Artis Kronbergs – Satikšanās

Artis Kronbergs – Satikšanās

20.10.2020

Mūzikas autors – Artis Kronbergs
Vārdu autors – Imants Ziedonis

Artis Kronbergs ir vairāku dziesmu autors un šīs dziesmas izpildītājs.
Jūlija Vasiljeva – Latvijas nacionālās operas soliste, profesionāla mūziķe un vokālais pedagogs:
Artis: „Dziesma tika izvēlēta un ierakstīta pandēmijas laikā, kad mācījos dziedāt pie Jūlijas Vasiļjevas!