Par aktuālo Rīgā (05.06.14)

Par aktuālo Rīgā (05.06.14)

06.06.2014

05.06.14
#1090 Jonas 2014-05-15 09:59
Labvakar. Kad beidzot tiks remonteti gajeju trotuari. Interese konkreti Mezciems.Rigas namu parvaldnieks, iecirknis purvciems atbild ka jasavac 51%to maju iedzivotaju paraksti kur nepieciesams remontet sis ietves.Bet tadu ietvju ir daudz ,praktiski viss rajons. Piem no S.Eizenšteina majas 33 lidz pat 41majai trotuars vietam ir tikai palicis ar skembam ,ka ari kanalizacijas akas vaki ar visiem gredzeniem nobidijusies. Kam tad butu jaapsteiga sis majas vai maju pilnvarotas personas lai savaktu sos 51 % balsu? Bet pagaidam cik saprotu nekas netiks darits lietas laba, kamer kads sevi nesavainos vai ka tamlidzigi. Piemers bij pie 37 majas, kad sieviete traumeja kaju, tikai tad tika aizlapitas (daleji )bedres

Atbilde: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka bedres uz ietves pastiprināti veidojušās dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ilgstoši novietojot uz ietves automašīnas. Ietves nestspēja ir mazāka par brauktuvi un projektēta gājēju radītai slodzei, nevis auto kustībai un stāvēšanai – transporta stāvvietai nepieciešamas citas slodzes (dzīvojamo māju iekškvartālā ir stāvlaukums). Ziemas mēnešos vieglo automašīnu novietošanas rezultātā atkritumu vedējs, apbraucot automašīnas pie dzīvojamās mājas S.Eizenšteina ielā 41, Rīgā, uzbrauca uz lietus ūdens kanalizācijas skatakas vāka un to sašķieba (akas vāka ar gredzenu nobīde nav! Situācija nav uzskatāma var avārijas situāciju).
Pie dzīvojamās mājas esošo ceļu/ietvju remontu ir iespējams veikt. Provizoriskās izmaksas ietves bedrīšu 1.0 kv./m remontam ir EUR 45.00. Tomēr šie darbi nav traktējami kā avārijas darbi. Teritorijas labiekārtošanai minētos remonta darbus iespējams veikt tikai atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.pantā noteiktajam – vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam, kā arī par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanu un maksāšanas kārtību. Tādēļ Sabiedrībai nepieciešams saņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (50 % + 1 balss), kurā norādīts, kāds uzdevums Sabiedrībai veicams un kādā kārtībā tiks segti remonta darbu izdevumi. Sabiedrībai nav tiesiska pamata pieņemt lēmumu voluntāri, dzīvokļu īpašnieku vietā.
Dzīvojamo māju (S.Eizenšteina ielā 33, Rīgā, un S.Eizenšteina ielā 41, Rīgā) dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarotā persona papildus jautājumu gadījumā vai, lai saņemtu kopsapulces protokolu paraugus, aicināta sazināties ar iecirkņa “Purvciems” (S.Eizenšteina ielā 59, Rīgā) darba rīkotāju M.Jēkabsonu.
Papildus informējam, ka dzīvojamo māju S.Eizenšteina ielā 33, Rīgā, un S.Eizenšteina ielā 41, Rīgā, piesaistītās platības atrodas uz zemesgabala ar
kadastra Nr. 01001222005.
Saskaņā ar 2013.gada 24.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu starp Sabiedrību, kura rīkojas dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku un īrnieku vārdā, un zemes gabala iznomātājiem, Sabiedrībai bez papildus saskaņošanas ar iznomātāju ir tiesības uz dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala veikt iekškvartālu piebraucamo un koplietošanas ceļu un teritoriju seguma atjaunošanu bez seguma paplašinājumiem un pagarinājumiem, ja šādus labiekārtošanas darbus vēlas veikt dzīvokļu īpašnieki, par to pieņemot attiecīgu kopības lēmumu un nosakot finansējuma iegūšanas avotu, to apmēru un izlietojuma kārtību.

#1089 Arnis 2014-05-14 20:36
Kāpēc Vanšu tilta margu remont krāsojums izmaksāja tik dārgi? Un ir tik nekvalitatīvs? Vai Jums ir bail pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kurš Jums palīdzētu ietaupīt RD līdzekļus un krāsojuma sistēma kalpotu vismaz 15 gadus. Bet varbūt ir RD ieinteresētība maksāt dārgi un krāsot katru gadu?

Atbilde: Vanšu tilta margu tīrīšana tika veikta atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām. Margu tīrīšanai tika izmantots speciāls abrazīvais materiāls, kas nerada putekļus un nav kaitīgs apkārtējai videi un veselībai.
Veicot konstrukciju attīrīšanu no rūsas, tika konstatēts, ka apakšējās joslas metāls aptuveni 80 % apjomā ir korodējis, un attīrīt to nesagraujot nav iespējams. Nomainīt apakšējo joslu var tikai pilnībā demontējot visas margas un piemetinot jaunu joslas konstrukciju.
Apakšējā josla, kura fiksē margu aizpildījumu ir korodējusi, lai uzlabotu to stāvokli, tā tika piemetināta. Jāņem vērā, ka apakšējā josla tika attīrīta tikai no augšpuses, jo, lai to attīrītu un krāsotu arī no apakšpuses, būtu jāveic konstrukciju demontāža.
Satiksmes departamenta speciālisti regulāri apseko tiltu un konstatēja, ka korozija pēc krāsošanas ir tikai šajā apakšējā joslā pie korozijas radītajiem caurumiem apakšējā joslā. Pārējām margu konstruktīvajām sastāvdaļām korozija nav konstatēta.
Nokrāsoto margu kalpošanas laiks ir 5-15gadi. Krāsa tika uzklāta 4 kārtās kā to nosaka normatīvie akti.
Jāatzīmē, ka 2017.gadā plānots tilta kapitālais remonts (renovācija), kura ietvaros margas tiks nomainītas pilnībā, izgatavojot un uzstādot jaunas cinkotas margas. Šajā brīdī izgatavot un uzstādīt jaunas margas nav ekonomiski un praktiski lietderīgi, jo vēl nav izstrādāts tilta renovācijas projekts. Tādi risinājumi, ka objektam, kuram pēc dažiem gadiem plānots veikt kapitālo remontu, tiktu pilnība nomainītas kādas konstrukcijas vai elementi, tos stiprinot pie bojātām konstrukcijām, no inženiertehniskā viedokļa netiek pielietoti. Līdz ar to margu krāsošanas risinājums šajā gadījumā bija optimālākais risinājums, lai izpildītu augstāk minētās prasības.

#1088 Arnis 2014-05-14 20:25
Labdien!
Man ir jautājums par Dienvidu tilta asfalta seguma kvalitāti. Pirmo kvadrātveidīgo ielāpu es ieraudzīju apmēram 18 mēnešus pēc nodošanas ekspluatācijā. Šobrīd šo ielāpu ir jau ļoti daudz. Un jau pat veidojas reālas bedres. Izskatās, ka RD jārezervē nauda asfvalta seguma remontam. Jautājums 1) Kāpēc mūsu Rīgas simbolam “Zelta Dienvidu tiltam” ir tik zema kvalitāte? Nevajag attaisnoties ar kopējiem būvnormatīviem, ka garantija tikai 2 gadi utt.! Piemērs. Nokrāsojot metāla konstrukcijas ar pareizo krāsošanas sistēmu, ievērojot tehnoloģiju ekspluatācijas laiks var būt virs 15.gadiem! 2) jautājums Dienvidu Tilta metāla konstrukciju krāsas tonis ir Ral 2010, kāpēc metāla konstrukciju izgatavotājs negarantēja krāsas toņa noturību? Jo šobrīd šī krāsa ir stipri izbalējusi, kā izskatīsies vēl pēc 5 gadiem?

Atbilde: Lai apgalvotu, ka tiltam zema kvalitāte – jābūt būtiskiem tehniskiem pamatojumiem, izpētēm un laboratoriskiem pamatojumiem. Būvniecības laikā neatkarīgi eksperti nepārtraukti pārraudzīja būvniecības procesu un veica tehniskos un laboratoriskos izmeklējumus, lai viss atbilst standartiem. Asfalta segums, protams, nolietojas, jo tiltu un estakādes izmanto pat vairāk nekā sākumā paredzējām. Neredzam pamatu šādiem apgalvojumiem.

#1087 Jonas 2014-05-13 14:21
Sveiki. Kapec tiek vairak remontetas un asfaltetas ielas pardaugava? Kad beidzot tiks salabota Bikernieku iela , posma no Lielvardes ielas lidz Mezciemam? Un kas ar Gailezera ielu vina tacu ir katastrofala stavokli.

Atbilde: Šogad pieņemts lēmums veikt seguma atjaunošanu pēc apkaimes principa. Tas nozīmē – segums tiks atjaunots vienā pilsētas apkaimē, nākamgad – centrā un pēc tam tālāk pārējās pilsētas apkaimēs.
Biķernieku ielas seguma atjaunošana šobrīd nebūtu efektīva, jo jāveic pilnīga ielas rekonstrukcija – jāsakārto lietus ūdens pazemes komunikācijas, jāizbūvē, kur tās nav, piemēram, posmā caur mežu. Tāpat brauktuve caur mežu ir jāpaceļ augstāk, lai lietus laikā tā neapplūst, un jāsakārto visa apkārtne. Esam iekļāvuši seguma atjaunošanas un ielu rekonstrukcijas darba plānā, taču norādām, ka Salu tilta un Vanšu tilta rekonstrukcija ir prioritāte tuvākajos gados.

#1086 Juris 2014-05-11 10:43
Pēc lielās talkas Biķernieku mežā pie stāvvietas blakus slimnīcai vēl arvien maisu kaudze.

Atbilde: Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļas darbinieki 13.05.2014. veica Jūsu sniegtās informācijas pārbaudi un konstatēja, ka minētajā vietā Rīgā, Biķernieku ielā 70, pie automašīnu stāvvietas atrodas apmēram 30 (trīsdesmit) Lielās talkas „sarkanie” maisi ar atkritumiem, kas nevar būt palikuši no Lielās talkas, jo šī vieta netika pieteikta kā talkošanas vieta un no turienes nebija paredzēta maisu izvešana. Kā apgalvo atbildīgais par talkošanu Biķernieku – Juglas mežā, Lielās talkas laikā maisi ar atkritumiem šajā vietā netika novietoti un visus talkas laikā savāktos maisus savlaicīgi izveda
SIA „Rīgas meži” darbinieki. To, ka šajā vietā talkas maisi ir parādījušies pēc Lielās talkas, apstiprina arī SIA „Rīgas meži”.
Norādām, ka maisi, kas atrodas pie automašīnu stāvvietas Rīgā,
Biķernieku ielā 70, uz šo brīdi ir izvesti.

#1085 Johny Bravo 2014-05-10 12:00
sveiki! vasara drīz jau būs sākusies ar pilnu krūti, bet no solītā veloceliņa Vecmilgrāvis – Vecāķi nav ne smakas. starpcitu šogad viņam jau bija jābūt gatavam. KAD?

Atbilde: Pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta pasūtījuma tiek izstrādāts tehniskais projekts veloceļa „Vecmīlgrāvis -Vecāķi” posma no Kalngales ielas līdz Atlantijas ielai izbūvei. Šobrīd klupšanas akmens pirms veloceļa izbūves ir meža zemes transformācija jeb atpirkšana. Departaments plāno uzsākt minētā veloceļa posma izbūvi 2015.gada būvsezonā.
Jāakcentē, ka veloceļu varēsim izbūvēt tikai līdz Atlantijas ielai, jo tālāku veloceļa izbūvi apgrūtina privātie īpašumi, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās.

#1084 Normunds 2014-05-08 17:12
Vai RD ir nopietni apsvērusi būvēt virszemes autostāvvietas? Automašīnu skaits aug, privāto garāžu un kooperatīvu skaits vai ietilpība neaug. Ja tomēr ir, lūdzu, izklāstiet šo vīziju mazliet sīkāk: kad, kas, kā, cik?

Atbilde: Izstrādājot jaunos Rīgas attīstības dokumentus (ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.g. un attīstības programma 2014. – 2020.g.) jautājumu par stāvvietu attīstību izvērtēja no diviem aspektiem: pirmkārt, lai uzlabotu satiksmes plūsmu un palielinātu ielas caurlaides spējas, paredzēts samazināt uz ielas braucamās daļas esošo autostāvvietu skaitu pilsētas centrā un pakāpeniski attīstīt stāvparkus pie dzelzceļa stacijām, pilsētas centra mazā transporta loka un maģistrālajiem ievadiem Rīgā pilsētas robežas tuvumā un otrkārt, dzīvojamie rajoni, kuros jānoregulē piebraukšana un autonovietņu tipi – jāveic stāvvietu sistēmas pārkārtošana, sakārtojot publisko ārtelpu, stāvvietu izvietojumu piebraucamo ielu malās, kā arī veicinot vairākstāvu un apakšzemes autonovietņu izbūvi.
Pilsētas vīzija paredz, ka pēc 15 gadiem Rīgas transporta infrastruktūra atbildīs Eiropā vispārpieņemtai hierarhijai: gājējs – velobraucējs – sabiedriskais transports – privātais autotransports. Pilsētas centrālajā daļā privātā autotransporta iebraukšana un stāvēšana tiks būtiski ierobežota, prioritāti nodrošinot citiem pārvietošanās veidiem. Priekšpilsētas apkaimēs tiks sakārtota automobiļu piebraukšana un apstāšanās pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Rīdzinieks labprāt izmantos velosipēdu, ies ar kājām vai izmantos sabiedrisko transportu, savukārt aglomerācijā dzīvojošie, braucot uz darbu būs iecienījuši tramvajus un piepilsētas vilcienus, atstājot savus spēkratus ērtos stāvparkos pie pilsētas robežas.
Pašlaik Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā noris darbs pie Stāvparku (Park & Ride) sistēmas attīstības plāna izstrādes, kurā tiek sagatavoti priekšlikumi efektīvai Stāvparku sistēmas ieviešanai un pilsētas centrālās daļas atslogošanai no autotransporta.
Pilsētas attīstības programma paredz, ka tuvāko 7 gadu laikā plānota 5 stāvparku būvniecība. Tāpat tuvākajā laikā tiks uzsākts darbs pie Stāvvietu infrastruktūras sadaļas attīstības plāna, kurā sīkāk tiks analizēti pašreiz pieejamie stāvvietu apjomi, vietas, kur tie palielināmi, kur samazināmi, kā arī tiks skatīts jautājums par nepietiekamo stāvvietu skaitu daudzdzīvokļu rajonos.

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes