Par aktuālo Rīgā (06.02.2020.)

Par aktuālo Rīgā (06.02.2020.)

10.02.2020

Klausies Aināra Rutkēviča sarunu ar Oļegu Burovu par aktualitātēm Rīgas pilsētā.
Raidījums Par aktuālo Rīgā Radio SWH ēterā katru ceturtdienu pulksten 18:30.

Uzdod savu jautājumu šeit

Raidījuma ieraksts:

 

#2719 Augusts 2020-01-28 13:45:51
Sakiet, lūdzu, reālo datumu, kad būs pabeigts Brasas tilts! Paldies.

Brasas pārvada modernizācijai jābūt pabeigtai līdz 2022.gada 01.septembrim.

 

#2718 Vladimirs 2020-01-28 09:50:34
Labrīt. Daudz par šo ir prasīts no kaimiņu puses, cik zinu. Jau vairākus gadus. Vai 2020.gadā tiek plānots ceļa remonts pie ēkas Valdeķu ielā 58b k1. Tas ir ļoti sliktā stāvoklī.

 • Sliktā tehniskā stāvoklī esošais ceļš pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dižozolu ielā 10 (iepriekšējā adrese Valdeķu iela 58b, k-1) ir Dižozolu iela.
 • Vēsturiski ceļš atrodas uz privātpersonām/juridiskām personām piederošas zemes.
 • Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcības plānā tuvākajā nav iekļauta Dižozolu ielas pārbūve – tā un netiks iekļauta, kamēr netiks atrisināta privātpersonām piederošo zemesgabalu daļu, ielas sarkano līniju robežās, atsavināšana.

 

#2717 Linda 2020-01-27 17:48:56
Sveiki, vai patiešām Aldara parku Sarkandaugavā attīstīs?

 • Jā, jau pārskatāmā nākotnē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir iecerējis realizēt daļu no Aldara parka pārbūves iecerēm.
 • Projekts tiks realizēts pa kārtām atbilstoši piešķirtajam finansējumam ieceres realizācijai.
 • Sākumā tiks veikti veloparka izbūves darbi un dārznieku mājas izbūve ar labierīcībām parka apmeklētājiem, kā arī piegulošās teritorijas gar Gaujienas ielu sakārtošana, t.sk., atbalsta sienas un ārējo inženierkomunikāciju tīklu pievadu izbūve- paredzēts daļēji atjaunot celiņu parka centrālajā daļā un kāpas virsotnē, atjaunot parkā esošās kāpnes, uzstādīt žogu un vārtus laikmetīgā stilā, veloparka teritoriju aprīkot ar labiekārtojuma elementiem, apgaismojumu un jauniem apstādījumiem.
 • Pirmā kārta, kam jau ir piešķirts finansējums, tiks realizēts gada laikā no brīža, kad ar būvniekiem tiks noslēgts līgums. Šobrīd tiek precizēts nolikums un tiek izsludināts iepirkums. Tātad, pirmo kārtu plānots realizēt nākamā gada laikā.

 

#2716 Iedzīvotāji. 2020-01-27 12:57:23
Labdien. Jau vairākus gadus priecājamies par bērnu laukumiņu Dižozolu ielā 25, tomēr šobrīd jau paliek bīstami laist bērnus spēlēties šajā laukumiņā. Tur smiltīs samestas plastmasas pudeles, stikla gabali, u.c draza. Lūdzu ar steigu, savākt visus atkritumus un turpmāk rūpēties par bērnu drošību un nodrošināt kārtību un tīru vidi šajā laukumiņā. Bērniem taču nepieciešama vieta, kur spēlēties. Paldies! Apkārtnē mītošie iedzīvotāji.

 • SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) rīcībā nav informācijas par bērnu rotaļu laukumu Dižozolu ielā 25 par ko jautā iedzīvotāja.
 • Savukārt par Rīgas izpilddirekcijas norādi, ka jautājums ir par dzīvojamai mājai Ēbelmuižas ielā 24, Rīgā (turpmāk – Dzīvojamā māja) piesaistītajā teritorijā esošo bērnu rotaļu laukumu darām zināmu, ka Pārvaldnieka darbinieki 30.01.2020. apsekoja minēto rotaļu laukumu.
 • Apsekošanas laikā smilšu kastē netika konstatēti atkritumi vai citi priekšmeti. Gadījumos, kad smilšu kastes ir bez vāka, Pārvaldnieks nevar nodrošināt nepārtrauktu smilšu uzraudzību un novērtējumu, lai tajās nebūtu dzīvnieku izkārnījumu, kā arī sanitārā vide būtu veselībai droša.
 • Tāpat Pārvaldnieks nav pārliecināts vai iedzīvotāji, rakstot par bērnu laukumiņu Dižozolu ielā 25 ir domājuši par konkrēto Dzīvojamai mājai piesaistītajā teritorijā esošo bērnu rotaļu laukumu.
 • Dzīvojamai mājai piesaistītajā teritorijā esošais bērnu rotaļu laukums neatbilst Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” standarta LVS EN 1176:2008 definīcijām, kā arī nevar būt izmantojams saskaņā ar Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumu Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” prasībām.
 • Ievērojot minēto, bērnu rotaļu laukumā esošās konstrukcijas neatbilst Preču un pakalpojumu drošuma likuma 5.panta un 6.panta prasībām.
 • Apkopojot minēto, Pārvaldnieka darbinieki atkārtoti apsekos rotaļu laukumu, kā arī izvērtēs iespēju demontēt bīstamās konstrukcijas.

 

#2715 Solvita 2020-01-27 09:47:39
Sveiki, lūdzu sniegt konsultāciju par atkritumu apsaimniekošanas prasībām ēdināšanas uzņēmumiem: ēdināšanas uzņēmums atrodas daudzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas centrā. Vai uzņēmuma īpašniekam ir pienākums saskaņā Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.87 “ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” noslēgt atsevišķu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, vai tomēr uzņēmums ir tiesīgs nedalīt pārtikas atkritumus un lietot konteinerus, kas pieejami visiem daudzdzīvokļu māju kopīpašniekiem?

 • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta 4.daļā noteikts – Sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs, valdītājs vai šā panta otrajā daļā minētā persona noslēdz līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.
 • Savukārt Rīgas domes 29.11.2019. saistošo noteikumu Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 22.pantā noteikts Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par atkritumu apsaimniekošanu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā darbības rezultātā radīto atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā. Gadījumā, ja saimnieciskā darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi.
 • No minētā secināms, ka ēdināšanas uzņēmumam kā saimnieciskās darbības veicējam, nepieciešams noslēgt atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas līgumu.

 

#2714 Brunis 2020-01-24 13:36:15
Sveiki, kur reāli tiks izmantota iedzīvotāju iemaksātā nauda par nīn 2020. gadā?

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) līdzekļi, kurus pilsētas kasē iemaksā iedzīvotāji, nav iezīmēti speciāliem mērķiem, tāpēc ar šo naudu finansē visus pašvaldībai uzliktos uzdevumus.
Zemāk – izdevumu sadalījums pa nozarēm.

 

#2713 Anete 2020-01-24 11:30:05
Labdien, Ņemot vērā jauniešu lielo aktivitāti sportot vēlos vaicāt vai Ghetto games laukumu ir plānots izveidot arī Pārdaugavā, piemēram, Āgenskalnā?

 • Ielu sporta un kultūras kustība “Getho Games” ar mērķi iesaistīt sporta aktivitātēs ielu jauniešus, izveidojās Grīziņkalna teritorijā, kur šim mērķim ir izveidota un aprīkota teritorija – Grīziņkalna sporta komplekss, lai tur varētu organizēt ikgadējās ielu futbola un ielu basketbola sacensības.
 • “Getho Games” aktivitāšu nodrošinātāji ir Biedrība “Street Basket”, kuri sadarbojas ar pašvaldību un saņem finansējumu sacensību organizēšanai.
 • Ar šo jautājumu iedzīvotājiem būtu jāvēršas pie minētās biedrības pārstāvjiem.

 

#2712 Anastasija 2020-01-24 09:09:30
Lūdzu izskatīt iespēju, nojaukto tirgus būdu vietā, ierīkot maršruta taksometru galapunktu.

 • Šobrīd tiek izstrādāts teritorijas lokālplānojums (Pilsētas attīstības departamenta uzdevumā), kurā tiek apskatīta visa tirgum pieguļošā teritorija un tās attīstības perspektīvas. Tajā skaitā tiek vērtēta arī sabiedriskā transporta funkcija un tās problēmas ar galapunktiem. (Kā pagaidu variants!)
 • Tātad, AS “Rīgas Centrāltirgus” teritorijā, ievērojot būvniecību, kultūras pieminekļu aizsardzības, Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības, Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu reglamentējošo normatīvo aktu prasības Nekustamajā īpašumā, saskaņā ar Attīstības priekšlikumu, ir paredzēts izbūvēt Intermodālo satiksmes mezglu Turgeņeva ielā 4, Turgeņeva ielā 6, Gaiziņa ielā 5 k-1, Rīgā, kas paredz mikroautobusu staciju un peronus. (Kā pagaidu variantu!)

 

#2711 Tauta 2020-01-23 15:16:27
Labdien. Kopš iepriekšējās nedēļas ir uzsākta parakstu vākšana tautas nobalsošanai par apturētajiem likumiem. Kur to var izdarīt Juglas apkaimes pusē?

Ņemot vērā, ka no 2020.gada 16.janvāra līdz 14.februārim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””, ir noteiktas šādas adreses un darba laiks:

Pirmdienās: 9.00-13.00, Otrdienās: 15.00-19.00, Trešdienās: 9.00-13.00, Ceturtdienās: 15.00-19.00, Piektdienās: 9.00-13.00, Sestdienās: 10.00-14.00, Svētdienās: 10.00-14.00

Parakstu vākšanas vietas Rīgā

Nr.

p.k.

Iestādes nosaukums Adrese
Rīgas Centra rajona administratīvajā teritorijā
1. Rīgas Valsts 3.ģimnāzija Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
2. Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Raiņa bulvāris 8, Rīga, LV-1050
3. Rīgas 40.vidusskola Akas iela 10, Rīga, LV-1011
4. Rīgas Natālijas Draudziņas ģimnāzija Bruņinieku iela 24A, Rīga, LV-1001
5. Rīgas Centra humanitārā vidusskola Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga, LV-1012
Rīgas Latgales rajona administratīvajā teritorijā
6. Rīgas 6.vidusskola Aleksandra Čaka iela 102, Rīga, LV-1011
7. Rīgas Avotu pamatskola Avotu iela 44, Rīga, LV-1009
8. Rīgas Austrumu izpilddirekcija Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
9. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola Gaiziņa iela 1, Rīga, LV-1050
10. Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola Maskavas iela 197, Rīga, LV-1019
11. Rīgas 25.vidusskola Rušonu iela 6, Rīga, LV-1057
12. Rīgas 72.vidusskola Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057
13. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis “Austrumi” Zebiekstes iela 8, Rīga, LV-1082
14. Rīgas 92.vidusskola Ulbrokas iela 3, Rīga, LV-1021
15. Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola Vietalvas iela 15, Rīga, LV-1035
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas administratīvajā teritorijā
16. Rīgas Klasiskā ģimnāzija Vaidavas iela 6, Rīga, LV-1035
17. Rīgas 80.vidusskola Andromedas gatve 11, Rīga, LV-1084
18. Rīgas 64.vidusskolas sākumskola Burtnieku iela 34, Rīga, LV-1084
19. Administratīvā ēka Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006
20. Rīgas 63.vidusskola Baltezera iela 6, Rīga, LV-1024
21. Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāle “Ezerkrasti” Berģu iela 142, Rīga, LV-1024
22. Rīgas 89.vidusskola Hipokrāta iela 27, Rīga, LV-1079
23. Rīgas 49.vidusskola Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga, LV-1010
Rīgas Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā
24. Rīgas Kongresu nams Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
25. Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045
26. Rīgas Čiekurkalna pamatskola Čiekurkalna 1.līnija 53, Rīga, LV-1026
27. Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” Sarkandaugavas iela 24, Rīga, LV-1005
28. Rīgas 31.vidusskola Skuju iela 11, Rīga, LV-1015
29. Rīgas 7.pamatskola Jaunciema 4.šķērslīnija 53, Rīga, LV-1023
Rīgas  Kurzemes priekšpilsētas administratīvajā teritorijā
30. Rīgas 33.vidusskola Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV-1016
31. Rīgas 34.vidusskola Kandavas iela 4, Rīga, LV-1083
32. Kultūras centrs “Iļģuciems” Lidoņu iela 27 k-2, Rīga, LV-1055
33. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Āgenskalna iela 21, Rīga, LV-1048
34. Kultūras un atpūtas centrs “Imanta” Anniņmuižas bulvāris 29, Rīga, LV-1067
35. Rīgas Ostvalda vidusskola Dammes iela 20, Rīga, LV-1067
36. Rīgas Imantas vidusskola Kurzemes prospekts 158, Rīga, LV-1029
Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā
37. Ziemeļvalstu ģimnāzija Paula Lejiņa iela 12, Rīga, LV-1029
38. Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
39. Rīgas 61.vidusskola Pārslas iela 14, Rīga, LV-1002
40. Rīgas Angļu ģimnāzija Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004
41. Rīgas 47.vidusskola Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004
42. Rīgas Ziepniekkalna vidusskola Ozolciema iela 26, Rīga, LV-1058
–          parakstu vākšanas vieta pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem

 

#2710 Elīna 2020-01-23 15:12:33
Labdien, vai drīzumā ir plānots organizēt Ghetto Games Pārdaugavā. Manuprāt, ļoti piemērota vieta būtu Āgenskalna tirgus, jo tas atrodas Pārdaugavas centrā, un tā ir vieta, kura ir pieejama un pūlcina visdažādākos cilvēkus. 

 • Ielu sporta un kultūras kustība “Getho Games” ar mērķi iesaistīt sporta aktivitātēs ielu jauniešus, izveidojās Grīziņkalna teritorijā, kur šim mērķim ir izveidota un aprīkota teritorija – Grīziņkalna sporta komplekss, lai tur varētu organizēt ikgadējās ielu futbola un ielu basketbola sacensības.
 • “Getho Games” aktivitāšu nodrošinātāji ir Biedrība “Street Basket”, kuri sadarbojas ar pašvaldību un saņem finansējumu sacensību organizēšanai.
 • Ar šo jautājumu iedzīvotājiem būtu jāvēršas pie minētās biedrības pārstāvjiem.

 

#2709 Anna 2020-01-23 14:42:30
Solījāt, ka uz Dailes teātra 100gadi tiks sakopts pieguļošais laukums. Kad šie darbi tiks uzsākti un vai paspēsiet realizēt projektu?

 • Pērn martā tapa zināms teātra teritorijas labiekārtojuma metu konkursa uzvarētājs – biroja “MADE arhitekti” piedāvājums.
 • Decembra beigās arhitekti noslēguši trīspusēju līgumu ar Rīgas domes Īpašuma departamentu un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, un patlaban rit projektēšana.
 • “Valsts nekustamie īpašumi” informē, ka drīzumā iepirkumā meklēs būvnieku skvēra labiekārtošanai. Uzņēmums pērn piesaistījis 1,7 miljonus eiro energoefektivitātes darbu veikšanai pašai teātra ēkai, lai siltinātu ārsienas, mainītu durvis, logus, jumtu, pārbūvētu apkures sistēmu un nomainītu skatuves apgaismojumu.
 • Energoefektivitātes uzlabošanas projekts ir ļoti nepieciešams Dailes teātrim, jo tā rezultātā tiks nodrošināts gan nepieciešamais komforts skatītājiem, gan atbilstoši darba apstākļi aktieriem un pārējiem teātra darbiniekiem. Turklāt veiktie darbi teātrim ļaus ietaupīt, jo samazināsies elektroenerģijas un apkures izmaksas.
 • Darbus plānots uzsākt vasarā – iespējams, jūlijā. Šobrīd gan nevar apsolīt, ka visi darbi tiks pabeigti rudenī, bet liela, nozīmīga, daļa noteikti būs pabeigta.
 • Tātad, sākotnēji tiks veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi, pēc tam skvēra labiekārtošana.
 • Tāpat kopīgi ar Rīgas domi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” risinās jautājumu par Strēlnieku laukuma labiekārtošanu. Finansējums abu laukumu sakārtošanai paredzēts ES finansējuma ietvaros.

 

#2708 Paula 2020-01-22 08:30:29
Labrīt, klīst baumas pilsētā, ka Rīgas 1.slimnīcu grib pārveidot par aprūpes centru…vai tā ir patiesība? Tik lielu slimnīcu….

 • Nē, tā nav patiesība, ka slimnīcu pārveidos par aprūpes centru.
 • SIA “Rīgas 1. slimnīca” sniedz un sniegs ambulatoros un plānveida stacionāra pakalpojumus rīdziniekiem.
 • Augsti kvalificētie 54 specialitāšu ārsti strādā ar progresīvāko medicīnisko aprīkojumu, izmanto jaunākās metodes un tehnoloģijas, piedāvājot plašākās plānveida diagnostikas, ārstēšanas, rehabilitācijas un profilakses iespējas – iespējas savlaicīgi rūpēties par veselību un saglabāt to ilgtermiņā.
 • Rīgas 1. slimnīcai ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, tiek piedāvāti pakalpojumi gan valsts programmu ietvaros, gan maksas.
 • Virkne atlaižu paredzēta Rīdzinieka kartes īpašniekiem, un tā tas notiks arī turpmāk, satraukumam nav pamata.
 • Jāatzīmē, ka šobrīd Rīgas 1. slimnīcas 17.korpusā darbojas Īslaicīgās sociālās aprūpes​ nodaļa, kurā tiek nodrošināta veselības un sociālā aprūpe klientiem, kuru veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ attiecīgu aprūpi nav iespējams nodrošināt dzīvesvietā.
 • Rīgas pilsētas pašvaldība finansē īslaicīgu sociālo aprūpi (95 gultas vietas) noteiktām Rīgā deklarētām iedzīvotāju grupām. Pakalpojums ietver diennakts sociālo aprūpi un minimālā apjomā veselības aprūpi līdz 2 mēnešiem (60 dienām) kalendārajā gadā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

#2707 5,tramvaja pasažieris 2020-01-21 13:13:38
Katru darba dienu Rīgas 41.vidusskolas ieejas durvju priekšā ir novietotas 10-12 vieglās automašīnas. Tā ir maksas vai bezmaksas autostāvvieta? Kāpēc? Labi, ka Grēta Tunberga nemācās šajā skolā-stāvētu ar plakātu SKOLAS STREIKS, PRET KLIMATA PĀRMAIŅĀM! Kad, un vai tiks, izskausta šī autostāvvieta. 

 • Ja iedzīvotājs runā par stāvvietām, kas ierīkotas Konsula ielā, pie skolas, tad tiek vērsta uzmanība uz to, ka šīs ir īslaicīgās autostāvvietas līdz 15 minūtēm, lai vecāki savus bērnus varētu droši nogādāt līdz skolai.
 • Stāvvieta izveidota apzināti kā īslaicīgā un netiks likvidēta vai izskausta, jo tā bija skolas un bērnu vecāku iniciatīva.

 

#2706 Valters 2020-01-21 09:38:58
Sveiki, vēlos pajautāt tādu jautājumu – Rīgā ir daudz tādas teritorijas, kur nav ne mājas, ne veikali, ne citas ēkas, nu ir auto ceļš, ir gājēju ceļš, un zālājs, un tad ir redzami pa laikam cilvēki, kas iet pa šiem ceļa posmiem un vāc netīrību, drazu nu jeb ko, kas mētājās .. kas šie ir pa darbiniekiem? Vai tie ir tā saucamie bijušie simtlatnieki? vēl gribēju zināt, cik bieži nedēļā viņi dodas pa ceļu posmiem vākt? Zinu posmus Juglā, Mežciemā, Purvciemā kur jau ilgāku laiku nav redzēts, ka vāktu ielmalas, mētajās pudeles utt.

 • Jautājums uzdots vispārīgi – nav norādīta konkrēta adrese (kaut aptuvena), tādēļ diemžēl grūti sniegt precīzu atbildi.
 • Personas, kuras veic uzkopšanas darbus jautājumā pieminētajās, pašvaldībai piederošajās, teritorijās varētu būt programmā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” iesaistītie bezdarbnieki. Programma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”  noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, taču šo programmu plānots atsākt ar š.g. 1. februāri un tā turpināsies līdz gada beigām.
 • Par konkrētu teritoriju piesārņojumu iedzīvotāji aicināti ziņot Rīgas pašvaldības policijai vai Rīgas domes Administratīvo inspekcijai.

 

#2705 Renāte 2020-01-20 15:18:21
Labdien! Vēl vienas daudzdzīvokļu mājas (Rīgā, Eksporta ielā 16), dzīvokļu īpašnieki saņēmuši draudīgas vēstules un pieprasījumu slēgt mājai funkcionāli nepieciešamas zemes nomas līgumus uz 2020.g,,pa tiešo ar zemes īpašnieka intereses pārstāvošu kooperatīvu (Vaidavas V). Jautājums Burova kungam-kā tas nākas, ka mājas apsaimniekotājs, Rīgas Namu Pārvaldnieks (centra iec.), iekasējis zemes nomas maksu, 2019., neesot līgumam ar zemes īpašnieku par 2018., 2019., 2020.gadiem? Apsaimniekošnanas līgums ar RNP, kuru esam pilnvarojuši.ir spēkā. Vienlaicīgi, mūs spiež slēgt jaunu līgumu, par zemes nomu, izmantojot šobrīd neskaidrās % likmes, un nepieņemtu likumu par zemes piespiedu nomu. Nav šaubu, ka zemes nomas maksa ir maksājama, tikai, kam, un kādā kārtībā? Zemes īpašnieka pārstāvis iedevis laiku 17 dienas, pēc kura beigām draud sūdzēt tiesā. Kā tiks risināta situācija no RNP puses? 

 • SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) sniedz šādu skaidrojumu.

Īsumā:

 • Šodien jau vairāk kā 20 Pārvaldnieks apsaimniekoto māju, tajā skaitā mājas Eksporta ielā 16, dzīvokļu īpašnieki saņēmuši paziņojumus no zemes īpašniekiem ar aicinājumu slēgt pa tiešo zemes nomas līgumus. Šajā saistībā Pārvaldnieks sagatavoja un nosūtīja informatīvos skaidrojumus šo māju dzīvokļu īpašniekiem ar ieteikumu kā rīkoties. Papildus tam Pārvaldnieks mājaslapā ir ievietots detalizēts skaidrojums.
 • Pārvaldnieks Zemes nomas līgumu nodaļas speciālisti konsultē iedzīvotājus šajos jautājumos. Jurista konsultāciju vai palīdzību atbilstoša kopības lēmuma projekta sagatavošanā iespējams saņemt Pārvaldnieka Juridiskās pārvaldes Zemes nomas līgumu nodaļā Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, 105.kabinetā pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00; otrdienās no plkst.08.30 līdz plkst.11.00; ceturtdienās no plkst.15.00 līdz plkst.17.00, iepriekš piesakot tikšanos pa tālruni: +371 28355989.

Detalizēta atbilde:

 • Ar 2017.gada 1.jūnija grozījumiem likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – Privatizācijas likums) 54.panta otrās daļas otrajā teikumā, kas stājās spēkā 2017.gada 27.jūnijā, bija noteikts, ka zemes nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties, bet, ja puses nevar vienoties, zemes nomas maksa privatizētā dzīvokļa un mākslinieka darbnīcas īpašniekam nosakāma:
  1) no 2018.gada 1.janvāra – līdz pieciem procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības;
  2) no 2019.gada 1.janvāra – līdz četriem procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības;
  3) no 2020.gada 1.janvāra – līdz trim procentiem gadā no zemes kadastrālās vērtības.
 • Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedumu lietā Nr. 2017 ‑17-0101 “Par 2017.gada 1.jūnija likuma “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” 1.panta un 2017.gada 22.jūnija likuma “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam” (turpmāk – Spriedums) minētie grozījumi atzīti par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam un spēkā neesošiem no 2019.gada 1.maija.
 • Attiecīgi, ja puses par zemes nomas maksas apmēru nevar vienoties, tad zemes nomas maksa no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.aprīlim (ieskaitot) ir līdz 4% gadā no nomājamā zemesgabala kadastrālās vērtības 2019.gadā.
 • Spēkā esošā Privatizācijas likuma 54.panta otrā daļa paredz, ka no 2019.gada 1.maija zemes gabala nomas maksu nosaka, pusēm rakstveidā vienojoties. Satversmes tiesa nenoteica atgriešanos pie iepriekš noteiktā nomas maksas apmēra ierobežojuma 6% apmērā un šobrīd normatīvajos aktos nav noteikts cits regulējums zemes nomas maksas ierobežojumam.
 • Ņemot vērā Spriedumu un pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas 4.punktu, Pārvaldnieks piedāvāja zemes īpašniekam noslēgt zemes piespiedu nomas (turpmāk – Nomas) līgumu par dzīvojamajām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu lietošanu periodā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, ar nomas maksu 4% apmērā no nomājamo zemesgabalu kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā, t.sk. piemērojot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.
 • Pārvaldnieka piedāvātā zemes nomas maksa 4% apmērā no 2019.gada 1.maija pamatota ar Tieslietu ministrijas veikto tirgus izpēti un ekonomiskiem aprēķiniem, kas veikti izstrādājot likumprojektu “Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””. Tieslietu ministrijas ieskatā, kompensācijas maksa 4% gadā no zemes kadastrālās vērtības uzskatāma par ekonomiski pamatotu un atbilstošu apmēru, ņemot vērā dalītā īpašumā iesaistīto personu tiesiskās intereses.
 • Pārvaldnieks 2019.gada 16.jūlijā saņēma piedāvājumu noslēgt zemes piespiedu nomas līgumus uz trīs gadiem (sākot no 2019.gada 1.janvāra) ar fiksētu nomas maksu, kas nav izteikta procentuāli no nomājamā zemesgabala kadastrālās vērtības. Pārvaldnieks konstatēja, ka zemes īpašnieku piedāvāta nomas maksa pārsniedz gan laika periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.aprīlim Privatizācijas likumā noteikto zemes nomas maksas procentu likmi, gan Pārvaldnieka piedāvājumā izteikto zemes nomas maksu 4% apmērā no 2019.gada 1.maija.
 • Pārvaldnieks informē, ka starp zemes īpašnieku un Pārvaldnieku periodam no 2019.gada 1.janvāra nav noslēgtu Nomas līgumu par dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamā zemesgabala lietošanu, jo zemes īpašnieks nepiekrita Pārvaldnieka piedāvātajai zemes nomas maksas procentu likmei 4% apmērā no nomājamā zemesgabala kadastrālās vērtības, t.sk. PVN.
 • Atbilstoši Privatizācijas likuma 54.panta ceturtās daļas noteikumiem zemes īpašniekam ir tiesības prasību tiesā par zemes nomas līguma noslēgšanu vērst pret pārvaldnieku. Judikatūrā atzīts, ka zemes īpašnieka tiesības celt prasību tiesā par zemes nomas līguma noslēgšanu ir saprotamas tādējādi, ka zemes īpašniekam ir tiesības prasīt gan nomas līguma noslēgšanu, gan faktisko nomas tiesisko attiecību atzīšanu, gan arī strīdu izšķiršanu par nomas līguma būtiskajām sastāvdaļām un parāda piedziņu (, piemēram, Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 20.aprīļa spriedumu civillietā Nr. C29859011; SKC ‑ 5/2016).
 • Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 5.punkts uzliek dzīvokļa īpašniekiem pienākumu maksāt nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā māja atrodas uz citai personai piederošas zemes, jo dzīvokļu īpašnieki ir faktiskie zemesgabala lietotāji un zemes īpašniekiem piederošie zemesgabali nepārtraukti atrodas dzīvokļu īpašnieku lietošanā.
 • Ņemot vērā, ka starp Pārvaldnieku un zemes īpašnieku nav noslēgts Nomas līgums 2019. un 2020.gadam, dzīvokļu īpašniekiem tiek veidots uzkrājums saistību izpildei pret trešajām personām, piemēram, ja nākotnē tiks noslēgts Nomas līgums, vai, lai izpildītu tiesas spriedumu, ja zemes īpašnieks cels prasību tiesā pret Pārvaldnieku par zemes nomas tiesisko attiecību konstatēšanu un zemes nomas maksas piedziņu.
 • Pārvaldnieks norāda, ka Civilprocesa likuma 204.¹ panta otrās daļas noteikumi paredz, ka sprieduma labprātīgas izpildes termiņš nedrīkst būt garāks par 10 dienām no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Aprēķinot dzīvokļu īpašnieku uzkrājumu saistību izpildei pret trešajām personām, tiek izslēgta iespēja nākotnē ievērojami palielināt maksājumus dzīvokļu īpašniekiem, t.i., zemes nomas maksas izrakstīšanu vienā maksājumā par ievērojamu laika posmu, lai Civilprocesa likumā noteiktajā termiņā izpildītu tiesas spriedumu.
 • Tā kā par periodu no 2019.gada 1.janvāra starp Pārvaldnieku un zemes īpašnieku nav noslēgts Nomas līgums, uzkrāto līdzekļu pārskaitījums zemes īpašniekam nav veikts. Uzkrājums saistību izpildei pret trešajam personām ir dzīvokļu īpašnieku kopības manta, kas glabājas pie Pārvaldnieka. Pārvaldnieks nav tiesīgs veikt izmaksas no uzkrājuma zemes īpašniekam, ja nav spēkā esoša Nomas līguma, ar kuru puses būtu vienojušās par zemes nomas maksas apmēru, vai, ja nav spēkā esošā tiesas nolēmuma, ar kuru ir noteikts nomas maksas apmērs. Norādām, ka uzkrājums ietilpst dzīvokļu īpašnieku kopības mantā un tā izlietošanai nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums.
 • Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmajai daļai tikai dzīvokļu īpašnieku kopība (nevis Pārvaldnieks) ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, t.sk. par rīcību ar dzīvokļu īpašnieku kopības mantu – zemes nomas maksas uzkrājumu. Ņemot vērā izveidojušos situāciju Pārvaldnieks aicina dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus pieņemt atbilstošus kopības lēmumus par turpmāko zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību realizēšanu.
 • Pārvaldnieks dzīvojamās mājas pārvalda, pamatojoties uz Privatizācijas likuma  50.panta septīto daļu, kurā noteikts, ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamās mājas līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, kā arī starp Rīgas domes Īpašuma departamentu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu un Pārvaldnieku noslēgto 2011.gada 5.jūlija dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumu Nr.RD-11-910-lī un 2016.gada 8.jūlija dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumu Nr.RD-16-418-lī, ar kuriem Pārvaldnieks ir pilnvarots pārvaldīt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldīšanā esošās dzīvojamās mājas (t.sk. ar tām saistītās palīgēkas un piesaistītos zemesgabalus).
 • Privatizācijas likuma 54.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka zemesgabala īpašniekam ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu ar privatizētā objekta (dzīvojamās mājas, t.sk. dzīvokļa īpašuma) īpašnieku. Atbilstoši Privatizācijas likuma 50.panta pirmās daļas 3.punktam privatizētā objekta (dzīvojamās mājas, t.sk. dzīvokļa īpašuma) īpašnieka pienākums ir slēgt zemes nomas līgumu ar tā zemesgabala īpašnieku, uz kura atrodas privatizētais objekts.
 • Līdz ar to Pārvaldnieks, pārstāvot dzīvokļu īpašumu īpašnieku intereses, ir tikai starpnieks, pamatojoties uz Privatizācijas likumā, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteikto pienākumu un Rīgas pilsētas pašvaldības pilnvarojumu, slēdz Nomas līgumus gadījumā, kad zemes īpašnieki un dzīvokļu īpašnieki nav izpildījuši likumā noteikto pienākumu, proti, nav savstarpēji noslēguši Nomas līgumus.
 • Vēršam uzmanību, ka Pārvaldniekam nav iespēju piespiedu kārtā panākt zemes īpašnieka piekrišanu noslēgt Nomas līgumu, savukārt normatīvie akti neaizliedz zemes īpašniekam un dzīvokļu īpašniekiem noslēgt zemes piespiedu nomas līgumus (vienošanās) bez Pārvaldnieka starpniecības.
 • Vēršam uzmanību, ka Pārvaldnieks aizvadītā gada pēdējā ceturksnī un arī šā gada sākumā vairakkārt norādījis, ka finanšu līdzekļi, kas tika turēti AS “PNB BANKA” kontā neietekmēs dzīvokļu īpašnieku intereses un tiem nebūs jāmaksā par iepriekš saņemtiem un apmaksātiem pakalpojumiem atkārtoti.
 • Pārvaldnieks aicina dzīvokļu īpašniekus rūpīgi izvērtēt zemes īpašnieka piedāvāto vienošanos saturu, to atbilstību dzīvokļu īpašnieku interesēm, apzināt tiesiskās sekas, kas var iestāties, noslēdzot ar zemes īpašnieku vienošanās, kuru darbības termiņš automātiski tiek pagarināts katru gadu un neslēgt individuālus zemes nomas līgumus, jo tas būtiski sarežģī gan sarunu procedūru ar zemes īpašniekiem par līgumu slēgšanu, gan ar zemes nomu saistīto procesu tālāko administrēšanu (to sadārdzinot) un dzīvokļu īpašnieku interešu ievērošanu.
 • Atbilstoši Privatizācijas likuma panta otrās daļas trešajam teikumam pakalpojuma sniegšanas noteikumiem ir jābūt vienādiem visiem dzīvojamās mājas privatizēto objektu īpašniekiem. Jāņem vērā arī jaunas likumdošanas iniciatīvas, jo likumdevējs plāno normatīvajos aktos noteikt zemes nomas maksu 4% apmērā gadā no lietošanā esošā zemesgabala kadastrālās vērtības, tāpēc, noslēdzot vienošanos ar zemes īpašnieku, dzīvokļu īpašnieki nākotnē, iespējams pārmaksās zemes nomas maksu.
 • Izvērtējot iespēju noslēgt vienošanās ar zemes īpašnieku, īpaša uzmanība jāpievērš aprēķinātam zemes nomas maksas apmēram, jo tas nav izteikts procentuāli no nomājamā zemesgabala kadastrālās vērtības, bet kā fiksēta naudas summa, kā arī vienošanās nav norādīta nomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība, dzīvokļa īpašuma platība.

Norādām, ka zemes nomas maksu veido:
1)  nomājamā zemesgabala platība;
2)  nomājamā zemesgabala kadastrālā vērtība;
3)  dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas apmērs;
4)  nomas maksas apmērs procentuālajā izteiksmē (likums ļauj to noteikt ne tikai procentos).

 • Ņemot vērā iepriekš minēto, dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi lūgt zemes īpašnieku izskaidrot veikto zemes nomas maksas apmēra aprēķinu.

Skaidrojums kā uzzināt kadastrālo vērtību un kā pārbaudīt zemes īpašnieka veikto zemes nomas maksas aprēķinu ir pieejama Pārvaldnieka interneta vietnē.

 

#2704 arnis ā. 2020-01-20 14:47:44
Sveiki. Man šāds jautājums. Jau visiem ir zināms, ka tirdzniecības centru slēgs ciet. Vai pašvaldībai ir informācija, kāds ir patiesais iemesls slēgšanai – problēmas būvē?! Paldies

 • Iespējams, iedzīvotājs runā par tirdzniecības centru “Mols”.
 • Pagājušā gada rudenī sabiedrība tika informēta par plaisām t/c “Mols” pirmā stāva griestos. Konstrukciju stiprināšanai tika uzstādīti pagaidu balsti.
 • Rīgas pilsētas būvvaldē 11.12.2019. akceptēts paskaidrojuma raksts ēkas Krasta ielā 46 (t/c Mols) 1. stāva esošo konstrukciju konservācijai.
 • Nekāda aktuālāka dokumentācija par šo objektu Rīgas pilsēta būvvaldē iesniegta nav.
1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
Centra iedzīvotājs
3 gadi

Labdien.
Gadus desmit atpakaļ Rīga bija slavena kā gandrīz tīrāka pilsēta Eiropā. Jautājums, kurs ir palikuši Rīgas sētnieki un ielas tīrāmās mašīnas? Ejot pa centru un ne tikai var redzēt, ka ielas nav tīrītas jau gadiem. Braucamajā daļā pie trotuāru apmales ir uzaugušas dubļu kārtas. Varbūt vēl pret privāto īpašumu kāds uzcītīgāks namīpašnieks tos dubļus ir izkasījis, bet pie pašvaldību īpašumiem jau gadiem neviens netīra. Kad šajā raidījumā piedalījās Andris Ameriks viņš stāstīja, ka dubļus savācot pavasarī, kad nokūst viss sniegs. Šogad sniega nav. Es saprotu, ka Burova kungam uz šo jautājumu būs grūti atbildēt, jo viņš vada Rīgu īsu laiku un nākotni mēs neprognozēsim, bet tomēr – kapēc Rīgā ir likvidēti pilsētas uzkopšanas servisi? Ar to, ka no rītiem apbraukā pilsētu kravas busiņš un virspusēji apkopj autobusa pieturas nepietiek. Rīgai visu laiku draud uzlikt sodus par gaisa kvalitāti, bet kāds ir padomājis kādu piesārņojumu rada šie dubļi pie apmalēm sausā laikā? Vējainās dienās vispār centrs kā Sahāra izskatās.


Aktualitātes