Artis Kronbergs – Nāc, lidosim kopā!

Artis Kronbergs – Nāc, lidosim kopā!

01.10.2019

Mūzikas autors: Artis Kronbergs
Teksta autore: Aija Celma
Dziesmas izpildītājs: Andris Ābelīte

Artis: „Aijas dzejoli atradu draugiem.lv „Dzeja no sirds”, ko izsludināja Guntars Račs! Rakstīt meldiņus ir mans vaļasprieks. Sarakstīts diezgan daudz, tāpēc domāju sākt publicēt, tas ir pirmais.”