Par aktuālo Rīgā (16.05.2019.)

Par aktuālo Rīgā (16.05.2019.)

17.05.2019

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums “Par aktuālo Rīgā” Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

 

Raidījuma ieraksts:

 

#2490 Jānis Blūmanis 2019-04-27 07:59:23
Labdien. Pēc diskusijas šeit ēterā tika uzstādīti dalīto atkritumu konteineri pie ēkas Detlava Brantkalna ielā 17/1.Š.g marta vidū!!! tika novietoti 3 gab krāsu konteineri, Iedzīvotāji tos akurāti sāka šķirot un pēc nedēļas konteineri bija jau pilni. Apsaimniekotājs Rīgas pilsētbūvnieks skaidro, ka konteinerus izved reizi 2 nedēļās, nevis tad, kad tie ir pilni. fiziski dalītos atkritums tur iestumt vairs nav iespējams, papīrs un plēves daiļo apkārtnes krūmus un gribot negribot tie jāmet atkal parastajā miskastē. Šīs ziņas rakstīšanas laikā ir jau 27.04 un par šo laiku kopš (15.03.-27.04) šis 3 miskastes tikušas izvestas tieši 1 reizi. Vai nav reālas iespējas apsaimniekotājam atrisināt ne tikai konteineru novietošanu, bet parūpēties ari par to, lai šie konteineri tiktu laicīgi arī izvesti-t.i. nevis reizi kādā termiņā, bet gan tad, kad tie ir pilni. Vai arī uzstādīt nevis vienu, bet teiksim vairākus dalītos konteinerus papīram un plastmasai, ja izvešanu nav iespējams veikt biežāk kā reizi divās nedēļās. Piebildīšu, ka vietas pietiktu arī vairākiem konteineriem un arī pieklūšana tiem nekad nav bijusi traucēta un izvest tos var. Paldies. Jānis.

Uzstādot dalīto atkritumu konteinerus, to sākotnējais izvešanas intervāls katram atkritumu veidam (plastmasai, papīram, stiklam) ir paredzēts reizi mēnesī, un atbilstoši konteineru aizpildīšanai, tālāk tiek precizēts to izvešanas biežums pa atkritumu veidiem.

Pirmā atkritumu izvešana no jaunuzstādītajiem dalīto atkritumu konteineriem bija 04.04.19., un to aizpildīšana pa veidiem nebija vienāda.

Dalīto atkritumu konteineru izvešanas biežums ar pakalpojuma sniedzēju ir savlaicīgi jāsaskaņo. Ņemot vērā šo atkritumu konteineru ātro aizpildīšanu, ar pakalpojuma sniedzēju ir panākta vienošanās par plastmasai un papīram paredzēto konteineru satura izvešanu vienu reizi nedēļā, bet stiklam – 1 reizi mēnesī (sākot ar maiju).

Vēl papildus dalīto atkritumu konteineru uzstādīšana D.Brantkalna ielas 17 k- 1,2 teritorijā nav paredzēta, vienlaikus ir novērojama tendence, kad arī citu apkārtējo daudzstāvu dzīvojamo māju, kas nav SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” pārvaldījumā, iedzīvotāji šobrīd aktīvi izmanto šos D.Brantkalna 17 k-1,2 dalīto atkritumu konteinerus, tādejādi faktiski brīžiem radot papildus noslodzi mājas sētniekam. Vēlams būtu rosināt šo apkārtējo māju iedzīvotājiem un apsaimniekotājiem arī rast iespēju uzstādīt pie viņu ēkām šādus dalīto atkritumu savākšanas punktus.

 

#2489 Gājējs 2019-04-26 20:28:16
Labdien! Sakiet, vai projekts Tērbatas iela kā gājēju iela ir atcelts pavisam vai tikai uz laiku? Bija plāns izmēģināt pilotprojekta veidā to šī gada maijā, cik atceros. Kāpēc tas netika izdarīts? To jau plānoja ilgstoši, gadiem. Varbūt ir vēl kāda iela plānā, ko varētu pārvērst par gājēju ielu. Paldies.

  • Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafiskās daļas plānu „RVC detalizēta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” Tērbatas iela ir noteikta kā iela ar prioritāti gājējiem.
    Atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2.31.apakšpunktā sniegtajam termina skaidrojumam “iela ar prioritāti gājējiem ir iela, tās posms vai krustojums ar citu ielu, kurā ar publiskās ārtelpas labiekārtojuma un kustības organizācijas līdzekļiem nodrošināta gājēju satiksmei labvēlīga vide un režīms”.
    2010./2011.gadā tika veikts pētījums “Gājēju un transporta plūsmu izpēte gājēju ielas izveidei Rīgā, Tērbatas ielā posmā no Elizabetes ielas līdz Tallinas ielai”, kurā secināts, ka posmā no Matīsa līdz Tallinas ielai nav lietderīgi to pārveidot par gājēju ielu.
  • Plānots, ka K.Barona ielā varētu mēģināt to eksperimentālā kārtā atstāt gājējiem, velobraucējiem un sabiedriskajam transportam, bet, tā kā tūlīt sāksies A.Čaka ielas remontdarbi un K.Barona iela tiks izmantota kā tranzīta iela, šobrīd nebūtu prātīgi to slēgt. Iespējams, vajadzētu domāt par to, lai Vecrīgu “atbrīvotu” no automašīnām.

 

#2488 Artūrs Kalniņš 2019-04-26 13:56:28
Sveiki. Interesanti – vai daudzdzīvokļu ēku pagalmā drīkst mazgāt automašīnu?

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā” (2007.gada 19.jūnija) aizliedz publiskās vietās mazgāt auto.

6. punkts nosaka, ka publiskās vietās aizliegts:
6.5. profilaktiski apkopt mehānisko transportlīdzekli (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāt to ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām. (Ja daudzdzīvokļu ēku pagalms nav speciāli aprīkots ar šādu auto mazgāšanas vietu, iedzīvotājiem ir tiesības un pienākums ziņot Rīgas pašvaldības policijai par šādu pārkāpumu).

Savukārt atbildība par noteikumu pārkāpšanu ir noteikta 11.punktā:
11. punkts nosaka: “Par 6.5., 6.6., 6.14., 6.15., 6.16., 6.18. apakšpunktā un 6.1. punktā noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit vienam euro”.

Tātad, ja tiek pamanīti šāda veida pārkāpumi, iedzīvotāji aicināti vērsties Rīgas pašvaldības policijā (110 vai mobilajā aplikācijā).

 

#2487 Brasa 2019-04-26 11:31:28
Labdien! Gribēju pajautāt, kāpēc Rīgas dome, slēdzot kustību pa Brasas tiltu vienā virzienā, nevarēja organizēt kustību tā, lai dienas pirmajā daļā auto varētu braukt virzienā uz centru, bet dienas otrajā daļā no centra. Manuprāt tas būtiski samazinātu sastrēgumus, turklāt Rīgas domes amatpersonas pašas par to vien runā, ka iedzīvotāji ir pirmajā vietā…

Pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūves laikā būs slēgta transportlīdzekļu kustība pār Brasas pārvadu virzienā uz centru.

Šādas satiksmes organizācijas izmaiņas ieviestas, rūpīgi izvērtējot un izanalizējot visus iespējamos satiksmes organizācijas risinājumus Brasas tilta būvdarbu laikā.

Satiksmes organizācijas speciālisti konsultējoties un sadarbojoties ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, RP SIA “Rīgas satiksme” un Ceļu satiksmes drošības direkcijas speciālistiem, secināja, ka šis ir optimālākais risinājums, lai nodrošinātu satiksmes dalībnieku drošību būvdarbu laikā, kā arī, lai neradītu apjukumu satiksmes dalībniekos.

Satiksmes organizācijas izmaiņas saglabāsies līdz pārvada pārbūves darbu beigām, kas nodrošinās ātrāku būvdarbu pabeigšanu. Turklāt, jāņem vērā, ka virzienā uz centru ir iespējami vairāki apvedceļi, kurus nevarētu nodrošināt, ja slēgtu virzienu no Centra uz Gaujas ielu.

Iedzīvotājiem, kuri izmanto sabiedrisko transportu pār Brasas pārvadu, tiks nodrošināta nepārtraukta sabiedriskā transporta kustība abos virzienos.

Lai atvieglotu satiksmi AS “Latvijas Dzelzceļš” veicis pagaidu izmaiņas kravu pārvadājumu plūsmu organizācijā un Ezera ielas dzelzceļa pārbrauktuve būs nepārtraukti pieejama autotransportam visintensīvākajos satiksmes periodos.

Ezera ielas dzelzceļa pārbrauktuve autotransportam būs nepārtraukti pieejama darba dienās no plkst.7.30 līdz 9.30 un no plkst. 17.30 līdz 19.30.

Brasas tilta remontu plānots pabeigt 2020. gada pavasarī.

 

#2486 Aina 2019-04-26 10:32:18
Labdien! Vai Rigondas gatves 3 iedzīvotājiem ir vērts cerēt uz pašvaldības veiktiem remontdarbiem piebraucamajā ceļā un iekšpagalmā? Paldies.

Iebrauktuve pie dzīvojamās mājas Rigondas gatvē 3, kā arī iekšpagalms atrodas uz privāta zemesgabala. Līdz ar to piebraucamā ceļa un iekškvartāla seguma remonta darbi šajā objektā netiek plānoti.

Par ceļa un ietvju remontdarbiem dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā un šiem darbiem nepieciešamajiem līdzekļiem jālemj mājas dzīvokļu īpašniekiem un, pozitīva lēmuma gadījumā, šie darbi jāveic mājas apsaimniekotājam, iepriekš to saskaņojot ar zemes īpašniekiem.

Māja Rigondas gatvē 3 nav SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekošanā. Iedzīvotājiem jāvēršas pie sava apsaimniekotāja.

 

#2485 Ivars 2019-04-25 18:26:47
Labvakar. Parādes ielā 30 tika veikta aptauja par elektronisko ūdens skaitītāju uzstādīšanu, kas ļautu veikt uzskaiti no attāluma. Kādas šādiem skaitītājiem ir priekšrocības? Cik saprotu, to uzstādīšana ir dārga. Vai tie tiešām garantē ūdens patēriņa starpības samazinājumu?

Ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk – ŪPS) uzstādīšana ar attālināto datu nolasīšanu palīdz līdz minimumam samazināt ūdens patēriņa starpību, nolasot rādījumus vienlaicīgi un attālināti ar radio moduli. Tādējādi nav iespējas manuāli ietekmēt ŪPS rādījumus. Papildus tam ŪPS uzstādīšana ar attālināto datu nolasīšanu dzīvokļu īpašniekus atbrīvo no ikmēneša ŪPS rādījumu nolasīšanas un nodošanas, tādējādi iedzīvotājiem nav jāuztraucas par savlaicīgi vai prombūtnes laikā neiesniegtiem ŪPS rādījumiem, jo tie tiek nolasīti attālināti – elektroniski.

Vienlaikus SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – RNP) norāda, ka dzīvojamās mājās, kurās jau ir uzstādīti individuālie ŪPS ar attālināto nolasīšanas sistēmu, ūdens patēriņa starpība ir samazinājusies līdz minimumam, jo ŪPS rādījumi tiek nolasīti attālināti ar radio moduli, kā arī ŪPS rādījumi tiek nolasīti vienlaicīgi.

Viena ŪPS uzstādīšana ar attālināto datu nolasīšanu vidēji/orientējoši izmaksā 52,00 EUR. Kā arī papildus tiek iekasēta ikmēneša maksa, par datu nolasīšanu, savukārt tā ir atkarīga no dzīvokļu īpašumu skaita mājā.

Papildus jautājumu gadījumā par ŪPS uzstādīšanu ar attālināto nolasīšanas sistēmu dzīvojamā mājā Parādes ielā 30 iespējams saņemt, vēršoties pie RNP Tehniskās pārvaldes Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nodaļas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu inženiera V.Ramkoviča, Mārtiņa ielā 7, 303.kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās no plkst.14.00 līdz 19.00, otrdienās no plkst.8.30 līdz 11.00, līdzi ņemot īpašumtiesību un personas apliecinošus dokumentus, pirms tam veicot pierakstu interneta vietnē https://apmekle.rnparvaldnieks.lv/.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes