Par aktuālo Rīgā (10.10.2019.)

Par aktuālo Rīgā (10.10.2019.)

14.10.2019

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums Par aktuālo Rīgā Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

Raidījuma ieraksts:

 

#2576 oskars o. 2019-09-27 15:31:23
Sveiki. Kad beidzot tiks ierīkota gājēju pāreja Dammes ielā 29, pretim Maximas veikalam?

 • Būvprojekts Dammes ielā 29 jau ir iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņošanai. Patlaban norit tehniskās dokumentācijas sagatavošana iepirkuma procedūrai, savukārt realizācija paredzēta nākamā gada būvdarbu sezonā.
 • Ņemot vērā dokumentācijas sagatavošanu, orientējoši iepirkums varētu tikt izsludināts gada beigās līdz 31.12.2019, ja neradīsies tehniska rakstura šķēršļi.
 • Gājēju pāreju Dammes ielā plānots izbūvēt līdz 2020.gada 3.jūlijam.

 

#2575 Miks 2019-09-27 11:32:37
Labdien. Vai visām mājām ir pieslēgta apkure?

 AS “RĪGAS SILTUMS” informē:

 • Šobrīd apkuri pieslēguši 6 782 jeb 84,9% namu. Tai skaitā 563 izglītības un ārstniecības iestādes, 5 127 dzīvojamie nami un 1 092 nedzīvojamie nami.
 • Rīgā apkures sezonu var uzsākt jebkurā sev vēlamā laikā pie nosacījuma, ka mājai nav parādu par patērēto siltumenerģiju un siltummezgls ir sagatavots apkures sezonai. Ēkās apkure tiek pieslēgta pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas, kad par to ir nobalsojuši vairākums dzīvokļu īpašnieku un savu vēlmi pauduši pilnvarotajai personai vai apsaimniekotājam, kurš ar iesniegumu vēršas pie AS “RĪGAS SILTUMS”.
 • Atbilstoši 04.10.2019. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) rīcībā esošai informācijai apkure šobrīd nav pieslēgta daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Avotu ielā 16, Rīgā, Maskavas ielā 153A, Rīgā, (Matīsa ielā 41, 41A, 41B, 41C, Rīgā), Mildas ielā 11, Rīgā, Purvciema ielā 44 k-1, Rīgā, Reņģes ielā 2, Rīgā, Skrudalienas ielā 15, Rīgā un Vecajā Jūrmalas gatvē 5, Rīgā, jo minēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki nav veikuši maksājumus savlaicīgi un pilnā apmērā par saņemto siltumenerģiju, kā arī nav pieņēmuši kopības lēmumus par norēķinu veikšanu un tālāko rīcību, lai apkure dzīvojamās mājas tiktu nodrošināta.
 • Norēķini ar AS “RĪGAS SILTUMS” veikti atbilstoši faktiski iekasētajam apmēram, ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma (turpmāk – Likums) 14.panta (42) daļu. Ņemot vērā Likuma 9.pantā noteikto, par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, tajā skaitā par Likuma 6.panta otrās daļas noteikumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, dzīvojamās mājas īpašnieks atbild Likumā noteiktajā kārtībā, dzīvokļu īpašnieki (kā dzīvojamās mājas kopīpašnieki) ir atbildīgi par savlaicīgu norēķinu veikšanu, lai pakalpojums tiktu nodrošināts.
 • Norēķini ar pakalpojumu sniedzēju AS “RĪGAS SILTUMS” tiek veikti par konkrētu dzīvojamo māju kopumā nevis par atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem. Pakalpojumu sniedzēji saņemtos naudas līdzekļus piesaista atbilstoši izrakstītajiem un neapmaksātajiem rēķiniem par sniegtajiem pakalpojumiem hronoloģiskā secībā, t.i., vispirms sedzot iepriekš neveiktos maksājumus.
 • Papildus minētajam, vairākas daudzīvokļu mājas, kurām netiek nodrošināta apkure, ir pieņēmušas lēmumu pārņemt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības. Sekojoši jautājums par apkuri jārisina sadarbojoties jaunajam pārvaldniekam un AS “RĪGAS SILTUMS”.

 

#2574 Līva 2019-09-26 21:30:17
Labdien! Interesē, kad plānots uzstādīt apgaismojumu Ēbelmuižas parkā, Ziepniekkalnā? Cilvēki aktīvi izmanto parku, bet vienīgais apgaismojums ir no privātmājām. Paldies!

#2573 Līva 2019-09-26 18:33:21
Labdien! Interesē, kad plānots uzstādīt apgaismojumu Ēbelmuižas parkā, Ziepniekkalnā? Cilvēki aktīvi izmanto parku, bet vienīgais apgaismojums ir no privātmājām. Paldies!

Ēbelmuižas parka apgaismojuma projektēšanai un izbūvei finansējums tika pieprasīts 2019.gada budžetā, taču tas netika piešķirts. Finanšu pieprasījums tiks atkārtoti iekļauts 2020.gada budžeta projektā.

(Informācija par to, vai finansējums minētajām mērķim tiks piešķirts, tiks sniegta decembrī.)

 

#2572 Renāte 2019-09-26 18:04:44
Sveiki. Man tomēr nav īsti skaidrs, kas notiek ar tiem īpašniekiem RNP apsaimniekošanā esošajās mājas, kur dzīvokļi nav privatizēti. Viņiem vispār nav jāmaksā nekāda zemes nomas maksa?

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri”pantu īrniekam papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami šādi obligātie maksājumi:

 1. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums;
 2. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes.

 

#2571 Iluta 2019-09-26 10:14:09
Labdien. Es jau divreiz esmu rakstījusi par nesakoptajām gājēju ietvēm. Runa ir par ietvi Bieriņu ielas vienā malā ,kas atrodas Uzvaras parkam otrā pusē ielai. Vakar mēs ar draudzeni nūjojām un viņa aizķērās aiz bedres malas un salauza plecu. Es patiešām nesaprotu, vai nav iespēju salabot šis bedres. Jo tā ietve ir ļoti noslogota jo tur pārvietojās ļoti daudz cilvēku. Paldies. Ceru par sapratni. Un kāds no atbildīgajām personām apsekos.

 • Pieņemam, ka Iluta ar “Bieriņu ielu, kas atrodas Uzvaras parkam otrā pusē” ir domājusi Bāriņu ielu un tai piegulošos celiņus Uzvaras parkā.
 • Ja ir runa par parka celiņiem Uzvaras parkā, Bāriņu ielas tuvumā, tad tā ir taisnība, un tiešām tie ir vietām ar izdrupušu asfalta kārtas segumu, jo asfalta segums nav atjaunots kopš iepriekšējā gadsimta 80-iem gadiem.
 • Šogad minētie gājēju celiņi diemžēl netiks atjaunoti.
 • Nākamajā gadā tiek plānots izveidot divas jaunas programmas:
 1. Pilsētas parku teritoriju atjaunošana (Esplanāde, Uzvaras parks, u.c);
 2. „Zaļā” programma  – jaunu koku stādīšana pilsētas ielās.

(Kādiem mērķiem konkrēti finansējums tiks piešķirts nākamajā gadā, iedzīvotājus plānots informēt decembrī.)

 

#2570 Rita 2019-09-25 21:28:14
Sveiki. Liels paldies par jaunatklāto Imantas sporta laukumu, bet tieši aiz sētas ir nelaboti, sabojāti gājēju celiņi. Vai tiek plānots tos remontēt, tos, kas ap laukumu?

 • Apsekojot teritoriju tika konstatēts, ka aiz jaunizbūvētā sporta kompleksa, dzīvojamo māju iekškvartālā gar visu skolas žogu ir esošs  gājēju celiņš, kura segums vietām vairs nav saglabājies un tiešām ir sliktā tehniskā stāvoklī.
 • Gājēju celiņš  šķērso gan pašvaldības īpašumā esošas zemes, gan dzīvojamām  mājām piesaistītos zemes  gabalus, kā arī privātā īpašumā esošus zemes gabalus (ir servitūti, darbi būs jāskaņo ar  zemes īpašniekiem).
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija izskatīs iespēju minēto gājēju celiņu iekļaut 2020.gada iekškvartālu piebraucamo ceļu seguma atjaunošanas darbu sarakstā.
 • Ja 2020. gada budžetā šim mērķim tiks piešķirti finanšu līdzekļi, varēsim veikt gājēju celiņa seguma atjaunošanas darbus.
 •  Ap “Imantas sporta centra” teritoriju atrodas SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekošanā esošas dzīvojamās mājas, kur:
 1. Tālavas gatvē 3, Rīgā – gājēju celiņa asfalta segums ir labā stāvoklī.
 2. Tālavas gatvē 5, Rīgā – gājēju celiņa asfalta segums ir apmierinošā stāvoklī.
 3. Tālavas gatvē 9, Rīgā – gājēju celiņa asfalta segums ir apmierinošā stāvoklī.
 4. Tālavas gatvē 11, Rīgā – gājēju celiņa asfalta segums ir apmierinošā stāvoklī.
 5. Tālavas gatvē 13, Rīgā – gājēju celiņa asfalta segums ir neapmierinošā stāvoklī. Ietves seguma atjaunošana ir iekļauta Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā 2020.-2022. gadam.
 6. Mazā Krūmu ielā 3, Rīgā – gājēju celiņa asfalta segums ir neapmierinošā stāvoklī. Ietves seguma atjaunošana ir iekļauta Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā 2020.-2022. gadam.
 7. Mazā Krūmu ielā 1, Rīgā – gājēju celiņa betona plākšņu segums ir apmierinošā stāvoklī.

 

#2569 Valērijs 2019-09-25 20:09:12
Labvakar. Ēbelmuižas parkā ir ierīkots spēļu laukums, bet nav apgaismojuma. Vai un kad tas tiks uzstādīts?

Ēbelmuižas parka apgaismojuma projektēšanai un izbūvei finansējums tika pieprasīts 2019.gada budžetā, taču tas netika piešķirts. Finanšu pieprasījums tiks atkārtoti iekļauts 2020.gada budžeta projektā.

(Informācija par to, vai finansējums minētajām mērķim tiks piešķirts, tiks sniegta decembrī.)

 

#2568 Aina 2019-09-24 21:18:57
Sveiki, skatos pēdējā laikā daudz biedrības visādas parādās, tad ir Čiekurkalna biedrība, ja nekļūdos laikam arī Sarkandaugavas biedrība…. Kāda jēga no šīm biedrībām? Un ko viņas īsti dara?

 • Apkaimju biedrības ir  viens no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Apkaimju biedrības tiek dibinātas kā nevalstiskas organizācijas un apvieno konkrētās apkaimes kopienas pārstāvjus.
 • Rīgas pilsētā ir 58 apkaimes. Šobrīd Rīgā darbojas 26 rīdzinieku dibinātas Apkaimju Biedrības, kuras tur rūpi par savām apkaimēm un līdzdarbojas apkaimes un pilsētas attīstībā. 32 apkaimēs patlaban nav nodibinātas apkaimju biedrības.
 • Aktīvajiem rīdziniekiem būtu jāizvērtē iespēja organizēt savas apkaimes iedzīvotājus, un dibināt apkaimju biedrības arī tajās 32 apkaimēs, kur tādu vēl nav.
 • Apkaimju biedrību veidošana ir ļoti laba platforma, kas pārstāv iedzīvotāju un intereses, un ar kā palīdzību iedzīvotājiem ir iespēja risināt dažādas problēmas apkaimē, īstenot idejas.
 • Ar apkaimju biedrībām arī tiek organizētas tikšanās, kuru laikā notiek viedokļu, informācijas apmaiņa; ir idejas, kas tiek īstenotas.
 • Sākot ar novembri tiks turpināts jau gada sākumā uzsāktais – organizētas tikšanās ar apkaimēm, to iedzīvotājiem. Rīgas domes priekšsēdētājs kopā ar komandu – Rīgas domes departamentu pārstāvjiem dosies uz konkrētu apkaimi, lai uzklausītu iedzīvotājus. Tuvākā tikšanās noritēs Dreiliņu apkaimē.
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes