Par aktuālo Rīgā (02.10.14)

Par aktuālo Rīgā (02.10.14)

2014. gada 2. oktobris

#1145 Lāsma 2014-09-21 12:56:17

Labdien. Vēlētos uzzināt, kas turpmāk vai arī jau šobrīd notiek bijušajā Rīgas 62.vidusskolas ēkā, Aviācijas ielā 15? ( tika remontēts un telpas tiek iekārtotas) kā arī otrs jautājums: Saskaņā ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.134, kas stājās spēkā 10.10.2008. “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” ir noteikts ka Rīgas 62. visduskolai ir piederīga Aviācijas iela, bet ja šobrīd šī skola ir likvidēta, tad kur ir grozījumi, kur šīs ielas deklarētie bērni var reģistrēties mācībām un saņemt prioritāras tiesības tikt uzņemtiem? paldies

Atbilde: Darbi objektā ir pabeigti. Pēc veiksmīgas pašvaldības iestāžu optimizācijas gandrīz pusē no ēkas tuvākajā laikā tiks izvietots Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ķengaraga iecirknis (turpmāk – Valsts policija), bet pārējā ēkas daļā būs izvietota Rīgas Centrālās bibliotēkas filiāle “Daugava” (turpmāk – bibliotēka), SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” filiāles “Daugava” apkalpošanas centrs, iespējams, “Latvijas pasta” klientu apkalpošanas centrs un citi iedzīvotāju ikdienā nepieciešami pakalpojumi. Šobrīd starp iestādēm, kas tur atradīsies notiek pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas process. Valsts policija un bibliotēka sāka ievākties savās jaunajās telpās jau augustā.

Rīgas domes un Iekšlietu ministrijas veiksmīgā sadarbība aizsākās jau 2010.gadā, kad kopīgiem spēkiem apņēmāmies veicināt pašvaldībai piederošās policijas ēkas Daugavgrīvas ielā 32/34 sakārtošanu. Šobrīd šis protokols tiek papildināts ar vēl vienas ēkas uzturēšanu un iesākta sadarbība veiksmīgi turpinās. Rīgā tas būs pirmais Valsts policijas iecirknis, kas tapis pēc rekonstrukcijas un kļūs par modernu vidi iekšlietu struktūras darbiniekiem.

Valsts policijas iecirknis aizņems gandrīz pusi no ēkas platības – vairāk kā 1 800 m² un tiks izvietots četros stāvos. Savukārt bibliotēku izvietos divos stāvos un tā aizņems 644 m². Bibliotēkā būs grāmatu krātuves un lasītavas telpas, kā arī telpas darbiniekiem un to apmeklētājiem. Būs arī speciāla telpa māmiņām – zīdaiņu pārtīšanai, kā arī invalīdiem. Brīvajās telpas iecerēts izvietot “Latvijas Pasta” pasta nodaļu un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” filiāles “Daugava” apkalpošanas centru, kā arī telpas tiks piedāvātas vidējiem uzņēmējiem veikala vai kafejnīcas ierīkošanai.

Ēkas Aviācijas ielā vienkāršoto renovāciju pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic PS “AKN”. Kopējas projekta izmaksas sastāda gandrīz 1,1 miljonu eiro.

Aviācijas ielā deklarētie bērni turpmāk var reģistrēties Rīgas 25. vidusskolā, kas atrodas Rušonu ielā 6.

Informējam visus vecākus, ka jaunie saistošie noteikumi par bērnu uzņemšanu Rīgas pašvaldības skolu 1. klasē ir izstrādes stadijā, tāpēc, ja gadījumā interneta vietnē www.e-skola.lv  sadaļā  „Iestāžu katalogs”, meklējot mikrorajona skolu ievadītajai adresei pretī nav norādīta gan mazākumtautību skola, gan latviešu mācību valodas skola, bet tikai viena no tām, tad lūgums iedzīvotājiem sazināties ar  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (rakstot e-pastu uz adresi iksd@riga.lv, vai zvanot 67026816), lai noskaidrotu sava mikrorajona skolu. Šādi gadījumi var rasties tā iemesla dēļ, ka pašreiz tiek gatavoti gan jaunie saistošie noteikumi, gan jaunā mikrorajonu sadales shēma.

#1144 Imants Kļaviņš 2014-09-19 14:42:16

Vēlos dzirdēt no A. Amerika kunga kā Rīgas dome plāno atrisināt plūdu problēmu Rīgā, Dārziņos.

Atbilde: Skatīt atbildi pie jautājuma Nr.#1141

#1143 Ina 2014-09-17 14:03:49

Paldies RD par to ka atjauno ceļus pagalmos, to starp arī Ķengaragā Lokomotīves ielā ,kad ir uzliets jauns asfalts (paldies par to) , bet ir viens bet, gar māju nesas a/m nežēlīgos ātrumos, vai ir iespēja kaut ka ierobežot to ar guļošajiem policistiem, vai kā savādāk. Nedod Dievs uz ceļa izskries bērns.

Atbilde:Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likumā noteikto, ir izdoti Ministru Kabineta noteikumi Nr.571 “Ceļu satiksmes noteikumi” (turpmāk – CSN), kas nosaka ceļu satiksmes kārtību un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām. CSN 114. punktā ir noteikts, ka dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 20 km/h. Šo pašu noteikumu punktos 153 un 154 noteikts, ka dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā un gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka. Saskaņā ar CSN, dzīvojamā zona ir apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, atpūtas vieta) vai tās daļa, kurā iebraukšana apzīmēta ar 528.ceļa zīmi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Rīgas Austrumu izpilddirekcija ir lēmusi nākamā perioda budžetā paredzēt finansējumu nobrauktuvju no Višķu, Lokomotīves un Ikšķiles ielām uz dzīvojamo kvartālu starp šīm ielām aprīkošanai ar ceļa zīmēm 528 “Dzīvojamā zona”. Šādas ceļa zīmes jau izvietotas pie vairuma iebraucamajiem ceļiem no ielām dzīvojamajos kvartālos.

Ātruma vaļņu ierīkošana pie atsevišķām dzīvojamajām ēkām, izmantojot publiskos līdzekļus, netiek plānota. Ātruma vaļņus, kā papildus drošības metodi, pašvaldība  ierīko intensīvas satiksmes vietās, pirmkārt – pie mācību iestādēm.

Līdzīgi kā par dzīvojamajam namam funkcionāli piesaistītā zemes gabala vai dzīvokļu īpašnieku īpašumā esošā zemes gabala labiekārtošanu, nama iedzīvotāji, sadarbībā ar apsaimniekotāju, var lemt par transporta satiksmes vai stāvēšanas ierobežošanu vai pārorganizēšanu izmantojot remonta maksājumu uzkrājumus vai paredzot citus līdzekļus.

#1142 Ieva R 2014-09-16 23:40:30

Saistībā ar Rīgas satiksmi. Pēdējā Rīgas satiksmes kontrole īpaši bravurīgi izpauž savu varu. Pārbaudot personalizētos ētalonus prasa parādīt ka fotogrāfija ir pati persona, bet sastādot protokolu, ja etalons nav novilcis braucienu, pieprasa vēl citu peronu apliecinošu dokumentu. Kādēļ Rīgas satiksmes kontrolieri personalizētos etalonus un rīdzinieku kartes neatzīst par dokumentu, kādēļ tad cilvēkiem par tiem bija jātērē nauda????????????????????

Atbilde:Rupja attieksme no kontrolieru puses nav pieļaujama, tāpēc, ja tādu novērojat, lūdzu ziņojiet Rīgas satiksmei, rakstot uz e-pastu: info@rigassatiksme.lv un norādot maršrutu laiku un kontrolieru aprakstu.

Izvērtējot Jūsu aprakstīto gadījumu, kontrolieru darbībā nav saskatāms pārkāpums, jo kontrolei ir tiesības pasažieriem pajautāt personu apliecinošu dokumentu gadījumā, ja rodas aizdomas, ka uz e-talona nav redzama persona, kura to izmanto. Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka personu apliecinoši dokumenti Latvijā ir pase un identifikācijas karte.

#1141 Imants Kļaviņš 2014-09-16 14:38:38

Labdien! Vēlējos informēt Amerika kungu par plūdiem Dārziņu 2. līnijā. Dārziņu 2. līnijas rajonā ir paaugstināts gruntsūdens līmenis. Šīs vasaras lietavas radīja plūdus. Bija applūduši vairāki namīpašumi šajā ielā. Ieradās pārstāvis no Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas, bija pažarnieki, bija asenizātori. Gods un slava- šie cilvēki cītīgi pumpēja ūdeni no tūvējā dīķa. Taču tas nav problēmas risinājums. Lietavas beigušās, ūdens pumpētāji prom, taču paaugstinātais ūdens mums traucē dzīvot. Joprojām ir applūduši pagrabi un namīpašumu teritorijas. Esmu rakstījis vēstuli ar kaimiņu parakstiem Vides departamentam un Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijai. Gaidu atbildi… Bet ūdens joprojām mūs turpina “iepriecināt”. Vēlētos tomēr no cien. Amerika kunga dzirdēt vismaz kvēlus solījumus par iespējamajiem risinājumiem.

Atbilde:Mājokļa un vides departamenta Vides Pārvaldes speciālisti apsekoja teritoriju dabā un konstatēja, ka īpašumu applūšanas iemesls ir zemes gabalā ar kad. Nr. 0100 125 0321 esošais dīķis, kuram nav izbūvēta ūdens atvades sistēma, kas dīķa pārplūdes gadījumā nodrošinātu ūdens novadīšanu uz meliorācijas grāvi vai lietus kanalizācijas kolektoru.

Lai novērstu situācijas atkārtošanos, dīķī nepieciešams izbūvēt lietus notekūdeņu novades sistēmu, kas uzturētu nemainīgu ūdens līmeni dīķī. Lai veiktu iepriekš minētos būvniecības darbus nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Informējam, ka Pārvalde nepieciešamo finansējumu pieprasīs 2015.gada budžetā. Projektēšanas darbi tiks uzsākti nekavējoties pēc finanšu līdzekļu saņemšanas.

 

0 Komentāri
Inline Feedbacks
View all comments

Aktualitātes