Panti – Putni pie loga

Panti – Putni pie loga

16.07.2019

Apvienībā “Panti”, kura radusies 2019.gada ievadā, kopīgu valodu atraduši hip hop mākslinieki Andrejs Irbe un Madars Kalnītis (projekts An Madis) un grupas MmD solists Oskars Bērziņš.
Radošo meklējumu un muzikālo eksperimentu rezultātā, esam atraduši savstarpēju mijiedarbību, kas ir pamats apvienībai “Panti”.

Dziesmas “Putni pie loga” vēstījums ir ietverts pirmā panta pirmajā rindiņā- “Tik daudz mirkļu mēs bieži izniekojam…”
Neizniekosim!