Par aktuālo Rīgā (05.09.2019.)

Par aktuālo Rīgā (05.09.2019.)

09.09.2019

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums “Par aktuālo Rīgā” Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

Raidījuma ieraksts:

 

#2534 Pēteris B. 2019-08-21 11:00:41
Sveiki. Ielās parādījušies vairāki desmiti elektro skūteru. Vai uz šiem transporta līdzekļiem attiecas kādi CSN? Ātrumā traucas pa trotuāriem…ja brauc pa ielas braucamo daļu, vai tādā gadījumā ir jāievēro CSN? Vācijā šādi transportlīdzekļi ir aizliegti.

 • Ja elektroskūtera braukšanas ātrums nepārsniedz 25km/h, tad tas ir pieskaitāms pie sporta un atpūtas inventāra, un nekādu ierobežojumu braukt ar to pa gājēju celiņu, neapdraudot pašus gājējus, nav. Savukārt, ja tā ātrums pārsniedz 25km/h, tad tas pieskaitāms jau pie mopēdiem, līdz ar to elektroskūteri nepieciešams reģistrēt CSDD, vadītājam ir jābūt atbilstošās kategorijas apliecība (AM kategorija), kā arī iegādātai OCTA, līdz ar to tas drīkst pārvietoties arī pa ceļa braucamo daļu.
 • *Ceļu satiksmes likums
  mopēds – divriteņu vai trīsriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums nepārsniedz 50 kubikcentimetrus (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda nepārsniedz 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, bet nepārsniedz 45 kilometrus stundā, kā arī četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura pašmasa nepārsniedz 350 kilogramus (neskaitot akumulatoru masu elektrotransportlīdzekļiem), motora darba tilpums nepārsniedz 50 kubikcentimetrus (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda nepārsniedz 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā.
  Kā atsevišķa transportlīdzekļa kategorija “elektroskūteris” likumā šobrīd norādīta nav. Iespējams, strauji pieaugot elektroskūteru skaitam pilsētā, likumdevējs veiks labojumus Ceļu satiksmes likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”.
 • Ja elektroskūtera vadītājs ievēro ceļu satiksmes noteikumus, piemēram, apstājās pie sarkanās gaismas vai šķērso ielu atļautā vietā, tad nekādiem starpgadījumiem nevajadzētu būt. Tas jau atkarīgs no katra cilvēka individuāli, cik viņš/a ikdienā ievēro pavisam vienkāršus ceļu satiksme noteikumus, vai palaiž “ātrākos” garām utml.

#2533 Uģis 2019-08-21 09:11:19
Pagājušajā gadā Rīgā bija lielas problēmas ar siltuma pieslēgšanu. Kā Rīgas dome kontrolēs šo procesu šogad?

 • SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju individuālos siltummezglus apkalpo PS “Siltumserviss Rīga”, savukārt AS “RĪGAS SILTUMS” piegādā siltumenerģiju. 2019./2020.gada apkures sezonai ir palielināts PS “Siltumserviss Rīga” darbinieku, proti, operatoru skaits, optimizēta informācijas apmaiņa starp PS “Siltumserviss Rīga” un Pārvaldnieku, kā arī ātrāk uzsākti dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu un individuālo siltummezglu pārbaužu un sagatavošanas darbi.
 • Pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām apkure tiek pieslēgta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
  1) dzīvojamās mājas individuālais siltummezgls ir sagatavots sezonai un nodots AS “RĪGAS SILTUMS”;
  2) dzīvokļu īpašniekiem nav parāda par izmantoto siltumenerģiju;
  3) ir saņemta vēstule no AS “RĪGAS SILTUMS” par apkures pieslēgšanu.
  Savukārt, ja konkrētas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vēlas, lai apkure tiktu pieslēgta pirms apkures sezonas sākuma vai jebkurā citā dzīvokļu īpašnieku izvēlētā termiņā, dzīvokļu īpašnieki var pieņemt attiecīgu kopības lēmumu saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma nosacījumiem, to iesniedzot Pārvaldniekam. Arī šajā situācijā jāņem vērā augstāk uzskaitītie nosacījumi apkures pieslēgšanai.
 • Tuvākajā laikā tiks organizēta tikšanās iesaistīto pušu vadības līmenī, tajā skaitā, AS “Rīgas siltums” valdes locekļi, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs un atbildīgās amatpersonas, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors. Tikšanās laikā tiks aktualizēti parādu par siltumenerģiju apjomi, dzīvojamo māju skaits, kurām ir iespējama problēma ar siltumenerģijas pieslēgumu apkures sezonas sākumā, kā arī tiks izskatīti SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” piedāvātie risinājumi parādu samazināšanai un līgumsaistību ar AS “Rīgas siltums” izpildi.

#2532 Sarmīte 2019-08-21 09:08:31
Rīgas dome plāno ieviest tūrisma nodevu viesiem, kuri būs apmetušies viesnīcās. Kādiem mērķiem šie līdzekļi pēc tam tiks novirzīti, vai tas uzlabos pilsētas tēlu?

 • Saistošie noteikumi “Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā” noteiks pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā likmi, nodevas maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī atbrīvojumu no nodevas maksāšanas.
 • Nodevas likme visām tūristu mītnēm plānota 1 eiro no katra atpūtnieka un tūrista diennaktī, bet ne vairāk kā 10 euro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku. Maksimālais nodevas apmērs tiks noteikts ievērojot tūrisma nozares mērķi pagarināt uzturēšanās ilgumu.
 • Izņēmums ir paredzēts saistošo noteikumu 7.punktā, kas nosaka, ka ar nodevu netiek aplikta bērnu līdz 12 gadu vecumam uzņemšana.
 • Nodevas mērķis ir veicināt Tūrisma likumā noteikto pašvaldības kompetenču nodrošināšanu un attīstīšanu.
 • Saistošie noteikumus tiek plānots pieņemt 25.septembra Domes sēdē un tie stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī;
 • Līdzekļu izlietojums tiks noteikts sadarbībā ar nozarēm. Sadarbības mērķis ir iesaistīt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumus, nevalstiskas organizācijas lēmumu pieņemšanā par Rīgas kā tūrisma galamērķa attīstību un popularizēšanu, un no 2021.gada 1.janvāra sākt iekasēt nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu no viesiem, kas apmetas naktsmītnēs Rīgā. Puses vienosies par sadarbību lēmumu pieņemšanā par finanšu līdzekļu, kas tiks iekasēti kā nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, efektīvu izlietojumu Rīgas kā tūrisma galamērķa attīstībai.
  Prioritārie virzieni Rīgas kā tūrisma galamērķa attīstībā, t.sk ir:
  • pilsētas starptautiskās atpazīstamības veicināšana;
  • Rīgas kā darījumu tūrisma galamērķa attīstības veicināšana;
  • kvalitatīvu un liela mēroga starptautisku profesionālu kultūras un sporta pasākumu norises Rīgā veicināšana;
  • tāpat tiek plānots, ka daļa līdzekļu tiks izmantoti infrastruktūras uzlabošanai (piemēram, tūrisma autobusu stāvvietu uzlabošana).

#2531 Gatis 2019-08-21 09:07:01
Rīgas dome sniedz atbalstu iedzīvotājiem, lai viņu ēkas pieslēgtu pie pilsētas centrālā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas. Cik daudz no šiem darbiem paveikts?

 • Pieteikumu skaits atšķiras no nekustamo īpašumu skaita, jo ne reti tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas vairākiem kopīpašniekiem.
 • Līdzfinansējums pieslēgumiem tiek piešķirts pamatojoties uz 19.12.2018. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”.
 • Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes  sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.
 • Līdzfinansējums tiek piešķirts kā kompensācija jau izbūvētiem pieslēgumiem vai pieslēgumu būvniecības darbiem.

2018.gadā
KOMPENSĀCIJA

  pieteikumu skaits nekustamo īpašumu skaits
līdzfinansējums piešķirts 151 127
līdzfinansējums atteikts 22 20

BŪVNIECĪBA

  pieteikumu skaits nekustamo īpašumu skaits
līdzfinansējums piešķirts 235 183
līdzfinansējums atteikts 20 20
 • Laika periodā no 2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.decembrim pieslēgumu būvniecība pabeigta 3 objektos.

2019.gadā
KOMPENSĀCIJA

  pieteikumu skaits nekustamo īpašumu skaits
līdzfinansējums piešķirts 31 29
līdzfinansējums atteikts 3 3

BŪVNIECĪBA

  pieteikumu skaits nekustamo īpašumu skaits
līdzfinansējums piešķirts 274 219
līdzfinansējums atteikts 31 28
 • Laika periodā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.jūlijam pieslēgumu būvniecība pabeigta 14 objektos.
 • Iemesli, kāpēc iedzīvotāji atsakās pieslēgties maģistrālajiem tīkliem – projektēšana un izbūves darbi pieslēgumiem ir dārgi, tie ir vairāki tūkstoši, bet pašvaldības līdzfinansējums ir max 1700 euro, ja pieslēdzas ūdensvadam un kanalizācijai; 1200 euro, ja pieslēdzas tikai kanalizācijas tīkliem.
 • Pēc SIA “Rīgas ūdens” sniegtās informācijas: Septembra otrajā pusē  tiek plānots  uzrunāt aptuveni 860 nekustamo īpašumu īpašniekus, organizējot tikšanās ar iedzīvotājiem, lai atkārtoti informētu tos par iespēju saņemt līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

#2530 Valters 2019-08-20 17:30:47
Sveiki, vasarā man bija atvaļinājums, biju aizbraucis ciemos uz Enguri padzīvot vienu nedēļu, un ziniet to Enguri pat nevar salīdzināt ar Rīgu pēc tīrības, jo Engurē ir ļoti tīrs, iespējams, ka tur ir atkritumu tvertnes ik uz soļa var teikt.. un arī gar pludmali staigājot viss ir tīrs un sakopts, un arī atkritumu tvertnes ik uz soļa… Tā kā ieteikums Rīgai ņemt piemēru no Engures.. Tās tādas pārdomas, man vienkārši bija, ko gribējās uzrakstīt..

1. Informācija par Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas pārraudzībā esošo teritoriju:

 • Atkritumu konteineri  ir izvietoti visā pludmales uzturēšanas robežas  garumā  apmēram – 30 , un uzņēmējs, kas veic pludmales uzturēšanu, to skaitu var mainīt atkarībā no laika apstākļiem un līdz ar to apmeklētāju skaita, atkritumu urnas ir arī  pie pludmales pieejām (tādas ir trīs) kaut kur ap 8-10 gab. + divās vietās ir šķiroto atkritumu konteineru komplekts (kas sastāv no 3 gab).
 • Atkritumu urnu skaits nav rādītājs pludmales tīrībai. Atkritumi ir ne tikai konteineros vācami, bet ir arī jūras izmeši,  izskaloti koku zari, u.c., ko savāc kaudzēs un iekrauj, un izved ar autotransportu.
 • Svarīga ir operatīva atkritumu savākšana  un izvešana, nepieļaujot to uzkrāšanos.
 • LR MK 2017.gada 28.novembra Noteikumi Nr.692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”  nosaka drošības un higiēnas prasības peldvietām un peldvietu uzraudzību atbilstoši šiem noteikumiem veic Veselības inspekcija. Veselības inspekcijas pārbaudes Vecāķu pludmalē ir notikušas bez aizrādījumiem.
 • Papildus – ar  starptautiskās žūrijas vērtējumu Vecāķu pludmalei ir piešķirts Zilais karogs (tāpat kā Engures pludmalei) .
 • Nevar salīdzināt apmeklētāju skaita ziņā Vecāķu pludmali ar Engures pludmali. Vecāķu pludmale apmeklētāju skaita ziņā ir ļoti noslogota un iecienīta  pludmale.

 2. Informācija par Rīgas Austrumu izpilddirekcijas pārraudzībā esošo teritoriju:

 • Rīgas Austrumu izpilddirekcija sadarbībā ar Rīgas domes struktūrvienībām, rūpējas un attīsta savas zaļās teritorijas, kas ilgtermiņā kalpo kā publiskas labiekārtotas rekreācijas ārtelpas iedzīvotājiem.
 • Tā no gada uz gadu ir labiekārtota  Ķengaraga promenāde 5.368 km garumā un 2014.gadā  darbu uzsāka oficiāla peldvieta –  „Rumbula”. Pie peldvietas “Rumbula” darbojās kafejnīca un saldējumu kiosks. Peldvietas sakopšanu un uzturēšanu nodrošina SIA “Clean R”, kas uzvarēja par šī pakalpojuma veikšanu iepirkuma rezultātā.
 • Rīgas Austrumu izpilddirekcija promenādes garumā 5.368 km ar Rīgas domes finansiālo atbalstu ir ierīkojusi vairāk kā 120 soliņus, izvietojusi 89 atkritumu urnas un vides objektus, t.sk. akmens soliņu, velosipēdu u.c.
 • Teritorijas sakopšana tiek nodrošinātu katru dienu. Diemžēl iedzīvotāju attieksmes un rīcības rezultātā bieži tikko sakoptā teritorijā tiek izmesti sadzīves atkritumi, kas uzreiz rada nesakoptības iespaidu.
 • Informācija par Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas pārraudzībā esošo teritoriju:
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija peldsezonā, Rīgas administratīvajā teritorijā, Rīgas jūras līča Daugavas kreisā krasta pludmales peldvietās “Vakarbuļļi” un “Daugavgrīva” kopumā, ievērojot peldvietu apmeklētāju blīvumu tiek izvietoti 18 lielie sadzīves atkritumu konteineri (1,1m3) un vairākas atkritumu urnas kāpu zonā, tai skaitā ievērojot Zilā karoga prasības Vakarbuļļu peldvietā ir izvietoti dalīto atkritumu konteineri.
 • Peldsezonā peldvietās kopšana un atkritumu izvešana tiek organizēta katru dienu, atbilstoši sanitārajām normām. Lai īpaši intensīvu peldvietas apmeklējumu gadījumos, brīvdienās un periodos ar augstu gaisa temperatūru neveidotos antisanitāri apstākļi, kopšana un atkritumu izvešana pēc nepieciešamības tiek organizēta vairākas reizes dienā. Papildus tiek veikti smilšu virskārtas irdināšanas un sijāšanas darbi, ar specializēto pludmales tehniku, atdalot peldvietas apmeklētājiem potenciāli bīstamus priekšmetus (stikls u.tml.), kā arī citus smiltīs apslēptus atkritumus, atbilstoši laika apstākļiem.
 • Pārējā pludmales teritorijā apsaimniekošana peldsezonā kopšana notiek vienu reizi dienā.
 • Šogad ikgadējās kampaņas ietvaros “Mana jūra” pludmales monitoringā pauda atzinību par Vakarbuļļu peldvietas iekļūšanu tīrāko pludmaļu topā, uzsverot, ka minētajai vietai ir salīdzinoši liels risks tikt piesārņotai, ievērojot peldvietas apmeklētāju blīvumu. Papildus apsaimniekošanai Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Zilā karoga programmas ietvaros Vakarbuļļu peldvietā organizē izglītošanas pasākumus pludmales piesārņojošo atkritumu problemātikai.
 • Pārējās apsaimniekošanā esošajās peldvietās “Lucavsala”, “Lucavsalas līcis” un Ķīpsalas peldvietas teritorijās apsaimniekošana un atkritumu izvešana peldsezonā tiek organizēta katru dienu.
 • Regulāri apsekojot pludmales teritorijas, nav konstatēta to neatbilstība sanitāro normu prasībām, kā arī nav sūdzības no pludmales apmeklētājiem.

#2529 Dana 2019-08-20 15:46:30
Labdien. Cik ilgi vēl tiks labiekārtots bērnu rotaļu laukums Lielupes ielā, Bolderājā?

Vasaras mēnešos bērnu rotaļu laukumā Lielupes ielā, Rīgā noritēja labiekārtošanas darbi, t.i. tika bruģēta gājēju celiņa būvniecība, tika ierīkots apgaismojums un  veikti bērnu rotaļu laukuma apzaļumošanas darbi.

Augusta beigās – bērnu rotaļu laukumā Lielupes ielā ir ierīkots apgaismojums un šobrīd noris bruģētā gājēju celiņa būvniecības darbi, kurus plānots pabeigt līdz septembra beigām.

#2528 Eduards 2019-08-15 09:39:00
Vai ir iespējams un vai par to ir domāts – atvērt suņu pastaigu laukumu Juglā? Piemēram adresē Vidzemes aleja 1, mājas galā ir pietiekami liels laukums, kur tādu varētu izbūvēt.

Teritorija, Vidzemes aleja 1, atrodas uz 3 zemesgabaliem:

 • Daļa atrodas dzelzceļa ekspluatācijas joslā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2113, kas reģistrēts zemesgrāmatā uz LR Satiksmes ministrijas vārda (VAS “Latvijas dzelzceļš” īpašums);
 • Daļa atrodas sarkano līniju robežās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2173, kas piekrīt Rīgas pilsētas pašvaldībai. Zemesgabalā iela nav visā sarkano līniju platumā, bet jebkura rīcība jāsaskaņo ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, kas tuvākajā piecgadē neplāno Vidzemes alejas pārbūvi.  Ielu sarkanajās līnijās nav pieļaujama suņu pastaigas laukuma izbūve.);
 • Daļa atrodas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 2136, kas atbilstoši Rīgas attīstības plānam ir apstādījumu un dabas teritorija  (Rīgas domes lēmums par tā piekritību pašvaldībai vēl nav pieņemts, bet paredzēts tādu pieņemt).  Rīcība ar apstādījumu un dabas teritorijā esošiem zemesgabaliem jāsaskaņo ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu (Turpmāk – Departaments). Jāņem vērā, ka blakus atrodas bērnu laukums un labiekārtota krastmala, kam jāpielāgo  rīcība ar brīvo zemesgabala daļu.

Departaments šobrīd jaunu suņu pastaigu laukumu izveidi neplāno, tomēr, ja ieņēmumi no suņu turēšanas nodevu iemaksām turpinās pieaugt, tiks izskatīta iespēja jaunu laukumu izveidei. Par Vidzemes aleju 1 – suņu laukumu Departaments, ja radīsies iespēja, var veidot zemes gabala daļā, kas atrodas apstādījumu un dabas teritorijā. Tāpat jāņem vērā, ka suņu pastaigu laukums ir teritorijas labiekārtojums, un TIAN (Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) ir ietverta prasība, ka jānodrošina attālums no suņu pastaigu laukuma līdz daudzdzīvokļu namu logiem vismaz 40m, kā arī jānodrošina augsnes, stādījumu un kokaugu aizsardzība.


Aktualitātes