06.00 – 07.00         “Mazā sestdiena” (atk.)
07.00 – 11.00 Rīta Šovs TIK TIK TIK
07.00 Ziņas
08.00 Ziņas
08.30 Sporta ziņas
08.35 Anatolija Noslēpums
09.00 Ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.00 Ziņas
11.00 – 12.00 11.00 Ziņas
Dienas mūzika
12.00 – 15.00 Fredosaurus Rex.Dienasgrāmata
12.00 Ziņas
12.20 Pasaules TOP Klasika
12.30 Mārupes ziņas
13.00 Ziņas
13.30 Biznesa ziņas
14.00 Ziņas
15.00 – 16.00 15:00 Ziņas
Pēcpusdienas mūzika
16.00 – 19.00 Artis Dvarionas
16.00 Ziņas
17.00 Ziņas
17.15 Slengotava
17.30 Auto ziņas
18.00 Ziņas
19.00 – 20.00 Mazā Sestdiena ar Little Freddy
20.00 – 23.00 Vakara Mūzika
23.00 – 07.00 Nakts Mūzika