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanās līnijas”. Atbildē tika minēts ka RD Satiksmes departaments tobrīd uzsāka Durbes ielas projektēšanas darbus, kuri varētu noslēgties 2018. gadā. Esam pamanījuši tikai iekšpagalmu (Kuldīgas iela 11A, 13A, Slokas iela 48A) ceļa seguma atjaunošanas darbus. Kāds šobrīd ir Durbes ielas projektēšanas darbu rezultāts? Paldies.

Šobrīd Durbes ielas projekta izstrāde ir apturēta, ņemot vērā Durbes ielas trases apkārtnes iedzīvotāju iebildumus par projektēto risinājumu (tika izteikta neapmierinātība par koku ciršanu, ko nepieciešams veikt, lai izbūvētu Durbes ielu). Ņemot vērā minēto, šobrīd Rīgas domes Satiksmes departaments nevar prognozēt, kad tiks atsākta Durbes ielas projekta izstrāde.

 

#2349 Inta-Imanta 2018-11-02 15:53:09
Labdien! 2017.g. aprīlī uzdevu jautājumu par satiksmes organizācijas uzlabošanu Jūrmalas gatve ielai, t.i. “apļveida” kustības izveide krustojumā Jūrmalas gatve-Anniņmuižas bulvāris (pie MC “Elite”) un pieturvietu – “kabatu” izveide Jūrmalas gatve ceļa posmā, sākot no krustojuma Kurzemes prospekts (dzelzceļa pārbrauktuve), līdz Imantas. 2.līnija! Divvirziena iela ir šaura, ar Sabiedriskā transporta kustību, ar vairākām izbrauktuvēm – Dubultu iela, Anniņmuižas bulvāris, izbrauktuve no VOLVO centra, Muižas iela, Imantas 8-2.līnijas. Apstājoties sabiedriskajam transportam, apstājas kopēja satiksmes kustība. Komentārā – atbildē tika minēts, ka notiek būvprojekta izstrāde “satiksme pārvads pāri dzelzceļam”, savienojot Anniņmuižas ielu – Anniņmuižas bulvāri, kad tiks pārbūvēts minētais Jūrmalas gatve-Anniņmuižas bulvāris krustojums, kā arī tobrīd notika būvprojekta izstrāde pieturvietu pārbūvei Jūrmalas gatvē, kas paredz izbūvēt “Kabatas” Lūgums komentēt kāds ir būvprojektu izstrādes rezultāts un kad Imantas un apkaimes iedzīvotāji, to spēs novērtēt “dabā”?

Attiecībā par projektu “Sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūve Jūrmalas gatvē”, Rīgas domes Satiksmes departaments norāda, ka projektēšanas darbi vēl turpinās un līgumā noteiktie projekta izstrādes termiņi netiek ievēroti projekta autora dēļ, par ko arī tiks piemēroti līgumsodi.

Attiecībā par projektu “Satiksmes pārvads pār dzelzceļu starp Imantu un Zolitūdi”, Rīgas domes Satiksmes departaments norāda, ka šī projekta realizācija ir saistīta RailBaltica projektu un orientējoši tā būvniecība vārētu norisināties 2021./2022.gadā.

 

#2348 Lotārs 2018-11-01 19:06:55
Labvakar! Manabalss.lv ir šāda iniciatīva – iesniegs gan viņu saeimā, kad būs visi paraksti, bet vēlos zināt Jūsu nostāju par šo iniciatīvu : NAUDAS SODS PAR CIGAREŠU IZSMĒĶU IZMEŠANU TAM NEATĻAUTĀ VIETĀ. Vēlos tīrāku vidi Latvijā. Dot tiesības un pienākumu policijai sodīt likumpārkāpējus, kuri izmet cigarešu izsmēķus tam neparedzētā un neatļautā vietā, piemēram, uz ielas braucamās daļas, gājēju ietves un t.m.l. Sabiedrība iegūs tīrāku vidi. Sākumā būs soda naudas, kas palielinās valsts budžeta kasi un varēs novirzīt līdzekļus, piemēram, veselības nozarei, kā arī citiem vides sakārtošanas jautājumiem. Un, protams, pašas iniciatīvas links https://manabalss.lv/naudas-sods-par-cigaresu-izsmeku-izmesanu-tam-neatlauta-vieta/show Tad nu Jūsu viedoklis par šo tēmu.. ko es varētu ieteikt, ir tas, ka pie ielu krustojumiem, kur ir luksofori, varētu būt pie luksofora staba pieliktas nelielas atkritumu tvertnītes izsmēķiem paredzētas un sīkiem papīriem.. tad arī, iespējams, ka būtu tīrāks… tas mans tāds piedāvājums..

Rīgā šāds ierobežojums jau pastāv, proti, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” teikts, ka ir aizliegts spļaut, izmest atkritumus vai nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās. Pašlaik sods par šo pārkāpumu ir līdz 71 eiro. Ja šādu aizliegumu noteiks nacionālā līmenī, tas noteikti ir atbalstāms. Rīgā šis jautājums jau ir atrisināts un Rīgas pašvaldības policija arī regulāri piemēro sodus tieši par izsmēķu mešanu tam neparedzētā vietā. Viena lieta ir sodīt, bet, protams, arī miskastu skaita palielināšana varētu palīdzēt šī pārkāpuma veida samazināšanā. Tāpat katra iedzīvotāja kultūras līmenis nosaka, vai viņš aiz sevis savāks atkritumus vai nē.

Rīgas domes Satiksmes departaments reizi dienā izved atkritumus no sabiedriskā transporta pieturvietām. Ļoti bieži ir gadījumi, kad cilvēki atkritumu maisus un lielgabarīta atkritumus atstāj pie miskastēm vai mēģina iebāzt lielākus atkritumus, kas krīt ārā (plastmasa pudeles, avīzes, utt.). Mēs esam par to, lai radītu katram atbildību par savu rīcību, kur nomet izsmēķi, vai kādu citu atkritumu. Tāpat, protams, ir jābūt racionālam miskastu daudzumam pilsētā. Tuvākā gada laikā gaidāma plaša publiska diskusija saistībā ar jaunajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem pilsētā, kas, piemēram, paredz dažādu izmēru miskastu ieviešanu, pazemes konteineru izbūvi, īpaši Vecrīgā, un citas aktivitātes.

 

#2347 Aldis 2018-11-01 16:00:32
Labdien. Interesē Ūmeo iela. Tā ir neizbūvēta un nesakārtota. Vai ir plānots kaut ko darīt?

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka, saskaņā ar 2011.gada 16.novembra „Rīgas pilsētas pašvaldības ielu saraksts”, kurš sagatavots saskaņā ar 2009.gada 15.septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1052 ”Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, 2. punktu, pašvaldības iela šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve (satiksmei izbūvēta un publiskai lietošanai nodota kompleksa inženierbūve, kurai ir izstrādāts izbūves projekts un veikta tā realizācija dabā) pilsētas teritorijā un pašvaldības ceļš apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība un kas ietverts pašvaldības teritorijas plānojumā.

Papildus paskaidrojams fakts, ka tas, ka iela vai tās posms atrodas sarkano līniju robežās, ne vienmēr nozīmē, ka ceļš ir uzskatāms par izbūvētu ielu. Pie tam sarkanās līnijas tiek noteiktas un piešķirts ielas nosaukums arī teritorijām, kur ielu plānots izbūvēt vai paplašināt nākotnē.

Konkrētā gadījumā Ūmeo ielas posms no Katrīnas dambja līdz Ganību dambim nav izbūvēts un uzturēšanas darbi šajā posmā netiek veikti. Lai situāciju uzlabotu, ir jāizstrādā un jārealizē dabā Ūmeo ielas (neizbūvētās daļas) izbūves projekts. Diemžēl finanšu līdzekļi ielu izbūves un rekonstrukcijas darbu veikšanai ir ļoti ierobežoti, tādēļ daudzi jau iepriekš izstrādātie ielu būvniecības vai rekonstrukcijas projekti netiek realizēti. Tie līdzekļi, kurus, sabalansējot visas no pašvaldības budžeta finansējamās vajadzības, ir bijis iespējams piešķirt pilsētas ielu rekonstrukcijai vai izbūvei, pamatā tiek novirzīti prioritāru projektu īstenošanai – Eiropas Savienības līdzfinansēto ielu būvniecības projektu realizēšanai, uzsākto ielu izbūves projektu pabeigšanai. Pie šādiem apstākļiem tuvāko gadu laikā netiek plānots izstrādāt un realizēt Ūmeo ielas (neizbūvētās daļas) izbūves projektu.

Uzlabojoties finansiālajai situācijai, un pēc jau izstrādāto projektu realizācijas, tiks izskatīta iespēja iekļaut šīs ielas projektējamo objektu sarakstā.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes