Par aktuālo Rīgā (24.10.2019.)

Par aktuālo Rīgā (24.10.2019.)

28.10.2019

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums Par aktuālo Rīgā Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

Raidījuma ieraksts:

 

#2594 Evija 2019-10-11 09:07:47
Labrīt. Mani kā mammu satrauc vairākkārtēja ārkārtas situācijas izziņošana vienā no galvaspilsētas ģimnāzijām – Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā. Šīs nedēļas laikā skolā ir izziņota ārkārtas situācija 3 reizes: 7., 9. un 10.oktobrī ar pamatojumu, ka skolas vadība ir saņēmusi ziņu e-pastā par ievietotiem spridzekļiem skolas telpās. Bērni un skolas darbinieki tika evakuēti no skolas uz vairākām stundām, ļaujot skolā darboties atbildīgajiem dienestiem. Pamatojoties uz šo situāciju, skolā ar direktora rīkojumu ir atceltas mācības 11.oktobrī. Mani jautājumi un lūgums Rīgas pilsētas vadībai: Cik droši mēs varam būt par bērniem šajā situācijā? Cik nopietni tiek strādāts un, ko ir plānots darīt, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu šo kaitniecību? Lūdzu, vairāk komunicējiet ar sabiedrību, lai mēs zinām, kas notiek!!!Paldies skolas direktoram, kas e-klasē ir sūtījis informāciju par notiekošo, taču trūkst vairāk informācijas arī no atbildīgajiem dienestiem un pilsētas vadības. Lūdzu, skaidrojiet, lai nav jāgaida sižets “Bez Tabu”, bet nāk iniciatīva arī no valsts/pašvaldības atbildīgajiem dienestiem. Domāju, ka šis nav tikai “šaura spektra” jautājums, kas attiecas uz mūsu skolu. Tas attiecas uz visu sabiedrību un valsti. Paldies! Ar cieņu, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas audzēknes mamma, rīdziniece

 • Kad tiek saņemti šāda veida draudi, tie vienmēr tiek uztverti nopietni. Attiecīgi visos gadījumos tika veiktas evakuācijas. Cik vien varēja, pašvaldība sniedza visu nepieciešamo atbalstu Valsts policijas izmeklētājiem, lai ātrāk sekmētu vainīgā noķeršanu.
 • Savukārt par apziņošanu ir jāsaka, ka direktors darīja tieši tā, ka bija jādara – informēja vecākus e-klasē.
 • No Valsts policijas ir zināms, ka cilvēki, kuri ziņo par viltus spridzekļiem, iedalāmi divās kategorijās:
  1) Vieni ir tie, kuri šādā veidā grib panākt evakuāciju savam labumam (piemēram, skolēni, lai nebūtu jāiet uz stundām un jāraksta kontroldarbi, vai tiesājamie, lai tiktu atlikta tiesas sēde). Viņiem ir konkrēts mērķis, kādēļ viņi grib traucēt kādas iestādes darbu, taču mēs nedrīkstam riskēt ar iespējamību, ka tā ir viltus ziņa. Katrs gadījums jāuztver nopietni.
  2) Otri ir cilvēki, kuri ar zvaniem, e-pastiem vai cita veida ziņām par spridzekļiem grib sacelt paniku un vērot ažiotāžu. Visbiežāk šiem cilvēkiem ir nepieciešama ārstēšana. Viņi gūst prieku no tā, ka var vērot, kā viņu zvans ir “sacēlis kājās” visus operatīvos dienestus. Tāpat viņi priecājas par katru ziņu medijos – jo lielāka ažiotāža, jo labāk.
 • Praktiski visos gadījumos, kad Valsts mērogā medijos tiek runāts par viltus spridzekļu zvaniem, Valsts policijā šādu zvanu skaits pieaug. Proti, aktivizējas tie otrie, kuri iepriekš minēti. Viņi redz, ka mediji raksta par viltus zvanu un viņi zvana vēl. Tieši tādēļ, lai neizsauktu ķēdes reakciju, publiski paziņojumi par e-pastiem, kas tika saņemti 3.ģimnāzijā, praktiski nav bijuši.
 • Operatīvie dienesti par šo tēmu runā tad, kad pārkāpējs ir aizturēts. Un te jāsaka paldies Valsts policijai par operatīvo darbu, jo 14.oktobrī tika noskaidrots skolēns, kurš sūtīja e-pastus par spridzekļiem 3.ģimnāzijā.
 • Turklāt jāpiebilst, ka gandrīz vienmēr, kad šādi zvani vai e-pasti tiek saņemti Valsts policija agrāk vai vēlāk vainīgo atrod un viņš tiek aizturēts.
 • Par šo tēmu ir jārunā, taču tāpat kā ar jebkuru citu tēmu – tas ir jādara pareizi un apdomīgi.
 • Skolā šādos gadījumos tiek veikta evakuācija, vadoties pēc konkrētiem noteikumiem.
 • Skolai ir līgums ar vairākām institūcijām (telpām), kur bērni tiek izmitināti laikā, kad notiek evakuācija.
 • No 14.10.2019. pie skolas dežurēja mobilā brigāde, un tika pastiprināta kontrole, taču tā nevar ietekmēt e-pasta pienākšanu.
 • Evakuācijas brīdī tika atvērtas arī Rīgas domes durvis, lai turpinātu mācības citā formā.

 

#2593 P\’ 2019-10-11 08:33:29
Labrīt. Vairāku Imantas mikrorajona māju iedzīvotājiem trūka izpratnes par dažām namu pārvaldes darbībām, kas mūs apkalpo. Mēs vēlamies lūgt jūsu situācijas skaidrojumu. Uz mūsu piecstāvu māju fasādēm RNP plāno izvietot kastes cigarešu izsmēķu un nelielu atlūzu savākšanai. Tajā pašā laikā daudzas mūsu māju fasādes nesen ir atjaunotas, un atkritumu savākšanas konteineri uz tām nekad nav novietoti. Tas ir, jaunas tīras ēkas fasādes gandrīz noteikti zaudēs savu pievilcīgo izskatu, ko saremontēs uz iedzīvotāju rēķina. Un tas notiek arī neskatoties uz to, ka ieejas iekšpusē, tieši aiz sienas, ir māju atkritumu urnas, tas ir, māju iedzīvotājiem jau ir izveidoti pietiekami apstākļi mazu atkritumu novietošanai. Mūsu iedzīvotāji protestē pret namu apsaimniekošanas nodomu, taču viņi atsaucas uz 2015. gada normu 146.Vai jūs varētu paskaidrot tā ietekmi attiecībā uz mūsu situāciju? No namu pārvaldes mēs saņēmām šo atbildi-Informējam, ka atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 12. punkta 12.1.2. apakšpunkta prasībām, pie būvju sienām ir jābūt novietotām atkritumu urnām, kas paredzētas sīkajiem atkritumiem un cigarešu izsmēķiem. Liels paldies par atbildi.

 • Saskaņā ar 28.04.2015. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 12.1.2.punktu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, šajā gadījumā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) nodrošina sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošanu pie būvju sienām (ik pēc 25 metriem), kā arī vienas papildu urnas novietošanu (izņemot būves, kas atrodas pagalmos) pie namīpašumu sētām, pie ieejām komerciāla rakstura objektos un citās sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās; nodrošina urnu uzturēšanu vizuālā un tehniskā kārtībā, nepieļaujot caurrūsējumu, bojājumus, netīrību, kā arī nodrošina to savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu. Šis apakšpunkts neattiecas uz viendzīvokļa māju īpašniekiem.
 • Pārvaldnieks kā dzīvojamo māju pārvaldnieks ievēro minētos noteikumus un pie pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju fasādēm izvieto urnas. Minētās urnas papildus nodrošina kārtību Rīgas pilsētā.
 • Svarīgi piebilst, ka gadījumos, kad nav ievēroti iepriekš minēto noteikumu nosacījumi, Rīgas izpilddirekcija vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests var piemērot administratīvo sodu par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas.

 

#2592 !!! 2019-10-10 20:43:48
Labvakar, Burova kungs. Nesen rakstīju par kontakttīkla stabu, kam vajadzētu atjaunot krāsu. Diemžēl sajaucu adreses. Īstā adrese ir Stirnu 50 nevis Stirnu 53. Paldies!!

 • Paldies, informācija nodota atbildīgajai struktūrvienībai, protams, krāsošanas tehnoloģiju tas nemaina un atbilde paliek iepriekšējā.
 • Paredzētā stabu krāsošanas tehnoloģija ļauj darbus veikt tikai tad, ja vienu nedēļu ir sauss laiks un nelīst lietus, veicot krāsošanas darbus tam nepiemērotā laikā, krāsa ilgi neturēsies un darbs būs nekvalitatīvs.
 • Ņemot vērā iepriekš minēto, tiks sekots līdzi laika prognozei, un krāsošanas darbi vis ticamāk tiks veikti nākamajā gadā.

 

#2591 Gatis 2019-10-10 17:24:59
Sveiki, ļoti liels ieteikums salabot Juglas ielu. Bēdīga iela. Vai ir cerības, ka tas tiks izdarīts?

Šobrīd notiek Juglas ielas frēzēšanas darbi un turpināsies visu nedēļu, lai jau oktobra vidū/beigās varētu atjaunot asfaltbetona segumu posmā no rotācijas apļa virzienā uz Brīvības ielu (meža posmā).

 

#2590 37 2019-10-08 12:32:36
Labdien. Stigu ielā pretī ēkai nr6 ir izveidojies, un turpina palielināties asfalta iesēdums (vecā remontdarbu vieta), kāpēc ilgstoši netiek nekas darīts? Vai jānotiek kādam negadījumam, avārijai ? Kur problēma. Cik zinu atbildīgs par to ir Rīgas Ūdens

 • 2019.gada 11.oktobrī Rīgā, Stigu ielā 6, tika veikta SIA “Rīgas ūdens” apkalpē esošo komunikāciju apsekošana un tika noteikts, ka asfalta seguma iesēdums nav saistīts ar ūdensvada vai sadzīves kanalizācijas komunikācijām.
 • Atbilstoši pieejamajai tehniskajai informācijai, šajā ielas posmā nav veikti ūdensvada vai sadzīves kanalizācijas remontdarbi, pēc kuriem būtu nepieciešams veikt asfalta seguma atjaunošanas darbus, līdz ar to SIA “Rīgas ūdens” nevar sniegt viedokli par asfalta seguma iesēduma iemesliem.
 • Rīgas domes Satiksmes departamenta darbinieki vairākkārt ir apsekojuši Stigu ielu 6, un vietā, kas minēta jautājumā, satiksmei bīstamus defektus nekonstatēja.
 • Iedzīvotājs ir aicināts precizēt jautājumā minēto vietu, nosūtot fotogrāfijas uz Rīgas domes Satiksmes departamenta e-pasta adresi: sd@riga.lv
  /Jebkurā gadījumā Rīgas domes Satiksmes departaments apsekos Stigu ielu 6 atkārtoti./

 

#2589 Valters 2019-10-08 10:29:04
Sveiki, neminēšu staciju, lai nebūtu reklāma, bet klausījos raidījumu par dzīvniekiem un interesants fakts likās, ka stāstīja – agrākos laikos bērnudārzos bija teiksim koridorī jūrascūciņas, bruņurupuči un citi kaut kādi pieejamie.. tajos laikos, ka bērnudārzs nedarbojas, tad piedāvāja, kuri vecāki var paņemt uz māju rūpēties un tad atkal nest atpakaļ uz bērnudārzu.. ka tas arī iemācīja bērniem rūpes par dzīvniekiem… šobrīd tas nenotiek, jo esot sanitārās normas… Pārstāve no Dzīvnieku Policijas teica, nu kādas muļķības regulāri iztīriet tos būrus un ar sanitārām normām viss būs kārtība… pievienošu linku ar šo raidījumu, ja kādam interesē https://www.youtube.com/watch?v=8WULxfM0Hfg Un jautājums, kā tad ir mūsdienās tiešām nevar būt nevienā bērnudārzā vai mācību iestādē kāds tāds dzīvnieku stūrītis??

 • Dzīvnieku būšanu pirmskolas izglītības iestādēs (turpmāk – bērnudārzs), nenosaka normatīvie akti – dzīvnieki bērnudārzos mitinās, lai bērni iemācītos empātiju, rūpes par dzīvnieku, vērotu to, tā uzvedību, utml.
 • Bet tā kā pēdējos gados ir pieaudzis alerģisku mazuļu skaits, tad izglītības iestādēs tiek izvērtēts, vai un kur izvietot būrīti ar dzīvnieku un, vai vispār to iegādāties. Galvenais ir bērnu labsajūta, gan fiziskā, gan emocionālā.
 • Apzinot bērnudārzus, var secināt, ka iestādēs arvien mazāk (gandrīz nemaz) tur kanārijputniņus, jo mazuļiem ir alerģiskas reakcijas. Ir bērnudārzi, kur ir zivtiņas akvārijos, jo tas ir arī veids, kā mazulim novērst uzmanību laikā, kad vecāki dodas savās dienas gaitās un mazulim jāpaliek bērnudārzā. Ir bērnudārzi, kur zivtiņas ir vestibilos pie ieejas; ir vietas, kur akvāriji ir bērnudārza grupās.
 • Piemēram, zivtiņas ir 169. pirmsskolas vienā grupā, 182. pirmsskolas izglītības iestādē – vestibilā, Rīgas Pārdaugavas pirmsskolā ir ponijs, Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestādē ir suns, Pirmsskolas izglītības iestādē “Austriņa” ir bruņurupuči un papagailis, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” ir papagailis.
 • Katru reizi, pirms iegādāties dzīvniekus, ir rūpīgi jāizvērtē, pirmkārt bērnu fiziskā un emocionālā labsajūta, drošība, kā arī jānodrošina visi labturības noteikumiem atbilstošie apstākļi.
 • Karjeras nedēļas ietvaros iestādēs mēdz viesoties arī citi zvēri, piemēram, suņi kopā ar policistiem, tad, kad tiek stāstīts par policistu darbu. Arī tad, kad bērnus iepazīstina ar citām profesijām, piemēram, tām, kas nepieciešamas, strādājot Rīgas Zooloģiskajā dārzā.

 

#2588 Lilita 2019-10-06 12:55:34
Labdien. Esam daudzbērnu ģimene, kas nesen pārcēlusies uz dzīvi Rīgā. Vai ir kādas atlaides arī no pašvaldības, ne tikai no valsts?

Rīgas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

 • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija: www.iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/normativie-akti
 • Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija: www.iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/normativie-akti
 • Apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Sīkāka informācija: www.iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/normativie-akti
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Sīkāka informācija: https://pip.riga.lv
 • Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas RP SIA “Rīgas satiksme” Klientu apkalpošanas centros. Sīkāka informācija: www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/bilesu-klasts-un-cenas-1/menesa-bilete
 • Lūgums reģistrēties Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā (turpmāk – Reģistrs), kas ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām daudzbērnu ģimenēm.
  Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
  Informāciju un konsultāciju par reģistrēšanos Reģistrā var saņemt:
  • zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055
  • vēršoties personīgi Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā.

 

#2587 Inga 2019-10-03 19:03:19
Labdien! Ieriķu ielu 19 apsaimnieko SIA Rīgas namu pārvaldnieks. Jau 2 gadus pārvaldnieks tiek informēts par to, ka mājai ir aizaugušas lietus ūdens teknes ne tikai ar zāli, bet arī ar kokiem, līdz ar to savu tiešo funkciju tās neveic. Pārvaldnieks atrunājas, ka nevar veikt tīrīšanu, jo pusmājai ir norobežota pieeja ar Ieriķu ielas 15 uzstādīto žogu. Vai šāda situācija ir pieļaujama? Kaimiņmājas uzstādītais žogs apgrūtina ne tikai apsaimniekotājam piekļuvi visai mājai, bet tāda iespēja, ja rodas nepieciešamība, ir liegta arī glābšanas dienestiem.

 • SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” informē, ka dzīvojamās mājas Ieriķu ielā 19, Rīgā, lietus ūdens teknes apsekotas 04.10.2019., konstatējot, ka nepieciešams veikt teknes posmu tīrīšanu un deformētajiem teknes posmiem – nomaiņu.
 • Minētie darbi (izmantojot sastatnes) tiks veikti līdz 28.10.2019. Ar tekņu tīrīšanu un remontu saistīto jautājumu papildus precizēšanai iespējams vērsties pie SIA ”Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa “Jugla” darbu rīkotāja J.Mikanovska, tālrunis: 29440296.
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes