Par aktuālo Rīgā (28.11.2019.)

Par aktuālo Rīgā (28.11.2019.)

02.12.2019

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.

Raidījums Par aktuālo Rīgā Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

Raidījuma ieraksts:

 

#2631 Pleskodāle 2019-11-06 23:55:34
Labdien! Jautājums ir par pašvaldības meliorācijas sistēmas ūdensnotekām un novadgrāvjiem. Kuras valsts-pašvaldības instances uzrauga šo sistēmu? Sistēmas uzturēšanu, uzlabošanu un tmldz? Dzīvojam Pleskodāles apkaimē. Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta datiem, tālāk minēto ielu rajoni ir iekļauti NOSUSINĀMAJĀS TERITORIJĀS – sākot ar Kalnciema ielu – Volguntes, Zalves, Šampētera, Jūrkalnes, Zebrenes, Priedaines, Gramzdas un tad tālāk pāri Ulmaņa gatvei, Mukupurva iela. Jau ilgstoši novadgrāvji netiek atbilstoši uzturēti, tīrīti. Daži ir aizbērt, piepildīti vai aizsērējuši tik stipri, ka meliorācijas sistēma nepilda savas funkcijas, piemēram privātmāju Volguntes-Zalves-Šampētera ielu rajonā, dārzos un pagalmos uzkrājas lieks ūdens. Starp zemes vienībām Zolitūdes iela 76 – 78 atrodas viens tāds grāvis, no kura liekam ūdenim vajadzētu ieplūst lielākajā novadgrāvī pāri ceļam, kas dzīvajā dabā nenotiek. Līdzīga situācija ir ar novadgrāvi Zolitūdes iela 64-Zebrenes iela. Kādā veidā un kādā kārtībā varbūt sakārtota meliorācijas sistēmas darbība? Jau iepriekš paldies par atbildi.

 • Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes speciālisti organizē un realizē Rīgas pilsētas meliorācijas sistēmas un hidrogrāfiskā tīkla apsaimniekošanu un atjaunošanas darbus pašvaldībai piederošos vai piekrītošos zemes gabalos. Vides pārvaldes speciālisti regulāri apseko meliorācijas sistēmas Jautājumā minētajā teritorijā.
 • Meliorācijas novadgrāvji pilda lietus notekūdeņu, gruntsūdeņu un sniega kušanas ūdeņu savākšanas un novadīšanas funkcijas. Saskaņā ar Meliorācijas likumu koplietošanas meliorācijas sistēma ir meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu divos vai vairākos zemes īpašumos vai tiesiskajos valdījumos esošā zemē.
 • Zemes gabala īpašniekam/lietotājam ir pienākums veikt grāvja uzturēšanas un apsaimniekošanas darbus, uzturēšanas darbos iekļaujot pasākumus:
  1. Grāvja gultnē un nogāzēs jānovāc koki, koku un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu gultnē vai meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbus;
  2. Jāizvāc grunts ieskalojumi, sadzīves atkritumi un kritušie koki, pielūžņojums, piesērējums, bebru aizsprostojumi;
  3. Jālabo gultnes nostiprinājumi un virszemes noteces novadīšanas teknes;
  4. Jāiztīra caurteku piesērējumi un jāatjauno to konstruktīvie elementi;
  5. Jālabo nogāžu lokālas deformācijas;
  6. Grāvja ekspluatācijas aizsargjoslas platumā jānovāc sadzīves atkritumi un pielūžņojums.
 • Jautājumā minētais meliorācijas novadgrāvis starp īpašumiem Zolitūdes ielā 76 un Zolitūdes ielā 78 atrodas privātajos zemesgabalos.
 • 2019. gadā ir veikti meliorācijas grāvju uzturēšanas darbi:
  – Meliorācijas grāvju pļaušana, apauguma novākšana Grenču ielā – posmā no Zolitūdes ielas Kārļa Ulmaņa gatves virzienā; Zebrenes ielā – posmā no Zolitūdes ielas līdz Karpu ielai; Zolitūdes ielā – posmā no Jūrkalnes ielas līdz Šampētera ielai; Pie Pleskodāles ielas 20.
  – Zebrenes ielas grāvī un citos meliorācijas novadgrāvjos regulāri tiek samesti atkritumi, kas tiek savākti un izvesti, tam tērējot Rīgas pašvaldības līdzekļus.

 

#2630 Inta 2019-11-06 23:08:41
Labdien! Oktobra sākumā, Rīgā Jūrkalnes un Zolitūdes ielu krustojuma rajonā tika pamanīta vērienīga papeļu (t.sk. 60-95 cm diametra) ciršana. Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes datiem tika atļauts cirst \”6 papeles ø 20/40, 37, 46, 64, 70, 71 cm Rīgā, Grenču ielā 2E (99. grupa, 2357. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0660); 24 papeles ø 20/24/70, 26, 47, 48, 56, 56, 60/47/91, 60, 63, 67, 68, 70, 70, 76, 76, 78, 78, 80, 90, 90, 95, 95, 95, 95 cm Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 0086)\”. Diemžēl nav atrodama informācija sakarā ar ko tika veikta šāda mēroga koku alejas iznīcināšana? Kurā brīdī tika veikta iedzīvotāju aptauja par plānoto koku ciršanu? Un papildjautājums – kādiem mērķiem ir plānots pilsētai izmantot/attīstīt 6 ha zemes gabalus ar kad.nr. 01000990153 (Adrese: Zolitūdes iela 64) un 01000992141. Paldies.

 • Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk – Komisija) 15.04.2019. sēdē pēc piekritības izskatīja Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) saņemto Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes (turpmāk – Vides pārvalde) dienesta vēstuli, kurā minēts, ka Vides pārvaldes speciāliste, apsekojot teritoriju, konstatēja, ka zemesgabalos Rīgā, Grenču ielā 2E (99. grupa, 2357. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0660) un Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 0086), nepieciešams nocirst vairākus kalstošus un bojātus kokus.
 • Komisija secināja, ka ir pamats pieņemt lēmumu atļaut cirst 6 papeles ø 20/40, 37, 46, 64, 70, 71 cm Rīgā, Grenču ielā 2E (99. grupa, 2357. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0660) un 24 papeles ø 20/24/70, 26, 47, 48, 56, 56, 60/47/91, 60, 63, 67, 68, 70, 70, 76, 76, 78, 78, 80, 90, 90, 95, 95, 95, 95 cm Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 0086) teritorijas kopšanas nolūkā, jo minētie koki ar dažādiem bojājumiem, vairāki no tiem ir ar samazinātu zaļo zaru daudzumu, atzīstami par kalstošiem.
 • Minēto koku vainagos konstatētas vairāku lūzušu zaru pazīmes, vairākiem kokiem vainagā konstatēts zaru vēzis. Minētie koki ir ainaviski mazvērtīgi un ilgtermiņā neperspektīvi.
 • Minēto koku nociršana neradīs kaitējumu apkārtējai videi (apkārtējā teritorijā aug citi lieli koki), līdz ar to nav sabiedrībai nozīmīgs gadījums un publiskā apspriešana par koku ciršanu nav nepieciešama.
 • Komisija nolēma atļaut cirst Vides pārvaldei:
  1.1. 6 papeles ø 20/40, 37, 46, 64, 70, 71 cm Rīgā, Grenču ielā 2E (99. grupa, 2357. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0660);
  1.2. 24 papeles ø 20/24/70, 26, 47, 48, 56, 56, 60/47/91, 60, 63, 67, 68, 70, 70, 76, 76, 78, 78, 80, 90, 90, 95, 95, 95, 95 cm Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 0086);
 • Būvvalde 28.05.2019. Vides pārvaldei izsniedza ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju Nr.BV-19-352-acv koku ciršanai Grenču iela 2E un Zolitūdes ielā.
 • Ņemot vērā, ka publiskā apspriešana nav nepieciešama, ja plānots nocirst koku, kura augtspēja ir pilnībā vai daļēji zudusi, konkrētajā gadījumā publiskā apspriešana par papeļu ciršanu netika rīkota.
 • Par jautājumā minēto zemesgabalu attīstības plāniem šobrīd informācijas nav.

 

#2629 Laila 2019-11-06 14:23:28
Sveiki. Šobrīd Rīgā tiek “uzspiests” visiem iedzīvotājiem pieslēgties centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem vai pretējā gadījumā, ja Tev nav attiecīgo dokumentu vietējiem risinājumiem (kas protams lielākai daļai nav, jo tīkli tika izbūvēti 60., 70., 80.gados), Tu tiksi sodīts. Ja tomēr esi sadūšojies šo procesu uzsākt, tad saskaries ar neadekvātu izcenojumu un vājprātīgu birokrātiju dokumentu saskaņošanas un objekta nodošanas procesā. Kā piemēram uz objekta apskati un pieņemšanu vienas brigādes vietā brauc vairākas un vienalga neko līdz galam nevar paveikt. Papīrs papīra galā. Vieglāk ir atteikties no šī procesa. Lūdzu Jūs mazināt birokrātiju saskaņošanas un pieslēgšanās procesā ar SIA “Rīgas ūdens”, kā arī atvieglot prasības pieslēgšanas izbūvei, lai vienkāršam Rīgas iedzīvotājam būtu iespēja pieslēgties centralizētajiem tīkliem un realizēt ES prasības. Tas noteikti radītu vairāk pieslēgumu skaitu Rīgā un sakārotāku infrastruktūru.

 • SIA “Rīgas ūdens” jau pagājušā gada nogalē atviegloja procedūru, kādā notiek būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana viendzīvokļa dzīvojamās mājas pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.
 • Tā rezultātā privātmāju īpašnieki, kuriem iepriekš būvniecības ieceres saskaņošana dažkārt varēja ilgt līdz pat 20 dienām, to var realizēt uzreiz un turklāt klātienē, SIA “Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā.
 • Šī vienkāršotā procedūra attiecas uz gadījumiem, ja centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pievadi ir izbūvēti līdz tehnisko noteikumu pieprasītāja piederošā zemes gabala robežai vai līdz zemes gabala, uz kura atrodas dokumentācijas pieprasītāja piederošā dzīvojamā māja, robežai vai ielas sarkanajai līnijai.
 • Savukārt šovasar SIA “Rīgas ūdens” rosināja Ekonomikas ministrijai (EM) veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumu projektā, kas plāno izmaiņas “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumos”. Uzņēmums vērsa uzmanību uz nepieciešamību steidzami rast risinājumu normatīvajos aktos noteiktās kārtības pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecības vienkāršošanai. Galvenie šķēršļi pieslēgumu skaita palielināšanai ir ne tikai to ierīkošanas izmaksas, bet arī būvniecības procesa sarežģītība: ja pašiem būvdarbiem ir nepieciešamas 2 – 5 dienas, tad būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana ilgst no 3 – 6 mēnešiem. Pagaidām šī ierosme nav guvusi akceptu.
 • SIA “Rīgas ūdens” joprojām strādā arī pie citu dokumentācijas aprites procesu uzlabošanas idejām, lai maksimāli atvieglotu prasības pieslēgumu izbūvei.

 

#2628 Katrīne8 2019-11-05 15:57:18
Labdien. Viestura prospektā ir vairākas 9-stāvu ēkas, ēkas Nr.31 iekšpagalmā ir ļoti slikti gājēju celiņi, kas iet uz veikalu TOP, uz sabiedriskā transporta pieturu, pa kuriem ir spiesti pārvietoties gan skolēni, kas dodas uz Puškina liceju, gan gados vecāki cilvēki. Pagājušogad divi kungi gados lika kaut kādas plāksnes, bet tās ir dikti šauras 40×60 cm un divi pretimnākošie cilvēki uz celiņa uz celiņa satiekoties nevar izmainīties .Pie tam blakus augošo priežu saknes ir pacēlušas vairāku plākšņu malas uz augšu un pati personīgi zinu divus gadījumus, kad cilvēki ir aizķērušies, krituši un guvuši smagas traumas. Lūdzu risināt šo situāciju!

 • SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” ir informēta par problēmu saistībā ar gājēju celiņu pie dzīvojamās mājas Viestura prospektā 31. Šobrīd ir sagādāts nepieciešamais materiāls – betona plāksnes un, tiklīdz būs cilvēkresursi labvēlīgos laika apstākļos, darbi tiks veikti. Plānots, ka darbi tiks veikti šogad, ja laikapstākļi to ļaus.
 • Detalizētākas informācijas saņemšanai var vērsties SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknī “Ziemeļi” Apsaimniekošanas daļā, Tilta ielā 11 k-1. 11.kab. pie Iecirkņa vadītāja vietnieces apsaimniekošanas jautājumos, pieņemšanas laiki: Pirmdiena – no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00; Otrdiena – no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00.

 

#2627 Autobraucējs 2019-11-05 14:50:57
Ilgu laiku braucu pa Rīgu un brīnos, kā pilsētas saimnieki nodrošina un rūpējas par braucēju drošību, par savu un arī savu draugu un radinieku tajā skaitā. Runa iet par bīstamām vietām, kur ceļš sadalās, un kurās ir uzstādīti triecienus slāpējoši elementi, un kuros iebraucot, bojājumi ir mazāki autovadītājiem, pasažieriem un transportam. Daudzās valstīs esmu redzējis dažādus risinājumus – plastikāta konteineri, ūdens tvertnes u.c Tie laikam arī nodrošina to, lai automašīna nenokristu no pārvada, piemēram, uz Dienvidu tilta pārvadiem. Rīga ir sekojusi šīm satiksmes drošības tendencēm un dažādās bīstamās vietās arī ir uzstādījusi šādus elementus. Būtu tikai loģiski, ka šādam aprīkojumam visu laiku būtu jābūt darba kārtībā un spējīgam samazināt satiksmes negadījuma sekas…. tikai ir sajūta, ka Rīgas (ne)saimniekiem par šo visu ir cita (ne)izpratne. Cik esmu novērojis, tad šobrīd vairumā gadījumu tie atgādina “pieminekļus”, kuri stāv sadauzīti un nesalaboti mēnešiem un gadiem….. un laikam tad arī nepilda savas tiešās funkcijas, tik vien kā “dekorācijas”, kuros aug nezāles un sakrājas atkritumi. Jautājumi Rīgas Domei:
1. Kurā vietā RD satiksmes prioritāšu sarakstā ir satiksmes drošība?
2. Kāds ir RD vērtējums par to, kas ir redzams tādās vietās?
3. Kura SD nodaļa vai darbinieks ir atbildīga par šādu satiksmes drošības elementu ekspluatācijas uzraudzību?
4. Negribētos dzirdēt atrunas par apdrošinātājiem, negadījuma izvērtēšanu, policijas iesaistīšanos u.t.t. – jo RD primārais pienākums būtu darīt savu darbu! 5. Lūgums atbildēt īsi un konkrēti – vai varēsiet šo jautājumu sakārtot – jā, nē, kad, u.t.t. un braucēji novērtēs Jūsu atbildes un centienus.
6. Šajā raidījumā esmu dzirdējis garas RD pārstāvja atbildes uz jautājumiem un reizēm tas viss izklausās pēc atrunāšanās, tāpēc lūgums cienīt radio klausītājus un atbildēt pēc būtības un īsi un konkrēti. Paldies un lai izdodas!

 • Līdz šim, piecgades ielu ikdienas uzturēšanas ietvaros, šāda pozīcija to uzturēšanai netika paredzēta, tāpēc esošie triecienslāpētāji atsevišķās vietās nav nomainīti, tādēļ tie, var piekrist, ir nolietojušies, un tos nepieciešams nomainīt.
 • Rīgas domes Satiksmes departamentā par šo drošības elementu ekspluatācijas uzraudzību atbildīgā struktūrvienība – Satiksmes organizācijas un kustību drošības nodaļa, kas veiks apkopojumu un noteiks darba uzdevumu ikdienas uzturētājiem. Jautājumu, un ierosinājumu gadījumā, lūgums, zvanīt uz tālruni 67012790.
 • Slāpējošie elementi tiek uzstādīti visos jaunajos būvobjektos.
 • Uz doto brīdi Rīgas domes Satiksmes departaments izstrādā iepirkuma nolikumu par ikdienas ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu. Iepirkumu plānots izsludināt jau tuvākajā laikā, lai uzsākot jauno gadu, līgums jau būtu spēkā.
 • Līgums tiks slēgts uz pieciem gadiem par ceļa zīmju, tai skaitā triecienslāpētāju, uzturēšanu, uzstādīšanu un atjaunošanu.
 • Triecienslāpētāji katrā vietā uzstādīti ar atbilstošiem parametriem katrai konkrētai vietai. Tā kā tie netiek izgatavoti Latvijā, tos nepieciešams pasūtīt. Tam nepieciešams vairāk laika, un, protams, finansējums, taču no nākamā gada (visticamāk, gada vidus!) paredzēts uzsākt pakāpeniski atjaunot sabojātos triecienslāpētājus. Plānots sākt ar Dienvidu tiltu – triecienslāpētāju atjaunošanu uz šī tilta.

 

#2626 Autobraucējs 2019-11-05 14:42:37
RD Satiksmes Vadības Centra (SVC) nesaprotamās darbības. Ceturtdien(31.oktobrī) braucu pa Salu tiltu centra virzienā un pirms nobrauktuves uz Krasta ielu ir uzstādīti 2 dzelteni plakāti ar 3 braukšanas joslām, kur norādīts, ka kreisā josla sašaurinās un tālāk būs 2 joslas. Turpināju braukt un nekāds sašaurinājums nesekoja – visas 3 joslas bija brīvas. Piezvanīju uz SVC un informēju darbinieci, par maldinošajām ceļa zīmēm. Nākošajā dienā – piektdien nekas nebija mainījies un piezvanīju atkal uz SVC un pastāstīju par situāciju uz ko darbiniece atbildēja, ka viņa nezinot, kas bija vakar un neko nevarot izdarīt, pieņemšot informāciju un nodošot ziņu tālāk. Palūdzu, lai man pasaka atbildīgo personu un tālruni, jo saprotot SVC nevarību, biju gatavs pats piezvanīt. Darbiniece laipni nosauca Satiksmes Departamenta būvinženiera vārdu un telefonu. Piebildīšu, ka tas bija piektdienas vakarā ap 20.00 un saprotams, ka SD uz zvanu kāds atbildēs tikai pirmdien un sestdien/svētdien nekas nemainīsies….. Neslēpšu, ka SVC darbībā ir “apbrīnojamas” atbildes un (ne)risinājumi…. un rodas sajūta, ka vajag vēl kādu citu dienestu, kas palīdzētu organizēt SVC darbu. Šādas situācijas par bezdarbību pēc zvana uz SVC ir bijušas arī iepriekš…. secinājumus izdariet paši! Jautājums: kā rīkoties, kam zvanīt, lai šādām situācijām būtu atrisinājums?

 • Noskaidrojot visu informāciju, un pārbaudot informācijas apriti, tika secināts, ka ceļa darbu veicējam (turpmāk – Būvnieks) informācija par nepareizi rīkoto satiksmes organizāciju tika norādīta vairākas reizes.
 • Attiecīgi no Būvnieka tika pieprasīts paskaidrojums par notikušo un sastādīts līgumsods par nepareizi organizētu satiksmi.
 • Vēlamies uzsvērt, ka katras satiksmes organizācijas izmaiņas būvobjektā tiek iepriekš saskaņotas un satiksmes organizācijas izmaiņas jāveic saskaņā ar saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu.
 • Šajā gadījumā satiksme tika pārorganizēta pēc saskaņotās zīmes, tomēr satiksmes organizācijas līdzekļi kā ceļa zīmes un informatīvie plakāti netika uzstādīti.
 • Lai šādas situācijas neatkārtotos, tika veiktas pārrunas ar Satiksmes Vadības centra operatoriem.
 • Tomēr, ja atkārtojas, iedzīvotāji ir aicināti zvanīt šādās situācijās RD Satiksmes departamenta Būvdarbu vadības nodaļai pa tālruni 67012722.

 

#2625 Klausītāja 2019-11-01 18:27:05
Labdien! Šodien, 1. novembrī, braucu ārpus Rīgas virzienā no Mūkusalas apļa uz Baložu pusi un pamanīju, ka pirms A7 Rimi ir uzstādīta zilā pilsētas robežu beigu zīme, savukārt, pabraucot garām A7 Rimi atrodas baltā pilsētas beigu zīme. Ja pareizi saprotu, beidzoties pilsētai, vispirms jābūt uzstādītai baltajai zīmei un pēc tam zilajai zīmei. Lūdzu, paskaidrojiet situāciju un, ja man ir taisnība, novietojiet zīmes pareizi.

 • Pēc Ceļu satiksmes noteikumiem, zilajai ceļa zīmei ir tikai informējoša nozīme, lai transportlīdzekļa vadītājs zinātu, kurā vietā viņš atrodas, un tā norāda apdzīvoto vietu administratīvās teritorijas robežas.
 • Savukārt baltā ceļa zīme ar pilsētas siluetu nozīmē to vietu, no kuras sākot ir jāievēro tie Ceļu satiksmes noteikumi, kas ir spēkā apdzīvotās vietās.
 • Abu ceļa zīmju uzstādīšanas varianti var būt dažādi – baltā zīme uzstādīta kopā ar zilo, zilā un pēc tam baltā. Baltā zīme ir starptautiska, kā arī plaši izplatīta visā Eiropas Savienībā.
0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes