Par aktuālo Rīgā (29.05.14)

Par aktuālo Rīgā (29.05.14)

30.05.2014

29.05.2014

#1083 janka 2014-05-06 09:18
Neredzu jeegu te ko jautaat. Taapat nekas netiek dariits iedziivotaaju labaa, tikai tas kas spodrina domes spalvu, tas tiek iezdariits un vel prese pieaicinaata. Palasot,cik daudz cilveeki cepaas pa kretiinisko domes darbiibu, un bezdarbiibu, ka riebjas runaat. Jau 7 meenesi pagaajusi kaa solija Ameriks sakaartot jautaajumu pa Atpuutas ielu. Bet bardaks ir triiskaarsojies ,nu jau massinas liek taa, ka no Ventspils ielas jau normaali bez aavaarijas situaacijas izbraukt nevar. Tur jaunaas maaminas no beerndaarziniem brauktdamas ar beerniem nabadziites visu laiku riskee ar savaam dziiviibaam. Bet mums tak svariigi ir mekleet kur sev ko nopelniit, nevis iedziivotaaju drosiiba! Nezkapec! Ka kaadaa vietaa ievaacas kaada valsts amatpersona, tad gan peec divaam dienaam gan ziimes uzstaada, gan gulosos policistus uzliek???? Te gadiem jaapaiet, cietusajiem, un tad varbuut ko izdomaas. Paldies
Veeleesanaa tuvojas, domaajiet tautieshi par ko balsot……

Atbilde: Lai uzlabotu situāciju šajā pilsētas apkaimē, Rīgas domes Satiksmes departamentam dots uzdevums tikties ar slimnīcas atbildīgajām amatpersonām, lai uzlabotu situāciju šajā ielā. Tiklīdz būs panākta vienošanās par uzlabojumiem – informēsim radio klausītājus.

#1082 John Rembo 2014-05-05 18:41
Labvakar. Šodien braucu pa Ziepniekkalna ielu un tur atkal ir remontdarbi. Apskatīju RDSD remontdarbu karti, izrādās tiek būvēts ūdensvads un kanalizācija. Sakiet lūdzu, kad beidzot beigsies Rīdzinieku nodokļu maksātāju naudas izsķērdēšana un sāksies kaut kāda veida plānošana? Kurš Rīgā atbild par šo lietu savstarpēju koordinēšu, saskaņošanu un organizēšanu, no kā prasīt atbildību?

Atbilde:
Rīgas domes Satiksmes departaments ik gadu pirms remontdarbiem tiekas ar attiecīgajiem pazemes komunikāciju valdītājiem, lai saskaņotu darbus un neatkārtotos līdzšinējā prakse, kad vienā gadā veic ielu rekonstrukciju, bet nākamajā gadā uzlauž asfaltu, lai izbūvētu pazemes komunikācijas. Informējam, ka tagad šie darbi tiek saskaņoti.
Ziepniekkalna ielā pašlaik tiek realizēts ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” – „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Katlakalnā”, projekts tika saskaņots vairākus gadus iepriekš. Nesen tika veikti būvdarbi, kuri ir saistīti ar Dienvidu tilta būvniecību. Norādām, ka tie ir divi dažādi projekti ar dažādiem termiņiem un finansējumiem.

#1081 Māris 2014-05-04 19:31
Sveiki!
Gribu jautāt par ”Bērnu un jauniešu centru Kurzeme” (Slokas ielā 130),kur 2003.gadā tika izveidots pirmais skeitparks Rigas pilsētā pie interešu izglītības iestādes, arī vienīgais Imantā. Šobrīd tur viss ir nojaukts un izdemolēts, jo tiek pārveidots par pirmskolas izglītības iestādi. Kad un kur šī skeitparka vietā tiks izveidots jauns, un ko tie 50-80 bērni,kas katru dienu skrituļoja un skeitoja tagad dara – pīpē spaisu? Un nevajadzētu atrunāties, ka šo skeitparku pārcēla uz 69. vidusskolas pagalmu ( Imantas iela 11a), kur tika novietotas dažas rampiņas, bet skrituļošana un skeitošana nav iespējama, jo ir ļoti maz vietas. Pirms kaut ko iznīcināt vajadzētu padomāt.
Paldies.

Atbilde: Informējam, ka ir izstrādāts un apstiprināts projekts par skeitparka izveidi Imantas ielā 11a, Rīgā, uz zemesgabala ar kopējo platību 763 kvadrātmetri.
Šobrīd kopā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu norit diskusija par skeitparka izveides un apsaimniekošanas jautājumiem. Beidzoties iepirkuma procedūrai būs iespējams uzzināt, kad skeitparaks attiecīgajā teritorijā tiks izbūvēts. Pagaidām viss ir projekta izstrādes stadijā.

#1080 Armands 2014-04-30 21:35
Labvakar!
Vēlējos Jums jautāt kad beidzot tiks atrisināta smaku problēma Milgrāvī, Sarkandaugavā , Vecmilgrāvī un Mežaparkā, ko rada naftas produktu pārkraušana? Problēma netiek risināta gadiem, Lasīju, ka šī gada decembrī Jūs esiet nosūtījis brīdinājuma vēstuli vairākiem brīvostas uzņēmumiem. Diemžēl mainījies nav nekas, katru nakti ir jūtama naftas produktu smaka. Vai tiešām, lai baudītu tādu “ekstru” kā pēc naftas nesmirdošs gaiss šo rajonu iedzīvotājiem ir jāseko Valsts vides dienesta Lielrīgas reģiona pārvaldes piesārņojuma kontroles daļas vadītāja Elmāra Jasinska ietikumam un jāpārvācās dzīvot uz mežu? Vai tiešām manam tikko dzimušajam bērnam ir regulāri jāelpo naftas produktu izgarojumi?

Atbilde: Lai arī traucējošās smakas epizodiski parādās, to biežums un intensitāte pēdējā gada laikā ir samazinājusies, neskatoties uz to, ka ostā pārkrauto kravu apjoms nav kļuvis mazāks. Par to liecina gan saņemto pamatoto sūdzību skaita samazināšanās Rīgas brīvostā un Valsts vides dienestā, gan arī iedzīvotāju izveidoto sabiedrisko organizāciju viedokļi.
Vides prasības pārkraušanas operācijās tiek regulētas ar piesārņojošās darbības atļaujām, kuras izsniedz Valsts Vides dienests. Tajās tiek izvirzīti nosacījumi, kurus ievērojot, vides piesārņošanas iespējamība tiek samazināta vai novērsta pilnībā. Atļaujas nosacījumu izpilde ir uzņēmumu atbildība, taču arī Valsts vides Dienesta inspektori kontrolē atļauju nosacījumu izpildi un nepieciešamības gadījumos piemēro soda sankcijas. Tomēr ir arī gadījumi, kad operators ekonomisko interešu vārdā nav pilnībā ievērojis atļaujā noteiktos nosacījumus, vai arī nav objektīvi novērtējis meteoroloģiskos apstākļus-vēja virzienu, stiprumu, gaisa spiedienu, kuru ietekmē smakas nokļūst dzīvojamos rajonos.
Rīgas brīvosta, kā teritorijas valdītājs slēdz nomas līgumus ar uzņēmumiem un seko nomas līgumu nosacījumu izpildei, kā arī veic vispārēju vides uzraudzību ostas teritorijā, taču bez tiesībām piemērot soda sankcijas.
Kas attiecas uz Rīgas brīvostas nosūtītajām brīdinājumu vēstulēm, tad brīvosta ar tām ir skaidri parādījusi savu nostāju attiecībā uz vides prasību ievērošanu. Kā atbildi uz brīdinājumiem Rīgas brīvosta ir saņēmusi ogļu pārkraušanas uzņēmumu SIA „STREK” un SIA „Rīgas centrālais termināls” vēstules, kurās uzskaitīti veiktie un plānotie pasākumi ogļu putekļu samazināšanai uzglabāšanas un pārkraušanas laikā. Starp ieviestajiem pasākumiem ir pieci sniega lielgabali putekļu slāpēšanai ziemas apstākļos SIA „STREK” pārkraušanas vietā, kā arī apsildāmās sūkņu stacijas izbūve SIA „Rīgas centrālais termināls” pārkraušanas vietā, kas dos iespējas izmantot smidzināšanas iekārtas arī aukstajā periodā.
Lai sekotu līdzi gaisa kvalitātes izmaiņām un pēc iespējas operatīvāk noteiktu gaisa piesārņojuma cēloņus, Rīgas brīvosta veic gaisa monitoringu. Šī gada sākumā brīvosta ir iegādājusies vairākas mobilās gaisa mērierīces, kuras tiek izmantotas sūdzību un avāriju gadījumos. Vēl šajā gadā paredzēts iegādāties un uzstādīt trīs stacionārās gaisa kvalitātes mērījumu iekārtas, kuras sniegs pastāvīgu informāciju par gaisa kvalitātes izmaiņām un izmantojot tajās integrētos meteoroloģiskos datus, dos iespēju precīzāk noteikt piesārņojuma avotu. Turklāt pamatojoties uz Rīgas domes saistošajiem noteikumiem , arī pašiem uzņēmumiem tiek uzlikts par pienākumu veikt pastāvīgus gaisa kvalitātes mērījumus. Paredzams, ka šāda pastiprināta gaisa piesārņojuma kontrole disciplinēs arī uzņēmumus, kuri būs spiesti rūpīgāk sekot atļaujas nosacījumu ievērošanai. Tomēr arī pašlaik atsevišķi uzņēmumi strādā pie pārkraušanas operāciju modernizācijas un vidi saudzējošo tehnoloģiju ieviešanas. Tā piemēram AS „B.L.B. Baltijas Termināls” ir uzsācis uzņēmuma rekonstrukciju, kurā paredzēta arī tvaiku atsūkšanas iekārtu izmantošana. Projektam pašlaik tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums.
Līdzās monitoringa pasākumiem Rīgas brīvosta kopā ar Vides un Reģionālās attīstības ministriju izskata iespējas tehnoloģisku risinājumu pielietošanai ostā gaisa piesārņojuma mazināšanai. Lai arī visām smakojošo produktu pārkraušanas operācijām Rīgas brīvostā nav universāla risinājuma, šī gada 12. maijā kopā ar Latvijas investīciju aģentūru tika izvērtētas starptautisko fondu līdzekļu piesaistīšanas iespējas tehnoloģisko procesu pilnveidošanai atsevišķām operācijām, kuru ieviešana mazinātu gaisa piesārņojumu.

#1079 (Iesūtīta SPAM ziņa, kas tikusi dzēsta no komentātriem)

#1078 Dainis 2014-04-24 18:44
1. Vēl pat līdz šodienai, 24. aprīlim, Jūs, Amerika kungs, neesat paskatījies RĪGAS kartē, kurai mājai RĪGĀ ir adrese Eksporta iela 2A un kurai Republikas laukums 3 (!!!).
2. Vai Jūs patiešām uzdevāt RNP veikt aptauju par atkritumu apsaimniekošanas maksas piemērošanu E2A garāžām un dzīvokļiem no 2013. GADA OKTOBRA, kā to aprīļa rēķinos ir paziņojis RNP?
09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013 punkta 17.4. grozījumu spēkā stāšanās kārtībā nav norādīti nekādi izņēmumi, atkāpes vai nosacījumi. Grozījumu 17.09.2013. redakcija stājas spēkā 01.10.2013. un punkts!!! Arī neviens cits normatīvais akts nedod tiesības, veicot aptauju šodien, ar atpakaļejošu datumu mainīt pirms 7 mēnešiem MK noteikumos noteikto apmaksas aprēķina kārtību. Aptauja šodien – izmaiņas rīt! Līdz rītdienai spēkā MK noteikumi, vai ne tā?!
3. Vai, aizbildinoties ar „specifiku” un „citiem jau tas neinteresē”, jautājumi netiek nolasīti apzināti, lai neizskan šmuce?

Atbilde: Ņemot vērā, ka SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Sabiedrība) no garāžu īpašniekiem saņemtas sūdzības par kārtību, kādā tiek aprēķināta maksa par sadzīves atkritumu izvešanu dzīvojamajā mājā Eksporta ielā 2a, Rīgā, esošo garāžu īpašniekiem/lietotājiem, Sabiedrība, kā dzīvojamās mājas pārvaldītāja izrādīja iniciatīvu un organizēja dzīvokļu īpašnieku aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par metodiku, kura pielietojama rēķina par atkritumu izvešanu, sadalīšanu dzīvokļu/neapdzīvojamo telpu īpašniekiem/lietotājiem.
Informējam, ka jautājumā par atkritumu izvešanas aprēķiniem, kas iekļauti dzīvojamās mājas Eksporta ielā 2a, Rīgā, garāžu īpašnieku pārvaldīšanas rēķinos, pēc aptaujas rezultātu apkopošanas secināts, ka dzīvojamās mājas dzīvokļu (tostarp garāžu) īpašnieki vēlas, lai atkritumi tiktu sadalīti garāžai – kā vienam nekustamajam īpašumam – tādējādi tiks veikts pārrēķins, kas dzīvojamās mājas Eksporta ielā 2a, Rīgā, dzīvokļu un garāžu īpašniekiem tiks iekļauts 2014.gada jūnija pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinā.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes