Par aktuālo Rīgā (21.11.2019.)

Par aktuālo Rīgā (21.11.2019.)

25.11.2019

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums Par aktuālo Rīgā Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

Raidījuma ieraksts:

 

#2624 Māris 2019-10-31 10:32:52
Labdien ! 1) RTP-2030 Attīstības departaments, nejautājot iedzīvotājiem- Dārzciemā , vēlējās mainīt zonējumu no DzS1 uz JC1, kaut gan vēsturiski te ir bijusi savrupmāju apbūve, un savrupmāju ielokā ļaut attīstīt rūpniecisko zonu. Vai Burova kgs uzskata, ka tā ir normāla situācija, kad pilsētas vadība, neskatoties uz iedzīvotāju iebildumiem iet ņem vērā tikai \”attīstītāju\” vēlmes, nevis vietējo iedzīvotāju, kuri te dzīvo paaudzēm ? 2) Kad Dārzciemā tiks noasfaltētas tās ielas, kas ir bez asfalta? Vai Burova kgs būtu ar mieru atbraukt tagad, piem. uz Kraukļu ielu ( līdzi ņemot gumijas zābakus). Vasarā te ir putekļi, rudeņos, pavasaros peļķes un dubļi. Esam šo problēmu cēluši neskaitāmas reizes, pēdējo reizi – Amerika kgm (šajā pat raidījumā ). Atbilde vienmēr ir NAV līdzekļu… Tad varbūt mēs sāksim nemaksāt nodokļus pilsētai, ja tā mūs nevar nodrošināt ar normālu ielu?! p.s. kaimiņos- Mārupē šādas ielas ir vai nu noasfaltētas, vai NOBRUĢĒTAS ! Paldies!

1) Rīgas teritorijas plānojums līdz 2030. gadam (turpmāk – RTP2030) tiek izstrādāts atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajiem  dokumentiem – Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, telpiskās attīstības perspektīva un attīstības prioritātes, un 11 tematiskie plānojumi (turpmāk – TmP), ievērojot valsts līmeņa normatīvos aktus, kas reglamentē teritorijas attīstības plānošanas procesu pašvaldībās. Šī iemesla dēļ RTP2030 ir saturiski un konceptuāli atšķirīgs dokuments no šobrīd spēkā esošā RTP2018.

 • RTP2030 funkcionālais zonējums tika noteikts, ņemot vērā virkni kritēriju:
  1. Stratēģijā iekļautā telpiskās attīstības perspektīva un stratēģiskās nostādnes pilsētvides attīstībai;
  2. TmP ietverto esošās situācijas analīzi un ieteikumus, tostarp  dzīvojamās vides kvalitātes novērtējumu, kas ir izmantojams kā kritērijs vispārējam situācijas novērtējumam un jaunas apbūves plānošanai;
  3. Jaunas apbūves izvietošanas iespējas teritorijā, ņemot vērā teritorijas faktisko izmantošanu un aprobežojumus tajā (aizsargjoslas, objektu savstarpējo funkciju savietojamību, bioloģisko daudzveidību, piekļūšanas un infrastruktūras nodrošinājumu, trokšņa piesārņojumu u.c. faktorus);
  4. RTP2018 noteiktais funkcionālais zonējums un iespējas nodrošināt tā pēctecību;
  5. Iespējas īstenot valsts vai pašvaldības funkcijas tām plānotajos nekustamajos īpašumos;
  6. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas veicināšana.
 • Ņemot vērā augstākminētos kritērijus, tika veikts pilsētas teritorijas novērtējums.
 • Dārzciema Kvartālā (turpmāk – Kvartāls) rekomendēts izvietot jauktas apbūves teritoriju, jo dzīvojamās vides kvalitāte tajā novērtēta kā vidēja,  Kvartāla teritorija pieguļ maģistrālām D kategorijas ielām – Dārzciema ielai un Pildas ielai un tajā jau eksistē jaukta apbūve – veikali un savrupmājas.
 • Jauktas centra apbūves teritorija paredz iespēju tajā izvietot gan savrupmāju, gan tirdzniecības un pakalpojumu, biroja ēku, tūrisma un atpūtas u.c. objektu apbūvi. Respektējot jau izveidojušos savrupmāju apbūvi, Kvartālā tika noteikta jauktas centra apbūves teritorijas apakšzona ar indeksu JC1, paredzot šajā teritorijā  maksimālo stāvu skaitu 3 stāvi, tādejādi turpinot spēkā esošā teritorijas plānojuma pēctecību, kas ierobežo maksimālo stāvu skaitu savrupmāju apbūves teritorijā līdz 3 stāviem.
 • Respektējot jau izveidojušos savrupmāju apbūvi, Kvartālā tika noteikta jauktas centra apbūves teritorijas (nevis tikai rūpnieciska vai tmldz.).

 2)  Rīgā kopējais ielu garums ir 2200km, no tiem ar grants segumu ielas ir 110km, savukārt bez seguma ielas ir 155km garumā.

 • Lai izbūvētu ielu, nepieciešams pilnībā pārbūvēt apakšzemes komunikācijas, izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ūdens novadei. Ielas pilnīga izbūve prasa lielas investīcijas.
 • Ik gadu tiek veikta kādas jaunas ielas/izbūve, atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Konkrētas ielas, kas tiks remontētas nākamajā gadā šobrīd grūti nosaukt, ņemot vērā, ka vēl nav apstiprināts nākamā gada budžets.

 

#2623 Guntars 2019-10-25 12:56:44
Sveiki. Vēlos izteikties par namu pārvaldes darba laiku rajonos. Grūti sazvanīt speciālistus un saņemt konkrētu problēmas risinājumu. Viss tiek risināts ar pieteikumu caur datoru. Ko darīt situācijā, kad ātri izsaucams santehniķis?

 •  SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” avārijas dienesta bezmaksas tālrunis: 8000 8989
 • Tālrunis pakalpojumu pieteikšanai, speciālistu izsaukšanai: 8900
 • PS “Siltumserviss Rīga” (apkure, karstais ūdens) tālrunis: 80000610
 • Speciālistu pieņemšanas laiki iecirkņos: pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00 un otrdienās no plkst.8.30 līdz plkst. 11.00.
 • Primāri tiek novērstas avārijas situācijas; maksas pakalpojumi tiek sniegti saņemto pieteikumu rindas kārtībā.

 

#2622 Aiga 2019-10-25 08:14:10
Labrīt! Lūdzu sniegt atbildi, kurš ir atbildīgs par pieturvietu uzkopšanu Rīgā? Ir pilnīgi nepieņemami, ka jau kuro reizi laika posmā no plkst 00.00 līdz 01.00 naktī veic pieturu uzkopšanu ar lapu pūtēju!!! Vai tiešām tas jādara naktī, un, ja citā laikā nevar, tad, lai slauka ar slotu. Pieturvieta atrodas pie ēkas Tallinas ielā 20 (5.trolejbusa).

 • Informācija par lapu pūtēju tika saņemta, un oktobra beigās tika veiktas pārrunas ar ikdienas ielu uzturētājiem.
 • Lapu pūšana pieturvietās nav pieļaujama, jo tas neatrisina lapu savākšanu.  Turklāt, tādas aktivitātes, īpaši nakts stundās, nav pieņemamas.
 • Ņemot vērā augstāk minēto, tam nevajadzētu atkārtoties, bet, ja tomēr norādījumi nav ņemti vērā, lūgums zvanīt uz Rīgas domes Satiksmes departamenta bezmaksasinformatīvo tālruni: 80003600.
 • Vairāk sūdzību, par šāda veida darbībām nakts stundās, nav saņemtas.

 

#2621 Tatjana 2019-10-24 19:32:22
Labdien, Rīgā Dārziņos mums ir vesels rajons kur nav apgaismotas ielas, nav pilsētas kanalizācijas, kaut gan mēs maksājam Rīgas domei lielus nodokļus. Mums ir 2 jautājumi. 1. Vai Rīgas dome varētu izstrādāt Dārziņu labiekārtošanas projektu (iespējams ar EU fondu līdzdalību)? 2.Ir vesels posms kur pat pēc ielas greiderēšanas pēc dažām dienām izskalojas dziļas bedres, jo šķembu slānis ir nepiedodami plāns. Tas ir Dārziņu 23. līnija posms (100 metri) no Jasmīnu ielas līdz Vērmeļu ielai un līdz Taisnai ielai, īpaši pie 23. līnijas/Vērmeļu krustojuma. (Zemāk iekopēta karte). Lūdzu šoruden uzbērt biezāku šķembu slāni. Jo mūsu bērni ejot uz skolu un atpakaļ nāk ar slapām kājām un bieži vien notašķīti ar garāmbraucošiem auto….. Tur tikai greiderēšana vien nepalīdzēs, vajadzētu uzbērt biezāku šķembu slāni. 

 • 2017. gada 13. jūnijā Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums. Plānojums atspoguļo institūciju, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību, kā arī Dārziņu apkaimes iedzīvotāju vienotu skatījumu uz apkaimes teritorijas attīstību ilgtermiņā un kalpo par pamatu projektu realizācijai Dārziņu apkaimes teritorijā.
 • Tematiskā plānojuma pasūtītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādātājs – SIA „Metrum R”, izstrādes ierosinātājs – Rīgas Austrumu izpilddirekcija.
 • Saistībā ar labiekārtojumu, ir atdzimis  un ar rotaļu un vingrošanas laukumu papildināts leģendārais Vladimira Kudojara parks, izbūvēts basketbola laukums, izbūvēts bērnu rotaļu un vingrošanas laukums, izbūvēta ugunsdrošības prasībām un būvnormatīviem atbilstoša ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta Daugavas attekas stāvkrastā, tiek kopta publiskā ārtelpa un organizēti lielgabarīta un citu atkritumu izvešanas pasākumi. Sniegtas speciālistu konsultācijas un atbalsts Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrībai Apkaimju attīstības projekta sagatavošanā un šobrīd jau uzsākts darbs šo projektu realizācijai.
 • Par ielu greiderēšanu un šķembu izlīdzināšanu – Dārziņos ielām tiek  veikta profilēšana, braucamo daļu izlīdzināšana un papildināta ar šķembām tikai tur, kur ir dziļi iesēdumi un bedres. Tādējādi nodrošinot piekļūšanu pie īpašumiem.
 • Jāņem vērā, ka, ja šķembas tiktu nobērtas biezākā slānī, brauktuves līmenis tiktu nedaudz pacelts augstāk, kā rezultātā applūstu visas privātās teritorijas, jo gar ielu mājām nav ūdens novadīšanas grāvji. Līdz ar to, būtisks šķembu papildinājums Dārziņu ielās šogad nav plānots. (Arī gadījumā, ja šķembas tiks piebērtas visā ielas garumā un platumā, brauktuve tiks pacelta augstāk, bet ūdens novadīšanas grāvju šobrīd nav, un  attiecīgi iedzīvotāju īpašumā tecēs ūdens. Attiecīgi tas jau būs kā jauna seguma izbūve, kur ir nepieciešama projekta izstrāde, kurā vēl jāatrisina ūdens novadīšana. Darbi tiek veikti saskaņā ar piešķirto finansējumu.)
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes