07.00 – 08.00        Zaļais stūris (atk.)
08.00 – 11.00 Arturs Krūzkops
09.00 Brīvdienu ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.20 Dārza ziņas
11.00 – 12.00 “Ar dziesmu par dzīvi” (atk.)
12.00 – 13.00 Brīvdienu mūzika
13.00 – 14.00 “Mazā sestdiena” (atk.)
14.00 – 16.00 Brīvdienu mūzika
16.00 – 08.00 Vakara un nakts mūzika